38 μύστες του ιερού των Καβείρων της Σαμοθράκης

38 μύστες του ιερού των Καβείρων της Σαμοθράκης

Ενεπίγραφoς μαρμάρινος βωμός στον οποίο αναγράφονται τα ονόματα 38 μυστών του ιερού των Καβείρων της Σαμοθράκης.

Αναγνωρίζονται ονόματα ελληνικής, ρωμαϊκής και θρακικής προέλευσης. - ΣΧΟΛΙΟ Γ. Λεκάκη: Εννοείται πως και τα θρακικά είναι ελληνικά, αλλά εδώ ο διαχωρισμός γίνεται, θέλω να πιστεύω, μόνο για χωροταξικούς λόγους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ επίσης: Γ. Λεκάκης "Σαμοθράκη, ιερά νήσος".

Κατασκευάστηκε τον μήνα Δαίσιο του 39 μ.Χ.


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για την ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ, ΕΔΩ.
Επιγραφή:

ΤΟΡΚΟΥΑΤΟC ΒΕΙΘΥΟ[C]

ΑΝΤΙΓΟΝΟC ΔΙΟCΚΟΥΡΙΔΟΥ

ΤΟΡΚΟΥΛΑC ΤΟΡΚΟΥ

ΤΟΡΚΟYC ΚΛΑΥΔΙΑC

ΘΕΟΠΟΜΠΟC ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥC

ΓΑΙΟC ΜΑΡΚΟΥ

ΤΟΡΚΟΥΑΤΟC ΜΩΜΟΥ

ΔΙΟCΚΟΥΡΙΔΗΣ ΒΟΥΡΕΙΛΑ

ΤΟΡΚΟΥC ΤΟΡΚΟΥ

ΗΡΟΔΟΤΟC ΠΟΥΠΛΑ

ΙΟΥΛΙΑΝΟC ΒΟΥΡΕΙΛΑ

ΔΙΟCΚΟΥΡΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥCΙΟΥ

ΑΠΟΛΛΟΦΑΝΗC ΤΟΡΚΟΥΛΑ

ΦΙΛΟΦΡΩΝ ΗΡΟΔΟΤΟΥ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΓΑΪΟΥ

ΑΓΙΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ

ΤΟΡΚΟΥΑΤΟC ΔΙΟCΚΟΥΡΙΔΟΥ

ΛΟΥΚΙΟC ΛΟΥΠΠΟΥ

ΚΟΠΡΥΛΛΟC ΖΩΠΥΡΟΥ

ΤΟΡΚΟΥΠΑΙΒΗC ΔΙΟCΚΟΥΡΙΔΟΥ

ΠΡΟΚΛΟC ΤΟΡΚΟΥΑΤΟΥ

ΤΟΡΚΟΥΠΑΙΒΗC ΔΙΟCΚΟΥΡΙΔΟΥ

ΤΟΡΚΟΥΑΤΟC MOYKIANOY

ΦΙΛΙΤΟC ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙΜΟΘΕΟΥ

ΔΙΟΓΕΝΗC ΓΛΥΚΩΝΟC

ΜΟΥΚΚΩΝ ΜΟΥΚΚΩΝΟC

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟC ΔΙΟCΚΟΥΡΙΔΟΥ

ΕΥΤΥΧΟC ΜΟΥΚΙΑΝΟΥ

ΠΑΡΑΜΟΝΟC ΖΩΙΛΟΥ

ΤΟΥΡΠΙΛΙΟΣ ΕΥΤΥΧΟC

ΖΩCΙΛΙΟC ΔΙΟCΚΟΥΡΙΔΟΥ

ΤΟΡΚΟC ΖΩCA

ΘΕΟΚΛΗC CΩCΙΠΟΥ

ΔΙΟCΚΟΥC ΤΟΡΚΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΩΝ ΔΡΕΠΑΛΑ


ΕΓΕΝΕΤΟ ΕΤΟΥC ΖΠΡ ΔΑΙCΙΟΥ

ΕΥΤΥΧΕΙΤΕ

ΜΕΝΑΝΔΡΟC.

 

Οι διαστάσεις του: Ύψος: 110 εκατ., πλάτος: 55 εκατ., πάχος: 30 εκατ.

 

ΠΗΓΗ: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών,

κωδικός IU8MPX. ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 1.5.2021.


μυστες, ιερον Καβειρων Σαμοθρακης, ενεπιγραφoς μαρμαρινος βωμος, μυστης, ιερο Καβειρων, καβειριο, καβειριο, καβειροι, καβειρια, Σαμοθρακη, 1ος μΧ αιωνας, θρακη, μηνας Δαισιος, 39 μΧ, επιγραφη ΤΟΡΚΟΥΑΤΟΣ ΒΕΙΘΥΟΣ / ΑΝΤΙΓΟΝΟΣ ΔΙΟΣΚΟΥΡΙΔΟΥ / ΤΟΡΚΟΥΛΑΣ ΤΟΡΚΟΥ / ΤΟΡΚΟYΣ ΚΛΑΥΔΙΑΣ / ΘΕΟΠΟΜΠΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ / ΓΑΙΟΣ ΜΑΡΚΟΥ / ΤΟΡΚΟΥΑΤΟΣ ΜΩΜΟΥ / ΔΙΟΣΚΟΥΡΙΔΗΣ ΒΟΥΡΕΙΛΑ / ΤΟΡΚΟΥΣ ΤΟΡΚΟΥ / ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΠΟΥΠΛΑ / ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ ΒΟΥΡΕΙΛΑ / ΔΙΟΣΚΟΥΡΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ / ΑΠΟΛΛΟΦΑΝΗΣ ΤΟΡΚΟΥΛΑ / ΦΙΛΟΦΡΩΝ ΗΡΟΔΟΤΟΥ / ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΓΑΙΟΥ / ΑΓΙΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ / ΤΟΡΚΟΥΑΤΟΣ ΔΙΟΣΚΟΥΡΙΔΟΥ / ΛΟΥΚΙΟΣ ΛΟΥΠΠΟΥ / ΚΟΠΡΥΛΛΟΣ ΖΩΠΥΡΟΥ / ΤΟΡΚΟΥΠΑΙΒΗΣ ΔΙΟΣΚΟΥΡΙΔΟΥ / ΠΡΟΚΛΟΣ ΤΟΡΚΟΥΑΤΟΥ / ΤΟΡΚΟΥΠΑΙΒΗΣ ΔΙΟΣΚΟΥΡΙΔΟΥ / ΤΟΡΚΟΥΑΤΟΣ MOYKIANOY / ΦΙΛΙΤΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙΜΟΘΕΟΥ / ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΓΛΥΚΩΝΟΣ / ΜΟΥΚΚΩΝ ΜΟΥΚΚΩΝΟΣ / ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΟΣΚΟΥΡΙΔΟΥ / ΕΥΤΥΧΟΣ ΜΟΥΚΙΑΝΟΥ / ΠΑΡΑΜΟΝΟΣ ΖΩΙΛΟΥ / ΤΟΥΡΠΙΛΙΟΣ ΕΥΤΥΧΟΣ / ΖΩΣΙΛΙΟΣ ΔΙΟΣΚΟΥΡΙΔΟΥ, ΤΟΡΚΟΣ ΖΩΣA / ΘΕΟΚΛΗΣ ΣΩΣΙΠΟΥ, ΔΙΟΣΚΟΥΣ ΤΟΡΚΟΥ / ΗΡΑΚΛΕΩΝ ΔΡΕΠΑΛΑ / ΕΓΕΝΕΤΟ ΕΤΟΥΣ ΖΠΡ ΔΑΙΣΙΟΥ / ΕΥΤΥΧΕΙΤΕ / ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ, Σερρες, ΒΕΙΘΥΣ / ΔΙΟΣΚΟΥΡΙΔΗΣ / ΤΟΡΚΟΣ / ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ / ΜΑΡΚΟΣ / ΤΟΡΚΟΥΑΤΟΣ ΜΩΜΟΣ / ΔΙΟΣΚΟΥΡΙΔΗΣ ΒΟΥΡΕΙΛΑΣ / ΤΟΡΚΟΥΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΠΟΥΠΛΑΣ / ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ / ΑΠΟΛΛΟΦΑΝΗΣ ΤΟΡΚΟΥΛΑΣ / ΦΙΛΟΦΡΩΝ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΛΟΥΠΠΟΣ / ΖΩΠΥΡΟΣ / MOYKIANOΣ / ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΤΕΙΜΟΘΕΟΣ, τιμοθεος, ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΓΛΥΚΩΝ / ΜΟΥΚΩΝ ΜΟΥΚΙΑΝΟΣ / ΖΩΙΛΟΣ / ΖΩΣAΣ / ΣΩΣΙΠΟΣ, ΔΙΟΣΚΟΣ ΔΡΕΠΑΛΑΣ
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ