Η γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή του νομού Πέλλας, το 1930…


Η γεωργική
και κτηνοτροφική παραγωγή
του νομού Πέλλας,
το 1930…

Κάστανα Εδέσσης.
Φωτ. Γ. Λεκάκης.

Ο νομός Πέλλης είναι κυρίως γεωργικός και κτηνοτροφικός. Το καλλιεργηθέν τω 1930 έδαφος αυτού ανέρχεται εις 387.407 στρέμματα, αποδώσαντα προϊόντα 73.724.424 δραχμών.
Η παραγωγή αύτη κατανέμεται κατ’ είδος προϊόντος ως εξής:

                                                       Στρέμματα        ολική παραγωγή                   αξία εις
                                                                                     (εις μετρικ. Στατ.)                 δραχμάς

Σίτος.......................................         111.814                50.104                  20.213.705
Κριθή......................................           83.241                73.105                  10.814.644
Σμιγός.....................................                150                       54                         21.000
Αραβόσιτος............................           75.048                71.693                  13.134.823
Βρόμη....................................           30.054                17.785                    2.509.812
Σίκαλις....................................           20.425                11.195                    2.527.610
Φασίολοι ξηροί......................             2.902                  1.762                    1.183.220
Κύαμοι...................................             1.217                     259                         95.500
Ερέβινθοι...............................             7.976                  1.500                       444.383
Φακή......................................             2.168                     465                       167.190
Άλλα όσπρια..........................           11.914                  3.715                    1.015.970
Γεώμηλα................................                615                  2.387                       472.870
Άλλα προϊόντα λαχανοκ.........             4.807                28.036                    4.048.668
Καπνός...................................           11.388                  6.609                    7.918.931
Βάμβαξ..................................             3.503                  1.814                    1.141.950
Σησάμιον................................           12.550                  2.636                    1.544.118
Άλλα βιομηχ. προϊόντα..........             3.268                  4.629                    4.237.400
Σανός......................................             1.014                  1.101                       129.300
Ξηρά τριφύλλια......................             3.081                13.699                    1.759.700
Άχυρον και χόρτον.................                                    3.296                       137.630
Γλεύκος..................................                  96                     134                         48.500
Σταφυλαί εδώδιμοι................                176                     390                       157.500
                                                        ------------            ------------                  ------------
              Σύνολον....................         387.407                                         73.724.424

Εκτός της ανωτέρω εκτάσεως εκαλλιεργήθησαν επίσης 4.815 στρέμματα, εξ ων άλλα μεν ουδέν απέδωσαν, άλλων δ’ η παραγωγή κατεστράφη. Τα οπωροφόρα δένδρα απέδωσαν 2.410 μετρικούς στατήρας προϊόντων, ολικής αξίας 679.100 δραχμών, άτινα κατανέμονται ως εξής:


                                                      Ποσότης εις                                 Ολική αξία
                                                          μετρικούς στατήτας                       εις δραχμάς

Μήλα.....................................                221                               85.700
Απίδια....................................                136                               36.200
Σύκα (ξηρά)............................                169                             112.700
Κάστανα.................................             1.261                             172.100
Αμύγδαλα..............................                    6                                 7.500
Καρύδια.................................                617                             264.900
                                                        ------------                           ------------
              Σύνολον....................             2.410                             679.100

Κατά την κτηνοτροφικήν επίσης στατιστικήν τα εν τω νομώ (1930) κατοικίδια ζώα και πτηνά ήσαν: βόες 21.025, αγελάδες 21.061, βούβαλοι 4.851, ίπποι 5.359, φορβάδες 2.896, ημίονοι 765, όνοι 10.813, πρόβατα 111.879, αίγες 64.236, χοίροι 6.831 κατοικίδια πτηνά 179.420, κόνικλοι 264.

ΠΗΓΕΣ: ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ, τ. ΙΘ΄, Γ. Λεκάκης "Σύγχρονης Ελλάδος περιήγησις", ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.

Και για του λόγου το άληθες:ΛΕΞΕΙΣ: γεωργικη παραγωγη, κτηνοτροφικη παραγωγη, νομος Πελλας, 1930, Πελλα, γεωργια, κτηνοτροφια, Μακεδονια
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ