Συνεργασία Πολιτιστικής Διαδρομής «Δρόμος Ιστορικών Καφέ» και Πολιτιστικής Διαδρομής «Iter Vitis», για την προάσπιση και προβολή της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς των Ιστορικών Καφέ και του κρασιού

Συνεργασία Πολιτιστικής Διαδρομής
«Δρόμος Ιστορικών Καφέ»
και Πολιτιστικής Διαδρομής
«Iter Vitis»,
για την προάσπιση και προβολή της υλικής
και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς
των Ιστορικών Καφέ
και του κρασιού

Υπεγράφη στις 20 Μαΐου 2021 Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ της Πολιτιστικής Διαδρομής «Δρόμος Ιστορικών Καφέ» και της Πολιτιστικής Διαδρομής «Iter Vitis». Το Σύμφωνο έχει πρωταρχικό στόχο την προάσπιση και προβολή της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς των Ιστορικών Καφέ και του κρασιού, αλλά παράλληλα ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη του πολιτιστικού, δημιουργικού, βιώσιμου τουρισμού με έργα, προγράμματα, πρωτοβουλίες και εκστρατείες σε διεθνές επίπεδο.

Η πρόεδρος της Πολιτιστικής Διαδρομής "Iter Vitis", Emmanuela Panke
και ο πρόεδρος της Πολιτιστικής Διαδρομής "Historic Cafes Route",
Βασίλης Σταθάκης.

Η Emmanuela Panke, Πρόεδρος της Πολιτιστικής Διαδρομής «Iter Vitis» ανέφερε με αφορμή την υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας: «Το Σύμφωνο Συνεργασίας με τον Δρόμο Ιστορικών Καφέ σηματοδοτεί μια περαιτέρω δέσμευση εκ μέρους της Πολιτιστικής Διαδρομής Iter Vitis να συνεργαστεί με Πολιτιστικές Διαδρομές που είναι ήδη πιστοποιημένες, και με άλλες που βρίσκονται προς πιστοποίηση. Διαδρομές που έχουν μια σταθερή δομή και μοιράζονται τις ίδιες αξίες που υπερασπίζεται η «Iter Vitis» και που κυρίως προωθούν τον τουρισμό ο οποίος συνδέεται με την άυλη κληρονομιά, αλλά παράλληλα αναδεικνύουν τη σπουδαιότητα «μοιρασιάς» στιγμών που στοχεύουν στη διατήρηση του πνεύματος των κοινοτήτων στις περιοχές όπου θέλουμε να οικοδομήσουμε μορφές βιώσιμου και υπεύθυνου τουρισμού».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για τον / τα ΚΑΦΕ, ΕΔΩ.

Από τη μεριά του, ο Βασίλης Σταθάκης, Πρόεδρος του Διεθνούς Πολιτιστικού Οργανισμού «Δρόμος Ιστορικών Καφέ» ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το Σύμφωνο Συνεργασίας με τον Δρόμο του Κρασιού, (“Iter Vitis”) αποτελεί αφενός μια έμπρακτη παραδοχή της σκληρής δουλειάς που κάνουμε ως «Δρόμος Ιστορικών Καφέ», από ήδη πιστοποιημένες και σημαντικές Πολιτιστικές Διαδρομές. Αφετέρου οι διασυνδέσεις των Ιστορικών Καφέ με το κρασί και την Ιστορία του είναι διαχρονικά αναμφισβήτητες. Καφές και κρασί, διηγούνται εδώ και αιώνες μια πολύ γοητευτική ιστορία: εκείνη του πολιτισμού των ανθρώπων, εκείνη της άνθησης των Τεχνών και των Γραμμάτων. Τα Ιστορικά Καφέ είναι θεματοφύλακες της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Είναι κοιτίδες πολιτισμού και ανάδειξης της Ιστορίας της ανθρωπότητας. Η «σύμπραξη» καφέ και κρασιού, φέρνουν στο προσκήνιο μια δυναμική προσπάθεια ανάπτυξης του πολιτισμικού τουρισμού, των ανθρώπων εκείνων που συνειδητά ψάχνουν για κάτι διαφορετικό, κάτι φρέσκο, κάτι πέρα από τα συνηθισμένα. Θεωρώ πως με την υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας, καφές και κρασί θα αποτελέσουν σίγουρα μια ακαταμάχητη τουριστική πτυχή με εξαιρετικές προοπτικές.»

Αξίζει να αναφερθεί πως ο καφές και το κρασί αντιπροσωπεύουν δύο θεματικές που συνδέονται στενά με την ιστορία της ανθρωπότητας εδώ και αιώνες αλλά και με την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών και μεσογειακών κοινωνιών. Υπάρχουν μαρτυρίες ιστορικών δεσμών μεταξύ κρασιού και καφέ και οι ποικίλες συνδέσεις τους αντανακλώνται στην πολιτιστική τους αξία. Τα Ιστορικά Καφέ ως λίκνα πολιτιστικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής των πόλεων, αποτελούν γνήσιο παράδειγμα της διασύνδεσης, αφού σερβίρουν και κρασί. Ετσι, το κρασί και η ιδιαίτερη κουλτούρα του διαδίδονται διαχρονικά μέσα από τα Ιστορικά Καφέ.

Ανθρωπολογικές έρευνες δείχνουν πόσο σημαντικό ήταν το κρασί και ο καφές στις διαδικασίες κοινωνικής συνοχής. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε πως ο πολιτισμός «χτίστηκε» πάνω στο κρασί και τον καφέ. Αξίζει να αναφερθεί εξάλλου ότι η καλλιέργεια του κρασιού είναι άρρηκτα συνδεδεμένη από την αρχαιότητα με την Ελλάδα, απ΄όπου ξεκινά και ο «Δρόμος Ιστορικών Καφέ». Η ελληνική μυθολογία είναι γεμάτη ιστορίες που αφορούν το κρασί, ενώ ο Διόνυσος, ο θεός του, αποτελεί χαρακτήρα διεθνώς αναγνωρίσιμο. Το κρασί και ο καφές έχουν συνυπάρξει για αιώνες και ο σύνδεσμός τους συνεχίζεται και σήμερα, χάρη στην αξιοποίηση της παράδοσης και των πολιτιστικών τους ταυτοτήτων καθώς επίσης χάρη στις Πολιτιστικές Διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η Πολιτιστική Διαδρομή «Iter Vitis» και η Πολιτιστική Διαδρομή «Δρόμος Ιστορικών Καφέ» μπορούν να προσφέρουν πολλά στοιχεία για ιστορική μελέτη, πολιτιστική ενίσχυση, βιώσιμη εμπορική και τουριστική ανάπτυξη, με σκοπό την ανάπτυξη κάθε τόπου απ΄όπου «περνούν» οι Διαδρομές.

Να σημειωθεί πως η Πολιτιστική Διαδρομή «Δρόμος Ιστορικών Καφέ» είναι προς πιστοποίηση από το Συμβούλιο της Ευρώπης, ενώ η Πολιτιστική Διαδρομή «Iter Vitis» έχει ήδη πιστοποίηση του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Έχοντας τα παραπάνω ως αφετηρία η συμφωνία στοχεύει στην προώθηση ευκαιριών μεταξύ των δύο Πολιτιστικών Διαδρομών ενθαρρύνοντας έναν νέο συν-σχεδιασμό και συνεργασία με όρους ανάλυσης, δημιουργία συνδυασμένων τουριστικών προϊόντων μεταξύ γειτονικών περιοχών, τοπικές δράσεις αναβάθμισης, προώθηση βιώσιμου και εμπειρικού τουρισμού που συνδέεται με τις τοπικές κοινότητες αλλά έχει παράλληλα ευρωπαϊκές και διεθνείς προεκτάσεις.

ΠΗΓΗ: ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 21.5.2021.

 

Historic Cafes Route

Cooperation Agreement between the Cultural Route "Historic Cafes Route" and the Cultural Route "Iter Vitis" with the aim of defending and promoting the tangible and intangible cultural heritage of both Historic Cafes and wine

A Cooperation Agreement was signed on May 20, 2021 between the Cultural Route "Historic Cafes Route" and the Cultural Route "Iter Vitis". The Agreement has as primary goal to defend and promote the tangible and intangible cultural heritage of Historic Cafes and Wine, but is also interested in developing cultural, creative, sustainable tourism with projects, programs, initiatives and campaigns in an international level.

Emmanuela Panke, President of the Cultural Route "Iter Vitis" stated on the occasion of the signing of the Cooperation Agreement: "The signing of this agreement with the Historic Cafés Route represents a further commitment on the part of Iter Vitis to cooperate with Cultural Routes that are already certified, but also with others awaiting certification. Nonetheless have a solid structure and share the same values defended by Iter Vitis and above all promote tourism linked to intangible heritage and agri-food traditions, but also to the importance of sharing moments of conviviality to preserve the spirit of the communities living in the areas where we want to build forms of sustainable and responsible tourism".

Vassilis Stathakis, President of the International Cultural Organization "Historic Cafes Route" stated: The Collaboration Agreement with “Iter Vitis” is an acknowledgment of the hard work that “Historic Cafes Route” has done so far. “Iter Vitis” is already certified by the Council of Europe and represents an important Cultural Route. At the same time, the connection of Historic Cafes with wine and its History is timeless. Coffee and wine have been telling a very charming story for centuries: the story of human culture, the story of the flourishing of Arts and Letters. Historic Cafes are guardians of the tangible and intangible cultural heritage. They are cradles of civilization, highlighting the great history of humanity. The partnership of coffee and wine is a dynamic effort to develop cultural tourism, to give an alternative to those who are consciously looking for something different, something fresh, something out of the ordinary. I strongly believe that the signing of the Cooperation Agreement will definitely make Historic Cafes and wine an irresistible tourist destination with excellent prospects."

It is worth mentioning that coffee and wine represent two themes linked for centuries to the history of mankind but also to the development of European and Mediterranean societies. There is an ancient link between wine and coffee and their varied connections are reflected in their cultural value. Historic Cafés as cradles of cultural, political and social life of the cities are a true example of interconnection, as they serve wine. Thus, wine and its unique culture are spread over time through Historic Cafes.

 Anthropological research shows how important wine and coffee are in social cohesion processes. And we could definitely say that civilization was “built” on coffee and wine. It is worth mentioning that the cultivation of wine is linked with ancient Greece, from where “Historic Cafes Route” began. Greek mythology is full of stories about wine, while Dionysus, the god of wine is an internationally recognizable character. Wine and coffee coexisted for centuries and their link continues today, thanks to the valorisation of their ancient traditions and cultural identities and also thanks to the Cultural Routes of the Council of Europe.

The Cultural Route “Iter Vitis” and the Cultural Route “Historic Cafes Route” can offer lots of information for historical study, cultural enhancement, sustainable commercial and touristic development, with a view to growing local territories and communities, as main actors of itineraries and stories.

It is worth mentioning that “Historic Cafes Route” is to be certified by the Council of Europe, while “Iter Vitis” is already certified by the Council of Europe.

With all the above as a starting point, the agreement aims to increase opportunities between the two Cultural Routes by encouraging a new co-planning and cooperation in terms of analysis, creation of combined tourism products between neighbouring areas, local upgrade actions and promotion of sustainable tourism related to local communities but also with European and international implications.

Πολιτιστικη Διαδρομη Δρομος Ιστορικων Καφε, Iter Vitis, αυλη πολιτιστικήη κληρονομια, Ιστορικα Καφε, κρασι, Σταθακης
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ