Αρχαίο νόμισμα με τον Μέγα Αλέξανδρο, πουλήθηκε 12.000 ελβετικά φράγκα!

Αρχαίο νόμισμα
με τον Μέγα Αλέξανδρο,
πουλήθηκε
12.000 ελβετικά φράγκα!Είχε αριθμό 62… Ήταν ένα από τα εξαιρετικά σπάνια δεκάδραχμα του 325-323 π.Χ. που κόπηκαν από τους Μακεδόνες στην Βαβυλώνα, κοντά στο τέλος της βασιλείας του Μεγάλου Αλέξανδρου
Και δημοπρατήθηκε από την Nomos… με τιμή εκκινήσεως τα 10.000 ελβετικά φράγκα… Ήταν η δημοπρασία Obolos 10, όπου ξεπουλήθηκαν 610 νομίσματα απ’ όλον τον κόσμο…
Εν τέλει επωλήθη για 12.000 ελβ. φράγκα (10.360 ευρώ!), σε έναν πλειοδότη που φαίνεται να εκτίμησε το τεράστιο ιστορικό ενδιαφέρον αυτού του νομίσματος…
Που φαίνεται δεν εκτιμά το ελληνικό υπουργείο Πολιτισμού…
Η Μακεδονία πουλάει (ακόμη)...

It had number 62 ... It was one of the extremely rare decadrachmas of 325-323 BC. which were cut by the Macedonians in Babylon, near the end of the reign of Alexander the Great ... And it was auctioned by Nomos ... with a starting price of 10,000 Swiss francs ... It was the Obolos 10 auction, where 610 coins were sold out from around the world ... Eventually sold for 12,000 Swiss francs (10,360 euros!), to a bidder who seems to appreciate the enormous historical interest of this currency ... Which does not seem to be as appreciated by the Greek Ministry of Culture ... Macedonia sells (still)...


Μετάφραση: Δημ. Δρες.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: δεκαδραχμο, Βαβυλωνα, Αλεξανδρος, Νόμος, νομισμα, Οβολος, υπουργειο Πολιτισμου, δημοπρασια, αρχαιοκαπηλια
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ