ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γ. ΝΙΑΡΧΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ - ΔΙΟΤΙΜΑΣ ΕΡΩΤΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ


ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ

ΔΙΟΤΙΜΑΣ ΕΡΩΤΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ


Ανάμεσα στα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ του ανωτέρω βιβλίου του καθηγητού της Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Κωνσταντίνου Γ. Νιάρχου (έκδ. εν Αθήναις, 2003), διαβάζουμε:

Ο Έρως στην προσωκρατική φιλοσοφία,
Ο Έρως στην πλατωνική φιλοσοφία,
Plato’s Symposium
an introduction
Α. The aim of Symposium
Β. The speeches of the participants
C. The characters of the Symposiun
D. Basic philosophical consepts of the Symposium.

ΜΕΡΟΣ Α'
ΜΥΘΟΣ - ΛΟΓΟΣ - ΕΡΩΣ
Εισαγωγή
Κεφαλαιον Α'
Η έννοια του μύθου
Κεφαλαιον Β'
Μύθος και λόγος
Κεφαλαιον Γ'
Διοτίμα: Μύθος και Έρως
Κεφαλαιον Δ'
Ο Έρως ως Δαίμων
Κεφαλαιον Ε'
Ο Έρως ως «Μεταξύ»
Κεφαλαιον ΣΤ'
Σωκράτης και Διοτίμα: Ο Έρως ως θεϊκή Αποκάλυψη
Κεφαλαιον Ζ'
Ο Έρως ως «τόκος εν τω καλώ»: Η Αθανασία της ψυχής
Κεφαλαιον Η'
Η τελευταία βαθμίδα της ανόδου των Ψυχών
Κεφαλαιον Θ'
Πλατωνικός Έρως και Χριστιανική Αγάπη

ΜΕΡΟΣ Β'
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
Εισαγωγή
Κεφαλαιον Α'
Η ευδαιμονία ως κάλλος
Κεφαλαιον Β'
Η ευδαιμονία ως αρετή
Κεφαλαιον Γ'
Ευδαιμονία και σοφία
Κεφαλαιον Δ'
Σωκράτους έπαινος
Κεφαλαιον Ε'
Η ερωτική επιθυμία ως «μεταξύ» Ανθρώπων και θεών
Κεφαλαιον ΣΤ'
Η ουσία της ερωτικης φοράς
Κεφαλαιον Ζ'
Διοτίμας «Έρωτος αποκάλυψις»
Γενικά Συμπεράσματα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ
ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ (κείμενο)
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΙΝΑΞ ΕΝΝΟΙΩΝ
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ