Η ξενοδουλική ανακοίνωση της Ε΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ το 1831: «Να παρακαλέσουμε τις τρεις… Σωτήριες Δυνάμεις να μας πέμψουν το ταχύτερον Ηγεμόνα»…


Η ξενοδουλική ανακοίνωση
της Ε΄ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
το 1831:

«Να παρακαλέσουμε τις τρεις…
Σωτήριες Δυνάμεις
να μας πέμψουν
το ταχύτερον Ηγεμόνα»…Η Ε΄ Εθνική των Ελλήνων Συνέλευσις άρχισε τις εργασίες της στο Άργος, τον Δεκέμβριο του 1831, γι’ αυτό και αναφέρεται και ως Εθνοσυνέλευση Άργους 1831.
Στις 15 Μαρτίου 1832 εψήφισε το «Πολιτικόν Σύνταγμα της Ελλάδος του 1832» (ή «Ηγεμονικόν Σύνταγμα»), το οποίο δεν εφαρμόσθηκε ποτέ.

Η Δ' («κατ' επανάληψιν Εθνική των Ελλήνων Συνέλευσις») οργανώθηκε τον Δεκέμβριο του 1831 έως τον Μάρτιο 1832, από τους «συνταγματικούς», οι οποίοι εκήρυξαν παράνομη την Ε' Εθνοσυνέλευση (του Άργους), που ζητούσε από τις «Σωτήριες (Μεγάλες) Δυνάμεις» να στείλουν ηγεμόνα. Συνεχίσθηκε στα Μέγαρα και στην Περαχώρα Λουτρακίου και επέστρεψε πάλι στο Άργος!
Με την Δ' (κατά συνέχειαν) Εθνική των Ελλήνων Συνέλευση (1832), εν τέλει εγκρίθηκε η απόφαση της επιλογής του… Όθωνος ως βασιλέα της Ελλάδος (14 Ιουλίου - 10 Αυγούστου 1832).
Αυτό δηλαδή που ζητούσε η «παράνομη» Ε΄ Εθνοσυνέλευση!
Κουλουβάχατο!

Ιδού τι έγραφε η πρώτη ανακοίνωση της Ε΄ ΕΘΝΙΚΗΣ των ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ:


Προς τους Έλληνας.

Κατ’ ευχήν της πατρίδος η Εθνική Συνέλευσις ήρχισε τας εργασίας της την 7 του τρέχοντος μηνός. Τα ουσιωθέστερα αντικείμενα, εις τα οποία θέλουν ενασχοληθή οι Πληρεξούσιοι αντιπρόσωποί σας θέλουν είσθαι:

Α. Το να ψηφίσωσιν Σύνταγμα, διά του οποίου να ασφαλίζωνται τα δίκαια του πολίτου και να κανονισθάσιν οριστικώς και θεμελιωδώς τα περί της Κυβερνήσεως.
Β. Το να παρακαλέσωσιν διά ταπεινής αναφοράς των τα τρεις Σ. Δυνάμεις να δώσετε τέλος εις τα πράγματα της πολυπαθούς πατρίδος μας και να μας πέμψωσι ταχύτερον τον Ηγεμόνα, όστις θέλει κυβερνήσει την πατρίδα κατά το ψηφισθησόμενον Σύνταγμα.
Γ. Το να τακτοποιήσωσι το δικαστικόν, το οικονομικόν και όλους τους λοιπόν της Κυβερνήσεως κλάδους.
Δ. Το να κανονίσωσι θετικώτερον τα περί των Στρατιωτικών, Ναυτικών και λοιπών πολιτών αποζημιώσεων και τα περί στρατιωτικών και ναυτικών δικαιωμάτων.
Ε. Το να φηφίσωσι τα περί διανομής της εθνικής γης.
Στ. Το να καθιδρύσωσι την Κυβέρνησιν, ήτις θέλει διοικήσει προσωρινώς κατά το αυτό ψηφισθησόμενον Σύνταγμα και κατά τους όσους ήθελεν εγκρίνει η Συνέλευσις προσωρινούς περιορισμούς,
και
Ζ. Το να διορίσωσι μιαν επιτροπήν, ήτις να εξετάση και κρίνη τας πράξεις των Γραμματέων της Κυβερνήσεως, των Διοικητών και όλων των υπαλλήλων αρχών.

Η Συνέλευσις αναγγέλουσα την έναρξίν της προς κοινήν του δημοσίου ευχαρίστησιν, προτρέπει πατρικώς όλους τους πολίτας πάσης τάξεως και παντός βαθμού να φυλάξωσι την κοινήν ησυχίαν και ευταξίαν, ως την εφύλαξον έως της σήμερον ύστερον από την στέρησιν του εναρέτου και Σ. Κυβερνήτου μας, προτρέπει τους στρατιωτικούς να δείξωσι την αυτήν ευπείθιαν και υπακοήν εις τα καθεστώτα, την οποίαν έδειξαν με θαυμασμόν του κόσμου εις τας κρισίμους περιστάσεις της πατρίδος μετά την ορφάνευσίν της, τους Διοικητάς να φροντίσωσι περί της κοινής ασφαλείας, όλους, τέλος, τους πολίτας να συντρέξωσιν έκαστος, καθά δυνάμεως έχει, εις την συντήρησιν της ομονοίας, διά να δείξωμεν εις τους Σεβαστούς προστάτας μας, ότι είμεθα άξιοι της ευνοίας και της συμπάθειάς των.

Εν Άργει, Την 8 Δεκεμβρίου 1831

Ο Πρόεδρος Δ. ΤΣΑΜΑΔΟΣ
Ο Αντιπρόεδρος Λ. ΝΑΚΟΣ
Οι Γραμματείς Σ. ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΑΙΝΙΑΝ

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑΕθνικη Συνελευσις, Πληρεξουσιος, Συνταγμα, δικαιο, Ξενες Δυναμεις, Σωτηριες Δυναμεις, Μεγάλες Δυναμεις, Ηγεμοναςδικαστικο, οικονομικο, Στρατος, Ναυτικο, αποζημιωση, δικαιωματα, γη, Κυβερνηση, Γραμματεας, Διοικητης, υπαλληλος, Αρχη, πατριδα, Αργος, 1831, ΤΣΑΜΑΔΟΣ, ΝΑΚΟΣ, ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΙΝΙΑΝ, 1831, Εθνοσυνελευση Αργους, Μαρτιος, 1832, Πολιτικον Συνταγμα της Ελλαδο, Ηγεμονικον Συνταγμα, συνταγματικοι, παρανομια, Σωτηρας, Μεγαρα, Περαχωρα Λουτρακιου, Λουτρακι, Οθωνας, Οθων, βασιλιας
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ