ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΗΡΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2019, σε Αθηνα, Χίο, Οινούσσες


ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΗΡΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2019
σε Αθηνα, Χίο, Οινούσσες

GENERAL PROGRAMME
OF THE STUDENTS AND PROFESSORS
OF ACADEMIA HOMERICA 2019


ΑΘΗΝΑ

July 12th, 2019 Friday,      Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019
July 13th, 2019 Saturday, Σάββατο 13 Ιουλίου 2019

ΧΙΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ

July 14th, 2019 Sunday, Κυριακή 14 Ιουλίου 2019
ΟΜΗΡΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ
11.00             Official opening of the Congress and Salutations of the State authorities and eminent personalities. Επίσημη έναρξη του συνεδρίου και χαιρετισμοί επισήμων.
12.15 - 12.45          Professors Jose Antonio Fernadez Delgado and Francisca Pordomingo, Euripide’s ekfrasis from Iliad. Έκφραση Ευριπίδη από την Ιλιάδα.

18.15 - 18.30          Professors Marcella Ristorto and Silvia Reyes (Argentina), Hymn to Hephaestus and Aphrodite in Odyssey. VIII (267-369). Ύμνος στον Ήφαιστο και στην Αφροδίτη στην Οδύσσεια. VIII (267-369).
18.30 - 18.45          Prof. Nikolaos Ligeros, The hero in Homer. O ήρωας στον Όμηρο.


July 15th, 2019 Monday, Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019

ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ

Lectures and lessons at the Captains’ Highest School of Oinousses and at the Cultural Center of Oinousses. Διαλέξεις και μαθήματα στην Ανώτατη Σχολή Εμπορικού Ναυτικού και στο Πολιτιστικό Κέντρο Οινουσσών.
16.30 - 17.00                                                                     Prof. Nikolaos Ligeros, The just man in Homer. H δικαιοσύνη στον Όμηρο.
17.00 - 17.15                                                                     Prof. Michail Mantzanas, The philosophical and psychological dimension of loneliness of Penelope as a factor of development in Homer’s poems. H φιλοσοφική και ψυχολογική διάσταση της μοναξιάς της Πηνελόπης ως παράγων εξέλιξης στο έργο του Ομήρου.
7.00 - 17.15             Eleni Regouta, The food of the Greek in Homer’s times. H διατροφή των Ελλήνων στους ομηρικούς χρόνους.
17.15 - 17.30          Αthanasios Biniaris, Fate and justice from the Homeric epic poems to the platonic philosophy. Η μοίρα και το δίκαιο από τα ομηρικά έπη, στην πλατωνική φιλοσοφία.
17.30 - 17.45          Maria Orsalia Kasimati, The meaning of the “primus inter pares” in Homer’s Iliad. Heroes and policy of domination. H έννοια του “primus inter pares” στην Ιλιάδα του Ομήρου. Ήρωες και πολιτική κυριαρχίας.
17.45 - 18.00          Dimitrios Tourlidas, Homer and Empedocles. Όμηρος και Εμπεδοκλής.
18.00 - 18.15          Myrto Violaki, The perception of the Homeric epic poems in Platon’s Politeia and suggestion for its teaching in the middle education. Η πρόσληψη του ομηρικού έπους στην πολιτεία του Πλάτωνα και μία πρόταση για τη διδασκαλία του στη Μέση Εκπαίδευση.
18.15 - 18.30          Melina Moschou-Karakosta, The philosophical idea about the soul in the Homeric epic poems. Agreement with the platonic aspects. Η φιλοσοφική «περί ψυχής» αντίληψη στα Ομηρικά έπη. Συγκλίσεις με τις πλατωνικές θέσεις.
18.30 - 18.45          Stavroula Lempesi, The principle of the philosophy in the Homeric epic poems. Elements, seeds of philosophy in the Homeric epic poems, a transference from mythos to the philosophical thought. Η αρχή της φιλοσοφίας στα ομηρικά έπη. Στοιχεία, σπέρματα φιλοσοφίας στα ομηρικά έπη, πέρασμα από το μύθο στην φιλοσοφική σκέψη.


July 16th, 2019 Tuesday, Τρίτη 16 Ιουλίου 2019
ΟΜΗΡΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ
09.00 - 09.30          Prof. G. Kalogirou, Homeric transfigurations in the modern Greek poetry. Ομηρικές μεταμορφώσεις στη νεότερη ελληνική ποίηση.
9.30 - 9.45   Αikaterini Apostolidou, Οdysseus in the plays of I. Kampanellis. Ο Οδυσσέας στα θεατρικά του Ιακ. Καμπανέλλη.
9.45 - 10.00             Prof. M. Meier Brüegger, Eleftheros and his prehistory.  Ελεύθερος και η προϊστορία του.
10.00 - 10.15          Prof. I. Vrettos, The advice and offence as paidagogical behaviour in the Homeric epic poems. Η συμβουλή και η προσβολή ως παιδαγωγία στα Ομηρικά έπη.
10.15 - 10.45          Jenny Syrri - Chanaki, An aspect of life through the Homeric and the Sofoclean Aiantas. Μια θέαση της ζωής μέσα από το βλέμμα του ομηρικού και του Σοφόκλειου Αίαντα.
10.45 - 11.00          Prof. G. Arabatzis - Dr. Katerina Vasilikou, The problem of the restoring represantation in the Homeric society. Το πρόβλημα της αναπαράστασης στην ομηρική κοινωνία.
11.00 - 11.30          Dr. Athanasios Gialouris, “The war of Troy will not take place.  Approach of Homer’s Ιliad by Jean Giraundo. Ο πόλεμος της Τροίας δεν θα γίνει. Προσέγγιση της ομηρικής Ιλιάδας από τον Jean Giraundo.
11.30 - 12.15          Dr. Annie Berner Huerbin, Homeric soul. Knowledge in later european iconography. Ομηρική ψυχή. Γνώση στην τελευταία ευρωπαϊκή εικονογραφία.
12.15 - 12.45          Πρύτανης Παντείου, Ισμήνη Κατράνη-Κριάρη, Ο Ομηριστής Derette Walcoff.
ΔΑΣΚΑΛΟΠΕΤΡΑ
19.30 - 20.00          Visit to Daskalopetra (Homer’s School) and Presentation of Daskalopetra by Dr. Athina Zacharou-Loutrari. Επίσκεψη στην Δασκαλόπετρα και παρουσίαση της Δασκαλόπετρας από τη Δρα Αθηνά Ζαχαρού-Λουτράρη.
20.15 - 20.45          Dr. Athina Zacharou-Loutrari, Medicine in Homer and in ancient Chios. Η ιατρική στον Όμηρο και στην αρχαία Χίο.

July 17th, 2019 Wednesday, Tετάρτη 17 Ιουλίου 2019
ΟΜΗΡΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ
09.15 - 09.30           Christina Lotsi, The unconditioned Homeric hospitality. A deridian reading. Το απροϋπόθετο της ομηρικής φιλοξενίας: μία ντεριντιανή ανάγνωση.
09.30 - 09.45          Maria Pigou, Homer and Odysseia/James Joyce/ “Odysseus”. Όμηρος και Οδύσσεια. Οδυσσέας του James Joyce. 09.45 - 10.00 Ioannis Agelopoulos, Friendship and hospitality in the Homeric epic poems. Η φιλία και η φιλοξενία στα ομηρικά έπη.
10.00 - 10.15          Panagiota Stogianni, The mythical Orfeas and the orphean philosophy. O μυθικός Ορφέας και η ορφική φιλοσοφία.
10.15 - 10.30          Christina Doulgeroglou, The laughing in the Homeric epic poems. Το γέλιο στα ομηρικά ποιήματα.
10.30 - 10.45          Charizanou Maria, Platon's attitude towards the Homeric epic poems. Η στάση του Πλάτωνα απέναντι στα ομηρικά έπη.
10.45 - 11.00          Athanasia Bakatselou, Τhe moral duty in the Homeric epic poems. Το ηθικό χρέος στα ομηρικά έπη.
11.00 - 11.15          Mariam-Anna Mikou, The position of the woman in the Homeric epic poems and in the Platonic Politeia. Η θέση της γυναίκας στα ομηρικά έπη και στην πολιτεία του Πλάτωνα.
11.15 - 11.30           Iraklis Karabatos, The perception of Homer by the Latins. The Latin literature n crisis. Η λατινοποίηση του Ομήρου. Η Λατινική λογοτεχνία σε κρίση.
11.30 - 12.00          Fotini Katsiba, Philosophical elements in Homer. The use of allegory and the role of the fate. Φιλοσοφικά στοιχεία στον Όμηρο, η χρήση της αλληγορίας και ο ρόλος της ειμαρμένης.
 12.00 - 13.00         A visit to the Library “KORAIS”. Επίσκεψη στη Βιβλιοθήκη Κοραή.
18.15 - 18.30          Efraim Kallipolitis, Paedagogical dignity of the myth in Homer. H παιδευτικήπαιδαγωγική αξία στον Όμηρο.
18.30 - 18.45          Niki Skarveli, The exemplary fidelity and devotion of Penelope as the wife of Odysseas diachronically. Η υποδειγματική πιστότητα και αφοσίωση της Πηνελόπης ως συζύγου του Οδυσσέα, διαχρονικά.
18.45 - 19.15          Dr. Dimitrios Stamatis, Meleagros: from Homer to the tragedy and comedy. Ο Μελέαγρος από τον Όμηρο στην τραγωδία και στην κωμωδία.
19.15 - 19.45          Dr. Maria - Eleftheria G. Giatrakou (for all the sessions). An approach to Kavafi’s Ithaki. Ερμηνευτική προσέγγιση στην Ιθάκη του Καβάφη

July 18th, 2019 Thursday, Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019
ΙΔΡΥΜΑ «ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΟΥ»
19.00 - 19.30          Maria Boukoura, Pancyprion Gymnasion Lefkosias/Nicosia, “Nάμα μελισσών ηδύ η μάθησης εστίν», Wine of the bees sweet is education.
19.30 - 20.00          Students of the Pancyprion Gymnasion. Sketos Andreas – Tsiamas Isaias. Song from the ancient Greek texts. Μελοποιημένα αρχαία ελληνικά κείμενα.
20.00 - 20.45          Prof. Panagiotis Tzamargias with the theatrical team of the Athens University Π.Τ.Δ.Ε. ΕΚΠΑ (Τhe Laestrygonians and the Cyclops and fierce Poseidon...» Α passage based on the 5th rapsody of Odysseia. ''Οdysseus' sailing from Calypsos island'').
Ο καθ. Παναγιώτης Τζαμαριάς και η θεατρική ομάδα του Πανεπιστημίου Αθηνών θα παρουσιάσουν ομηρικές ραψωδίες μελοποιημένες. («Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας, τον άγριο Ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις...» Ένα διακείμενο με αφορμή την Ε΄ ραψωδία της Οδύσσειας. «Απόπλους Οδυσσέως παρά Καλυψούς»)

July 19th, 2019 Friday, Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019
ΟΜΗΡΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ
09.15 - 09.30          Zhang Zie. Writing the Homeric epic poems in Chinese Γραφή των oμηρικών ποιημάτων στα Κινέζικα. 09.30 - 10.00 Yang Shaobo, Homer and China. Όμηρος και Κίνα. 10.00 - 10.30 Paraskeνi Potamousi, Homer and Volissos. The Volitian edition of homer by Korais. Όμηρος και Βολισσός. Η Βολισσιαία έκδοση του Ομήρου από τον Κοραή.
10.30 - 11.00          Natalia Karabela, The killing of people in the ancient Greek justice. Η ανθρωποκτονία στο αρχαίο ελληνικό δίκαιο.
11.00 - 11.30          Μαρία Μπούκουρα, “Sweet wine of the bees is the education”. «Νάμα μελισσών ηδύ η μάθησις εστίν
11.30 - 12.00          Hellen Regouta, the food of the Greek in antiquity. Η διατροφή των Ελλήνων στην αρχαιότητα.

18.30 - 18.45          Prof. Ioanna Kondyli, Trials in the Trojan circle: a continuous dialectic with justice. Δίκες στον Τρωϊκό κύκλο. Μία διαρκής διαλεκτική με τη δικαιοσύνη.
19.00 - 19.30           Mariella Varoni, Homer and Palamas. Analysis of his poem Rapsody and Penelope. Όμηρος και Παλαμάς. Ανάλυση των ποιημάτων του «Ραψωδία» και «Πηνελόπη».

July 20th, 2019 Saturday, Σάββατο 20 Ιουλίου 2019
ΟΜΗΡΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ
09.15 - 09.45          Prof. Mitaras Aristotelis, The influence of the homeric poems in the Turkish literature. H επίδραση των Ομηρικών Επών στην Τουρκική λογοτεχνία.
09.45 - 10.15          Symeon Kοpsis, H τεχνική των ομηρικών παρομοιώσεων. Δομή και ανάλυση μέσω παραδειγμάτων.
10.15 - 11.00          Prof. Nikolaos Konomis, The simile of papaver in Homer: Θ 306-308. Aκαδημαϊκός Νικόλαος Κονομής, Η παρομοίωση της παπαρούνας στον Όμηρο: Θ 306-308.
 11.00 - 11.30         Dr. Maria-Eleftheria Giatrakou. Homer’s and Seferis’ Odysseus. O Oδυσσεύς του Ομήρου και του Σεφέρη.


July 21st, 2019 Sunday, Κυριακή 21 Ιουλίου 2019
ΟΜΗΡΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ
11.00             Official closing. Honours. Oral competition of the student’s of Homeric studies and Modern
Επίσημη λήξη του Συνεδρίου. Προφορικός διαγωνισμός σπουδαστών Ομηρικών σπουδών και Νέας Ελληνικής γλώσσαςΛΕΞΕΙΣΔΙΑΛΕΞΗ, ΟΜΗΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ, Χιος, Αθηνα, Οινουσσες, Οινουσες
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ