Σπάνια ΒΙΒΛΙΑ Κρήτης και Κρητών – Αριστοφάνης και Όμηρος του Αιμίλιου Πόρτου του Κρητός, του 17ου αιώνα - του Γ. Λεκάκη

Σπάνια ΒΙΒΛΙΑ Κρήτης και Κρητών 
Αριστοφάνης και Όμηρος
του Αιμίλιου Πόρτου του Κρητός,
του 17ου αιώνα…

Του Γιώργου Λεκάκη

Από τον ΦΡΑΤΤΗ, στις 10-11 Σεπτεμβρίου 2022, δημοπρατούνται σπάνια τεκμήρια για την Κρήτη:

- ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΚΩΜΩΔΙΑΙ ΕΝΔΕΚΑ, ων αι μεν εννέα μετά σχολίων παλαιών, και νεωτέρων, πάνυ ωφελίμων. Αι δε δύο, μετά σχολίων νεωτέρων απέρ εκ παλαιοτάτων υπομνημάτων και δοκιμωτάτων λεξικών, ουκ άνευ μεγίστης ακριβείας και πόνου, εις την φιλελλήνων χάριν νυν πρώτον συλλεχθέντα, πίνακι αφθονωτάτω πάντων των αξιολόγων εις φως οξινέχθη. Avreliae Alobragum, Sumptibus Caldorianae Societatis, 1607. 4o, σελ. 28 χ.α. + 916 + 25 χ.α. + 1 λ. Κείμενο στα ελληνικά και τα λατινικά. Στην αρχή του βιβλίου πρόλογος στα ελληνικά του Αιμίλιου Πόρτου. «Αιμίλιος Πόρτος ο Φραγκίσκου Πόρτου του Κρητός τοις εντευξομένοις ευ πράττειν».

- ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΣ. Homeri Ilias, postrema editio: Cui originem & exitum belli Troiani addidimus, Coluthi Helen, raptum: & Tryphiodori Ilij excidium. Latin, omnia ad verbum exposita. Et  F. Porto Cretensi innumeris in locis emendata. Geneuz, ex τυπογραφείο M. Berjon, 1621. 16o, σελ. 920 + 18 χ.α. Επιμέλεια του Φρανκ / Φραγκίσκου, Πόρτου Κρητικού.

Raulin V. DESCRIPTION PHYSIQUE DE L ILE DE CRETE. Publie sous les auspices de M. le Ministre de L instruction publique. Tome I-II. Παρίσι, Arthus Bertrand, 18698o, σελ. Xiv 462 & (463)-1078. Η πλησιέστερη μελέτη της Κρήτης από φυσική, γεωγραφική και οικονομική άποψη.

ΖΑΜΠΕΛΙΟΣ Σ. ΟΙ ΚΡΗΤΙΚΟΙ ΓΑΜΟΙ. Ανέκδοτον επεισόδιον της Κρητικής Ιστορίας επί Βενετών (1570). Εν Ταυρίνω, Τύποις Ουκεντίου Βώνα, 1871. 8ο ,φ. 4 + σελ. 561 + 1 λ. + 4 χ.α. + 2 πίν.

- Charton Ed. M. LE TOUR DU MONDE nouveau journal des voyages, publie sous la direction de M. Edouard Charton et ilustre par nos plus celebres artistes, premier semestre. Librairie Hachette et Cie. 1884. 4o, σελ. 436. Στις σελ. 225-256 περιέχει ταξίδι του H. Belle στη Σαντορίνη, Τήνο, Κρήτη και Πελοπόννησο. Mε 25 σχετικά χαρακτικά. Στα γαλλικά.

- Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΝΕΚΑ ΤΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ. Αναμνήσεις εκ της δημοσιογραφίας. Εκ των εφημερίδων Εφημερίδος, Ακροπόλεως, Άστεως, Εστίας, Σκριπ και Εμπρός. Αθήνα, Δεληγιάννη & Αδελφών Καλλέργη, 1898. 8ο, σελ. 508, Η-Π: 1898.

ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Δια τα σχολεία. Αθήνα, Διαλησμάς, 1901 σελ. 112+53+63.

- ΚΑΤΑΠΟΤΗΣ Μ. Γ ΣΗΤΕΙΑ. Ιστορικαί σημειώσεις. Αγ. Νικόλαος Κρήτης, Σπυριδάκης, 1930. 8ο, σελ. 20.

- ΛΑΝΔΟΣ ΑΓΑΠΙΟΣ, ο Κρης "Ἐκλόγιον τουτέστιν οἱ ὡραιότεροι βίοι τῶν ἁγίων ἐκλεγμένοι ἐκ τοῦ μεταφραστοῦ Συμεῶνος καί εἰς ἁπλῆν μεταγλωττισθέντες διάλεκτον παρά Ἀγαπίου μοναχοῦ τοῦ Κρητός, νῦν αὖθις τυπωθέντες εἰς κοινήν τῶν ὀρθοδόξων ὠφέλειαν", α΄ ἔκδοσις, Πάνος Θεοδοσίου, Βενετία, 1809. Σχήμα 4ο, 352 σελ. - ΠΗΓΗΗλιού 1809.22.

- ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ Ι. Π. Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ 1866-1869 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Η επιβολή της ιδέας. Θεσσαλονίκη, Τριανταφύλλου, 1942. 8ο, σελ. Ιστ+137.

ΠΡΕΒΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ. ΠΑΝΤΕΡΜΗ ΚΡΗΤΗ. Χρονικό του ξεσηκωμού του 1866. Ξυλογραφίες Γιάννη Κεφαλληνού. Αθήνα, 1945. 8ο, σελ. 235+ια.

Bigerelle Cl. COUPS DE MAIN EN CRETE. Collection Patrie. Complet illustre. Editions Rouff Paris 1948. 8ο, σελ. 24. Λαϊκό ανάγνωσμα, με αληθινά και μυθοπλαστικά στοιχεία. Κείμενα στα γαλλικά. Αρχικά χρωμολιθόγραφα εξώφυλλα.

ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Γ. ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ. Ηράκλειον, Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, 1957. Κρητική Ιστορική Βιβλιοθήκη, αρ. 1. 8ο, σελ. 160.

ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΕΛΛΑΣ. Φωτογραφίαι Μαξ Χίρμερ. Εκδόσεις Αθηνών, 1959. 4ο, σελ. 125+236 ασπρόμαυρες XLIII (43) έγχρωμες φωτογραφίες χ.α.σ.

- ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Αναμνήσεις εκ Κρήτης 1898 - 1906. Αθήνα, 1959. 8ο, σ. 210.

- ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ Μ. Ι. Η ΚΡΗΤΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 1965. Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης. 8ο, σελ. 68.

- ΑΛΕΞΑΚΗΣ Ι. Σ. ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ 1912-1913 και το 1ον Ανεξάρτητον Τάγμα Κρητών (Τάγμα Κολοκοτρώνη). Τόμος Β’ . Αθήναι, 1967. 8ο, σελ.

- ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΠΑΤΑΝΙΕΣ. Καλλιτεχνική επιμέλεια: Άγγελος Σταυρουλάκης, επιμέλεια ύλης: Ι. Π. Γκίκας, Σχέδια - μιλιμετρέ: Δέσποινα Αδαμοπούλου - Χριστίνα Αντωνοπούλου, Φωτογραφίες: Α. Φακιώλας - Χ. Τσίπης. ΕΟΜΜΕΧ, 1981. 4ο, σελ. 52.

- ΤΖΟΜΠΑΝΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ. ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΧΑΝΔΑΚΑ. Το λιμάνι, τα νεώρια - το φρούριο στη θάλασσα (Κουλές). Ηράκλειο, 2000. 4ο, σελ. 196.

- ΣΤΑΘΑΚΗ - ΚΟΥΜΑΡΗ ΡΟΔΟΥΛΑ. ΤΑ ΥΦΑΝΤΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Διακόσμηση και σύμβολα. Δόμος. 4ο, σελ. 180.

ΙΕΡΑΤΙΚΑ:

- ΒΙΒΛΙΟΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ ήγουν Διδαχαί, και ομιλίαι εις τας Κυριακάς όλου του Ενιαυτού. Συλλεχθείσαι παρά Αγαπίου μοναχού του Κρητός εκ διαφόρων Διδασκάλων. Προστεθείσης εν τω τέλει της εξηγήσεως του Αγίου Γρηγορίο Ταυρομενείας εις τα ένδεκα εωθινά ευαγγέλια. Νεωστί μετατυπωθέν εις κοινήν των Ορθοδόξων ωφέλειαν παρά του ιεροδιακόνου Άνθιμου του Κυπρίου. Ενετίησιν, 1779. Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων. 8ο, σελ. η + 324.

ΧΑΡΤΕΣ:

- BLAEU  CANDIA OLIM CRETA. Amsterdam, 1640. Επιχρωματισμένος χαλκόγραφος χάρτης της Κρήτης, χρώμα εποχής. Διαστάσεις 53 x 38,5 εκ. Zacharakis, 386-247.

- WELLS ED. A NEW MAP Of ISLANDS of AEGEAN. Με την Κρήτη και τα μικρασιατικά παράλια. Αφιερωμένος στον Δούκα William του Glocester. Πρώτη έκδοση το 1700, Οξφόρδη. Sculp. Sutton Nicholls. Επιχρωματισμένος χαλκόγραφος χάρτης, χρώμα εποχής. Διαστάσεις 38 x 50 εκ.

ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ:

DANZA DETTA LA CANDIOTTA. ca 1850. Επιχρωματισμένη λιθογραφία κρητικού χορού, με χρώμα εποχής. Διαστάσεις 24 x 16,5 εκ.

ΥΦΑΝΤΑ:

- ΚΡΗΤΗΣ Υφαντό με δικέφαλους αετούς. Μπλε και άσπρο χρώμα. Διαστάσεις 120 x 220 εκ.

- Άλλο εκ ΚΡΗΤΗΣ υφαντό, πολύχρωμο. Διαστάσεις 160 x 210 εκ.

ΠΛΑΚΑ:

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ξύλινη αναμνηστική πλάκα με πορτραίτο του Έλληνα πολιτικού και υπογραφή “SV”. Στο πίσω μέρος “1864-1964” και ο επικήδειος που ο ίδιος είχε αγορεύσει στη Βουλή το 1932 και βρίσκεται γραμμένος στον τάφο του στο Ακρωτήρι Χανίων. Διαστάσεις 11 x 11 εκατ.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ:

ΦΡΑΓΜΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ της Nellys. Φωτογραφία διαστάσεων 22,5 x 16,5 εκ. Σε πασπαρτού.

ΠΗΓΗ: Γ. Λεκάκης "Ελληνικη Βιβλιογραφια". ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 1.9.2022.

Σπανια ΒΙΒΛΙΑ Κρητης Κρητες Αριστοφανης ομηρος Αιμιλιος Πορτος του Κρητος, κρης 17ος αιωνας δημοπρασια σπανιο Κρητη ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΚΩΜΩΔΙΑΙ ΕΝΔΕΚΑ, σχολιο σχολια υπομνημα λεξικο φιλελληνες 1607 ελληνικα λατινικα προλογος Φραγκισκος ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΣ Homeri Ilias, τροια τυπογραφειο μπερξον Berjon, 1621 τσαρτον Charton χατσετ Hachette 1884 μπελ Belle θηρα Σαντορινη, Τηνος, Πελοποννησος χαρακτικο γαλλικα ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ αναμνησεις δημοσιογραφια εφημεριδες Εφημεριδα, Ακροπολις, Αστυ, Εστια Σκριπ Εμπρος εκδοσεις εκδοση Δεληγιαννη & Αδελφων Καλεργη, 1898 Δεληγιαννης Αδελφοι Καλλεργη, Καλλεργης Καλεργης ΠΡΙΓΚΗΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ αναμνηση 1898 - 1906, Αθηνα, 1959 ΠΡΙΓΚΗΨ, ΕΛΛΑΔΑΣ μπιγκερελ Bigerelle ρουφ ρουφφ Rouff Παρισι 1948 Λαικο αναγνωσμα, μυθοπλασια χρωμολιθογραφια ρολιν Raulin μπερτραντ Bertrand, 1869 φυση γεωγραφικα οικονομια ΖΑΜΠΕΛΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ ανεκδοτο επεισοδιο Κρητικη Ιστορια Βενετοι 1570 Ταυρινο, Τυποις Βωνα, 1871 βωνας ΚΑΤΑΠΟΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑ λασιθιου Αγιος Νικολαος Σπυριδακης, 1930 ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ σχολειο Διαλησμας, 1901 ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΑΓΩΝΑΣ 1866 1869 ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονικη, Τριανταφυλλου, 1942 ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ 1965 ΑΠΘ ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΛΑΣΥΘΙΟΥ λασιθι λασυθι ΒΕΝΕΤΙΑ Ηρακλειο Εταιρια Κρητικων Ιστορικων Μελετων, 1957 Κρητικη Ιστορικη Βιβλιοθηκη, ΣΤΑΘΑΚΗ - ΚΟΥΜΑΡΗ ΥΦΑΝΤΑ Διακοσμηση συμβολα Δομος ΤΖΟΜΠΑΝΑΚΗ ΧΑΝΔΑΚΑΣ λιμανι, νεωρια - το φρουριο Κουλες 2000 νεωριο ΠΡΕΒΕΛΑΚΗΣ χρονικο ξεσηκωμος Ξυλογραφια Κεφαλληνος 1945 ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ ΜΥΚΗΝΑΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Φωτογραφια Χιρμερ 1959 αθηνων ΜΥΚΗΝΑΙΟΙ ΜΥΚΗΝΑΙΚΟΣ πολιτισμος ΜΥΚΗΝΑΙΚΗ εποχη ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 1912 1913 1ον 1ο Ανεξαρτητο Ταγμα Κρητων Κολοκοτρωνη 1967 α΄, ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΠΑΤΑΝΙΑ Σταυρουλακης, Γκικας, Αδαμοπουλου - Αντωνοπουλου, ΕΟΜΜΕΧ, 1981 ΙΕΡΑΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΛΟΥΜΕΝΝ ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟ διαδχες Διδαχαι, ομιλιες ομιλιαι Κυριακη Ενιαυτος Αγαπιος μοναχος Διδασκαλος εξηγηση Αγιος Γρηγοριος Ταυρομενειας ενδεκα 11 εωθινα ευαγγελια μετατυπωση κοινη Ορθοδοξια ωφελεια ιεροδιακονος Ανθιμος ο Κυπριος Ενετια κυπρος 1779 Γλυκυς Ιωαννινων ιωαννινα ΧΑΡΤΗΣ μπλε μπλου BLAEU CANDIA OLIM CRETA Ανστερνταμ Amsterdam, 1640. Επιχρωματισμενος χαλκογραφος ουελς γουελς WELLS νησια αιγαιο AEGEAN. μικρασιατικα παραλια Αφιερωση Δουκας ουιλλιαμ ουλιαμ William του Glocester γκλοσεστερ Πρωτη 1700 Οξφορδη. ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΕΣ DANZA DETTA LA CANDIOTTA. χορος 1850 ΥΦΑΝΤΟ δικεφαλος αετος ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ξυλινη αναμνηστικη πλακα πορτραιτο Ελληνας πολιτικος υπογραφη SV 1864 1964 επικηδειος αγορευση Βουλη 1932 ταφος Ακρωτηρι Χανιων χανια ΦΡΑΓΜΑ νελλυ νελλυς νελυ νελυς Nelly’s πασπαρτου νελλη νελλης νελη νελης τρυφιοδωρος ΛΑΝΔΟΣ ΑΓΑΠΙΟΣ ο Κρης εκλογιον εκλογιο εκλογες τουτεστιν οι ωραιοτεροι βιοι των αγιων εκλεγμενοι εκ του μεταφραστου Συμεωνος και εις απλην μεταγλωττισθεντες διαλεκτον παρα αγαπιου μοναχου του Κρητος, νυν αυθις τυπωθεντες εις κοινην των ορθοδοξων ωφελειαν Θεοδοσιου, ενετια, 1809 βιος αγιος συναξαρι μεταφραστη Συμεων μεταγλωττιση διαλεκτος μοναχος κοινη ορθοδοξοι ωφελεια
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ