ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ - του Π. Ι. Καραφωτιά


ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑ
ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ 

Του Π. Ι. Καραφωτιά


Ετυμολογικά ο όρος «γενοκτονία» - στα αγγλικά genocide - είναι σύνθετη λέξη από το ελληνικό «γένος» και το λατινικό “cide” που σημαίνει φονεύω.
 Tο έγκλημα της «γενοκτονίας», χωρίς, βέβαια, να έχει χαρακτηρισθεί επίσημα σαν τέτοιο έως την παρέμβαση του ΟΗΕ, έχει τις ρίζες του στην αρχαία εποχή και συνέβη αρκετές φορές σε διάφορα μέρη και σε διαφορετικές περιπτώσεις (π.χ. Καρθαγένη, Ρώμη, Μήλο κ.α.). Αλλά και στη νεότερη ιστορία έχουν καταγραφεί περιπτώσεις γενοκτονίας (π.χ. Ελλήνων της Μ. Ασίας, Ποντίων, Αρμενίων, Κούρδων, Ινδιάνων, μαύρων, εβραίων κ.ά.). Όμως, ουσιαστικά, ήταν μετά τον Β΄ ΠΠ που το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε επίσημα από τη διεθνή κοινότητα και θεσμοθετήθηκε η αντιμετώπισή του. Αλλά και στη διάρκεια του Β΄ ΠΠ η κοινή γνώμη ορισμένων χωρών, ιδιαίτερα οργανώσεις που καταπιάνονταν με τα ανθρώπινα δικαιώματα, βιώνοντας τη φρίκη του εγκλήματος τούτου, είχαν ευαισθητοποιηθεί, και ήταν εύλογο με την ίδρυση του ΟΗΕ να επιδιώξουν τη δημιουργία διεθνούς θεσμού για την πρόληψη και τιμωρία του. Ήδη από το 1945 οι 4 Μ. Δυνάμεις συμφώνησαν ώστε τα άτομα υπεύθυνα για την πολιτική των Ναζί θα έπρεπε να τιμωρηθούν πέραν από άλλες παραβάσεις του Διεθνούς Δικαίου κ.λπ. και για εγκλήματα εναντίον της ανθρωπότητας, που διαπράχτηκαν εναντίον αμάχων πριν ή κατά τη διάρκεια του Πολέμου.
 Πάντως, την πρωτοβουλία της ανάδειξης από τη διεθνή κοινότητα του εγκλήματος της γενοκτονίας και της θεσμικής του υπόστασης από τον ΟΗΕ είχε ο εβραιο-πολωνικής καταγωγής Εισαγγελέας, Καθηγητής και Σύμβουλος του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ Δρ. Ράφαελ Λέμκιν, ο οποίος, αφού μελέτησε τις γενοκτονίες Αρμενίων, Ποντίων κ.ά., επινόησε στα Αγγλικά το μικτό όνομα, μισό ελληνικό (geno=γένος), μισό λατινικό (cide=φονεύω), και κατόρθωσε, μετά το «ολοκαύτωμα» των Εβραίων από τους Ναζί, να πείσει οργανώσεις προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων να ασκήσουν πιέσεις στον ΟΗΕ για τη σύνταξη και έγκριση διεθνούς σύμβασης που να καταδικάζει την πρακτική της γενοκτονίας σαν έγκλημα. Ο ίδιος ο Δρ. Λέμκιν, ο οποίος είχε προσπαθήσει ανεπιτυχώς να πείσει το Νομικό Συμβούλιο της ΚτΕ, κατόρθωσε να το πετύχει μια δεκαετία αργότερα στον ΟΗΕ. Όσον αφορά τον όρο γενοκτονία, δήλωσε ότι : «η γενοκτονία αποτελεί μια νέα έννοια. Για ν’ απαντήσουμε γιατί η γενοκτονία αποτελεί ένα νέο έγκλημα πρέπει να εξετάσουμε κατά πόσο βασίζεται σε συγκεκριμένα στοιχεία εγκλήματος, δηλαδή συγκεκριμένη εγκληματική πρόθεση, συγκεκριμένο αντικείμενο, συγκεκριμένη τεχνική εκτέλεσης, και, τέλος, συγκεκριμένες συνέπειες του εγκλήματος. Ο επιπτώσεις της γενοκτονίας σε μια χώρα όπου διαπράττεται είναι ολέθριες καθώς η γενοκτονία μπορεί να διαπραχθεί αποτελεσματικά στις πλείστες των περιπτώσεων από μια κυβέρνηση ή με τη βοήθεια της κυβέρνησης και άμεσα αποτελέσματά της είναι η καταστροφή του ηθικού και νομικού μηχανισμού. Η γενοκτονία προκαλεί άμεση καταστροφή σε χώρες πέραν εκείνων στις οποίες διαπράττεται. Προκαλεί βίαιη και ανοργάνωτη φυγή μαζών λαού οι οποίες αναζητούν διαφυγή από την απειλή θανάτου ή καταδίωξης. Η γενοκτονία ευθύνεται για τη διατάραξη της δημογραφικής ισορροπίας πληθυσμών σε ολόκληρο τον κόσμο». Αυτό ακριβώς που συμβαίνει και σήμερα! Ο δε Τσώρτσιλ είχε δηλώσει χαρακτηριστικά για τη γενοκτονία ότι : «ο κόσμος ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με ένα έγκλημα που δεν έχει όνομα».
 Η πρώτη ενέργεια στο πλαίσιο του ΟΗΕ προς την κατεύθυνση της αναγνώρισης του εγκλήματος και τιμωρίας της γενοκτονίας έγινε στις 2 Νοεμβρίου 1946 όταν οι αντιπρόσωποι της Ινδίας, της Κούβας και του Παναμά ζήτησαν από το ΓΓ να συμπεριλάβει στην Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης το ζήτημα αυτό. Στη συνέχεια, το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ επεξεργάστηκε σχέδιο απόφασης (αρ.96), που ψηφίστηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση, με το οποίο η γενοκτονία κηρύχτηκε διεθνές έγκλημα. Το Συμβούλιο ετοίμασε σχέδιο Σύμβασης για το έγκλημα της γενοκτονίας, το οποίο, αφού μελετήθηκε από ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων και υπέστη τροποποιήσεις από τη Νομική Επιτροπή, εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση στις 12 Δεκεμβρίου 1948 και τέθηκε σε ισχύ στις 12 Ιανουαρίου 1951 όταν ο προβλεπόμενος αριθμός κρατών (20) την επικύρωσε.
 Σύμφωνα με τη Σύμβαση, ο όρος γενοκτονία σημαίνει: «την εκτέλεση ορισμένων ενεργειών με πρόθεση την καταστροφή-ολικώς ή μερικώς- μιας εθνικής, εθνολογικής, φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας σαν τέτοια». Οι δε ενέργειες που συνιστούν γενοκτονία είναι: «1) ο φόνος μελών της ομάδας, 2) η πρόκληση σοβαρής σωματικής ή διανοητικής βλάβης σε μέλη της ομάδας, 3) η σκόπιμη επιβολή στην ομάδα συνθηκών ζωής που υπολογίζεται να επιφέρουν τη φυσική της καταστροφή ολικώς ή μερικώς, 4) η επιβολή μέτρων με την πρόθεση αποτροπής τεκνογονίας εντός της ομάδας, 5) η βίαιη μεταφορά παιδιών της ομάδας σε άλλη ομάδα».
Το άρθρο 1 της Σύμβασης αναφέρει ότι «η γενοκτονία θεωρείται, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, διεθνές έγκλημα είτε διαπράττεται σε καιρό ειρήνης ή πολέμου» και τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προλάβουν και τιμωρήσουν τη γενοκτονία». Επίσης, σύμφωνα με τη Σύμβαση τα κράτη-μέλη δεσμεύονται: «1) να θεσπίσουν τους αναγκαίους νόμους με σκοπό να υλοποιήσουν τις πρόνοιές της, ιδιαίτερα όσον αφορά την αποτελεσματική τιμωρία, 2) να δικάζουν τα άτομα που κατηγορούνται με τέτοια εγκλήματα στα αρμόδια εθνικά δικαστήρια, 3) να εκδίδουν τα άτομα αυτά δεδομένου ότι οι πράξεις γενοκτονίας δεν θεωρούνται πολιτικά εγκλήματα». Το άρθρο ΙV της Σύμβασης αποτελεί ένα άκρως σημαντικό, ριζοσπαστικό κείμενο γιατί διακηρύσσει ότι : «οι ένοχοι του εγκλήματος της γενοκτονίας θα τιμωρούνται είτε είναι συνταγματικά υπεύθυνοι άρχοντες, δημόσιοι λειτουργοί ή ιδιώτες», και έτσι επιμερίζει την ευθύνη στο άτομο και συνεπώς κανείς δεν μπορεί να επικαλεσθεί σαν πρόσχημα την «εκ των άνω διαταγή». Οι ακόλουθες δε πράξεις θεωρούνται επίσης κολάσιμες : 1) «συνωμοσία για διάπραξη γενοκτονίας, 2) άμεση και δημόσια παρακίνηση για διάπραξη γενοκτονίας, 3) απόπειρα διάπραξης γενοκτονίας και συνενοχή σε γενοκτονία».
 Πρέπει να επισημανθεί ότι σκοπός της ΓΣ να δημιουργήσει ξεχωριστή Σύμβαση για τη γενοκτονία καθιστώντας το έγκλημα αυτό εναγόμενο ξέχωρα από άλλα εγκλήματα, οφείλεται στο γεγονός ότι η γενοκτονία παρουσίαζε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, γιατί σύμφωνα με το σκεπτικό της αρμόδιας επιτροπής, η γενοκτονία : «αποτελεί άρνηση ύπαρξης ολόκληρων ανθρωπίνων ομάδων» και συνεπώς: 1) το θύμα του εγκλήματος είναι ανθρώπινη ομάδα και δεν είναι ένας μεγαλύτερος ή μικρότερος αριθμός ατόμων που επηρεάζονται για έναν ιδιαίτερο λόγο (εκτέλεση ομήρων), αλλά μια ομάδα σαν τέτοια, 2) αφορά στην πραγματική καταστροφή μιας ομάδας και όχι στον περιορισμό, στην κακή μεταχείριση ή στην καταπίεση της ομάδας, 3) η καταστροφή της ανθρώπινης ομάδας αποτελεί τον πραγματικό σκοπό. Στην περίπτωση ξένου ή εμφύλιου πολέμου η μια πλευρά μπορεί να επιφέρει άκρως σοβαρές απώλειες στην άλλη, αλλά ο σκοπός είναι να επιβάλλει τη θέλησή της στην άλλη πλευρά και όχι να την καταστρέψει. Επίσης, σύμφωνα με το Χάρτη της Νυρεμβέργης, εγκλήματα εναντίον της ανθρωπότητας δεν μπορούν να τιμωρηθούν εκτός αν διαπράχθηκαν σε εκτέλεση ή για προετοιμασία επιθετικού πολέμου. Αντίθετα, η απόφαση 96 της ΓΣ, η οποία επιβεβαιώνει ότι η γενοκτονία είναι έγκλημα σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, το οποίο ο πολιτισμένος κόσμος καταδικάζει, δεν θέτει όρους ή επιφυλάξεις σ’ αυτή τη δήλωση και η Σύμβαση δεν περιορίζεται στο να αναγνωρίζει το δικαίωμα των κρατών να τιμωρήσουν τη γενοκτονία, αλλά τα υποχρεώνει να το πράξουν. Ακόμη, η Σύμβαση δεν ενδιαφέρεται μόνον για την τιμωρία της γενοκτονίας, αλλά και για την πρόληψή της. Αξιοσημείωτη και χαρακτηριστική είναι η στάση των δυο Υπερδυνάμεων ΗΠΑ και ΕΣΣΔ σχετικά με το κείμενο της Σύμβασης. Η πρώτη, ενώ υποστήριζε, θεωρητικά, την αποδοχή της Σύμβασης, στην πράξη φρόντισε ώστε ορισμένα σημεία, όπως η ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, η ισχύς της Σύμβασης σε μη ανεξάρτητες περιοχές κ.λπ. να αποδυναμωθούν. Αξιοσημείωτο επίσης είναι το γεγονός ότι οι ΗΠΑ επικύρωσαν τη Σύμβαση το Νοέμβριο 1988 και τούτο, σύμφωνα με ειδικούς, επειδή η πολιτική και οι δραστηριότητες ορισμένων κυβερνήσεων της χώρας αυτής στο απώτερο παρελθόν όσον αφορά τους Ινδιάνους, τους «μαύρους» κ.ά., αλλά και αργότερα σε άλλες περιπτώσεις, οι οποίες μπορεί να έχουν τα χαρακτηριστικά γενοκτονίας, είχαν ανασταλτική επίδραση. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση της πρ. ΕΣΣΔ, η οποία επίσης υποστήριξε τη Σύμβαση, αλλά αντέδρασε σχετικά με τις αρμοδιότητες του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης φοβούμενη αρνητικές επιπτώσεις στο πολύ ευαίσθητο θέμα της εθνικής της κυριαρχίας. Εξάλλου, είναι επίσης γνωστή η πολιτική και οι δραστηριότητες ορισμένων ηγετών της ΕΣΣΔ (Στάλιν κ.ά.), σχετικά με ομάδες πληθυσμών σε χώρες της Ένωσης κατά τη διάρκεια του Β΄ΠΠ αλλά και μετά, οι οποίες μπορεί να έχουν τα χαρακτηριστικά γενοκτονίας. Το ίδιο ισχύει και για άλλες χώρες με αποικιοκρατικά ή ολοκληρωτικά καθεστώτα. Η ΕΣΣΔ διαμαρτυρήθηκε γιατί ορισμένοι παράγοντες όπως η προπαγάνδα, η οποία στοχεύει την πρόκληση φυλετικού μίσους κ.λπ. δεν συμπεριλήφθηκε στο κείμενο, και τόνισε ιδιαίτερα την «οργανική σχέση της γενοκτονίας με το φασισμό, ναζισμό και άλλες ρατσιστικές θεωρίες» και εισηγήθηκε την καταδίκη τής, όπως χαρακτήρισε, «πολιτισμικής γενοκτονίας». Επίσης, επισημάνθηκε η παράλειψη της πρόνοιας για την «πολιτισμική γενοκτονία, «που είναι μεν λιγότερο εμφανής και κτηνώδης, αλλά είναι ευρύτερη και βαθύτερη καθότι διαβρώνει και είναι ύπουλη στερώντας έναν ολόκληρο λαό από την κουλτούρα και την ιστορία του». Όμως, η «πολιτισμική γενοκτονία» θεωρήθηκε ως αφηρημένη και αόριστη έννοια και απορρίφθηκε. Οι ΗΠΑ υποστήριξαν ότι το είδος αυτό της γενοκτονίας θα πρέπει να εξετασθεί σε σχέση με την προστασία των μειονοτήτων. Πάντως, με ελληνική παρέμβαση, η βίαιη μετακίνηση παιδιών αναπροσαρμόστηκε ώστε να θεωρείται πράξη πολιτισμικής γενοκτονίας.
 Η Μ.Β. εξέφρασε την άποψη ότι αποτελεί ψευδαίσθηση ότι μια τέτοια σύμβαση θα δημιουργούσε κλίμα ασφαλείας ή θα μείωνε τους υφιστάμενους κινδύνους, όμως την υποστήριξε. Το άρθρο 3 δεν συμπεριέλαβε προπαρασκευαστικές πράξεις να σημαίνουν γενοκτονία εκτός αν είναι πασιφανείς. Ακόμη, η απόπειρα θεωρήθηκε ως επαρκής ένδειξη γενοκτονίας ασχέτως αποτελέσματος. Όσον αφορά την παρακίνηση, αυτή πρέπει να είναι άμεση και δημόσια. Η Σοβιετική πρόταση για τη λήψη μέτρων εναντίον οργανώσεων ως μέσο πρόληψης γενοκτονίας απορρίφθηκε, ιδιαίτερα από τις ΗΠΑ, με την αιτιολογία ότι κάτι τέτοιο θα έδινε μεγάλη εξουσία στην κεντρική διοίκηση. Οι περισσότερες χώρες υποστήριξαν το κείμενο χωρίς επιφυλάξεις.
 Όσον αφορά κάποιες μεγάλες Δυνάμεις, το εύλογο συμπέρασμα είναι ότι οι ηγεσίες τους είχαν ενοχές για τα «εγκλήματα» του παρελθόντος και ήθελαν με κάθε μέσο ν’ αποτρέψουν την αναβίωση εφιαλτικών αναμνήσεων και των ενδεχόμενων συνεπειών ηθικών και πολιτικών, αλλά ιδιαίτερα νομικών και οικονομικών. Και έτσι εξηγείται η πίεση που ασκούν σε μικρές χώρες να αποφεύγουν να θίγουν το ενοχλητικό γι αυτές ζήτημα, π.χ. τις γενοκτονίες της Τουρκίας.
 Ενδιαφέρουσα είναι η δήλωση του Εκτελεστικού Γραμματέα του Συμβουλίου Αστικών Δικαιωμάτων των ΗΠΑ κ. Πάτερσον, ο οποίος είπε ότι : «και αν ακόμη δεν έχουμε επιτύχει την «κυβέρνηση του λαού» για την οποίαν μίλησε ο αθάνατος Λίνκολν, όμως υπάρχουν νίκες τις οποίες η ενωμένη δύναμη του λαού μπορεί να κερδίσει σήμερα». {Αυτό όντως είναι και πολύ επίκαιρο και διδακτικό και για τον ίδιο τον αμερικανικό λαό με όσα συμβαίνουν στην ίδια αλλά και από τη μεγάλη σε υλική ισχύ αυτή χώρα}. Οπωσδήποτε, το θέμα της γενοκτονίας είναι τεράστιο και σοβαρό, με πολύ λεπτές και ευαίσθητες πτυχές, ιδιαίτερα το πώς αποδεικνύεται ένα έγκλημα ότι όντως αποτελεί γενοκτονία. Βέβαια, πολλές φορές οι ειδικοί, αλλά και η κοινή γνώμη γνωρίζουν αν ένα έγκλημα αποτελεί γενοκτονία, αλλά το να αποδειχθεί σε δικαστήριο είναι όντως πολύ δύσκολο. Και είναι γνωστό από τη Σύμβαση ότι όταν υπάρχει διαφωνία σχετικά με την αρμοδιότητα ενός δικαστηρίου πρέπει να γίνει προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο. Με την ίδρυση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου το 1998 {Διεθνής Διάσκεψη στη Ρώμη} κατόπιν των τραγικών εξελίξεων στη Ρουάντα, Βοσνία κλπ. το θέμα της γενοκτονίας απλουστεύεται από τη δικονομική άποψη γιατί είναι πλέον στη δικαιοδοσία του παραπάνω Δικαστηρίου αν τα εθνικά δικαστήρια αδυνατούν. Παρενθετικά, αξίζει να αναφερθεί η εύγλωττη δήλωση του τ.γγ του ΟΗΕ Αννάν, πριν τη λήξη της θητείας του, ότι «η γενοκτονία στη Ρουάντα μπορούσε να αποτραπεί». Ουδέν σχόλιον!
 Πάντως, δυστυχώς, και το πρόβλημα της γενοκτονίας έχει παγιδευτεί στη διελκυστίνδα σκοπιμοτήτων ισχυρών και έτσι, για ευνόητους λόγους, υποβαθμίζεται ή ξεχνιέται όταν πρόκειται για μικρές, ανίσχυρες χώρες, ενώ, αντίθετα, όταν πρόκειται για πολιτικές και στρατηγικές διεκδικήσεις και διαπλοκές μεγάλων χωρών, ή μικρών αλλά με ισχυρούς προστάτες, όπως στην περίπτωση των Βαλκανίων και της Μ. Ανατολής, τότε το ζήτημα αποκτά τεράστιες διαστάσεις γινόμενο αντικείμενο πολιτικής κ.λπ. διαστρέβλωσης και καπηλείας, ώστε, π.χ. ηγέτες στα Βαλκάνια, που αμύνθηκαν των «Ιερών και Οσίων» της Πατρίδας τους, να σύρονται στο Διεθνές Δικαστήριο ως εγκληματίες πολέμου ή «γενοκτονίας» για να δικαιωθεί πάλι το περίφημο λατινικό ρητό “VAE VICTIS”, ενώ άλλοι να μένουν στο απυρόβλητο. Και είναι γνωστή η απαράδεκτη συμπεριφορά του περιβόητου CNN, που ακολουθούσε πολιτική δυο μέτρων και δυο σταθμών και αυτό καταδεικνύει την τεράστια κρυπτο-φασιστική ικανότητα ορισμένων ΜΜΕ να διαστρεβλώνουν γεγονότα και ν’ αποπροσανατολίζουν την κοινή γνώμη.

 Σε συσχετισμό δε και με άλλες κραυγαλέες περιπτώσεις γενοκτονίας, π.χ. των Ελλήνων της Μ. Ασίας και των Αρμενίων από τους Νεότουρκους, των Εβραίων, Αθίγγανων κ.ά. από τους Ναζί στον Β΄ ΠΠ, των Ουκρανών από το καθεστώς Στάλιν, των Κινέζων για το Θιβέτ, αλλά και άλλων περιπτώσεων στην Αφρική, Λατινική Αμερική, και Μ. Ανατολή, γίνεται κατανοητό το γεγονός ότι, προφανώς εξαιτίας εξωτερικών πιέσεων, στις οποίες κάποιοι ηγέτες σε μικρές χώρες είναι ευάλωτοι, δεν υπάρχει η σταθερή πολιτική βούληση αντιμετώπισης του ζητήματος αποτελεσματικά. Αντίθετα, κάποιοι επενδύουν στις γενοκτονίες και αυτό, συν τοις άλλοις, αναδεικνύει το μέγεθος της παρακμής διαφόρων ηγεσιών !

 Ειδικότερα, όσον αφορά τις μαζικές σφαγές των Ελλήνων της Μ. Ασίας από τους Νεότουρκους {δημοσιεύθηκε σχετικό άρθρο μου στην «Ε» στις 25 Απριλίου 2002), σύμφωνα με όλα τα διεθνή δεδομένα συνιστούν αναμφισβήτητα γενοκτονία. Και, δυστυχώς, συνεχίζεται εναντίον των Κούρδων, Σύρων, κ.ά. που αντιστέκονται στη νέα «Οθωμανική Αυτοκρατορία» και σε άλλα κρυπτο-ιμπεριαλιστικά καθεστώτα. Και, βέβαια, προκαλεί θυμηδία, αλλά και δικαιολογημένη αγανάκτηση το γεγονός ότι κάποια άτομα ρευστής συνείδησης, για τους γνωστούς-άγνωστους λόγους, διαστρεβλώνουν ιστορικά δεδομένα και μιλάνε για «συνωστισμούς» και «εθνοκαθάρσεις». Τα σχόλια δικά σας!
 Οπωσδήποτε, όμως, η καταδίκη σήμερα τέτοιων εγκλημάτων δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως καταδίκη των τωρινών ηγετών και του λαού της χώρας στην οποίαν ή από την οποίαν διαπράχθηκαν αυτά τα εγκλήματα. Εκτός αν σημερινοί ηγέτες τα δικαιολογούν ή τα διαστρεβλώνουν και επιθυμούν να τα συνεχίσουν, όπως ο νέο-Σουλτάνος, ο οποίος, μεταξύ άλλων νέο-ιμπεριαλιστικών παραληρημάτων, ζήτησε-άκουσον, άκουσον- η έδρα του ΟΗΕ να μεταφερθεί στην Κωνσταντινούπολη! Καλά, αυτός προκαλεί για ευνόητους λόγους. Όμως, οι άλλοι ηγέτες δημοκρατικών χωρών, γιατί ανέχονται τέτοια φαινόμενα ; Τους εξυπηρετούν; Ωστόσο, κάποιοι άλλοι, αξιέπαινοι ηγέτες, ορισμένων χωρών ζήτησαν συγνώμη για τα «εγκλήματα» της χώρας τους στο παρελθόν και αυτό αναδεικνύει το επίπεδο πολιτισμού τους και- το σπουδαιότερο- ότι τα παθήματα πρέπει να γίνονται μαθήματα ώστε οι τωρινές και επερχόμενες γενιές να μη γίνουν πάλι θύματα νοσηρής νοοτροπίας εξαιτίας της οποίας η ανθρωπότητα έχει θρηνήσει πολλές δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπινων ψυχών ξέχωρα τις υπόλοιπες τραγικές συνέπειες. Κι όπως είπε κάποιος σοφός : «οι λαοί που δεν έχουν διδαχθεί από την ιστορία τους είναι καταδικασμένοι να την ξαναζήσουν». Εξάλλου, γιατί να μην υποθέσουμε ότι η μη παραδοχή παρελθουσών «αμαρτιών» μπορεί εύλογα να ερμηνευθεί σαν άλλοθι άφεσής τους, αλλά και συνέχισής τους; Επίσης, εκείνο που ξενίζει, και προβληματίζει, και που μπορεί ίσως να ερμηνευθεί φροϋδικά, είναι το θλιβερό γεγονός ότι ορισμένα καθεστώτα, που οι λαοί τους υπήρξαν θύματα γενοκτονίας, έχουν μεταλλαχθεί σε θύτες εξαιτίας της διαφθοράς τους στους εξωσωματικούς σωλήνες της αλαζονείας της εξουσίας! Οποία ηθική παρακμή!
 Όσον αφορά τη γενοκτονία των Αρμενίων, μόνον 29 έχουν αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Αρμενίων. Συμφέροντα και άλλες σκοπιμότητες αποτελούν τροχοπέδη.
 Συμπερασματικά, επιγραμματικά, η Σύμβαση του ΟΗΕ για την Πρόληψη και Τιμωρία της Γενοκτονίας, που τη χαρακτηρίζει έγκλημα εναντίον της ανθρωπότητας, αποτελεί σημαντική πολιτική, κοινωνική, νομική και πολιτισμική πρόοδο, ένα πολύτιμο όπλο της παγκόσμιας κοινότητας ν’ αντιμετωπίζει τέτοιου είδους εγκλήματα. Όμως, δυστυχώς, σε μεγάλο βαθμό, η Σύμβαση αγνοείται ή τεχνηέντως παραβιάζεται, παρερμηνεύεται και νοθεύεται. Αν ερευνήσουμε προσεκτικά τα τραγικά συμβαίνοντα στη Μ. Ανατολή και ειδικότερα στη Συρία, όπου σχεδόν καθημερινά διαπράττεται το φρικτό έγκλημα της γενοκτονίας υπό το απαθές, αποχαυνωμένο ή υποκριτικό βλέμμα των υποτίθεται δημοκρατικών ηγεσιών Μεγάλων κ.ά. Δυνάμεων, θα διαπιστώσουμε το μέγεθος της παρακμής: Τα όπλα, τα πετρέλαια κ.ά. ενεργειακοί κ.λπ. πόροι έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη αξία από τους ανθρώπους, και η διεθνής κοινωνία έχει μεταλλαχθεί σε απέραντο ΑΝΘΡΩΠΩΡΥΧΕΙΟ όπου κάποια προνομιούχα, διεφθαρμένα, απάνθρωπα κυκλώματα αντί για άνθρακες «εξορύσσουν» ανθρώπους και τους εκμεταλλεύονται. Οποία τραγωδία και παρακμή! Αλήθεια, πώς εμφανίστηκαν οι Τζιχαντιστές; Από παρθενογένεση ή από άγνωστο Γαλαξία; Η μήπως έχουμε φθάσει και δεν το συνειδητοποιήσαμε στο τραγικό όριο της ανθρώπινης υπόστασης, στο φοβερό φαινόμενο, της μετάλλαξης ανθρώπων σε τέρατα, σε δράκουλες ή ΟΡΚ; Ποιος και πως τους στρατολογεί, επιχορηγεί, εκπαιδεύει για να διαπράττουν τα πιο ειδεχθή εγκλήματα δίχως έλεος; Και μια από τις τραγικές συνέπειες είναι τα προσφυγικά κύματα που μεθοδικά προκλήθηκαν και τείνουν να κατακλύσουν και διαλύσουν ορισμένες επιλεγμένες χώρες για λόγους στρατηγικών, οικονομικών κ.ά. σκοπιμοτήτων. Γιατί δεν επιλύουν το πρόβλημα στη ρίζα του-και μπορούν- αλλά επενδύουν στη διαιώνισή του οι «άρχοντες των δαχτυλιδιών», οι αντικαταστάτες του Θεού στη Γη; Επέστρεψε η κοινωνία στο τραγικά πρωτόγονο και βάρβαρο “Homo homini lupus est”; Οποία ΥΒΡΙΣ! Και ο ΟΗΕ, που μπορεί να προσφέρει τη λύση, υπονομεύεται από σκοτεινά οργανωμένα συμφέροντα! Γιατί δεν κηρύσσεται ο πόλεμος εκτός νόμου όπως είχε προταθεί το 1928 στην ΚτΕ από τους τότε ΥΠΕΞ Αμερικής και Γαλλίας Κέλλογκ-Βριάν, αλλά υπονομεύθηκε από το βιομηχανικό και εμπορικό εξοπλιστικό κατεστημένο; Γιατί δεν καταργείται το περιβόητο βέτο στο ΣΑ, που αποτελεί τροχοπέδη στη λήψη αποφάσεων για την ειρήνη; Γιατί δεν υλοποιείται ο περίφημος Οδηγός Ειρήνης (Agenda for Peace) που θα είχε αποτρέψει τις τραγωδίες που αντιμετωπίζουμε; Δυστυχώς, οι «εξουσιαστές» έχουν διαφθαρεί, και πωρωθεί από την αλαζονεία της εξουσίας και συνεχίζουν αδίστακτα την καταστροφική για την ανθρωπότητα πορεία.
 Όσον αφορά τη δική μας στάση, που η Πατρίδα μας έχει υπάρξει θύμα γενοκτονίας, έχει αποδειχθεί ότι όταν συμπεριφερόμαστε με υπευθυνότητα, σοβαρότητα (όχι σοβαροφάνεια) και σύμπνοια, χωρίς αμφιταλαντεύσεις, που υπαγορεύουν ξένες πιέσεις ή συμπλέγματα ενοχής και ανασφάλειας, καθώς και άγνοια, ασχετοσύνη, ανικανότητα, εθελοτυφλισμό, εθελοδουλία και διχαστική νοοτροπία, που καλλιεργείται από κομματικά, παρα-κομματικά κ.ά. κυκλώματα εξουσιομανίας και κερδομανίας, τότε μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι, αλλά αισιόδοξοι ρεαλιστικά και αγωνιστικά για ν’ αντιμετωπίζουμε προληπτικά και αποτελεσματικά τέτοια φοβερά φαινόμενα!
 Κλείνοντας, θα ήθελα να ρωτήσω, εντελώς θεωρητικά, πέραν από τη Σύμβαση, αν τα παρακάτω μπορούν να θεωρηθούν ως μια μορφή άδηλης γενοκτονίας : Η σκόπιμα προκαλούμενη προσφυγοποίηση, η νόθευση της τροφικής αλυσίδας, η ρύπανση του περιβάλλοντος, οι πυρηνικές δοκιμές και τα πυρηνικά απόβλητα, η χρήση χημικών και βιολογικών όπλων, το εμπόριο ναρκωτικών, η κοινωνική αδικία, η πλύση εγκεφάλου με ταινίες υποκουλτούρας και βίας, ο κοινωνικός αποκλεισμός, που απευθύνεται σε συγκεκριμένες ομάδας ατόμων με αποτέλεσμα αυτοκτονίες και αποτροπή γεννήσεων, η σκόπιμη μετάδοση επιδημικών ασθενειών; Μήπως, τελικά, πρέπει ν’ αναθεωρηθεί η Σύμβαση για να περιλαμβάνει και κάποιες πιο σύγχρονες μορφές γενοκτονίας γιατί, με όσα τραγελαφικά και αδιανόητα συμβαίνουν γύρω μας, η Σύμβαση ίσως έχει σε ορισμένους τομείς ξεπερασθεί και χρειάζεται να εμπλουτισθεί με νέα δεδομένα; «Ιδού πεδίον δόξης λαμπρόν» για τους ειδικούς!

Τέλος, να ρωτήσω: Υπάρχουν σε διεθνές επίπεδο πολλές δεκάδες ΜΚΟ που καταπιάνονται με το θέμα της γενοκτονίας. Τι έχουν πετύχει; Είναι ικανοποιημένες από τα αποτελέσματα, κι αν όχι πως αντιδρούν, ποιο είναι το αποτέλεσμα; Γιατί ορισμένες ισχυρές χώρες, υποτίθεται «δημοκρατικές», δεν έχουν ακόμη αναγνωρίσει τις γενοκτονίες εναντίον των Αρμενίων, Ποντίων κ.ά.;
Απογοητευτικό!
Quid Prodest? “Ποιόν εξυπηρετεί;” ρωτούσαν οι Λατίνοι!

ΠΗΓΗ: Διάλεξη του κ. Π. Ι. Καραφωτιά στην Εταιρία Δικανικών Μελετών στο ΔΣΑ στις 8 Νοεμβρίου 2016. Περίληψη μελέτης στο Πανεπιστήμιο της Πόλης της Νέας Υόρκης (CUNY) 1960.

Νote: The following 45 United Nations Member States have not yet ratified the Genocide Convention:3 AMERICAS, AFRICA, ASIA Dominica, Dominican Republic (signed), Grenada, Guyana, Saint Lucia, Saint Kitts and Nevis. Suriname, Angola, Botswana, Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo, Djibouti, Equatorial Guinea, Eritrea, Kenya, Madagascar, Mauritania, Mauritius, Niger, Sao Tome and Principe, Sierra Leone, Somalia, South Sudan, Swaziland, Zambia, Bhutan, Brunei, Darussalam, Indonesia, Japan, Kiribati, Marshall Islands, Micronesia (Federated States of), Nauru, Oman, Palau, Qatar, Samoa, Solomon Islands, Thailand, Timor-Leste, Turkmenistan, Tuvalu Van.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑΚαραφωτιας, γενοκτονια, γενος, φονος, εγκλημα, Καρθαγενη, Ρωμη, Μηλος, Ελληνες, Μικρα Ασια, Ποντιοι, Αρμενιοι, Κουρδοι, Ινδιανοι, μαυροι, εβραιοι
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ