Τα πρακτικά των διεθνών συνεδρίων για την θρακική ακτή του Πόντου

Τα πρακτικά των διεθνών συνεδρίων για την θρακική ακτή του Πόντου


Θράκη Ποντική Α΄ / Thracia Pontica:
Διεθνές συμπόσιο:
La Mer Noire et le Monde Mediterranen / 
Η Μαύρη Θάλασσα και ο μεσογειακός κόσμος,
Σωζόπολη, 9-12 Οκτωβρίου 1979, εκδ. par les soins d'Alexandre Fol et al., Σόφια, 1982. - 316 σελ. Ivan Karayotov, Maria Tsaneva, Petar Delev, Kalin Porogeanov, Ventzislav Popov:

Θράκη Ποντική Β΄:
2ο Διεθνές συνέδριο:
Le littoral Trance et son rode monde ancien / 
Η θρακική ακτή και οι αρχαίοι δρόμοι της,
Σωζόπολη, 4-7 Οκτωβρίου 1982, εκδ. Mihail Lasarov et al., Jambol, 1985, σελ. 375: Ventzislav Popov, Cristina Angelova.

Θράκη Ποντική Γ΄:
3ο Διεθνές συμπόσιο: Les Thraces et les colonies grecques VII-V s.av.n.è. / 
Οι Θράκες και οι ελληνικές αποικίες, 7ος-5ος αι. π.Χ.,
Σωζόπολη, 6-12 Οκτ. 1985,  Rèd. En chef. Michail Lazarov, Red. Ventzislav Popov et al., Σόφια, 1986, 558 σελ. Christina Angelova, Kalin Porojanov.

Θράκη Ποντική Δ΄:
4ο Διεθνές Συμπόσιο, Les agglomerations cotieres de la Thrace avant la colonization grecque: Les sites submerges – methods des recherché /
Τα παράκτια αστικά κέντρα της Θράκης πριν από τον ελληνικό αποικισμό - Η βυθισμένη περιοχή - οι μέθοδοι έρευνας,
Σωζόπολη, 6-12 Οκτ. 1988, Mihail Lazarov et al., Σόφια, 1991, 484 σελ. Άλλες γραμμές: Margarita Tatcheva, Cristina Angelova, Michail Georgiev.

Θράκη Ποντική Ε΄:
Les ports dans la vie la Thrace ancienne / 
Τα λιμάνια και η ζωή της αρχαίας Θράκης, Σωζόπολη, 7-12 Οκτ. 1991, εκδ. Michail Lazarov, Cristina Angelova, Βάρνα, Center d'Archéologie Subaquatique, 1994, 343 σελ.

Θράκη Ποντική Ε 1:
Le Thrace et les sociétés maritimes anciennes /
Οι Θράκες και οι αρχαία ναυτικές κοινωνίες,
Σωζόπολη, 18-24 Σεπτ. 1994, εκδ. Michail Lazarov, Cristina Angelova, Κέντρο Υποβρύχιας Αρχαιολογίας, 407 σελ.

Θράκη Ποντική Ε 2:
In Honorem Mihaili Lazarov /
Στην μνήμη Mihaili Lazarov,
εκδ. Hristina Angelova, Σόφια, Κέντρο Υποβρύχιας Αρχαιολογίας, 2003, 256 σελ.
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ