Ευρήματα από την Σίνδο Θεσσαλονίκης πηγαίνουν προς τα πίσω την χρονολόγηση των ελληνικών περιόδων


Ευρήματα από την Σίνδο Θεσσαλονίκης
πηγαίνουν προς τα πίσω
την χρονολόγηση
των ελληνικών περιόδων


Η χρονολογία της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου στην Μεσόγειο οριοθετήθηκε κυρίως μέσω των ελληνικών πρωτογεωμετρικών και γεωμετρικών κεραμικών προϊόντων, τα οποία χρησιμοπήθηκαν ευρέως για χρονολογικές συσχετίσεις με το Αιγαίο…

Ωστόσο, η ελληνική χρονολογία της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου, που βασίζεται αποκλειστικά σε ιστορικά στοιχεία στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και στον ελληνικό αποικισμό στην Σικελία, δεν έχει δοκιμαστεί ακόμη από εκτεταμένες σειρές χρονολογιών με ραδιοάνθρακα-14, από καλά στρωματογραφημένα αρχαιολογικά περιβάλλοντα στο Αιγαίο!

Η υψηλή χρονολογική ανάλυση σε στρωματογραφημένα οστά ζώων από την Σίνδο (Θεσσαλονίκης) δείχνει αποτελέσματα που προκαλούν αμέσως τις συμβατικές ελληνικές χρονολογήσεις και την ιστορία.

Οι αρχαίοι τύμβοι στην Σίνδο Θεσσαλονίκης,
δυστυχώς σε Βιομηχανική Περιοχή...

Με βάση τις συγκρίσεις κεραμικής, με άλλους αρχαιολογικούς τόπους, οι νέες χρονολογίες για την Σίνδο, όχι μόνο υποδηλώνουν μια γενικά αρχαιότερη χρονολογία της Εποχής του Σιδήρου στο Αιγαίο, αλλά επίσης υποδηλώνουν την ανάγκη για μια αναθεωρημένη κατανόηση του ελληνικού συστήματος χρονολόγησης των περιόδων, που αναμένεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην κατανόηση της ελληνικής και της μεσογειακής ιστορίας.

ΠΗΓΗ: Stefanos Gimatzidis, Bernhard Weninger «Radiocarbon dating the Greek Protogeometric and Geometric periods: The evidence of Sindos» / "Ραδιο-άνθρακας χρονολογεί την ελληνική πρωτογεωμετρική και γεωμετρική περίοδο: Η απόδειξη της Σίνδου", PLOS ONE, May 27, 2020. ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 27.5.2020.

Λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση την έκανε
και η Αυστριακή Ακαδημία Επιστημών
ΔΙΑΒΑΣΤΕ το ΕΔΩ.
  

Abstract

Mediterranean Early Iron Age chronology was mainly constructed by means of Greek Protogeometric and Geometric ceramic wares, which are widely used for chronological correlations with the Aegean. However, Greek Early Iron Age chronology that is exclusively based on historical evidence in the eastern Mediterranean as well as in the contexts of Greek colonisation in Sicily has not yet been tested by extended series of radiocarbon dates from well-dated stratified contexts in the Aegean.
Due to the high chronological resolution that is only achievable by (metric-scale) stratigraphic 14C-age-depth modelling, the analysis of 21 14C-AMS dates on stratified animal bones from Sindos (northern Greece) shows results that immediately challenge the conventional Greek chronology. Based on pottery-style comparisons with other sites, the new dates for Sindos not only indicate a generally higher Aegean Early Iron Age chronology, but also imply the need for a revised understanding of the Greek periodisation system that will foreseeably have a major impact on our understanding of Greek and Mediterranean history.


ΛΕΞΕΙΣ: Σινδος
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ