Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων ήταν και Πλανητικός-Σωστικός μηχανισμός!


Φωτογραφίες από τον Μηχανισμό, μπορείτε να δείτε ΕΔΩ:

ΑΙ ΠΛΑΚΕΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ
ΓΝΩΜΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

ξητάσθησαν χθὲς μετὰ πολλῆς προσοχῆς αἱ ἐν τῷ δωματίῳ τῶν Ἀρχαιοτήτων Ἀντικυθήρων εἰς τὸ Μουσεῖον εὑρεθεῖσαι δύο χαλκαῖ πλάκες. Ἐν τούτοις δὲν κατωρθώθη ἀκόμη νὰ ἐξακριβωθῇ ποίου ἀκριβῶς ὀργάνου ἀπετέλουν μέρος οὐδὲ ν’ ἀναγνωσθῇ καὶ ὁλόκληρος ἡ ἐπιγραφή. Ὁ διευθυντὴς τοῦ Αὐστριακοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Ἰνστιτούτου κ. Βίλελμ ἐξέφερε, μετὰ πολλῆς ἐπιφυλάξεως ὅμως, τὴν γνώμην ὅτι πρόκειται περὶ ναυτιλιακοῦ τινος ὀργάνου, ἡλιακοῦ ὡρολογίου ἴσως.
Ὁ κ. Σβορῶνος ἀφ’ ἑτέρου ὑποθέτει ὅτι τὸ ὄργανον τοῦτο εἶνε ἐκ τῶν λεγομένων ἀστρολάβων καὶ σκιαθήρων τῶν ἐποιοῦντο χρῆσιν οἱ ἀρχαῖοι ναυτικοὶ πρὸς καθορισμὸν τῆς θέσεως, εἰς τὴν ὁποίαν εὑρίσκετο τὸ πλοῖον των.
Ἐν τέλει ὁ κ. Σβορῶνος συνιστᾷ ὅπως τὸ ὄργανον ἐξετασθῇ, πρὶν ἢ γίνῃ ἀπόπειρα καθαρισμοῦ, ἡ ὁποία πιθανὸν νὰ τὸ καταστρέψῃ, ὑπὸ εἰδικῶν ἀστρονόμων, οἵτινες θὰ δυνηθῶσι νὰ δώσωσιν ἀκριβῆ καθορισμὸν τῆς χρήσεως τοῦ ὀργάνου βοηθούμενοι ἀπὸ τὰ σῳζόμενα ναυτικὰ συγγράμματα τῆς ἀρχαιότητος.
ΠΗΓΗ: εφημερίδα Εστία, 23.5.1902. ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 23.5.2012.


ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ, ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ, δωματιο αρχαιοτητες Μουσειο χαλκη πλακα χαλκινη οργανο αναγνωση επιγραφη διευθυντης Αυστριακο αρχαιολογικο ινστιτουτο Βιλελμ ναυτιλιακο αρχαια ναυτιλια ηλιακο ωρολογιο ρολοι Σβορωνος αστρολαβος σκιαθηρο αρχαιοι ναυτικοι αρχαιος ναυτικος καθορισμος θεσεως, θεσης θεση πλοιο εξεταση καθαρισμος καταστροφη αστρονομος χρηση σωζομενα ναυτικα συγγραμματα αρχαιοτητα εφημεριδα Εστια, μαιος 1902 σωζομενο ναυτικο συγγραμμα
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ