Οι Ιταλοί έκλεβαν αρχαία «επίσημα» από την Ρόδο! Αναφορά από τον Έλληνα Γενικό Πρόξενο στην Ρόδο, Παν. Παπαδάκη

Οι Ιταλοί έκλεβαν αρχαία
«επίσημα» από την Ρόδο!

Αναφορά από τον Έλληνα Γενικό Πρόξενο στην Ρόδο,
Παν. Παπαδάκη 

Του Γιώργου Λεκάκη


Αναφορά του Έλληνα Γενικού Προξένου στην Ρόδο, Παναγιώτη Παπαδάκη (1859;-1935), ο οποίος διορίσθηκε ως δόκιμος γραφέας, στο υπουργείο των Εξωτερικών το 1877. Υπηρέτησε κατά σειρά στα προξενεία Πορτ Σάιδ, Βράιλας, Ιεροσολύμων, Γένουας και από 12 Σεπτεμβρίου 1911 στο Ελληνικό Προξενείο της Ρόδου.

Αναφέρει κλοπή αρχαιοτήτων από τις Ιταλικές Αρχές Κατοχής! (*)

Ιδού η πρώτη σελίδα του (17.10.1913): 

Ιδού και το σχετικό απόκομμα της ελληνόφωνης τοπικής εφημερίδας «Νέα Ρόδος»:

Ροδιακαί ημέραι 
Η εξαφάνισις των αρχαιοτήτων
εκ του μουσείου της Ρόδου
εν Ιταλικόν ανακοινωθέν 

Επί του ζητήματος της εξαφανίσεως αρχαιοτήτων εκ του Μουσείου της Ρόδου το ημιεπίσημον Ιταλικόν τηλεγραφικόν Πρακτορείον Στεφανι ανεκοίνωσε εις τον Ιταλικόν τύπον τα εξής εκ των οποίων αποδεικνύει ότι πράγματι εξηφανίσθησαν δύο πλάκες.

Εν τω ξένω τύπω ανεγράφη είδησις απολύτως φαντασιώδης περί εξαφανίσεως, την οποίαν αι Ιταλικαί αρχαί της Ρόδου δεν ηδυνήθησαν να προλάβουν, των αρχαιοτήτων των συλλεχθεισών διά των φροντίδων της Δανικής αρχαιολογικής αποστολής εις το φρούριον της Λίνδου. Αι διαμαρτυρίαι του ξένου τύπου εξ αφορμής της δήθεν εξαφανίσεως των αρχαιοτήτων είνε επομένως αβάσιμοι. Είνε ψευδής επίσης η φήμη περί δήθεν ελλείψεως αβρότητος επιστημονικής εκ μέρους της Ιταλικής αρχαιολογικής Σχολής της ενεργούσης ανασκαφάς εις τας δυτικάς ακτάς της Ρόδου προς τους Δανούς οίτινες ενεργούν ανασκαφάς εις Λίνδον ή προς τους Γερμανούς τους ενεργούντας ανασκαφάς εις Κων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για την ΛΙΝΔΟ, ΕΔΩ

(ΣΧΟΛΙΟ Γ. ΛΕΚΑΚΗ: Η Λίνδος ακόμη δεν έχει πει την τελευταία της λέξη...)

Όσον αφορά την εξαφάνισιν των αρχαιοτήτων της Ρόδου αρκεί να προσθέσωμεν ότι ο στρατιωτικός διοικητής της νήσου Ρόδου, ανέθεσεν εις τον υποπρόξενον της Δανίας εν Ρόδω να ενεργήση αυτοπροσώπως ανακρίσεις εις το φρούριον της Λίνδου, όπου φυλάσσονται αι αρχαιότητες αι ευρεθήσαι κατά τας ανασκαφάς της Δανικής αποστολής.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΙΕΣ, ΕΔΩ.

Εκ της εκθέσεως ην ο εν λόγω υποπρόξενος της Δανίας υπέβαλεν εις τον στρατηγόν Αμέλιο και έπειτα προς την Δανικήν κυβέρνησιν εξάγεται ότι η στρατιωτική διοίκηση της νήσου έδωκε μεγάλη προσοχήν εις την φρούρησιν των ολίγων αρχαιολογικών αντικειμένων τα οποία ετοποθέτησαν η Δανική αποστολή εις μιαν αίθουσαν του φρουραρχείου της Λίνδου την θύραν του οποίου φρουρούν οι Ιταλοί σκοποί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για τα ΑΡΧΑΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ, ΕΔΩ.

Φαίνεται πασίδηλον ότι όλαι αι εξαφανίσεις αρχαιοτήτων από της ενάρξεως της Ιταλικής κατοχής περιορίζονται εις ολίγα έπιπλα και δύο αρχαίας μαρμαρίνας πλάκας μετά επιγραφών. Παρ' όλας όμως τας ανακρίσεις δεν ανεκαλύφθησαν οι δράσται της κλοπής.


(*) Το εν λόγω τεκμήριο ευρίσκεται στον φάκελλο 55, υποφάκελλο 4 της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, έτους 1913, με τίτλο «Εκπαιδευτικά. Μορφωτικά. Πολιτιστικά». Σημειώνω, ότι παρόμοια τεκμήρια (προξενικές αναφορές για ελληνικές αρχαιότητες που εκλάπησαν) αφθονούν στα αρχεία του υπουργείου Εξωτερικών, από την δεκαετία του 1850 και εντεύθεν…


ΠΗΓΗ: Το ογκώδες αρχειακό υλικό της Υπηρεσίας Διπλωματικού & Ιστορικού Αρχείου (Υ.Δ.Ι.Α.) του Υπουργείου Εξωτερικών. ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 17.1.2021.

Ιταλοι, κλοπη, αρχαια, Ροδος, Παναγιωτης Παπαδακης, δοκιμος γραφεας, υπουργειο Εξωτερικων, 1877, προξενειο Πορτ Σαιδ, Βραιλα, Ιεροσολυμα, Γενουα, Γενοβα, 1911, Ελληνικο Προξενειο Ροδου, Πορτ Σαιντ, κλοπη αρχαιοτητων, Ιταλικες Αρχες Κατοχης, εφημερια Νεα Ροδος, Ροδιακες ημερες, εξαφανιση αρχαιοτητων, Αρχαιολογικο μουσειο Ροδου, Ιταλικο τηλεγραφικο Πρακτορειο Στεφανι, Ιταλικος τυπος, πλακα, Δανικη αρχαιολογικη αποστολη, φρουριο Λινδου, Ιταλικη αρχαιολογικη Σχολη, ανασκαφες, Δανοι, Λινδος, Γερμανοι, ανασκαφη, Κως, στρατιωτικος διοικητης Ροδου, υποπροξενος, Δανια, ανακριση, ακροπολη Λινδου, Αμελιο, Δανικη κυβερνηση, αρχαιολογια, φρουραρχειο Λινδου, επιπλα, αρχαια μαρμαρινη πλακα, επιγραφη, ενεπιγραφη πλακα, 1913, Υπηρεσια Διπλωματικου και Ιστορικου Αρχειου Υπουργειου Εξωτερικων, ΥΔΙΑ , υπεξ
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ