ΑΥΛΙΚΟΝ Ή ΑΥΛΑΙΟΝ ΤΕΙΧΟΣ, η ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΙΣ του ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ - Του Αχ. Σαμοθράκη


ΑΥΛΙΚΟΝ Ή ΑΥΛΑΙΟΝ ΤΕΙΧΟΣ,
η ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΙΣ
του ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ

Του Αχιλλέως Σαμοθράκη

Αρχαία θρακική πόλις, κειμένη εν τη χώρα των Αστών, πέντε ώρας περίπου προς Β. της Κωνσταντινουπόλεως επί του Εύξεινου Πόντου, μεταξύ Απολλωνίας {Σωζουπόλεως} και Σαλμυδησσού {Μήδεια}, όπου σήμερον η κωμόπολις Αγαθούπολις , καλουμένη υπό των Τούρκων Αχτσέμπολου. Εκαλείτο επίσης και Θήρας χωρίον, ως αναφέρει ο εις τον Αρριανόν αποδιδόμενος «Περίπλους».


«Από δε χερσονήσου εις Αυλαίον τείχος, το και λεγόμενον Θήρας χωρίον, εν ώ και ύφορμος, στάδιοι 250, μίλλια35 1/2 .... Από δε Θηρών χωρίον ήτοι του λεγομένου Αυλαίου τείχους εις Θυμιάδα ακρωτήριον, εν ώ και όρμος ναυσί στάδιοι 120, μίλλια 16". {Ανωνύμου Περιπλ. 87 - Πρβλ. Αρριανού Περιπλ. Ευξ. Πόντου, 36}.
Περί της αρχαίας ιστορίας αυτής ελάχιστα γνωρίζομεν.
Υπό εκκλησιαστικήν έποψιν, κατά τον 9ο-10ο αιώνα αναφέρεται ως έδρα επισκόπου και μια των 11 επισκοπών υπό τον Μητροπολίτην Αδριανουπόλεως.
Αργότερον δε υπήχθη εις την Μητρόπολιν Σωζουπόλεως της οποίας ο Μητροπολίτης έφερε τον τίτλον Σωζουαγαθουπόλεως. Η σημερινή Αγαθούπολις υπήγετο εις τον νομόν Σαράντα Εκκλησσιών ηρίθμη δε μέχρι της εκκενώσεως της Ανατολικής Θράκης περί τους 1.800 κατοίκους επιδιδόμενους ως επί το πλείστον εις την αλιείαν. Κατά τον Ρωσσοτουρκικόν πόλεμον του 1828 πολλοί κάτοικοι της Αγαθουπόλεως μετηνάστευσαν εις την Μολδαυίαν. Μετά δε την υπό των Βουλγάρων κατάληψιν της Θράκης (1912), οι κάτοικοι της ηναγκάσθησαν να καταφύγουν εις την Ελλάδα. Το πλείστον αυτών κατέφυγεν εις Θεσσαλονίκην, όπου κατά το 1924 ίδρυσαν την Νέαν Αγαθούπολιν, κειμένην επί του Θερμαϊκού Κόλπου, παρά τον σταθμόν της Μεθώνης {Ελευθεροχωρίου}, και μίαν ώραν περίπου σιδηροδρομικώς από της Αικατερίνης.
Η Νέα Αγαθούπολις αριθμεί περί τας 50 οικογενείας, τελευταίως δε ίδρυσαν και Ναόν, τιμώμενον επ’ ονόματι της Αγίας Αναστασίας.

(*) ΠΗΓΗ: Λεξικόν Γεωγραφικόν και Ιστορικόν της Θράκης.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑΑΥΛΙΚΟΝ, ΑΥΛΑΙΟΝ ΤΕΙΧΟΣ, ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΙΣ, ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ, Σαμοθρακης, Θρακη, Αστοι, Κωνσταντινουπολη, Ποντος, Απολλωνια, Σωζουπολη, Σαλμυδησσος, Μηδεια, Αγαθουπολη, Τουρκια, Αχτσεμπολου, Θηρα, Αρριανος, Περιπλους, τειχος, υφορμος, Θυμιαδα, Ανωνυμος, Αδριανουπολη, Σωζοπολη, Σωζοαγαθουπολη, Σαραντα Εκκλησσιες, αλιεια, Ρωσοτουρκικος πολεμος, 1828, Μολδαυια,  Μολδαβια, Βουλγαρια, 1912, Θεσσαλονικη, 1924, Νεα Αγαθουπολη, Θερμαικος, Μεθωνη, Ελευθεροχωρι, Αικατερινη, Κατερινη, Ελευθεροχώριο, Αγια Αναστασια, Ρωμυλια
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ