Το Ελληνικό Έθνος ανακήρυξε την πολιτική του Ύπαρξη και Ανεξαρτησία την 1η Ιανουαρίου 1822 - και όχι το... 1830... - της Μαρίας Βέργου

Το Ελληνικό Έθνος
ανακήρυξε την πολιτική του
Ύπαρξη και Ανεξαρτησία
την 1η Ιανουαρίου 1822
και όχι το... 1830...

Της νομικού Μαρίας Βέργουmvergou1@yahoo.gr

ερευνήτριας Φιλοσοφίας

 

Διανύοντας το επετειακό έτος 2021, διακόσια χρόνια μετά την Εθνική μας Παλιγγενεσία, είναι ώρα να καταρρίψουμε κάποια ψέματα…


Οι Έλληνες ΔΕΝ περίμεναν το 1830, μια δεκαετία περίπου μετά την Επανάσταση για να γίνουν Κράτος.

Ήδη την 1η Ιανουαρίου του έτους 1822 και 1ου της Ανεξαρτησίας:


«ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΤΡΙΑΔΟΣ

Το ελληνικόν έθνος, το υπό την φρικώδη οθωμανικήν δυναστείαν, μη δυνάμενον να φέρη τον βαρύτατον και απαραδειγμάτιστον ζυγόν της τυραννίας και αποστείσαν αυτόν με μεγάλας θυσίας,

κηρύττει σήμερον διά των νομίμων παραστατών του, εις Εθνικήν συνηγμένων Συνέλευσιν, ενώπιον Θεού και Ανθρώπων

 την πολιτικήν αυτού ύπαρξιν και ανεξαρτησίαν.

Εν Επιδαύρω την α΄ Ιανουαρίου έτει αωκβ΄ και α΄της Ανεξαρτησίας»

 

Έτσι το νέο Ελληνικό Κράτος της σύγχρονης Ιστορίας ιδρύθηκε την 1.1.1822.


Το 1822


Αυτή είναι η ημερομηνία της διακήρυξης της Εθνικής Ανεξαρτησίας στην Επίδαυρο, οπότε και ψηφίστηκε το ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΝ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, δηλαδή το πρώτο Ελληνικό Σύνταγμα.

Ορίστηκε δε ότι «η σφραγίς της διοικήσεως φέρει σημείον χαρακτηριστικόν την Αθηνά μετά των συμβόλων της φρονήσεως», ενώ ως χρώματα του εθνικού σημείου και των σημαιών της θάλασσας και της ξηράς ορίστηκαν το κυανούν και το λευκόν:


   (εξακολουθεί ο κατάλογος ονομάτων στην επόμενη σελίδα)

ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ καταγράφονται εδώ τα ονόματα των υπογραφόντων την Ελληνική Ανεξαρτησία:
Ταλαντίου Νεόφυτος, Πρόεδρος (του Αρείου Πάγου, του δικαστικού σώματος),
Θεόδωρος Νέγρης, Πρόεδρος (του Αρείου Πάγου, του πολιτικού σώματος)
Γρηγόριος Κωνσταντάς, 
Λάμπρος Νάκος,
Σπυρίδων Πατούσας,
Γρηγόριος Αινιάν,
Αναστάσης Αναγν. Λιδωρίκης,
Σωτήρης Τούρος,
Δρόσος Μανσόλας,
Αλέξανδρος Αξιώτης,
Γεώργιος Αποστόλου,
Κ. Τασοίκας,
Αδάμ Δούκας,
Ιω. Ορλάνδος,
Μανόλης Νικολάου Τουμπάζη,
Φ. Βούλγαρης,
Λιτσάς και Αγράφων Δοσίθεος,
Άνθιμος Γαζής,
Ο εκ Λιβαδίας πληρεξούσιος,
Ιωάννης Λογοθέτης,
Διονύσιος Πετράκης,
Γιωργάκης Παπαηλιόπουλος,
Γιαννούτζης Κόντες,
Ιω. Σκανδαλίδης,
Λάμπρος Αλεξάνδρου,
Χαράλαμπος Παπαγεωργίου,
Χ. Κυριαζής,
Ιωάννης Βυζούλας,
Βασίλης Ν. Μπουντούρη,
Αναγνώστης Οικονόμος,
Χ’’ Γιάννης Μέξης,
Γκίκας Μπόταση,
Γιώργος Μπούκουρης,
Πέτρος Σκυλίτσης Ομηρίδης,
Αναγνώστης Μοναρχίδης,
Ζαχαρίας Παναγιωτίδης ο εκ Σκοπέλου,
Ζώης Πάνου,
Φώτιος Καραπάνου,
Σπυρίδων Κουρκουμέλης,
Ο Πατρών Γερμανός,
Σωτήριος Χαραλάμπης,
Αθανάσιος Κανακάρης,
Ανδρέας Ζαήμης,
Ιω. Παπαδιαμαντόπουλος,
Ανδρέας Χ’’Αναργύρου,
Χριστόδουλος Κούτσης,
Νικόλας Δημήτρη Λαζαρής,
Καπετάν Μανόλης Κασιώτης,
Φώτο Μπόμπορη,
Ιωάννης Κωλέττης,
Αλέξιος Τσιμπουράκης, 
Γιαννάκης Πλακωτής,
Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης,
Πανούτζος Νοταράς,
Αναγνώστης Παπαγιαννόπουλος,
Γιαννούλης Καραμάνος,
Πολυχρόνιος Τζαννέτου 

Αμέσως μετά το νεοσύστατο Κράτος έκοψε
ΝΟΜΙΣΜΑ που στη μία όψη είχε το σύμβολο της Επιδαύρου με την γραφή «Η ΕΛΛΑΣ ΕΥΓΝΩΜΟΝΟΥΣΑ» γύρωθεν και στην άλλη όψη την επιγραφή «ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ αωκβ΄»

(άρθρο 6 Κώδικος των Νόμων) Ψήφισε ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΩΝ:


 

... και ίδρυσε ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, και μάλιστα όλων των δικαιοδοσιών και όλων των Βαθμίδων δηλ. Ειρηνοδικείο, Πολιτικό Δικαστήριο, Ποινικό Δικαστήριο και Εφετείο, και ορίστηκε η δικαιοδοσία εκάστου, υπήρξε δηλαδή εξ αρχής Οργανισμός Δικαστηρίων

(άρθρα 12 και 13 Κώδικος Νόμων):Παράλληλα λειτουργούσε ο Άρειος Πάγος:Οι Αρεοπαγίται:
Ταλαντίου Νεόφυτος, Πρόεδρος,
Άνθιμος Γαζής,
Ιωάννης Φίλωνος,
Ρήγας Παππά Κοντορήγα,
Γεώργιος Αινιάν,
Δρόσος Μανσόλας,
Ιωάννης Ειρηναίος,
Αλέξανδρος Αξιώτης,
Κ. Τασσίκα.

Επισημαίνεται ότι το Πρωτόκολλο του Λονδίνου (3.2.1830), που θεωρείται μέχρι σήμερα ως το Πρωτόκολλο της Ελληνικής Ανεξαρτησίας, υπεγράφη μεταξύ Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσίας, και επομένως μέχρι σήμερα θεωρείται ως καθοριστικής σημασίας για την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους - ένα Πρωτόκολλο όπου η Ελλάς δεν ήταν συμβαλλόμενο Μέρος.

Συγκεκριμένα το επίσημο κείμενο του Πρωτοκόλλου στην γαλλική γλώσσα, που παρατίθεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών έχει ως εξής:

 

«Protocole (No 1) tenu à Londres le 3 Février 1830,

relatif à l’indépendance de la Grèce.

Présents: les Plénipotentiaires de Russie, de France et de la Grande-Bretagne.

……

1. La Grèce formera un Etat indépendant, et jouira de tous les droits politiques, administratifs, et commerciaux, attachés à une indépendance complète….»

 

Μετάφραση:

«Πρωτόκολλο (Αρ. 1) υπογραφέν στο Λονδίνο στις 3 Φεβρουαρίου 1830, σχετικά με την Ανεξαρτησία της Ελλάδος.

Παρόντες: οι εκπρόσωποι της Ρωσσίας, της Γαλλίας και της Μεγάλης Βρετανίας.

.....

Η Ελλάς θα αποτελέσει ένα ανεξάρτητο Κράτος, και θα χαίρει όλων των πολιτικών, διοικητικών και εμπορικών δικαιωμάτων, που συνδέονται με μια πλήρη ανεξαρτησία».

 

Εμείς οι Έλληνες λοιπόν, ενώ έχουμε ήδη μόνοι μας κηρύξει την Ανεξαρτησία μας στην Εθνοσυνέλευση στην Επίδαυρο, ήδη από την 1η Ιανουαρίου 1822, με Σύνταγμα, Νόμισμα, Νόμους, Δικαστήρια, Διοίκηση, αποδεχόμαστε ως ημερομηνία κήρυξης της Εθνικής Ανεξαρτησίας, αυτήν κατά την οποίαν την αναγνώρισαν άλλοι , τρίτοι, χωρίς εμάς, σε άλλη χώρα, σε άλλη πρωτεύουσα, 8 χρόνια αργότερα!!!

200 χρόνια από την έναρξη του Αγώνα της Εθνικής μας Παλιγγενεσίας, οι κρίσιμοι καιροί απαιτούν Αυτογνωσία, αποκατάσταση της ιστορικής Μνήμης και Αλήθειας, Αυτοεκτίμηση, Αυτοπεποίθηση και Εθνική  Αξιοπρέπεια.

Ας αναβιβάσουμε τους Μεγάλους Αγωνιστές της Ελευθερίας μας στο βάθρο που τους αξίζει!!!


Την Ανεξαρτησία μας την κερδίσαμε

και την ανακηρύξαμε ΕΜΕΙΣ οι Έλληνες

την 1.1.1822!!!

 

ΠΗΓΗ: ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 1.1.2021.

 

ΠΗΓΕΣ:

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝΕΛΛΗΝΩΝ,

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ, τόμοι 1ος και 3ος

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ.


Πρωτοκολλο Λονδινου, Λονδινο, 3 Φεβρουαριου 1830, Ανεξαρτησια της Ελλαδος, Ρωσσια, Ρωσια, Γαλλια, Μεγαλη Βρετανια, Ελλας, ανεξαρτητο Κρατος, ανεξαρτησια Ελλαδος, Εθνοσυνελευση Επιδαυρου, Επιδαυρος, 1 Ιανουαριου 1822, 1η Ιανουαριου 1822, Συνταγμα Ελλαδος, Νομισμα Ελλαδος, Νομοι Ελλαδος, Δικαστηρια Ελλαδος, ελληνικη Διοικηση, Εθνικη Ανεξαρτησια, Αυτογνωσια, ιστορια, Εθνικη Αξιοπρεπεια, Αγωνιστες, Ελευθερια, 1822, Αρειος Παγος, ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, Ειρηνοδικειο, Πολιτικο Δικαστηριο, Ποινικο Δικαστηριο, Εφετειο, Οργανισμος Δικαστηριων, Κωδικας Νομων, κωδιξ νομων, ελληνικο ΝΟΜΙΣΜΑ, συμβολο, Η ΕΛΛΑΣ ΕΥΓΝΩΜΟΝΟΥΣΑ, ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ, ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΣ ΤΡΙΑΣ, Αγια Τριαδα, ελληνικον εθνος, φρικωδη οθωμανικη δυναστεια, φρικη, ζυγος τυραννιας, τυραννια, θυσια, παραστατης, ενωπιον Θεου και Ανθρωπων, πολιτικη υπαρξη, ανεξαρτησια, ετει αωκβ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΝ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΝ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΝ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, πρωτο Ελληνικο Συνταγμα, σφραγις διοικησεως, σφραγιδα, θεα Αθηνα, συμβολο, φρονηση, εθνικα χρωματα, εθνικο σημειο, σημαια θαλασσας, σημαια ξηρας, κυανουν, κυανο, λευκο, Ταλαντιου Νεοφυτος, Θεοδωρος Νεγρης, Γρηγοριος Κωνσταντας, Λαμπρος Νακος, Σπυριδων Πατουσας, Γρηγοριος Αινιαν, Αναστασης Αναγν. Λιδωρικης, Σωτηρης Τουρος, Δροσος Μανσολας, Αλεξανδρος Αξιωτης, Γεωργιος Αποστολου, Κ. Τασοικας, Αδαμ Δουκας, Ιω. Ορλανδος, Μανολης Νικολαου Τουμπαζη, Φ. Βουλγαρης, Λιτσας και Αγραφων Δοσιθεος, Ανθιμος Γαζης, Ο εκ Λιβαδιας πληρεξουσιος, Ιωαννης Λογοθετης, Διονυσιος Πετρακης, Γιωργακης Παπαηλιοπουλος, Γιαννουτζης Κοντες, Ιω. Σκανδαλιδης, Λαμπρος Αλεξανδρου, Χαραλαμπος Παπαγεωργιου, Χ. Κυριαζης, Ιωαννης Βυζουλας, Βασιλης Ν. Μπουντουρη, Αναγνωστης Οικονομος, Χ’’ Γιαννης Μεξης, Γκικας Μποταση, Γιωργος Μπουκουρης, Πετρος Σκυλιτσης Ομηριδης, Αναγνωστης Μοναρχιδης, Ζαχαριας Παναγιωτιδης ο εκ Σκοπελου, Ζωης Πανου, Φωτιος Καραπανου, Σπυριδων Κουρκουμελης, Ο Πατρων Γερμανος, Σωτηριος Χαραλαμπης, Αθανασιος Κανακαρης, Ανδρεας Ζαημης, Ιω. Παπαδιαμαντοπουλος, Ανδρεας Χ’’Αναργυρου, Χριστοδουλος Κουτσης, Νικολας Δημητρη Λαζαρης, Καπεταν Μανολης Κασιωτης, Φωτο Μπομπορη, Ιωαννης Κωλεττης, Αλεξιος Τσιμπουρακης, Γιαννακης Πλακωτης, Πετρομπεης Μαυρομιχαλης, Πανουτζος Νοταρας, Αναγνωστης Παπαγιαννοπουλος, Γιαννουλης Καραμανος, Πολυχρονιος Τζαννετου,  Ταλαντιου Νεοφυτος, Ανθιμος Γαζης, Ιωαννης Φιλωνος, Ρηγας Παππα Κοντορηγα, Γεωργιος Αινιαν, Δροσος Μανσολας, Ιωαννης Ειρηναιος, Αλεξανδρος Αξιωτης, Κ. Τασσικα, Βεργου, Μαρια Βεργου
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ