Εγχάρακτη κεραμική της Ύστερης Εποχής του Χαλκού στην Κεντρική Μακεδονία


Εγχάρακτη κεραμική
της Ύστερης Εποχής του Χαλκού
στην Κεντρική Μακεδονία

Διπλωματική Μεταπτυχιακή Εργασία ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΣΑΦΟΥ


Μελέτη ευρημάτων από την Τούμπα Θεσσαλονίκης, από τις θέσεις Καλίνδρια, Αξιοχώρι, Τσαουζίτσα, Περιβολάκι, Λιμνότοπος (ανασκαφές Heurtley) και από τις θέσεις της επιφανειακής έρευνας του French.

Περιεχόμενα
Κεφάλαιο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ΕΓΧΑΡΑΚΤΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΠΑΛΙΟΤΕΡΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ. 1.1. Στοιχεία για τη γεωγραφική κατανομή της εγχάρακτης κεραμικής.1 1.2. Στοιχεία για την χρονολόγηση της εγχάρακτης κεραμικής.2 1.3. Σύγχρονοι προβληματισμοί στη μελέτη της κεραμικής.Εγχάρακτη κεραμική και νέα ερωτήματα. 1.4 Ερευνητικοί στόχοι.6 Κεφάλαιο 2 ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2.1. Ανθρώπινη δραστηριότητα στην ΥΕΧ.7 2.2. Πρόσφατα ανασκαμμένες θέσεις της Κεντρικής Μακεδονίας.9 2.3. Πρόσφατα ανασκαμμένες θέσεις της Ανατολικής Μακεδονίας.12 2.4. Ενδείξεις κοινωνικής πολυπλοκότητας κατά την ΥΕΧ.13 Κεφάλαιο 3 ΤΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. 3.1. Προσδιορισμός υλικού μελέτης.15 3.2. Μεθοδολογικό πλαίσιο.16 3.2.1. Μορφολογικά χαρακτηριστικά.17 3.2.2. Τεχνολογικά χαρακτηριστικά.20 Κεφάλαιο 4 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΑΡΑΚΤΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ. 4.1. Κεραμικές ομάδες.24 4.1.1. Ομάδα Α: Αγγεία με καστανή σκούρη έως μαύρη τεφρή επιφάνεια.26 4.1.2. Ομάδα Β: Αγγεία με καστανή έως καστανέρυθρη, καστανοκίτρινη επιφάνεια.27 4.1.3. Ομάδα Γ: Αγγεία με επίχρισμα.28 4.1.4. Ομάδα Δ : Αγγεία με χοντρόκκοκη κεραμική ύλη.30 4.2. Κατασκευαστικές λεπτομέρειες.30 4.3. Ίχνη, διατήρηση.31 4.4. Τεχνικές διακόσμησης.32 4.4.1. Τεχνικές εγχάραξης.33 4.4.2. Τεχνικές εμπίεσης.37 4.5. Μοτίβα.39 4.5.1. Ομάδα Α: Με εγχάρακτη τεχνική.39 4.5.2. Ομάδα Β: Με εγχάρακτη και εμπίεστη τεχνική. Συνδυασμός τεχνικών.44 4.5.3. Ομάδα Γ: Με εμπίεστη ή σκαφτή τεχνική.45 Κεφάλαιο 5 ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ 5.1. ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΓΓΕΙΑ.47 5.1.1. Φιάλες.49 5.1.1.1. Με ημισφαιρικό σώμα.49 5.1.1.1.2. Φ1 Φιάλες με ημισφαιρικό σώμα, διχαλωτές λαβές και αποφύσεις στο χείλος.49 5.1.1.1.3. Φ2 Φιάλες με ημισφαιρικό σώμα και κάθετες λαβές.50 5.1.1.2. Με κωνικό σώμα.50 5.1.1.2.1. Φ3 Φιάλες με κωνικό σώμα, απλό κάθετο χείλος και οριζόντιες αποφύσεις.50 5.1.1.3. Με σιγμοειδές σώμα.51 5.1.1.3.1. Φ4 Φιάλες με σιγμοειδές σώμα, εξωστρεφές χείλος και κάθετες λαβές.51 5.1.1.3.2. Φ5 Φιάλες με σιγμοειδές σώμα, απλό χείλος και τονισμένη τριγωνική απόφυση στο χείλος. 5.1.1.4. Φιάλες αδιάγνωστου τύπου.52 5.1.2. Λεκανίδες.52 5.1.2.1. Λ1 Με ημισφαιρικό σώμα, συγκλίνοντα τοιχώματα και εσωστρεφές χείλος διατομής Τ (ΓΙΙ4). 5.1.2.2. Λ2 Με ημισφαιρικό σώμα και ψηλό εσωστρεφές χείλος.53 5.1.3. Ανοιχτά αγγεία αδιάγνωστου σχήματος.54 5.2. ΚΛΕΙΣΤΑ ΑΓΓΕΙΑ.54 5.2.1. Αμφορείς.56 5.2.1.2. ΑΜ1 Με ελλειψοειδές σώμα, κουλουροκωνικό ψηλό λαιμό και κάθετες λαβές.57 5.2.1.3. ΑΜ2 Αμφορίσκοι με σφαιρικό σώμα και αποφύσεις.57 5.2.2. Κανθαρόσχημοι αμφορίσκοι.58 5.2.2.1. ΚΑ1 Κανθαρόσχημοι αμφορίσκοι με σφαιρικό σώμα, κωνικό στόμιο και κάθετες υπερυψωμένες λαβές γωνιώδεις (ΚΑ1Α) ή ημικυκλικές (ΚΑ1Β).58 5.2.2.2. ΚΑ2 Κανθαρόσχημος αμφορίσκος με κάθετες υπερυψωμένες λαβές, κωνικό στόμιο και στριφτές υπερυψωμένες λαβές (ΛΚΙ6).60 5.2.2.3. ΚΑ3 Κανθαρόσχημος αμφορίσκος με σφαιρικό σώμα, κωνικό στόμιο και κάθετες λαβές τριγωνικής διατομής (ΛΚΙ3). .60 5.2.2.4. Κανθαρόσχημοι αμφορίσκοι αδιάγνωστου τύπου.60 5.2.3. Πρόχοι.60 5.2.3.1. ΠΡ1 Μόνωτα ελλειψοειδή αγγεία με κάθετη λαβή.61 5.2.3.2. ΠΡ2 Πρόχοι με λοξότμητη, ραμφόστομη ή οπισθότμητη προχοή.61 5.2.3.3. Πρόχοι αδιάγνωστου τύπου.62 5.2.4. Ευρύστομα αγγεία.63 5.2.5.Πιθοειδή αγγεία.64 5.2.6. Κλειστά αγγεία αδιάγνωστου σχήματος.64 5.3. Τριποδικό Σκεύος- Υποστατό.66 5.4. Αδιάγνωστα αγγεία.66 Κεφάλαιο 6 Η ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΕΓΧΑΡΑΚΤΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ. 6.1. Η Ύστερη Εποχή του Χαλκού.67 6.1.1. Ανοιχτά αγγεία.67 6.1.2. Κλειστά αγγεία.71 6.2. Η Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου.80 6.3. Η εγχάρακτη κεραμική από την περιοχή των ηπειρωτικών Βαλκανίων.83 Κεφάλαιο 7 ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 7.1 Η εγχάρακτη κεραμική στην ΥΕΧ.88 7.1.1 Στοιχεία για την παραγωγή των εγχάρακτων αγγείων.89 7.1.2 Στοιχεία για τη χρήση των εγχάρακτων αγγείων.93 7.2 Η εγχάρακτη κεραμική στην ΠΕΣ.97 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.99 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Κατάλογοι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Εικόνες-Σχέδια-Χάρτες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Γραφήματα- Πίνακες.ΠΗΓΗ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ, επιβλέπων καθηγητής Σ. Ανδρέου, Θεσσαλονίκη 2015.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ και τις 212 σελίδες της διατριβής, ΕΔΩ.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: ΕΓΧΑΡΑΚΤΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΕΠΟΧΗ ΧΑΛΚΟΥ, ΤΣΑΦΟΥShare on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ