ΕΞΩΔΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ προς Γαβρόγλου και ιμάμη Μοχάμεντ Ζακί Σιντί για το ΤΕΜΕΝΟΣ: ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑΚΑ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΝ ΕΧΟΥΝ ΜΟΝΟΝ ΟΙ ΓΗΓΕΝΕΙΣ ΕΛΛΗΝΕΣ! - της Αικ. Κ. Παντελίδου


ΕΞΩΔΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
προς Γαβρόγλου
και ιμάμη, Μοχάμεντ Ζακί Σιντί
για το ΤΕΜΕΝΟΣ

ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΑΔΑ
ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑΚΑ
ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΟ
ΤΟΝ ΕΧΟΥΝ ΜΟΝΟΝ
ΟΙ ΓΗΓΕΝΕΙΣ ΕΛΛΗΝΕΣ!


ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΗΛΩΣΙΣ
ΜΕΤ’ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ
1.  Αἰκατερίνης Παντελίδου τοῦ Κίμωνος, Δικηγόρου, κατοίκου Ἀθηνῶν, ὁδός Μαυρομιχάλη ἀρ. 182.
2.  Γεωργίου Χορτάτου τοῦ Ἰωάννου, Δικηγόρου, κατοίκου Ἀθηνῶν, ὁδός Μαυρομιχάλη ἀρ. 182.
3.  Λάμπρου Σταθόπουλου τοῦ Παναγιώτου, κατοίκου Ἀθηνῶν, ὁδός Μαυρομιχάλη ἀρ. 182.
4.  Φιλιῶς Λαγούρα, κατοίκου Βοτανικοῦ, δι’ ἑαυτήν ὡς κατοίκου Βοτανικοῦ καί διά τόν ἐξωραϊστικόν Σύλλογον «Η ΑΘΗΝΑ», νομίμως ἐκπροσωπούμενον.
5.  Ἰωάννου Ἰωαννίδη τοῦ Παναγιώτου, κατοίκου Ἀθηνῶν, ὁδός Μ. Βασιλείου ἀρ. 22.
ΠΡΟΣ
Τόν ἀπερχόμενον Ὑπουργόν Παιδείας, διά βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κ. Κωνσταντῖνον Γαβρόγλου, κατοικοεδρεύοντα ἐν Ἀμαρουσίῳ Ἀττικῆς.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ πρός:
1.     Τόν κ. Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, ἀξιότιμον κ. Προκόπιον Παυλόπουλον, κατοικοεδρεύοντα ἐν Ἀθήναις.
2.     Τόν ἀπερχόμενον Πρωθυπουργόν κ. Ἀλέξη Τσίπρα, κατοικοεδρεύοντα ἐν Ἀθήναις.
3.     Τήν Εἰσαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου, ἀξιότιμον κυρίαν Ξένη Δημητρίου, κατοικοεδρεύουσαν εἰς τό ΘΕΜΙΔΟΣ ΜΕΛΑΡΘΟΝ (ΑΡΕΙΟΝ ΠΑΓΟΝ).
4.     Τήν φερομένην Διοικοῦσαν Ἐπιτροπήν τοῦ ἰσλαμικοῦ τεμένους Ἀθηνῶν.
5.     Τόν Ἰμάμην, κύριον Ζακί Σιντί Μοχάμετ, κάτοικον Γαλατσίου Ἀττικῆς, ὁδός Κορίνης ἀρ. 13.
 

Κύριε ἀπερχόμενε Ὑπουργέ,
Ἀνάμεσα εἰς τό πλῆθος τῶν δυνάμεων ἀσφαλείας, περιπολικῶν, κλούβας καί ἀστυνομικῶν ἀνοίξατε τήν πύλην τοῦ κοινοχρήστου χώρου πρασίνου ἐπί τῆς Ἱερᾶς Ὁδοῦ ἀρ. 114 εἰς τόν Βοτανικόν, συνοδευόμενος ἀπό παρατρεχάμενους καί φίλους τῆς προστατευομένης σας θρησκείας τοῦ ἰσλάμ, στοχεύοντας τήν λειτουργίαν τοῦ ἐπιδόξου καί ἐπιδίκου τεμένους.
Κύριε ἀπερχόμενε Ὑπουργέ,
Ἐθριαβέυσατε (!) μέ τό προεκλογικό σας λογίδριο, ἐλπίζοντας ὃτι ἒτσι, μ’ αὐτήν τήν φαιδρά «φιέστα» θά ἐπιτύχετε ἐσεῖς καί ἡ θλιβερά σας παράταξις νά συγκεντρώσετε τούς περιπόθητους ψήφους τῶν ἑλληνοποιημένων ὁπαδῶν σας, αφ’ οὗ ποτέ δέν εὐτυχήσατε νά ψηφισθῆτε ἐσεῖς προσωπικῶς ἀπό κανέναν Ἓλληνα πολίτη.
Ὃμως, κύριε ἀπερχόμενε,
Δέν σέβεσθε τόν Ἑλληνικόν Λαόν, τά ἱερά καί τά ὃσιά του.
Δέν σέβεσθε τήν Δημοκρατία καί τούς Θεσμούς της.
Δέν σέβεσθε τήν Δικαιοσύνη καί τήν Ἀλήθεια.
Δέν σέβεσθε οὒτε τόν ἲδιον τόν ἑαυτόν Σας,
ΔΙΟΤΙ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΛΩΣ ΟΤΙ:
1.     Ὁ ἐπίδικος χῶρος εἶναι κοινόχρηστος χῶρος πρασίνου τοῦ μαναδικοῦ εἰς τήν περιοχήν καί θά ἒπρεπε νά ἀπολαύουν αὐτόν ἐπί ἲσοις ὃροις ὃλοι οἱ Ἓλληνες πολῖτες ἐνῶ τώρα ἐπιδιώκεται ἡ παραχώρησις εἰς τήν συγκεκριμένην ὁμάδα.
2.     Εἶναι χῶρος τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ καί δεξιά καί ἀριστερά του εὑρίσκονται ἐγκαταστάσεις τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ καί αὐτό εἶναι σφῆνα ἐνδιάμεσα εἰς τίς ἐγκαταστάσεις αὐτές.
3.     Ἐντός τοῦ ἰδίου χώρου προϋπάρχει ἀπό ἐτῶν ἡ Ἑκκλησία τοῦ ΚΣΑΝ (Κεντρικό Συνεργεῖο Αὐτοκινήτων Ναυτικοῦ) τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ ὁ Ἃγιος Χριστοφόρος.
4.     Ἐντός τοῦ ὑπεδάφους τοῦ ἐπιδίκου χώρου κεῖνται μέρος τοῦ Ἁρχαίου Δημοσίου Σήματος, τοῦ νεκροταφείου τῶν ἀρχαίων Ἐπιφανῶν Ἀθηναίων, ὡς καί ὁ Ναός τῶν Ἀρχαίων Τεσσάρων Θεῶν.
Ὁ χῶρος περιστοιχίζεται ἀπό τίς ὁδούς Ἁγίου Σάββα, Ἁγίας Ἂννης, Ἁγίου Γεωργίου, Ἁγίου Πολυκάρπου, Ἁγίας Τριάδος, Ὀρφέως, μέ τούς ἀντιστοίχους Ὀρθοδόξους Ναούς. Ἒναντι τοῦ χώρου αὐτοῦ κεῖνται τμήματα τῆς Ἁρχαίας Ἱερᾶς Ὁδοῦ, ὀλίγα μέτρα, ἐπί τοῦ σταθμοῦ τοῦ μετρό, τμῆμα τῆς Ἀρχαίας Γέφυρας Κηφισσοῦ, παρακείμενα ὁ Ἱερός Κεραμεικός κλπ. Ἓνας χῶρος ἀπολύτως καί ἀρρήκτως ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ. Ἓνας Ἱερός δι’ ἡμᾶς χῶρος ἐπί τῆς Παναρχαίας Ἱερᾶς Ὁδοῦ πού κατέληγεν καί καταλήγει εἰς τήν Ἱεράν Ἐλευσῖνα.
Ἓνας χῶρος Ὀρθόδοξος Χριστιανικός καί μέ ἂρρηκτη ἀρχαιολογική, ἱστορική καί πολιτιστική σημασία γιά μᾶς τίς Ἑλληνίδες καί τούς Ἓλληνες.
Ὁ ἐπίδικος χῶρος εἶναι ἀποκλειστικῶς Ὀρθόδοξος Χριστιανικός καί Πανάρχαια Ἑλληνικός, ἡ τυχόν λειτουργία δέ τοῦ ἐπιδίκου τεμένους διακόπτει τήν πολιτιστικήν μας συνέχεια καί συνοχή, καί προσκρούει εἰς τόν Ν. 3028/2002, περί προστασίας τῶν ἀρχαιοτήτων καί τῆς ἐν γένει πολιτιστικῆς μας κληρονομιᾶς, καί εἰς τό Ἂρθρον 24§1, 2, 6 τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος.
5.     Ἐπί τῆς ὁδοῦ Πολυκάρπου παράλληλα πρός τήν Ἱεράν Ὁδόν καί ὀλίγα μέτρα ἀπό τόν ἐπίδικον χῶρον λειτουργεῖ τό κατάλυμμα τῶν παράνομων μεταναστῶν ἢ μεταναστῶν, περίπου 2.200 ἀτόμων κατά τήν βεβαίωσιν τοῦ Δήμου Ἀθηναίων πού περιμένουν τήν λειτουργία τοῦ τεμένους. Ἒτσι ὃμως θά δημιουργηθῆ μία ἰσλαμική πόλις πρό τῶν πυλῶν τῶν Ἀθηνῶν πού θά καταλύση σίγουρα τήν πολιτιστικήν μας συνέχειαν καί συνοχήν καί καταργεῖ τήν Συνθήκη τῆς Λωζάνης.
6.     Ἡ λειτουργία τοῦ τεμένους ἀκριβῶς αὐτόν τόν συμβολισμόν περιέχει, νά ἐπιδείξη «τοῖς πράγμασιν» τήν κατάλυσιν τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάνης. Διότι οὐσιαστικά δέν ἐξυπηρετεῖ λειτουργικά παρά μόνον μόλις 300 -320 ἂτομα.
Ἡ λειτουργία τοῦ τεμένους σημαίνει τήν κατάληψιν τοῦ ἐπιδίκου χώρου διά παντός. Εἶναι καθαρά ἐποικισμός.
ΔΙΟΤΙ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΛΩΣ ΟΤΙ:
Ἐκκρεμεῖ ἐνώπιον τοῦ Ε’ Τμήματος τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας αἲτησις ἀκυρώσεως τῆς οἰκοδομικῆς ἀδείας ὡς καί ἂλλων συναφῶν πράξεων ἢ παραλείψεων τῆς Διοικήσεως διά τήν κατασκευήν τοῦ ἰσλαμικοῦ Τεμένους διά πλείστας παρανομίας, καθιστώσας τό κτῖσμα αὐτό παράνομον.
Σημειωτέον ὃτι ἒχομεν καταθέσει καί συζητήσει καί προηγουμένας αἰτήσεις ἀκυρώσεως διά τάς ἑκάστοτε παρανομίας τῶν ἀποφάσεων καί πράξεων τῆς Διοικήσεως διά τήν κατασκευήν τοῦ ἰσλαμικοῦ τεμένους ἓνεκεν τῶν ὁποίων ἡ Διοίκησις προέβαινεν εἰς διορθώσεις διά τῆς ἐκδόσεως τροπολογιῶν.
Ἐκκρεμεῖ ἐνώπιον τοῦ Διοικητικοῦ Ἐφετείου Ἀθηνῶν (ἀκυρωτική διαδικασία) αἲτησίς μας διά τήν ἀκύρωσιν τοῦ ἀπό 10/10/2016 συμφωνητικοῦ συμβάσεως ἀναθέσεως τῆς κατασκευῆς τοῦ ἒργου ὁμοῦ μεθ’ ἑτέρων πράξεων τῆς Διοικήσεως καθιστωσῶν τήν κατασκευήν τοῦ κτίσματος παράνομον καί αὐθαίρετον καί δή ἐντός περιοχῆς εἰς τήν ὁποίαν δέν διηνοίχθησαν δρόμοι οὒτε συνετάγη πρᾶξις τακτοποιήσεως καί ἀναλογισμοῦ τῶν ἰδιοκτησιῶν καί ΑΝΕΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ.
-       Κατά τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως Θρησκευμάτων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας κ. Γεωργίου Καλαντζῆ τοῦ Διευθυντοῦ τῆς Διευθύνσεως Κτηριακῶν Ὑποδομῶν τῆς Γενικῆς Γραμματείας Ὑποδομῶν τοῦ Ὑπουργείου Ὑποδομῶν, Μεταφορῶν καί Δικτύων, τοῦ κ. Ἡλία Ζαγοραίου, Εἰσαγγελέως, τ. Προϊσταμένου τῆς Εἰσαγγελίας Πρωτοδικῶν Ἀθηνῶν καί λοιπῶν ἐκκρεμεῖ ἡ ἀπό 10/9/2018 μήνυσίς μας ἐνώπιον τῆς κ. Εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου διά τήν κατεδάφισιν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Τριάδος – Παναγίας Ἐλευθερώτριας εἰς τόν ἐπίδικον χῶρον, ἢδη ἀρξαμένων τῶν μαρτυρικῶν καταθέσεων ἐνώπιον τῆς 24ης Πταισματοδίκου Ἀθηνῶν.
-       Ὡσαύτως ἐκκρεμεῖ ἐνώπιον τῆς ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ἡ ἀπό 30/10/2018 προσφυγή μας διά τόν παράνομον καί ἀδιαφανῆ διαγωνισμόν εἰς τόν περιβάλλοντα ἐπίδικον χῶρον.
Καί παρά ταῦτα ἐνδιαφέρεσθε μόνον διά τούς ἑλληνοποιημένους ὁπαδούς, τῆς προσφιλοῦς σας θρησκείας, πειθόμενος εἰς τά παραγγέλματα τῶν ἐντολέων σας.
Ἒσεται ἧμαρ, κύριε ἀπερχόμενε.
Δέν θά σᾶς ἀπαλλάζωμεν τῶν εὐθυνῶν σας, οὒτε θά ἐπιτρέψωμεν νά λειτουργηθῆ αὐτό τό τέμενος. Ἀλήθεια σκεφθήκατε πῶς θά λειτουργῆ; Θά καλοῦνται κάθε φορά οἱ δυνάμεις ἀσφαλείας πού καλέσατε σήμερα;
ΑΙΔΩΣ κύριε ἀπερχόμενε!
Ἒχετε δέ ἢδη μέ τίς ἀνίερες πράξεις σας καταταγῆ εἰς τίς «ἐφιαλτικές» σελίδες τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας.
Ἁρμόδιος δικαστικός ἐπιμελητής ἐπιδότω τήν παροῦσαν πρός ὃν αὓτη ἀπευθύνεται πρός γνῶσιν του καί διά τάς νομίμους συνεπείας ὡς καί πρός οὓς αὓτη κοινοποιεῖται, ἀντιγράφων ταύτην ἐν τῇ ἐκθέσει ἐπιδόσεώς του.
Ἀθῆναι 7/6/2019
Ἡ ἐξωδίκως διαμαρτυρομένη καί πληρεξουσία Δικηγόρος


Ακατερίνης Κ. Παντελίδου
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Μαυρομιάτη 182, θναι 1ος όροφος τ.κ. 11472
Τηλ.: 210 3632628 210 3614320 Κιν.: 6972 073811

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ
ΤΡΙΤΗ ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΗΛΩΣΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΜΕΤ’ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ
6.  Αἰκατερίνης Παντελίδου τοῦ Κίμωνος, Δικηγόρου, κατοίκου Ἀθηνῶν, ὁδός Μαυρομιχάλη ἀρ. 182.
7.  Γεωργίου Χορτάτου τοῦ Ἰωάννου, Δικηγόρου, κατοίκου Ἀθηνῶν, ὁδός Μαυρομιχάλη ἀρ. 182.
8.  Λάμπρου Σταθόπουλου τοῦ Παναγιώτου, κατοίκου Ἀθηνῶν, ὁδός Μαυρομιχάλη ἀρ. 182.
9.  Φιλιῶς Λαγούρα, κατοίκου Βοτανικοῦ, δι’ ἑαυτήν ὡς κατοίκου Βοτανικοῦ καί διά τόν ἐξωραϊστικόν Σύλλογον «Η ΑΘΗΝΑ», νομίμως ἐκπροσωπούμενον.
10.                      Ἰωάννου Ἰωαννίδη τοῦ Παναγιώτου, κατοίκου Ἀθηνῶν, ὁδός Μ. Βασιλείου ἀρ. 22.
ΠΡΟΣ
Τόν ἀξιότιμον Ἰμάμην, κύριον Ζακί Σιντί Μοχάμετ, κάτοικον Γαλατσίου Ἀττικῆς, ὁδός Κορίνης ἀρ. 13.

Κοινοποιουμένη:
6.     Πρός τόν κ. Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, ἀξιότιμον κ. Προκόπιον Παυλόπουλον, κατοικοεδρεύοντα ἐν Ἀθήναις.
7.     Τήν Εἰσαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου, ἀξιότιμον κυρίαν Ξένη Δημητρίου, κατοικοεδρεύουσαν εἰς τό ΘΕΜΙΔΟΣ ΜΕΛΑΡΘΟΝ (ΑΡΕΙΟΝ ΠΑΓΟΝ).
8.     Πρός τόν ἀπερχόμενον Ὑπουργόν Παιδείας, κατοικοεδρεύοντα ἐν Ἀθήναις.
 

Ἐν συνεχείᾳ τῆς ἀπό 8/4/2019 ἐξωδίκου μας πρός Ὑμᾶς κοινοποιηθείσης νομίμως ὡς δείκνυται ἐκ τῶν ὑπ’ ἀριθμόν 8022Β, 8052Β, 8050Β, 8062Β/2019 ἐκθέσεων ἐπιδόσεως τοῦ δικαστικοῦ ἐπιμελητοῦ τοῦ Ἐφετείου Πειραιῶς κ. Γεωργίου Πάπαρη ὡς καί τῆς ἀπό 22/4/2019 ἐξωδίκου μας κοινοποιηθείσης νομίμως ὡς δείκνυται ἐκ τῶν ὑπ’ ἀριθμόν 8072Β, 8074Β, 8079Β, 8078Β/2019 ἐκθέσεων ἐπιδόσεως τοῦ ἰδίου δικαστικοῦ ἐπιμελητοῦ, εἰς τάς ὁποίας καί αὖθις ἀναφερόμεθα, προσθέτομεν ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΙ καί τά κάτωθι:
Ὃπως θά καταλάβατε ἀπό τίς φροῦδες ὑποσχέσεις καί τήν προεκλογική φιέστα πού διωργάνωσεν ὁ ἀπερχόμενος Ὑπουργός, σήμερα 7/6/2019, σκοπεύει αὐτός καί ἡ παράταξίς του εἰς τήν ψῆφον τῶν ἑλληνοποιημένων ὀπαδῶν σας καί μόνον, ἐνῶ εἰς τήν πραγματικότητα δέν ἐνδιαφέρεται διά τήν ἠρεμία καί εἰρήνη τοῦ ἐπιδίκου χώρου.
Διότι, ἀλήθεια, πῶς θά προσέρχεσθε κάθε φορά διά νά προσευχηθῆτε, ἐν μέσῳ τόσων δυνάμεων ἀσφαλείας, ὃπως σήμερον;
Πῶς θά εἶσθε ἀνεκτοί εἰς τόν τόπον αὐτόν καί τούς γηγενεῖς κατοίκους του;
Καί μέ ποιό δικαίωμα ἐπιδιώκετε τήν διατάραξιν τῆς περιοχῆς;
Κύριε ἰμάμη,
Σᾶς θεωροῦμεν ἀποκλειστικῶς ὑπεύθυνον ἀπό τήν πλευράν τῶν ὁπαδῶν τῆς θρησκείας σας διά τήν ἐμμονήν σας αὐτήν, ἐνῶ θά ἒπρεπεν νά προβάλετε τίς ἀντιρρήσεις σας καί νά προτείνετε τήν ἐξεύρεσιν σχετικῶν λύσεων, προκειμένου νά διαφυλαχθῆ ἡ εἰρήνη εἰς τήν περιοχήν. Διότι κύριε Ἰμάμη, ἀντί νά προσπαθήσετε νά διάγετε εἰρηνικῶς εἰς τήν χώραν μας, ἐπιδιώκετε μέ τούς γηγενεῖς κατοίκους τήν ρῆξιν καί τήν διαμάχην, ἡ ὁποία καί θά εἶναι διαρκής.
Οἱ Κυβερνήσεις ἒρχονται καί παρέρχονται, ἐμεῖς ὃμως ὁ γηγενής λαός τῆς περιοχῆς ὑπάρχομεν καί θά ὑπάρχωμεν καί δέν θά σᾶς ἐπιτρέψωμεν τήν λειτουργίαν τοῦ ἐπιδίκου τεμένους.
Σᾶς ἒχομεν ἐξηγήσει εἰς τά δύο προηγούμενα ἐξώδικά μας τούς λόγους διά τούς ὁποίους ὁ καθ’ ὃλα σεβαστός πολιτισμός σας ἀλλά καί ὁποιοσδήποτε ἂλλος πολιτισμός εἶναι δικαιωματικά ἀνεπίτρεπτος εἰς τήν περιοχήν, ἡ ὁποία ἀρχαιόθεν ἒχει τήν δικήν μας ἀποκλειστικήν συνέχειαν καί συνοχήν καί ὑψίστην ἀρχαιολογική σημασία καί ἀξία.
Ἐσεῖς ὃμως «ποιεῖτε τήν νῆσσαν»!
Κατόπιν τούτων:
Σᾶς καλοῦμεν διά τρίτην φοράν νά σεβασθῆτε ἐμᾶς, τόν πολιτισμόν μας, τήν πολιτιστικήν μας συνέχειαν καί συνοχήν εἰς τήν περιοχήν, τίς διεθνεῖς διατάξεις τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, τίς διατάξεις τοῦ Συντάγματός μας καί τίς διατάξεις τοῦ ἀντιρατσιστικοῦ Νόμου καί
Σᾶς δηλοῦμεν ὃτι εἶσθε ἀποκλειστικῶς ὑπεύθυνος διά τήν παντί τρόπῳ διατάραξιν καί προσβολήν μας ὡς καί ὃτι θέλομεν διεκδικήσει καθ’ Ὑμῶν τά νόμιμα δικαιώματά μας ἐνώπιον παντός Δικαστηρίου, ἀξιοῦντες τήν ἀποκατάστασιν τοῦ χώρου καί τήν ἐν γένει ἀποζημίωσίν μας.
Μέ τήν ἐπιφύλαξιν παντός νομίμου δικαιώματός μας, ἁρμόδιος δικαστικός ἐπιμελητής ἐπιδότω νομίμως τήν παροῦσαν πρός ὃν αὓτη ἀπευθύνεται πρός γνῶσιν του καί διά τάς νομίμους συνεπείας ὡς καί πρός οὓς αὓτη κοινοποιεῖται, ἀντιγράφων ταύτην ἐν τῇ ἐκθέσει ἐπιδόσεώς του.

Ἀθῆναι 7/6/2019
Ἡ ἐξωδίκως διαμαρτυρομένη καί πληρεξουσία Δικηγόρος
Ακατερίνης Κ. Παντελίδου
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Μαυρομιάτη 182, θναι 1ος όροφος τ.κ. 11472
Τηλ.: 210 3632628 210 3614320 Κιν.: 6972 073811

ΛΕΞΕΙΣ: Γαβρογλου, ιμαμης, τεμενος, Βοτανικος, εξωδικο, Παντελιδου
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ