ΤΥΠΙΚΟΝ ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΤΥΠΙΚΟΝ ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Του ΙΑΛΥΣΣΟΥ


Τὸ πρῶτο Τυπικὸ τοῦ καθημερινοῦ βίου τῶν Ἑλλήνων, ποὺ ἀνασυγκροτήθηκε πλήρως ἀπὸ τὸν Ἰαλυσσό, δοκιμάστηκε ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν καὶ καθιερώθηκε μὲς ἀπὸ τακτικὴ χρήση, ἔτσι ὥστε, καθιερωμένο καὶ λειτουργικὸ πλέον, δημοσιεύεται καὶ παραδίδεται πρὸς χρῆσιν στοὺς Ἕλληνες ἁπανταχοῦ τῆς Γῆς.
Ἑορτάζοντας τὸ γενέθλιον ἦμαρ του, ὁ κάθε Ἕλλην - Ἄνθρωπος συνδέεται μὲ τὸν σκοπὸ τῆς ζωῆς του, μὲ τὸ νόημα τῆς παρουσίας του στὸν Κόσμο... Ἔτσι, ἡ γενέθλιος ἡμέρα ἑκάστου γίνεται σημεῖο ἀναφορᾶς καὶ διαρκοῦς ἐπαναπροσανατολισμοῦ μὲς στὴν κυκλικὴ πορεία τοῦ χρόνου, βιώνοντας κάθε φορὰ ἕναν νέον Ἐξελικτικὸ Κύκλο, σὲ ἁρμονία μὲ τὸν Κοσμικὸ Ῥυθμό.
Ἡ παροῦσα δεύτερη ἔκδοση περιλαμβάνει τὴν περιγραφὴ τοῦ Τυπικοῦ, ἀναλυτικὲς ὁδηγίες γιὰ τὸ πῶς πρέπει νὰ ἐκτελεῖται, καθὼς καὶ ὅλους τοὺς ἐκφωνούμενους Ἱεροὺς Ὕμνους καὶ εὐχές, στὸ ἀρχαῖο κείμενο καὶ σὲ σύγχρονη ἀπόδοση.

Ἡ εἰκονογράφηση τοῦ ἐξωφύλλου εἶναι τῆς ζωγράφου Μάρως Μακαρούνη.

1η Ἔκδοση 2004. 2η Ἔκδοση 2016, βελτιωμένη καὶ ἐπηυξημένη.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ - Αριστοτέλους 183, Αθήνα - Τ.Κ. 112 51
τηλ. 210-8848066 - Ηλ. ταχ/μείο: info@heliodromion.gr - Ιστοχώρος: www.heliodromion.gr
ΣΧHΜΑ 14 x 21 - ΣΕΛ. 64
ISBN: 978-618-81621-3-6


Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ