ΝΑΙ, ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΙ, ο βουλευτής της ΝΔ, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, της 25.1.2019 και 17.7.2019, ΕΙΝΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ… ΑΝΘΡΩΠΟΣ! - του Ν. Μπαραμπούτη


ΝΑΙ, ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΙ,
ο βουλευτής της ΝΔ,
Νικόλαος Παναγιωτόπουλος,
της 25.1.2019 και 17.7.2019,
ΕΙΝΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ… ΑΝΘΡΩΠΟΣ…Εἰς τάς 25/01/2019 ὁ βουλευτής τῆς τότε ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως τῆς Ν.Δ Παναγιωτόπουλος Νικόλαος, ἀπό τοῦ βήματος τῆς βουλῆς διά τήν προδοτικήν συμφωνίαν τῶν Πρεσπῶν τοῦ Τσίπρα-Κοτζιά δήλωνεν: «Ως Έλληνας Μακεδόνας, και υπερήφανος γι’ αυτό, οφείλω να δηλώσω ότι αυτή η συμφωνία προσβάλει την εθνική μου συνείδηση»,«οι βουλευτές που προτίθενται να ψηφίσουν σήμερα υπέρ, δίνουν λευκή επιταγή στα Σκόπια. Παραχωρούν όνομα, εθνική ταυτότητα και γλώσσα έναντι ασαφών, και δίχως οριστική απόδειξη, ανταλλαγμάτων». Καί δέν ἔλεγεν μόνον αὐτά.

Εἰς τάς 17/07/2019 εἰς τό συνέδριον τοῦ Economist ὡς ὑπουργός πλέον Ἐθνικῆς Ἀμύνης τῆς κυβερνήσεως τῆς Ν.Δ δηλώνει: «Δεν αμφισβητώ την πρόθεση κανενός ότι αυτή η Συμφωνία επιτεύχθηκε για καλό σκοπό, για να ενισχύσει τη σταθερότητα στην περιοχή, για να ενισχύσει τις γεωπολιτικές σταθερές της περιοχής, έτσι ώστε να μην υπάρξουν ανατροπές», «για να σταθεί αυτή η Συνθήκη και να παράξει θετικά αποτελέσματα, θα πρέπει και τα δύο μέρη να σταθούν με προσήλωση στην τήρηση των ουσιωδών όρων αυτής. Αυτή είναι και η θέση μου, αν θέλετε ως νομικού».

Εἰς τάς 18/07/2019 δηλώνει: «εξηγούμαι λοιπόν για να μην παρεξηγούμαι χθες στο συνέδριο του Economist μπροστά σε διεθνές ακροατήριο είπα ότι για να σταθεί η συμφωνία των Πρεσπών πρέπει να μην παραβιάζονται ουσιώδεις όροι της από κάποιο μέρος. Ήταν σαφές ο αποδέκτης… ήταν σαφές για ποιον ήταν. Απλά αυτό έγινε ανεπαισθήτως στη διπλωματική γλώσσα που άρμοζε στην συγκεκριμένη περίσταση. Είναι μια νομική θεώρηση δεν έχει καμία σχέση με το αν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Η συμφωνία προφανώς δεν μου αρέσει. Προφανώς δεν αρέσει στην Νέα Δημοκρατία. Προφανώς δεν αρέσει στην Κυβέρνηση…Όλα τα άλλα που ακούγονται είναι υλικό προς στρέβλωση».

Σεβαστοί Ἕλληνες τίθενται διάφορα ἐρωτηματικά διά τήν προσωπικότητα τοῦ ἀνδρός. Ὁ ἀνήρ τοῦτος μέχρις τάς 16/07/2017 εἶχεν ἀπολύτως φυσιολογικάς θέσεις καί ἀπόψεις. Τήν 17/07/2019 διαψεύδει καί ἀντικρούει τόν προηγούμενον ἑαυτόν του καί τήν 18/07/2019 διαψεύδει καί ἀντικρούει τούς προηγούμενους ἑαυτούς του, καθ΄ὅτι δηλώνει ἄλλα λέγω διά τό ἐξωτερικόν καί ἄλλα διά τό ἐσωτερικόν Εἰς αὐτήν τήν περίπτωσιν ὁδηγός μας δύναται νά εἶναι τό ἄρθρον 162 τοῦ ποινικοῦ κώδικος, πού ὡς νομικός καθώς δηλώνει ὀφείλει νά γνωρίζει. Τό δέ ἄρθρον 162 λέγει: Εξαπάτηση εκλογέων:
«Όποιος με ψευδείς ειδήσεις ή συκοφαντικές διαδόσεις που ανάγονται στο πρόσωπο κάποιου υποψηφίου ή με άλλο τρόπο εξαπατά εκλογέα είτε για να μην ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα, είτε για να μεταβάλει το εκλογικό του φρόνημα σε κάποια από τις εκλογές που αναφέρονται στο άρθρο 161 τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών και με χρηματική ποινή».

Βάσει τοῦ ποινικοῦ κώδικος ὁ κύριος αὐτός ἐξαπάτησεν τό ἐκλογικόν σῶμα τῶν Ἑλλήνων πρός ἴδιον ὄφελος. Προκειμένου δέ νά ἰκανοποιήση τήν ναρκισσιστικήν ταυτοπροσωπίαν, διά νά ἐκλεγῆ βουλευτής, ἐξαπάτησεν τό ἐκλογικόν σῶμα ὑποσχόμενος πρός αὐτό τήν κατάφορον ἀντίθεσιν του εἰς τήν προδοτικήν συμφωνίαν τῶν Πρεσπῶν πού ὑπέγραψαν ὁ Τσίπρας –Κοτζιάς.

Βεβαίως δέ, αὐτάς τάς χαμελεντίους μεταμφιέσεις ἐάν θά τάς ἔλεγεν ἕνας ἀσήμαντος δέν θά ἠσχολεῖτο οὐδείς μαζί του, διότι ἀπλῶς τά λέγει Ο ΚΑΝΕΝΑΣ, καί ὅταν εἶσαι Ο ΚΑΝΕΝΑΣ δύνασαι νά λέγης ὅτι θέλεις, ὅπως θέλεις καί ὅποτε θέλεις. Μόνον πού ὁ κύριος αὐτός ἔτυχεν νά εἶναι ὑπουργός Ἐθνικῆς ἀμύνης. Καί ὡς ὑπουργός Ἐθνικῆς ἀμύνης, ἔχει ὡς ἀντικείμενον του δύο ὑπέρτατα καί ὕψιστα ἀγαθά, καί αὐτά εἶναι τό τῆς Πατρίδος καί αὐτό τό τῆς Ζωής μας.Τό ὅτι, εἶναι ἡ συμφωνία τῶν Πρεπῶν προδοσία τό γνωμοδοτεῖ ἡ ἴδια ἡ λέξις.
Ἀντισθένης μᾶς λέγει: ἀρχὴ σοφίας ἡ τῶν ὀνομάτων ἐπίσκεψις.
Καί πράγματι ἡ Ἑλληνική γλῶσσα, εἶναι ἡ γλῶσσα πού κάθε της λέξη ἔχει περιεχόμενον καί νόημα. Εἰς τό Ἑλληνικόν λεξιλόγιον ὑπάρχει καί μία λέξις, ἕνα ρῆμα, τό προδίδωμι. Ἀπό τό ἐπίτομον λεξικόν τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς γλώσσης τοῦ π.χ. ΔΟΡΜΠΑΡΑΚΗ διαβάζομεν τήν ἐτυμολογίαν του. Προ-δίδωμι: δίδω ἐκ τῶν προτέρων, παραδίδω, προπληρώνω, παραδίδω εἰς τόν ἐχθρόν, προδίδω, ἐγκαταλείπω εἰς τήν τύχην του, ἐγκαταλείπω, ἀφίνω, φανερώνω ἀτόπως, προδίδω μυστικόν, ἀποδεικνύομαι ἄπιστος, φέρομαι προδοτικῶς. Ἐξ καί ὁ προδότης. Ἀρκεί καί μόνον ἡ ἀναγνώρισις, ὅτι ὑπάρχει βόρειος Μακεδονία εἶναι παράδοσις ὀνόματος σέ ἀλλοεθνεῖς, καί δέν ἀναφέρομαι εἰς τά ὑπόλοιπα.

πρωθυπουργός κος Μητσοτάκης πλειστάκις διαλαλεῖ καί διατυμπανίζει ὅτι θά εἰσαγάγει εἰς τήν πολιτικήν, τό πολιτικόν ἦθος. Μία λέξις μέ ἄπειρον ποιοτικόν περιεχόμενον ψυχῆς, ἀρκεί κάποιος νά ἔχη τήν νοητικήν ἰκανότητα νά ἀντιληφθῆ τήν σημασίαν της. Κύριε Μητσοτάκη ὁ ὑπουργός τόν ὁποῖον ἐσεῖς διορίσατε ἔχει ἦθος;. Ἀλλά κύριε Μητσοτάκη λόγου ἤθους, οὐδείς σᾶς περιορίζει καί ἄλλωστε ἐπιβάλλεται νά ἀνατρέψετε μίαν ἀήθη ἀνθελληνικήν συμφωνίαν πού ὑπέγραψαν οἱ Τσίπρας-Κοτζιάς. Καί δέν χρειάζεται ὡς πρός τοῦτο νά κάμετε σπουδαία πράγματα. Ἀρκεῖ εἰς τόν ὁμόλογον σας νά στείλετε μία ἐπιστολήν, τῆς διαθήκης πού μᾶς κληροδότησεν ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος, ὅπως αὐτή καταγράφεται ἀπό τήν μάχην τοῦ Γρανικοῦ ποταμοῦ καί αὐτήν τῆς Ἰσσοῦ. Εἰς τήν μάχην τοῦ Γρανικοῦ ποταμοῦ λέγει:«ὅτι παρά τά κοινῇ δόξαντα τοῖς Ἕλλησιν, Ἕλληνες ὄντες ἐναντία τῇ Ἑλλάδι ὑπέρ τῶν βαρβάρων ἐμάχοντο» ΑΡΡΙΑΝΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ 1.16.7. Δηλ. παρά τήν κοινήν ἀπόφασιν τῶν Ἑλλήνων, αὐτοί ὄντας (ἕλληνες) ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος καί ὑπέρ τῶν βαρβάρων ἐμάχοντο. Ἐδῶ ἀναφέρεται σέ 4.000 περίπου (ἕλληνες) μισθοφόρους τῶν Περσῶν. Ἀλλά ἀς δοῦμεν τί ἔκαμεν μέ δαύτους: «καὶ τούτοις τήν τε φάλαγγα ἐπαγαγὼν καὶ τοὺς ἱππέας πάντῃ προσπεσεῖν κελεύσας ἐν μέσῳ δι᾽ ὀλίγου κατακόπτει αὐτούς, ὥστε διέφυγε μὲν οὐδείς». Δηλ. ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος ὁδηγόντας τήν φάλαγγαν του πρός αὐτούς καί συγχρόνως δίδοντας διαταγήν εἰς τούς ἱππεῖς νά ἐπιτεθοῦν ἐναντίον τῶν μισθοφόρων (ἑλλήνων) τούς ὁποίους κατέσφαξεν, καί οὐδείς διέφυγεν».

Μετά τήν μάχην τῆς ἸσσοῦἈλέξανδρος γράφει εἰς τόν Δαρεῖον:«Οἱ ὑμέτεροι πρόγονοι ἐλθόντες εἰς τήν Μακεδονίαν καί τήν ἄλλην Ἑλλάδα κακῶς ἐποίησαν ἡμᾶς οὐδέν προηδικημένοι. Ἐγώ δέ τῶν Ἑλλήνων ἡγεμών κατασταθείς καί τιμωρήσασθαι βουλόμενος Πέρσας, διέβην εἰς τήν Ἀσίαν, ὑπαρξάντων ὑμῶν».

Πηγή: ΑΡΡΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ, 2.14.4

Διαπιστοῦται ὅτι μέ τά ἀνωτέρω ὁ Μ. Ἀλέξανδρος ταυτοποιοῦσεν τόν ἑαυτόν του ΕΛΛΗΝΑ. Δ΄αὐτό καί ἡ παγκόσμιος κοινότης, τήν μετά τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου περίοδον τήν ὀνομάζει Ἑλληνιστικήν περίοδον.

Αὐτό εἶναι ἕνα μικρόν τμῆμα ἀπό τήν πεντασέλιδον ἐπιστολήν πού σᾶς εἶχον ἀφήσει εἰς τό γραφεῖον σας ἐπί τῆς ὁδοῦ Πειραιῶς, ὅσον ἀφορᾶ τήν Ἑλληνικότητα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, 10 ἡμέρας πρό τῆς κρισίμου ψηφοφορίας. Ἀναγνωρίζοντας ὅτι λόγω τοῦ φόρτου ἐργασίας πού πάντοτε εἴχατε, δέν εἴχατε τόν δέοντα χρόνον νά μελετήσετε τόν Μέγα Ἀλέξανδρον. Διότι πῶς εἶναι δυνατόν νά ἐκτιμήσης κάποιον ὅταν δέν γνωρίσεις τήν ἀξίαν του. Διά μέσου τοῦ ἡλεκρονικού ταχυδρομίου σᾶς εἶχον στείλει τό κείμενον καί πρωτίτερα, ἀλλά ποτέ δέν μού ἀπαντήσατε.


ΛΕΞΕΙΣ: Παναγιωτοπουλος, Αρριανος, προδιδωμι, προδιδομαι, προδιδω, προδοτης, προδοσια, Μακεδονια, Σκοπια, Fyrom, ΠΓΔΜ, Μακεδονικο, Σκοπιανο, Αλεξανδρος, Μαχη της Ισσου, Ισσος, Τσιπρας, Κοτζιας
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ