7ο Συμπόσιο Αρχαιομετρίας της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας: Αρχαιολογία-Αρχαιομετρία: 30 χρόνια μετά


7ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2019

15:00-16:30            Προσέλευση Συνέδρων, Εγγραφές.
16:30-17:15            Χαιρετισμοί Εκπροσώπων Φορέων, (Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου, ΕΚΕΦΕ 'Δημόκριτος').
                        Εναρκτήρια εισήγηση Προέδρου ΕΑΕ, Ιω. Μπασιάκου.
17:15-18:00            Exclusion and the 'matter of luck': how to get most of lead isotope data for the provenance studies of prehistoric metals.
                        Προσκεκλημένη ομιλία: Ζ. Stos-Gale
18:00-19:00            Θεματική Συνεδρία Ια: Παλαιοπεριβάλλον - Αρχαιοσεισμολογία
                        Προεδρείο: Σ. Παυλίδης και Ι. Μπασιάκος
18:00-18:20            Archaeoseismology: Constraints in identifying historical earthquakes.
                        S. Pavlides
18:20-18:40            Isothermal Thermoluminescence vs Electron Spin Resonance dating of fault gouge from palaeo-earthquakes: recent advances.
                        E. Tsakalos, G. Mitrikas, M. Kazantzaki, T. Nishiwaki, A. Lin, Y. Bassiakos and E. Filippaki
18:40-19:00            Progressive sea transgression during the Late Holocene in Vatika Bay (S. Laconia, Peloponnese, Greece).
                        E. Kolaiti
19:00-22:00            Καλωσόρισμα Συνέδρων
                        Δεξίωση Υποδοχής στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2019

08:00-09:00            Εγγραφές
09:00-11:30            Θεματική Συνεδρία lb: Απόλυτες χρονολογήσεις - Παλαιοπεριβάλλον
                        Προεδρείο: Ι. Λυριτζής και Π. Καρκάνας
09:00-09:20            Φυσικογεωλογική εξέλιξη του Ελλαδικού χώρου και δυνατότητα κατά προσέγγιση χρονολόγησης μυθολογικών «γεγονότων».
                        Η. Μαριολάκος και Ε. Καπουράνη
09:20-09:40            Υπολογισμός της επίδρασης του διαμερίσματος της θάλασσας της δεξαμενής ανταλλαγής του άνθρακα C- 14 στο Βορειανατολικό Αιγαίο κατά την προϊστορική περίοδο.
                        Γ. Φακορέλλης
09:40-10:00            Μικροστρωματογραφία και γεωχημεία του Μυκηναϊκού λακκοειδούς «τάφου του Γρύπα πολεμιστή» στην Πύλο: συμβολή στην μελέτη της ταφονομίας και των ταφικών πρακτικών του μνημείου.
Π. Καρκάνας, S. Stocker και J. Davis
10:00-10:20            TA-OSL for luminescence age limit extension beyond 1Ma; methodological aspects and preliminary dating results.
G. Polymeris
10:20-10:40            Το ταφικό μνημείο της Αμφίπολης μέσα από τις απόλυτες χρονολογήσεις των επιχώσεων και τη στρωματογράφια του λόφου Καστά.
                        Ε.Μ. Καμπούρογλου και Ε.Ε. Καμπούρογλου
10:40-11:00            Ο εποικισμός του Αιγαίου κατά την Αρχή της Νεολιθικής και Πρώιμης Εποχής του Χαλκού όπως ανιχνεύεται με χρονολογήσεις Ραδιοάνθρακα. Συσχέτιση με αποτελέσματα aDNA.
                        Γ. Μανιάτης
11:00-11:20            56 χρόνια μετά: η πρόσφατη ανασκαφή του Σπηλαίου Πανός Μαραθώνα και η χρονολόγηση των ανθρωπογενών επιχώσεών του.
                        Α. Μαρή και Γ. Φακορέλλης

11:30:12:00 Διάλειμμα καφέ

12:00-13:40            Θεματική Συνεδρία ΙΙ: Γεωφυσικές Διασκοπήσεις
                        Προεδρείο: Γ. Τσόκας και Σ.Π. Παπαμαρινόπουλος
12:00:-12:20           Η γεωφυσική διασκόπηση ως εργαλείο μεθοδικής αποτύπωσης της πολεοδομικής οργάνωσης αρχαίων οικιστικών συνόλων στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς.
                        Γ. Τσόκας και Γ. Στρατούλη
12:20-12:40            3-Dimensional mapping of Ploutos Cave - a 59 m deep vertical cave. What can we gain from that?
                        I. Kampolis, Y. Psaltakis and S. Triantafyllidis
12:40-13:00            A comprehensive study of the ancient mine of Esperanza in Lavrion district, Attica, Greece.
                        M. Vaxevanopoulos, J. Ross, P. Voudouris, A. Kapetanios, V. Melfos and Z. Papadopoulou
13:00-13:20            Side scan sonar and subbottom profiling data in detecting ancient wooden hull wrecks: a case study the "Fiskardo" wreck Kefallinia island, Ionian Sea.
                        Ferentinos, M. Geraga, D. Christodoulou, E. Fakiris, X. Dimas, N. Georgiou, S. Kordella, G. Papatheodorou, M. Prevenios and M. Sotiropoulos
13:20-13:40            Ένα Καινοτόμο Μοντέλο Πρόβλεψης Θέσεων στην Αρχαιολογία: Το Μοντέλο Τάσης Κατοίκησης (MTC).
                        Γ. Μαλαπέρδας και Ν. Ζαχαριάς

13:40-15:10            Ελαφρύ γεύμα και 1η Συνεδρία Αναρτημένων Ανακοινώσεων

15:10-15:50            Θεματική Συνεδρία ΙΙ: Γεωφυσικές Διασκοπήσεις
                        Προεδρείο: Γ. Τσόκας και Σ.Π. Παπαμαρινόπουλος
15:10-15:30            Astronomical dating of the Trojan War-Complements to          Homer.
                        S.P. Papamarinopoulos
15:30-15:50            Φωτοερμηνεία-Τηλεπισκόπηση και Γεωφυσική Διασκόπηση, Όρμος Βοϊδοκοιλιάς Νομού Μεσσηνίας: Εντοπισμός θαμμένων αρχαιολογικών καταλοίπων.
                        Α. Χρόνη
15:50-16:30            Θεματική Συνεδρία Ill: Βιοϋλικά και βιοαρχαιολογία
                        Προεδρείο: Μ. Ρούμπου και Ν. Ζαχαριάς
15:50-16:10            Kean miltos, Lemnian miltos: The significance of a place-name in Greco-Roman craft and industry.
                        E. Photos- Jones
16:10-16:30            Storage practices in the Late Bronze Age Aegean: investigation of molecular signatures in storage vessels through organic residue analysis.
                        M. Roumpou and N. Kalogeropoulos

16:30-17:00            Διάλειμμα καφέ

17:00-18:20            Θεματική Συνεδρία ΙΙΙ: Βιοϋλικά και βιοαρχαιολογία
                        Προεδρείο: Μ. Ρούμπου και Ν. Ζαχαριάς
17:00-17:20            Αρχαιομετρικές αναλύσεις σε σκελετικά υπολείμματα από μια δευτερογενή ταφή στο Καστρούλι, Δελφοί.
                        Ι. Κοντόπουλος, Ι. Λυριτζής, M. Alexander, K. Penkman και M.J. Collins
17:20-17:40            Κερασφόρα, κέρατα και κερατίνη: Κόκκινη χρωστική σε γόμφους κεράτων            από το Ακρωτήρι Θήρας.
                        Γ. Αλεξόπουλος
17:40-18:00            Histotaphonomy and Mineral Content of Bone: A Case Study from Vraona.
                        M.S. Mallouchou, E.T. Stathopoulou and G.E. Theodorou
18:00-18:20            Study of "black" pygmy bones from the site of Aetokremnos in Cyprus.
                        E. Stathopoulou, E. Filippidi and G. Theodorou


Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2019

08:30-09:30            Εγγραφές

09:30-11:30            Θεματική Συνεδρία V: Αρχαιομεταλλουργία
                        Προεδρείο: Β. Κασσιανίδου και Ζ. Stos-Gale
09:30-09:50            Η καταγραφή των αρχαίων μεταλλείων χαλκού της Κύπρου μέσα από διεπιστημονική έρευνα.
                        Β. Κασσιανίδου
09:50-10:10            Αστέρια Γλυφάδας. Προϊστορική εργαστηριακή εγκατάσταση μεταλλουργικών δραστηριοτήτων.
                        Κ. Καζά, Κ. Καραΐνδρου, Ι. Γκούρτζιο, Γ. Μαστροθεόδωρος, A. Hein, Ε. Φιλιππάκη και Ι. Μπασιάκος
10:10-10:30            Study of a necklace with silver and steatite beads from the EM I Gournes Cemetery.
                        V. Perdikatsis, S. Sotiropoulou, Chr. Apostolaki, E. Filippaki and Y. Bassiakos
10:30-10:50            Χημική ανάλυση χάλκινων αντικειμένων της Μέσης Εποχής του Χαλκού από τη θέση Λάπηθος-Βρύση του Πάρπα (Κύπρος).
                        Α. Χαραλάμπους και J.M. Webb
10:50-11:10            Metal types of Late Geometric bronze tripod cauldrons.
                        M. Bode, M. Kiderlen, G. Mastrotheodoros, E. Filippaki, and Y. Bassiakos
11:10-11:30            Processing of mineral resources and the organization of metal production in Thasos from the Late Neolithic to the Early Iron Age.
                        N. Nerantzis and S. Nodine

11:30-12:00            Διάλειμμα καφέ

12:00-14:00            Θεματική Συνεδρία V: Αρχαιομεταλλουργία
                        Προεδρείο: Γ. Δ. Παπαδημητρίου και E. Photos-Jones
12:00-12:20            Η ελληνιστική περίοδος (3ος έως 1ος π.Χ.) στη Λαυρεωτική, ως περίοδος τεχνολογικών ανακαλύψεων και μεταφοράς τεχνολογίας στην Αίγυπτο των Πτολεμαίων.
                        Γ. Δ. Παπαδημητρίου
12:00-12:40            Tracing casting procedures in Stavros, Chalandritsa LBA settlement, Western Achaea, Greece.
                        I. Iliopoulos and K. Soura
12:40-13:00            Νέα δεδομένα για την αρχαιομεταλλουργία στην Αντίπαρο.
                        Ζ. Παπαδοπούλου, Ε. Νικολακοπούλου, Ε. Φιλιππάκη και Γ. Μαστροθεόδωρος
13:00-13:20            Τεχνικές εξέτασης (pXRF / SEM-EDS) σε χάλκινα ευρήματα από το Μινωικό Ιερό Κορυφής των Κυθήρων.
                        Αικ. Παναγοπούλου
13:20-13:40            Διάτρητες «αιγαιακές» μεταλλουργικές κάμινοι των Πρώιμων Χρόνων: Νέα δεδομένα από την Ακρόπολη της Αθήνας.
                        Β. Ε. Δημητρίου, Ε. Φιλιππάκη και Ι. Μπασιάκος

13:40-15:10            Ελαφρύ γεύμα και 2η Συνεδρία Αναρτημένων Ανακοινώσεων

15:10-15:30            IPERION-CH.gr: Καινοτόμες μέθοδοι, τεχνικές και εργαλεία με εφαρμογές στην ανάλυση, διάγνωση, τεκμηρίωση, μελέτη, προστασία και ανάδειξη αρχαιολογικών αντικειμένων, έργων τέχνης, ιστορικών μνημείων και αρχαιολογικών χώρων.
                        Π. Πουλή, Σ. Σωτηροπούλου και Δ. Άγγλος
15:30-15:50            Ίδρυμα "ΟΡΜΥΛΙΑ", έξυπνη εξειδίκευση-καινοτομία για την τεκμηρίωση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
                        Γ. Καραγιάννης
15:50-15:55            Modern TEM Applications on Cultural Heritage Materials: How to Access in Greece.
                        Ε. Παλαμάρα
15:55-16:00            Διοργάνωση 7ου Βαλκανικού Συμποσίου Αρχαιομετρίας.
                        Θ. Γκανέτσος
16:00-16:40            Θεματική Συνεδρία V: Κεραμικές και υαλώδεις ύλες
                        Προεδρείο: Ε. Κυριατζή και J. Buxeda i Garrigós
16:00-16:20            Το αρχαιολογικό πείραμα, η πειραματική αρχαιολογία και η εμπειρία της αναπαραγωγής με αρχαιομετρικά κριτήρια.
                        Α. Μουνδρέα-Αγραφιώτη και Ε. Αλούπη-Σιώτη
16:20-16:40            Compositional variation of Clay Raw Materials in the Dodecannese in view of Pottery Production and Provenance Studies.
                        Α. Hein, E. Nodarou, L. Betina and V. Kilikoglou

16:40-17:10            Διάλειμμα καφέ

17:10-18:30            Θεματική Συνεδρία V: Κεραμικές και υαλώδεις ύλες
                        Προεδρείο: Ε. Κυριατζή και J. Buxeda i Garrigós
17:10-17:30            Καινοτόμες Εφαρμογές Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Διέλευσης (ΤΕΜ) στην Αρχαιολογική Έρευνα Υάλων και Χρωστικών.
                        Ν. Ζαχαριάς, Ε. Παλαμάρα, P.P. Das και Σ. Νικολόπουλος
17:30-17:50            Αρχαιομετρική ανάλυση κεραμικής από την Κεφάλα Βασιλικής, Ιεράπετρα Κρήτη.
                        Ε. Πανταζή, Ι. Ηλιόπουλος και Ε. Νοδάρου
15:50-18:10            Προέλευση και χαρακτηρισμός της κεραμεικής από την Προϊστορική θέση «Καστρούλι» στη Δεσφίνα Φωκίδος, πλησίον Δελφών.
                        Τ. Τσουρούνη
18:10-18:30            Production technology of tin coated vessels: an archaeometric and experimental study of tin coated vessels from Deiras cemetery.
                        K. Christodoulou, A. Hein and V. Kilikoglou
20:30             Δείπνο Συμποσίου στο αίθριο του Β.-Χ. Μουσείου, Βραβεύσεις, Τιμητικές Διακρίσεις.


Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2019


08:30-09:00            Εγγραφές
09:00-11:00            Θεματική Συνεδρία VI: Λίθινα - Κονιάματα - Χρωστικές
                        Προεδρείο: Ε. Αλούπη-Σιώτη και Θ. Γκανέτσος
09:00-09:20            Applications of in-situ non-destructive techniques regarding documentation, identification of pigments, authentication and promotion of our culture heritage, in the Library of Halki Theological School.
                        T. Gkanetsos, S. Akyüz, Archimandrite Kaisarios Chronis and S. Celik
09:20-09:40            Μελέτη της διακόσμησης του μαρμάρινου κοσμήτη στο Καθολικό της Μονής Δαφνίου.
                        Π. Λουκοπούλου, Σ. Μπογιατζής και Γ. Φακορέλλης
09:40-10:00            The marbles of the quarries Abu Hayat and Ahmet Beyli in the area of Ephesos.
                        V. Anevlavi, W. Prochaska and S. Ladstatter
10:00-10:20            Ανάπτυξη μεθόδου HPLC-DAD για τον ποσοτικό προσδιορισμό οργανικών χρωστικών.
                        Α. Βασιλειάδου, Ι. Καραπαναγιώτης και Α.Σ. Ζώτου
10:20-10:40            Δυνατότητες και περιορισμοί στη διερεύνηση της τεχνολογίας και των υλικών κατασκευής λάκας αντικειμένου από τη Κινέζικη συλλογή του Μουσείου Μπενάκη.
                        Ε.Β. Φαρμακαλίδου, Σ. Μπογιατζής και Α. Σαμπατάκος
10:40-11:00            Διερεύνηση τεχνολογίας κατασκευής υδραυλικών κονιαμάτων από αρχαίες δεξαμενές στο Βρυόκαστρο της Κύθνου.
                        Α. Παπουτσάκη, Γ. Φακορέλλης και Α. Μαζαράκης-Αινιάν

11:00-11:30            Διάλειμμα καφέ

11:30-12:50            Θεματική Συνεδρία VI: Λίθινα - Κονιάματα - Χρωστικές
                        Προεδρείο: Γ. Μανιάτης και Ε. Μπρεκουλάκη
11:30-11:50            Το Αρχαίο Θέατρο της Ηφαιστίας Λήμνου (Ελλάδα): Χαρακτηρισμός και Προέλευση των Δομικών Λίθων.
                        Μ. Βαρτή-Ματαράγκα, Γ. Κατσίκης και Δ. Ματαράγκας
11:50-12:10            Ορυκτολογικός και πετρογραφικός και χαρακτηρισμός πετρωμάτων της νήσου Αστυπάλαιας με σκοπό τη διερεύνηση προέλευσης λίθινων προϊστορικών τεχνέργων από το Βαθύ.
                        Μ. Κοκκαλιάρη, Ι. Ηλιόπουλος, Ε. Αδάμ και Α. Βλαχόπουλος
12:10-12:30            Macroscopic XRF imaging in unravelling polychromy on Mycenaean wall- paintings from the Palace of Nestor at Pylos.
                        E. Kokiasmenou, C. Caliri, V. Kantarelou, A.G. Karydas, F.P. Romano and H. Brecoulaki
12:30-12:50            Κιννάβαρη από το Λαύριο Αττικής- νέα ευρήματα επιτάσσουν την επαναπροσέγγιση του Περί λίθων του Θεόφραστου του Ερέσιου.
                        Θ.Κατσαρός
13:00-14:00            Θεματική Συνεδρία VΙΙ: Ανοιχτή
                        Προεδρείο: Α.Γ. Καρύδας και Α. Σαρρής
13:00-13:20            Η αρχαιομετρία στην Ελλάδα: 100 και πλέον χρόνια πριν.
                        Γ. Μωραΐτου
13:20-13:40            The XRF laboratory at NCSR "Demokritos": Contribution to Cultural Heritage Research.
                        A.G. Karydas, V. Kantarelou, D. Sokaras, Ch. Zarkadas, E. Aloupi, V. Argyropoulos, Η. Brecoulaki, N. Zacharias, M. Kaparou, E. Kokiasmenou, M. Kontimpa, G. Mastrotheodoros, K. Tsampa, C. Caliri and F.P. Romano
13:40-14:00            Γεωφυσική διερεύνηση του Αρχαίου Οικισμού του Λεχαίου.
                        Α. Σαρρής, T. Kalayci, Ν. Παπαδόπουλος, J. Donati, Ν. Αργυρίου, Γ. Κακουλάκη, M. Kucukdemirci, G. Cantoro, F. Di Biase, Μ. Μανατάκη, Μ. Παπαδάκης, Ν. Νίκας, P. Scotton και Κ. Κίσσας

14:00-15:30            Ελαφρύ γεύμα και 3η Συνεδρία Αναρτημένων Ανακοινώσεων

15:30-17:50            Θεματική Συνεδρία VΙΙ: Ανοιχτή
                        Προεδρείο: Γ. Φακορέλλης και Σ. Μπογιατζής
15:30-15:50            Παλαιοπεριβάλλον στον προϊστορικό οικισμό στη θέση Κοίμηση Θηρασίας και νέα στοιχεία για την έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης από την ανασκαφή.
                        Κ. Σμπόνιας, Ι. Τζαχίλη, G. Hodgins, C. Pearson και T. Wazny
15:50-16:10            Early Bronze Age Manika on Euboea. A Cycladic Colony or not?
                        A. Nafplioti
16:10-16:30            The origins of archaeometry in Greece: A narrative from the recent past.
                        M. Deli
16:30-16:50            Εκτίμηση της επίδρασης των συντελεστών μετατροπής στην ακρίβεια των χρονολογήσεων με τη μέθοδο της οπτικά διεγειρόμενης φωταύγειας. Νέοι συντελεστές μετατροπής.
                        Ι. Χριστοδουλάκης
16:50-17:10            Towards a dialogic perpetuation of cultural heritage.
                        D. Makris
17:10-17:30            Endoscopy and qualitative archaeometric material analysis from microns to meters using ultrasounds.
                        G. Karagiannis
17:30-18:00            Τελικά Σχόλια, Λήξη Συμποσίου
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2019

1η Συνεδρία Αναρτημένων Ανακοινώσεων 14:00-15:30

Θεματική Συνεδρία Ι: Απόλυτες χρονολογήσεις-Παλαιοπεριβάλλον-Αρχαιοσεισμολογία
M. Kazantzaki, E. Tsakalos, Y. Bassiakos, E. Filippaki, T. Rondoyanni and Ch. Georgiou, Absolute dating of paleo-earthquakes: Luminescence dating of fault rock related material.
E. Kolaiti and N. Mourtzas Aegean beachrocks as relative sea level change index point.
Ι. Η. Μαργαρίτης, Ι. Ε. Μπασιάκος, Γ. Θεοδώρου και Μ. Δερμιτζάκης, Εκτίμηση ηλικίας θαλάσσιων αποθέσεων του Αργολικού πεδίου, δια της χρονολόγησης με ESR απολιθωμένων γαστερόποδων Strombus bubonius.
A. Nafplioti, Absolute scientific Dating of early Mortuary behavior in Crete using ultrafiltration AMS radiocarbon (ADAM).
M. Polidorou, N. Evelpidou, H. Drinia, T. Tsourou, F. Salomon, L. Blue, Geochronology and Paleogeography of Akrotiri Salt Lake, Lemesos, Cyprus.
K. C. Stamoulis, V. K. Siozou, Defining the time frame of a prehistoric site near Ioannina, using OSL dating method.
C. K. Stamoulis, A. Vlachopoulos, I. Tsodoulos, I. Pappas, New evidences of the time frame of the architectural remains of the archaeological site at Vathy, Astypalaia.
E. Tsakalos, M. Kazantzaki, T. Nishiwaki, A. Lin, Y. Bassiakos and E. Filippaki, Potential of OSL and ITL signal resetting of experimentally sheared quartz from natural gouge at varying slip rates and normal stresses.

Γ. Τσόκας και Ν. Διαμαντή, Γεωφυσικές έρευνες εντός μνημείων: Δυνατότητες και Αδυναμίες.

E. Stathopoulou and M. Mallouchou, Microbial activity in excavated bone: examples from Greece & Cyprus.


Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2019


Θεματική Συνεδρία V: Αρχαιομεταλλουργία
A. Charalambous, E. Philippaki, M. Manataki, V. Kassianidou, S. Déderix, N. Papadimitriou, A. Sarris, M. Kayafa, Y. Bassiakos, Searching for metal-processing activities at prehistoric Thorikos.
Κ. Καραΐνδρου, E. Φιλιππάκη, Ι. Μπασιάκος, Αρχαιομεταλλουργικές δραστηριότητες στους πρωτοελλαδικούς οικισμούς της Ραφήνας και του Ασκηταριού, Αττικής από τις ανασκαφές Δ. Θεοχάρη. Προκαταρκτικές παρατηρήσεις.
Ν. Κ. Κλαδούρη, Α.Γ. Καρύδας, Β. Κανταρέλου, Β. Ορφανού, Ν. Ζαχαριάς, Τεχνολογική μελέτη (OM, μXRF, SEM/EDS) μεταλλικών τέχνεργων από ιερά της Τεγεάτιδας (10ος-7ος αιώνας π.Χ.).
C. -K. Kousouni, T. Gkanetsos, A. Panagopoulou, D. Kotzamani, A. Foka, M. Zacharia, A preliminary study of Non - Destructive Physicochemical Analysis on Islamic Metallic Objects.
P. Manti, D. Watkinson, Instrumental analysis of Greek bronze helmets -methodological concerns and solutions for the characterization of tinning.
Γ. Μαστροθεόδωρος, Ε. Φιλιππάκη, Ž. Tankosić, Φ. Μαυρίδης, Μη καταστροφική p-XRF εξέταση προϊστορικών μεταλλικών αντικειμένων από θέσεις της Καρυστίας (Ν. Εύβοια): προκαταρκτικά αποτελέσματα.
N. Nerantzis, E. Photos-Jones and S. Papadopoulos, Sapaion Oros (Σαπαίων Όρος): a Thracian tribe's metallurgical district?
Ο. Α. Papachristou, Metalworkers' workshops at Gonur and other Bactria-Margiana Archaeological Complex (BMAC) sites.
Γ. Δ. Παπαδημητρίου και Η. Κατσάρος, Ανακάλυψη Αρχαίας Καμίνου φρύξης στην Λαυρεωτική και το πρόβλημα της εκμετάλλευσης του γαληνίτη για παραγωγή αργύρου.

Ε. Αλούπη-Σιώτη και Α. Καλογήρου, Ανάλυση χρωστικών διακοσμημένης κεραμικής της πρώιμης Τελικής Νεολιθικής από το Μεγάλο Νησί Γαλάνης, Κίτρινη Λίμνη (Σαριγκιόλ) Κοζάνης.
J. Buxeda i Garrigós, M. Madrid i Fernández, J. G. Iñañez and I. Ramírez González, Archaeometric characterization of the Renaissance tiles in Palace of the Dukes of Medinaceli (Cogolludo, Guadalajara).
M. Choleva, E. Kiriatzi, Nikos Petropoulos and Noemi S. Müller, Shared technological milieus: defining the borders between wheel-made and hand-made production in Early Helladic Argolis.
A. Hein and D. Grigoropoulos, Analytical survey of Roman ceramics discovered in East Phokis and East Lokris using portable energy-dispersive X-ray fluorescence analysis (pEDXRF).
A. Kostomitsopoulou Marketou, K. Kouzeli, Francesco Caruso and Søren Handberg, Egyptian blue from Kos: examination of successfully and unsuccessfully produced pellets by pXRF and XRD.
N. Kougia, H. Simoni, I. Iliopoulos, Ceramic kiln infrastructures in Roman Patras, province of Achaea: an archaeometric approach.
Σ. Μενελάου και Ο. Κουκά, Experimenting with clays: towards the definition of local pottery production in prehistoric southern Samos.
Α.Ρ. Panagopoulou, J. Vroom, A. Hein, V. Kilikoglou, Α prelimary study of the production technology of porcelains in Mytilene (Greece).
Α.Ρ. Panagopoulou, J. Vroom, A. Hein, V. Kilikoglou, Study of glazed ceramics dated to the byzantine & postbyzantine periods from the ancient Agora at Athens.
M. Papageorgiou, M. Kaparou, Α. Oikonomou, From Mycenaeans to Romans: Reflecting on early glass technology in Greece.
A.-M. Pollatou, I. Iliopoulos and E. Nodarou, A geochemical evaluation of Roman-Late Roman wares of surface survey in Sphakia area, Crete, Greece.
G. Siotis and E. Aloupi-Siotis, An experimental interpretation of the presence of female genitalia in Early Bronze Age "Frying Pan" type ceramics from the Cyclades.
D.   Triantafyllidi, E. P…………… 'nalytical studies of late
Classical and Η……………

Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2019


Θεματική Συνεδρία Vl· Λίθινα-Κονιάματα-Χρωστικές
Σ. Βιβντένκο, Αικ. Τζαναβάρη, Α. Βασιλειάδου, Ανθεμωτή ανάγλυφη επίστεψη από τον κυκλικό τάφο Δερβενίου Θεσσαλονίκης, Ελλάδα.
Θ. Γκανέτσος, Ε. Μπορμπόλη και Χ. Νικολάου, Μελέτη πολύτιμων λίθων της συλλογής του Ιστορικού Μουσείου Ιωαννίνων.
Θ. Κατσαρός, Εξαλείφοντας τη λαδιά: η συμβολή της φασματοσκοπίας Raman στην άμεση αποκατάσταση των εκθεσιακών χώρων του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου.
Θ. Κατσαρός, Β. Σκληρός, Π. Παπαζώτος, Μ. Περράκη, Lapis Lazuli από μιαν «άγνωστη» γεωλογική εμφάνιση στα νότια περίχωρα της Ρώμης Ερωτήματα για την αινιγματική σιωπή των αρχαίων και μεσαιωνικών γραπτών πηγών.
Ν. Λάσκαρης, Θ. Γκανέτσος, Μ. Ντούγκα και Β. Τούλη, Αρχαιομετρικές παρατηρήσεις σε μια σαρκοφάγο του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας.
Γ. Μαστροθεόδωρος, Α. Ασβεστάς, Δ. Δριστιλιάρης, Ε. Φιλιππάκη, Κ. Μπέλτσιος, Δ. Αναγνωστόπουλος, Διερεύνηση υλικών & τεχνικών κατασκευής όψιμων μεταβυζαντινών φορητών εικόνων με τεχνικές ακτίνων Χ.
Γ. Μαστροθεόδωρος, Κ. Μπέλτσιος, Ε. Φιλιππάκη, Β. Παπαδοπούλου, Οι τοιχογραφίες του καθολικού της Ιεράς Μονής Στρατηγοπούλου, νήσου λίμνης Ιωαννίνων: διερεύνηση με εφαρμογή αναλυτικών τεχνικών.
Α. Οικονόμου, Χρ. Μαραμπέα, Χρ. Παπαχριστοδούλου, Δ. Παλλές, Μελέτη ιζήματος από το εσωτερικό Μυκηναϊκής τριποδικής χύτρας από τη Σαλαμίνα με συνδυαστικές τεχνικές XRD, XRF, SEM, Raman.
Α. Οικονόμου, Ε. Κουλουμπή, Χ. Καρύδης και Ε. Παπαϊωάννου, Χαρακτηρισμός τοιχογραφιών του Βυζαντινού παρεκκλησίου των Αγίων Αναργύρων Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου: μια συνθετική μελέτη.
A. Panagopoulou, I. Zisekas, C. -K. Kousouni, Physicochemical analysis of a Macedonian Tomb's mortars: A case study of the Macedonian Tomb Saint Varvara Site, in Veria, Greece.
Ζ. Πανταζοπούλου, Ν. Καντηράνης, Β. Μαρίνος, Ε. Χαραλάμπους, Χαρακτηρισμός των δομικών υλικών και εντοπισμός της φθοράς τους στους «Τάφους των Βασιλέων» της Πάφου, Κύπρος.
Α. Χατζόγλου, Χ. Καρύδης και Δ. Κανελλοπούλου, Φυσικοχημικές αναλύσεις Ιεροσολυμίτικου ζωγραφικού έργου: Ι. Μονή Παμμεγίστων Ταξιαρχών Πηλίου.

Θεματική Συνεδρία VU: Ανοιχτή
J. Christodoulakis, G. Kouremadas and C. Varotsos, On the scaling of the global average surface temperature during last two million years.

Β. Παναγιωτίδη και Ν. Ζαχαριάς, Οδοιπορικό στον Μυστρά: Ψηφιακή Αφήγηση της Πολεοδομικής Εξέλιξης της Καστροπολιτείας.


ΛΕΞΕΙΣ: Συμποσιο Αρχαιομετριας, Ελληνικη Αρχαιομετρικη Εταιρεια, Αρχαιολογια, Αρχαιομετρια, ΕΑΕ
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ