Ποια η σχέση των βασικών νόμων της σύγχρονης Βιολογίας και Νευροβιολογίας με την αρχαία Ελληνική σκέψη; How do the basic laws of modern Biology as well as Neurobiology with ancient Greek thought? - του Α. Γιαννουλόπουλου


Ποια η σχέση των βασικών νόμων
της σύγχρονης Βιολογίας
και νευροβιολογίας
με την αρχαία ελληνική σκέψη;

καρδιολόγου – πνευμονολόγου


ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο βίος των ανθρώπων χαρακτηρίζεται από μια συνεχή πάλη που ξεκινά από την στιγμή της γέννησης μας και διαρκεί ως τον θάνατό μας. Η πάλη αυτή διεξάγεται μεταξύ των δυνάμεων και των παραγόντων εκείνων που απειλούν να διαταράξουν την υγεία αφ’ ενός, των αμυντικών δυνάμεων του οργανισμού μας που υποστηρίζονται και από το οπλοστάσιο της ιατρικής επιστήμης αφ’ ετέρου.
Πώς επιτυγχάνεται όμως το καλύτερο δυνατό επίπεδο υγείας και ευεξίας σε μια κοινωνία;
Μόνο όταν καταφέρνει να διατηρεί σε άριστη κατάσταση τα αμυντικά του συστήματα.
Άρτιες δομές, επίσης, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και σοβαρά κοινωνικά προστατευτικά δίκτυα βοήθειας. Δηλαδή ο τρόπος ζωής να ναι κοινωνικός και όχι ατομικός τρόπος ζωής, που απαιτεί να ναι κανείς θηρίο ή Θεός για να επιβιώνει. Αντίθετα ο κοινωνικός τρόπος απλά απαιτεί μόνο να είναι «κανείς άνθρωπος» και όχι ανθρώπινο ζώο, δηλαδή ν’ έχει κατακτήσει τις ανθρώπινες ποιότητες.
Τον κοινωνικό τρόπο ζωής είχαν επιλέξει άλλωστε οι Αρχαίοι Έλληνες γι αυτό και δημιούργησαν την πόλη της αυτάρκειας και του μέτρου έτσι ώστε να’ ναι όλοι βοηθοί και κοινωνοί της αυτάρκειας.
Με αυτό τον τρόπο ζωής και επιβίωσης επιτύγχαναν την καλύτερη προστασία της υγείας από τις διάφορες απειλές και κινδύνους του περιβάλλοντος είτε φυσικού είτε ανθρώπινου.
Στην ιστορία όμως του βίου της ανθρωπότητας σημειώθηκαν δύο στατιστικά σημαντικές επιδημιολογικές μεταπτώσεις, όπου η νοσηρότητα των πληθυσμών αυξήθηκε υπέρμετρα και επηρέασαν παράλληλα και το ύψος του μέσου όρου της ζωής.
Η πρώτη επιδημιολογική μετάπτωση έλαβε χώρα κατά την διάρκεια της βιομηχανικής επανάστασης και αφού ο άνθρωπος άφησε πίσω του την παλαιολιθική εποχή.
Η δεύτερη προκλήθηκε κατά την διάρκεια της βιομηχανικής επανάστασης που ξεκίνησε ως γνωστόν πριν 300 περίπου χρόνια και διήρκησε μέχρι και τα μέσα του 20ου αιώνα.
Δυστυχώς, στη δική μας εποχή η ανθρωπότητα βιώνει μια νέα επιδημιολογική μετάπτωση που συνίσταται από την κατακόρυφη αύξηση όλων των γνωστών νοημάτων κυρίως όμως του καρκίνου, αλλά και από την επιστροφή των ξεχασμένων παλαιών ασθενειών και εμφάνιση πολλών νέων και επικίνδυνων νοσημάτων.
Τα νέα αυτά νοσήματα τείνουν να πάρουν διαστάσεις επιδημίας όπως π.χ. η Νόσος του Stress - Άγχους και τα αυτοάνοσα.
Το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα της τρίτης αυτής επιδημιολογικής μετάπτωσης είναι ότι τα αίτιά της είναι σχεδόν όλα ανθρωπογενή και όχι φυσικά όπως των δύο προηγούμενων. Ο ίδιος ο άνθρωπος λοιπόν έχει καταφέρει σοβαρά πήγματα στους αμυντικούς προστατευτικούς μηχανισμούς του οργανισμού του, με αποτέλεσμα μείωση της αντίστασης σε όλα τα νοσήματα και τους παράγοντες νοσηρότητας. Η άθλια δε συνήθως ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τα ανύπαρκτα κοινωνικά δίκτυα προστασίας ευνοούν ακόμα περισσότερο την σημερινή νοσηρότητα.
Την μεγαλύτερη και πιο σοβαρή μείωση της αντίστασης του αμυντικού μας συστήματος προκαλεί η νόσος του stress, διότι μειώνεται η άμυνά μας σε γενετικό επίπεδο εκτός από τις άμεσες και πολύ σοβαρές βλάβες. Η απόδοση των αιτιών της Νόσου στον πολιτισμόν είναι παραπλανητική, άστοχη, ανεδαφική και επιστημονικά αίολη. Κρύβει δολιότητα. Τα αίτια όμως της σημερινής επιδημιολογικής έξαρσης και μετάπτωσης που έχει προκληθεί από καθαρά ανθρωπογενή αίτια, παρά την αλματώδη πρόοδο και εξέλιξη της Ιατρικής και της φαρμακολογίας, είχαν εντοπιστεί από τους Αρχαίους Έλληνες διανοητές.
Αναδείκνυαν καθημερινά όλες τις απειλές, τους κινδύνους και όλους τους προδιαθετικούς παράγοντες νόσησης και ενημέρωναν υπομονετικά τους πολίτες για να προστατεύονται και παρενέβαιναν και στην πολιτεία για να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης και θεραπείας. Ο Ιπποκράτης δηλαδή συγκεκριμένα δίδασκε και προειδοποιούσε ότι « η τροφή είναι το φάρμακο σου και το φάρμακό σου η τροφή σου», ότι είναι ευκολότερο και καλύτερο να προλαμβάνεις παρά να θεραπεύεις. Ότι οι αρρώστιες πολύ λίγο οφείλονται σε μικρόβια, ιούς, μύκητες, σε κληρονομικότητα και άλλα μολυσματικά αίτια.
Οι αρρώστιες αντίθετα οφείλονται στην φτώχεια, στην ανεργία αλλά κυρίως στην έλλειψη ορθής ενημέρωσης του πληθυσμού στην έλλειψη ελευθερίας και του μέτρου. Ο Αριστοτέλης δε ετόνιζε την τεράστια θεραπευτική σημασία των δίκαιων λόγων και την σημασία της απονομής ή όχι δικαιοσύνης στον άνθρωπο. Επίσης, αναδείκνυε την σημαντική αξία της κοινωνικής συμβίωσης η οποία όμως να βασίζεται και να διέπεται από τους κανόνες του μέτρου και της αυτάρκειας. Διότι ο άνθρωπος άλλωστε είναι από την φύση του ζώον κοινωνικό και πολιτικό. Το μέτρο άλλωστε σύμφωνα με την αρχαία ελληνική σκέψη είναι δημιούργημα επινόηση και κανόνας της φύσης. Στο μέτρο οφείλει την ισορροπία της η φύση γι’ αυτό ο νοήμων άνθρωπος ως στοιχείο της φύσης πρέπει να ζει και να πορεύεται σύμφωνα με τη φύση. Ο Πυθαγόρας δε και ο Αλκμαίων είχαν δώσει ολοληρωμένα από τότε τον ορισμό και την έννοια της υγείας που ταυτίζεται απόλυτα με τον σημερινό ορισμό του Παγκοσμίου οργανισμού υγείας. Έλεγαν δηλαδή, ότι η υγεία υπάρχει όταν ο άνθρωπος κατορθώνει να διατηρεί κάθε στιγμή μια σταθερή εσωτερική ισορροπία, ισονομία, αρμονία και το μέτρο.
Ο Σωκράτης επίσης, ήταν πεπεισμένος ότι η διάκριση του δικαίου από το άδικο είναι έμφυτη λειτουργία και όχι επίκτητη. Υπάρχει δηλαδή αυτή η λειτουργία εκ γενετής και ανεξάρτητα από την καταγωγή, φυλή ή μορφωτικό επίπεδο του κάθε ανθρώπου. Αυτές οι θέσεις, οι απόψεις, οι γνώσεις και οι παρατηρήσεις των, που είχαν ως πρωταρχικό στόχο την προστασία και την διατήρηση της υγείας αλλά και την καλύτερη επιβίωση του ανθρώπου, σήμερα η σύγχρονη βιολογία και Ιατρική τις ασπάζεται και τις αποδέχεται απόλυτα. Η αποδοχή αυτή από τον επιστημονικό κόσμο της υγείας στηρίζεται σε ιστολογικές, ανατομικές, κλινικές και επιδημιολογικές μελέτες. Η αποδοχή επίσης σφραγίζεται και από πλήθος βιοχημικών και ορμονικών μετρήσεων αλλά και από την μοριακή βιολογία και νευροβιολογία. Η επιστημονική δηλαδή έρευνα των ανωτέρων ειδικοτήτων έχει αποκαλύψει και τεκμηριώσει την ύπαρξη συγκεκριμένων νευρώνων στον εγκέφαλο του ανθρώπου που είναι υπεύθυνοι.

Α) για την κοινωνικοποίηση του ανθρώπου

Β) Υπεύθυνοι νευρώνες του λόγου και της ομιλίας ή κέντρου του λόγου / Broca

Οι νευρώνες της κοινωνικοποίησης ή νευρώνες καθρέπτες όπως αποκαλούνται σήμερα, βρίσκονται εγγύτατα στους νευρώνες της ομιλίας και του λόγου (Broca) που σηματοδοτεί ή αποδεικνύει ότι η αδήριτη ανάγκη της κοινωνικοποίησης ήταν που έθεσε σε λειτουργία τους αντίστοιχους νευρώνες. Αφύπνισε δε τους νευρώνες του λόγου και τις απαραίτητες νευρικές συνάψεις. Οι νευρώνες που υπάρχουν εκ γενετής όπως ελέχθη που είναι υπεύθυνοι για την πολύτιμη για την υγεία διάκριση του δικαίου από το άδικο που συγκροτούν δηλαδή την ζυγαριά της ζωής βρίσκονται σε συγκεκριμένη ανατομική περιοχή του εγκεφάλου μας και έχουν μελετηθεί ικανοποιητικά από τους Νευροβιολόγους.
Η ανατομική αυτή περιοχή λέγεται αμυγδαλή και φιλοξενεί το σύστημα των νευρώνων της ανταμοιβής και του δικαίου που οι Αρχαίοι Έλληνες διανοητές εγνώριζαν. Εγνώριζαν δηλαδή ότι κάποια λειτουργία που υπήρχε στο νου τού ανθρώπου πρέπει να ήταν υπεύθυνη για την εξασφάλιση της εσωτερικής ισορροπίας, της ισονομίας, της αρμονίας και του μέτρου. Για την εξασφάλιση δηλαδή ή όχι της υγείας. Είναι δηλαδή αυτή η λειτουργία που η σημερινή ιατρική επιστήμη έχει ονομάσει «ομοιόσταση» όρος που διεθνώς αναγνωρίζεται. Η ομοιόσταση δηλαδή των σημερινών ή η εσωτερική ισορροπία των Αρχαίων ταυτίζονται ως επιστημονικές έννοιες και έχουν την ίδια σημασία και βαρύτητα για την ύπαρξη ή σωματικής ψυχικής υγείας και ευεξίας.
Η Διαταραχή δε της ομοιόστασης ή της εσωτερικής ισορροπίας προκαλείται από πολλά αίτια και νοσήματα, κυρίως όμως από το stress μ’ αποτέλεσμα την γένεση πλήθους άλλων φονικών ασθενειών και συνδρόμων συμβάλλοντας τα μέγιστα στην πρόκληση της τρίτης κατά σειρά επιδημιολογικής μετάπτωσης.
Ο επιστημονικός κόσμος σήμερα και ιδιαίτερα η τρέχουσα ιατρική αλλά και οι κυβερνητικές δομές της υγείας δεν λειτούργησαν στην εποχή μας ούτε λειτουργούν ως σώφρονες προμηθείς αλλά ως άφρονες επιμηθείς. Έχοντας μια τέτοια φιλοσοφία και άφρονα αντιμετώπιση η ανθρωπότητα θρηνεί 20 περίπου εκατομμύρια θανάτους από ακατάλληλα νερό, αέρα και τρόφιμα.
Η Διαταραχή της ομοιόστασης ή της εσωτερικής ισορροπίας δεν περιορίζεται μόνο στους ανθρώπους αλλά έχει επεκταθεί και από έδαφος και στη φύση. Δηλαδή εδώ έχουμε διαταραχή της ομοιόστασης του εδάφους ή της εσωτερικής του ισορροπίας και της βιοποικιλότητας, με αποτέλεσμα να έχουμε άρρωστο έδαφος -άρρωστα φυτά, άρα άρρωστη τροφή, άρρωστα ζώα και στη συνέχεια άρρωστους ανθρώπους. Η μη συμμόρφωση δε ή η άρνηση των επιστημόνων να εφαρμόσουν την Ιπποκράτεια φιλοσοφία της πρόληψης με αποτέλεσμα να μην καταπολεμούνται τα αρχικά αίτια των ασθενειών και να μένουν ανέπαφα.
Η αέναη επίσης και ανεξέλεγκτη δράση όλων των προαναφερθέντων βλαπτικών παραγόντων που δεν αντιμετωπίζονται αιτιολογικά συνιστούν μια συνεχή έκθεση των πληθυσμών σε μεγάλο κίνδυνο της υγείας και της ζωής τους.

Αθήνα, 30.9.2019.

ΠΗΓΗΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 3.10.2019.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ θέματα ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΕΔΩ.

How do the basic laws of modern Biology
as well as Neurobiology
with ancient Greek thought?

Cardiologist – Pulmonologist

SUMMARY

The life of people is characterized by a constant struggle starting from the moment of birth and lasting until death. That struggle is carried out between the forces and the factors that threaten to disrupt the defense forces of the human organism, which are supported by the arsenal of Medical Science too.
But how can be achieved the best possible level of health and wellness in a society?
Only when the defensive system is kept in perfect condition.

Through robust structures, healthcare and severe social protection assistance networks. That means social way of life, not egoistic, that turns someone into a beast or to become God to survive. Instead of that social way of life simply requires only be a “man" having achieved the human quality and not a human animal.
The social way of life had been chosen besides by the ancient Greeks, who created the city of self-sufficiency and moderation so that anyone contributed to social self-sufficiency.
Through that way of life and survival the best possible health protection has been reached against various threats and environmental- natural- or human- risks. But the long Mankind History indicated two statistically significant epidemiological transitions, where population morbidity increased significant thereafter the average life was greatly influenced accordingly.

The first epidemiological transition took place during the industrial revolution immediately after the Stone Age was left behind.
The second was caused during the industrial revolution beginning about 300 years ago and lasting until the mid-20th century.
Unfortunately, in our time humanity is experiencing a new epidemiological transition consisting of a sharp increase of all known meanings but mainly of cancer, but also the return of forgotten old diseases and emergence of many new and dangerous diseases.

These new diseases tend to get an epidemic like e.g. Disease of Stress and Autoimmune.
The main feature of this third epidemiological transition is that the causes are almost all man-made and not natural like the previous two. Τhe same Man has furthermore managed severe blows to the body's protective defense mechanisms, resulting in reduction of resistance to all diseases and morbidity factors. This usually horribly poor healthcare and nonexistent social safety nets are even more in favor to the current morbidity
The greatest and most serious decline in our defense system resistance is caused by the disease of stress, because our defense is reduced at genetic level apart of the immediate and very serious injuries. The civilization contribution to diseases’ increase is misleading, inappropriate, unrealistic and scientifically unproven. Itconceals deceitfulness. But the causes of the current outbreak and epidemiological transition caused by purely anthropogenic causes, despite the rapid progress and development of medicine and pharmacology, were identified by ancient Greek Thinkers.

They daily highlighted all the threats, risks and all disease predisposing factors and patiently informed citizens to be protected as well as they intervened in the State to take appropriate measures for prevention and treatment. Hippocrates specifically taught and warned that "the food constitutes your medicine and your medicine constitutes your food", it is easier and better to prevent than cure. The diseases in small scale due to bacteria, viruses, fungi, in heredity and other infectious causes.

In the contrary diseases due to poverty, unemployment, but mainly to the lack of proper public information on the lack of freedom and moderation. Aristotle pointed out the enormous therapeutic importance of fair words and the importance of granting or not justice to the man. He also highlighted the important value of social coexistence, which however has to be based and governed by the rules of moderation and self-sufficiency. Besides the man is a social and political animal by nature. Moreover the measure according to the ancient Greek thought is a creation device and rule of nature. The balance of nature is due to measure, consequently the intelligent man as part of nature should live and be treading in his life according to his nature. Pythagoras and Alkmaion had given complete definition of health meaning since then, that perfectly coincides with the current definition of the World Health Organization. They pointed out that health exists when someone manages to maintain at all times a constant internal balance, fairness, harmony and measure.

Socrates was also convinced that the distinction between right and unjust are innate and not acquired operation. For instance this function exists congenital and irrespective of origin, race or educational level of each person. These positions, opinions, knowledge and observations, which aimed primary the health protection and best possible human survival, are in our days embraced and fully accepted by the modern Biology and Medicine. Such acceptance by the scientific world of health is based on histological, anatomical, clinical and epidemiological studies. This acceptance is also sealed by a plurality of biochemical and hormonal measurements but also from molecular biology, and neurobiology. The scientific research of senior specialists has revealed and documented the existence of specific neurons in the human brain that are considered responsible.
Α) for socialization of the man
Β) responsible neurons of speech and language or speech center / Broca.
Neurons of socialization or neurons mirrors as they are called today, are closest to the neurons of speech and language (Broca) marking or approves that the need of socialization raised the respective neurons function.
Awakened neurons of speech and the necessary nerve synapses. The congenitally Neurons mainly responsible for discrimination between law and unfair for precious health make up the balance of life and are a particular anatomical region of the brain. They have beenadequately studied by Neurobiology.
This anatomical region called tonsil hosts the neurons of the reward system and the right that Ancient Greek thinkers knew They knew that a specific operation in the man's mind must have been responsible for ensuring the internal balance, fairness, harmony and moderation. To ensure health or not. That function has been called by medical science "homeostasis", term recognized internationally in our days. The homeostasis of current time or the internal balance of the Ancient are identified as scientific concepts and have the same meaning and importance of the existence of physical or mental health and wellness.

Disorder οf homeostasis or of internal balance are caused by many causes and diseases, but especially by stress resulting in a plurality of other killer diseases and syndromes contributing greatly to the challenge of the third series of epidemiological transition
The scientific world today and especially the current medical and government health structures did not work in our time as Prometheus wise but they do as foolish Epimetheus. Having such a philosophy and fool treatment the mankind laments some 20 million deaths due to unsuitable water, air, and food.
The disorder of homeostasis or of internal balance is not only limited to humans but has expanded to the ground and to the nature. That means disorder of ground homeostasis or its internal balance and biodiversity, resulting sick ground, sick plants, so ill food, ill animals then ill people. Ignoring that fact or refusing to apply the Hippocratic philosophy of prevention by the scientists, the radical treatment of diseases’ becomes impossible and the original disease reasons stay intact.
The endless and unchecked actions of all the aforementioned harmful factors, that are not treated according root cause, constitute a continuous exposure of populations at great risk to their health and life.

Athens, 30. Sept. 2019

SOURCE: ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 3.10.2019.

ΛΕΞΕΙΣ: Βιολογια, νευροβιολογια, αρχαια ελληνικη σκεψη, Γιαννουλοπουλος, ομοιοστασια, ομοιοσταση, στρες, αγχος, αυτοανοσα, αυτοανοσο, νοσηροτητα
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ