Η Κραννών, με διαχρονική κατοίκηση από τα προϊστορικά χρόνια, υπήρξε μία από τις σημαντικότερες πόλεις της αρχαίας Θεσσαλίας

Η Κραννών,
με διαχρονική κατοίκηση
από τα προϊστορικά χρόνια,
υπήρξε μία από τις σημαντικότερες
πόλεις της αρχαίας Θεσσαλίας

Σε ΕΡΩΤΗΣΗ που έγινε στην Βουλή των Ελλήνων ΠΡΟΣ την κ. Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού και τον κ. Υπουργό Εσωτερικών με ΘΕΜΑ τα «Αρχαιολογικά ευρήματα στην αρχαία Κρανώνα, του Δήμου Κιλελέρ της Λάρισας» διαβάζουμε:

«Σύμφωνα με ενημέρωση από κατοίκους της Λάρισας και σύμφωνα με αναρτήσεις σε τοπικές ιστοσελίδες του Διαδικτύου, αρχαιολογικά ευρήματα αποκαλύφτηκαν κατά τη διάρκεια του τρίτου σταδίου ανασκαφής στην Αρχαία Κραννώνα του Δήμου Κιλελέρ της Λάρισας. Στο εν λόγω στάδιο συμμετείχε ομάδα φοιτητών του Πανεπιστημίου της Κρήτης και αλλοδαποί στο πλαίσιο του προγράμματος «Erasmus» σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας. Σε δηλώσεις της η Δημοτική Αρχή εξήρε την προσπάθεια όσων συμμετείχαν στην υλοποίηση της ανασκαφής και τόνισε την αναγκαιότητα συνέχισης των αρχαιολογικών ερευνών και ανασκαφών, προκειμένου σταδιακά να αποκαλύπτεται το εύρος της οικιστικής ζώνης της αρχαίας Κραννώνας. Επιπλέον, αναφέρθηκε στην ανάγκη κατάλληλου σχεδιασμού, ώστε τα ευρήματα της έρευνας να τα αξιοποιήσει ο Δήμος Κιλελέρ, κατόπιν συνεργασίας με Πανεπιστήμια της Ισπανίας και Ιταλίας, μέσω χρηματοδοτούμενων Εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

1. Ποια ήταν τα ευρήματα που αποκαλύφτηκαν εξαρχής και κατά το σύνολο των ανασκαπτικών εργασιών στην Αρχαία Κραννώνα, πού φυλάσσονται και ποια είναι τα γενικότερα συμπεράσματα, στα οποία καταλήγουν μέχρι τώρα οι επιστήμονες για την Αρχαία Κραννώνα;

2. Μέσω ποιων δράσεων σχεδιάζει να αξιοποιήσει τα ευρήματα της αρχαίας Κραννώνας ο Δήμος Κιλελέρ σε συνεργασία με Πανεπιστήμια της Ισπανίας και της Ιταλίας;».

Την ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής Κυρ. ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (αρ. πρωτ. 144/8.10.2021).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για την ΚΡΑΝΝΩΝΑ ΛΑΡΙΣΗΣ, ΕΔΩ.

Η απάντηση της κ. Μενδώνη είναι η εξής:

«Το επιστημονικό πρόγραμμα επιφανειακής και ανασκαφικής έρευνας στον κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο Κραννώνος (ΥΑ 13768/25-1-1962, ΦΕΚ 60/Β/21-2-1962) είναι πενταετούς διάρκειας και πραγματοποιείται σε συνεργασία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας και του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, υπό τη διεύθυνση της κ. Στυλιανής Κατακούτα, αρχαιολόγου της ανωτέρω Εφορείας και του κ. Δημήτριου Μποσνάκη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε κατόπιν γνωμοδότησης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΕΕΑΕΙ/100328/68844/2292/547/25-5-2018 Απόφαση της ΓΔΑΠΚ) και υλοποιήθηκε κατά τα έτη 2018, 2019 και 2021, ενώ το 2020 δεν πραγματοποιήθηκε έρευνα, λόγω της πανδημίας COVID-19 και για το λόγο αυτό παρατάθηκε κατά ένα έτος η λήξη του (αρ. ΥΠΠΟΑ 171941/16-4-2021 Απόφαση της ΓΔΑΠΚ).

Στην έρευνα συμμετέχουν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς και φοιτητές ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, στο πλαίσιο των φοιτητικών ανταλλαγών Erasmus. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Κραννώνα εκπαιδεύονται στην ανασκαφική τεχνική, στην καταγραφή και τεκμηρίωση των ανασκαφικών δεδομένων, στο αρχαιολογικό σχέδιο και στις νέες τεχνικές πεδίου της περιβαλλοντικής αρχαιολογίας. Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο Κρήτης προχώρησε σε συνεργασίες με ημεδαπά και ξένα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, με σκοπό την κατά το δυνατό καλύτερη υλοποίηση του προγράμματος, αλλά και την ευρύτερη προβολή του αρχαιολογικού χώρου Κραννώνος. Ειδικότερα, για την υλοποίηση των επιφανειακών και γεωφυσικών ερευνών συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών Κρήτης και το Πανεπιστήμιο της Ταραγόνα στην Ισπανία, ενώ η συνεργασία με το πανεπιστήμιο του Μπάρι της Ιταλίας, ενός από τα πλέον αναγνωρισμένα ιδρύματα για τις μελέτες στην αρχαία αρχιτεκτονική, θα συμβάλει στην αποτύπωση του χώρου με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Στόχος του ερευνητικού προγράμματος είναι η αποκάλυψη δημόσιων και ιδιωτικών κτηρίων της αρχαίας Κραννώνος και η κατανόηση και αποτύπωση της δομής και οργάνωσής της, σε συνδυασμό με τη μελέτη των παλαιότερων ευρημάτων από τον χώρο. Σύμφωνα με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος, έχουν αποκαλυφθεί στις βορειοανατολικές υπώρειες του υψώματος «Κάστρο», όπου στο ψηλότερο τμήμα του εντοπίζεται η ακρόπολη της αρχαίας πόλης, κτηριακά λείψανα των ελληνιστικών χρόνων (3ος-2ος αι. π.Χ.), που αποδίδονται σε οικίες με ενδιαφέροντα κινητά ευρήματα, όπως κεραμική, χάλκινα και αργυρά νομίσματα, ειδώλια κλπ. Όλα τα κινητά ευρήματα φυλάσσονται στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας, όπου γίνεται και η συντήρησή τους.

Ο Δήμος Κιλελέρ, στην χωρική αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η Κραννώνα, στάθηκε από την αρχή αρωγός του όλου εγχειρήματος. Επιπλέον, σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας, προχωρεί στην σύνταξη σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης, με αντικείμενο την οργάνωση ενός δικτύου πολιτιστικών διαδρομών εντός του Δήμου, που θα δημιουργήσει συνδέσεις των χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος της ευρύτερης περιοχής και θα συμβάλλει στην ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματός της.

Η Κραννών υπήρξε μία από τις σημαντικότερες πόλεις της αρχαίας Θεσσαλίας με διαχρονική κατοίκηση από τα προϊστορικά χρόνια έως και την ύστερη αρχαιότητα. Οι αρχαιότητες που αποκαλύπτονται θα συμβάλλουν στην ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου, στην αύξηση της επισκεψιμότητας και θα συνδεθούν, μέσω μιας διαδρομής με τα ήδη ορατά και αναδεδειγμένα μνημεία του αρχαιολογικού χώρου».

ΠΗΓΗ: ΥΠΠΟΑ, 29.10.2021, Α. Π.: 486487 Απάντηση στο έγγραφο Ερ. Φ.: 9 ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Τμήμα Ερωτήσεων Βουλευτή κ. Κυριάκο Βελόπουλο Και Υπουργείο Εσωτερικών. ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 30.10.2021.

Κραννων, διαχρονικη κατοικηση προιστορικα χρονια, αρχαιες πολεις της αρχαιας Θεσσαλιας, Βουλη Υπουργειο Πολιτισμου υπουργειο Εσωτερικων αρχαιολογικα ευρηματα Δημος Κιλελερ Λαρισας Λαρισης αρχαιολογια ευρημα ανασκαφη Κρανωνα Λαρισα Πανεπιστημιο Κρητης προγραμμα Erasmus Εφορεια Αρχαιοτητων Λαρισας ανασκαφες Κρανων Πανεπιστημια Ισπανιας Ιταλιας, Ισπανια Ιταλια Μενδωνη 1962, Κατακουτα, Μποσνακης, ΚΑΣ, 2018 2019 2021, Κρητη Ταραγονα Μπαρι αρχιτεκτονικη κτηριο δομη υψωμα Καστρο ακροπολη αρχαια πολη κτηρια ελληνιστικα χρονια 3ος - 2ος αιωνας πΧ οικιες κινητα ευρηματα, κεραμικη, χαλκινα και αργυρα νομισματα, ειδωλια Διαχρονικο Μουσειο Λαρισας, πολιτιστικο αποθεμα προιστορια
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ