Οι κίναιδοι θα στερηθούν την πρόσβαση σε δημόσια ιερά και γυμνάσια, λέει αρχαίο ψήφισμα των Τράλλεων!


Οι κίναιδοι
θα στερηθούν την πρόσβαση
σε δημόσια ιερά και γυμνάσια,
λέει αρχαίο ψήφισμα
των Τράλλεων!


Διαβάστηκε το μεσαίο τμήμα μιας μαρμάρινης στήλης, που έχει ένα διάταγμα / ψήφισμα του 2ου αι. μ.Χ. Η στήλη ανεκαλύφθη κατά τις ανασκαφές των Τράλλεων (νυν Αϊδίνι), πόλη που ίδρυσαν οι Τράλλεις Θράκες.


Η στήλη επαναχρησιμοποιήθηκε ως πέτρα στα κατώτερα στρώματα του βόρειου τείχους, ενός από τα "Kuzey Dükkanları" (βόρεια καταστήματα), τα οποία χρονολογούνται περίπου 5ο - 7ο αιώνα μ.Χ.

Η στήλη έχει ύψος 56 και πλάτος 46 εκατ. και τα γράμματα κυμαίνονται μεταξύ 1,5 και 2 εκατ.

Στον στίχο 23-25 ​​αναφέρει:
«Τὸ σεμνὸν ἐνοχλῆται τῆς πόλεως, δεδόχθαι ἱερῶν καὶ γυμνασίων ἀπείργεσθαι τοὺς ἐν κιναιδείᾳ β̣ιοῦντας, εἶναι δὲ ἐπιμελὲς τοῦτ̣ο».
Το διάταγμα, λοιπόν, ορίζει ότι οι «κίναιδοι  θα στερηθούν την πρόσβαση σε δημόσια ιερά και γυμνάσια»

Η πλήρης επιγραφή:

[ ]
[ ]Σ.ΙΟΥ[ ]
[ ]η̣τος τοῦ γραμματ[έως]
[το]ῦ δήμου καὶ Μοσχᾶ Διονυ[σίου]
4 [τ]οῦ γραμματέως τῆς βουλῆ<ς> καὶ̣ [τῶν]
τῆς πόλεως ἀρχόντων γ̣
(νώμη)·
ἐπεὶ τὴν σώφρονα καὶ δικ̣α̣ί̣αν ἀγωγὴν̣
ὁ δῆμος ἀεὶ τετείμηκεν τῶν πατέρω[ν]
8 ἔν τε νόμοις καὶ ἔθεσιν καθαροῖ<ς> δια-
κεκοσμηκότων τὴν πόλιν, πολλὰ
δὲ νεώτερα δι’ ἀναισχυντίας τε-
τόλμηται, ὥστε μήτε τῶ<ν> ἱερῶν
12 μήτε τῶ<ν> γυμνασίων ἀπέχε̣σθαι
τοὺς οὐδὲ λαθεῖν δυναμένους
ὅτι πᾶσαν ἄρρητον ὕβριν πεπόνθασι[ν],
ἀ̣λλʼ ὡς μήτε περιραντηρίων μήτε
16 ν̣όμων κειμένων εἰσβιάζονται
ὅπου μὴ καλὸν μηδὲ ὅσιον αὐτοὺ̣[ς]
ὁρᾶσθαι, ὁ δὲ δῆμος οὕτως ἔρρωτ[αι]
πρὸς εὐκοσμίαν ὥστε καὶ τὰς ἑτ̣[αι]-
20 [ρο]ύσας ἀπὸ τῶν ἐπʼ ἀμφοδίων ἐλά[σαι]
[ἀ]ε̣ὶ τόπων ἵνα μηδὲ μέχρις oὗ [τι δόξῃ] ̣
[τ]ὸ σεμνὸν ἐνοχλῆται τῆς π[όλεως],
[δ]εδόχθαι ἱερῶν καὶ γυμνα[σίων ἀπ]-
[εί]ργεσθαι τοὺ<ς> ἐν κιναιδείᾳ β̣[ιοῦν]-
25 [τα]ς, εἶναι δὲ ἐπιμελ<ὲ>ς τοῦτ̣[ο]
[ ].ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ άγνωστα για την αρχαία ελληνική Μ. Ασία:

ΛΕΞΕΙΣ: μαρμαρινη στηλη, διαταγμα, ψηφισμα, ανασκαφη, Τραλλεις, Τραλεις, Αιδινι, τειχος, σεμνο, ενοχληση, πολη, ιερο, γυμνασιο, κιναιδεια, κιναιδοι, κιναιδος, ιερα, γυμνασια, ανηθικο, ανηθικοτητα, ομοφυλοφιλια, Θρακες, Θρακη
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ