ΛΕΞΙΚΙΔΙΟΝ του γλωσσικού ιδιώματος της ελληνόφωνης Σινασού Καππαδοκίας - Κυρ. Ηλ. Βλασιάδη

ΛΕΞΙΚΙΔΙΟΝ
του γλωσσικού ιδιώματος
της ελληνόφωνης 
Σινασού Καππαδοκίας

Του οικονομολόγου Κυριάκου Ηλ. Βλασιάδητ. αντιπροέδρου Δ.Σ. του Σωματείου «Η ΝΕΑ ΣΙΝΑΣΟΣ», επί τιμή διοικητικός υπάλληλος του Πανεπιστημίου Αθηνών, 2019

Ξεκίνησα το 1999. Αφορμή, αποτέλεσε ένα σημείωμα του Σινασίτη δάσκαλου και συγγενή μου Βασίλη Κωνσταντινίδη, το γένος Περσία, που έστειλε στο Σωματείο μας, «Η ΝΕΑ ΣΙΝΑΣΟΣ», όπου περιείχε αρκετές σινασίτικες λέξεις. Αργότερα δε, ακολούθησαν και άλλα δυο-τρία σχετικά σημειώματά του. Έτσι, με έναυσμα αυτά τα σημειώματα, ξεκίνησα να καταγράφω και εγώ λέξεις του σινασίτικου γλωσσικού ιδιώματος, όσες θυμόμουν, όσες θυμόνταν τα αδέλφια μου, συγγενείς μου και άλλοι Σινασίτες, κατά τις συναντήσεις μας, στις οποίες κατέγραφα, επί το πλείστον σε μικρά σημειώματα και σε ανύποπτο χρόνο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για την ΣΙΝΑΣΟ, ΕΔΩ.

Οι γονείς μου ήσαν και οι δύο από τη Σινασό, όπου είχαν γεννηθεί γύρω στο 1900. Πατέρας μου ο Ηλίας Βλασίου Βλασιάδης, το γένος Περσία αλλά και Μελετιάδη. Μητέρα μου η Μαγδαληνή, το γένος Χατζησεραφείμ. Παντρεύτηκαν εδώ στην Ελλάδα το 1930, και σ’ όλο το διάστημα του οικογενειακού μας βίου, στο σπίτι μας στην Ανάσταση του Πειραιά, εμείς τα τέσσερα αδέλφια, ακούγαμε «τα σινασίτικα», από τους γονείς μας, δηλαδή τη Σινασίτικη διάλεκτο που μιλούσαν συνεχώς. Έτσι, έμειναν στη μνήμη μας!

Δεν περίμενα όμως στο ξεκίνημα αυτής της προσπάθειάς μου, ότι μετά από τόσα χρόνια, θα υπήρχε περίπτωση να καταφέρω να συντάξω και να τελειώσω αυτό το μικρό λεξικό, αφού δεν είμαι και ειδικός. Απλώς έκανα μόνο καταγραφή των λέξεων και την κατά το δυνατό ερμηνεία τους. Σκεπτόμουν δε όλα αυτά τα χρόνια, μήπως ήταν και μάταιος ο κόπος μου. Συνέχισα όμως την προσπάθειά μου, με τη σκέψη ότι θα πρέπει να το τελειώσω, για να μείνει η δουλειά μου αυτή, το λεξικό αυτό, σαν παρακαταθήκη στις μελλοντικές γενιές Σινασιτών, αλλά και για να βρουν τα στοιχεία του γλωσσικού ιδιώματος της Σινασού, οι επιστήμονες ερευνητές και μελετητές που τυχόν θα ασχοληθούν στο μέλλον με την πατρίδα μας Σινασό.

Πηγές μου, εκτός από τα σημειώματα του Βασίλη Κωνσταντινίδη, θεωρώ πως υπήρξαν και οι σημαντικές πληροφορίες που μου έδωσαν οι σινασίτες πρώτης και δεύτερης γενιάς, όπως ο Σάββας Αθανασιάδης, Κυριακίτσα Καϊρακτίδου, Αλεξάνδρα Απαλοπούλου, Στρατούλα Σαραντίδου, Φώφη Τακαδοπούλου - Πανσεληνά, Κώστας, Γιώργος και Πρόδρομος Χρηστίδης, Γιάννης Καράκουλας, Σωτήρης Μαρσέλος, Σάββας Λεπτουργίδης, Τούλα Αθανασιάδου και διάφοροι άλλοι Σινασίτες.

Γραπτές, επίσημες πηγές μου, είναι:

1) Το Λεύκωμα: «Η ΣΙΝΑΣΟΣ» του 1925,

2) Το βιβλίο «Η Σινασός που έσβυσε», του Λάζαρου Τακαδόπουλου, καθώς και τα θεατρικά του έργα: «Τα παντρολογέματα και οι παντρειές στην Σινασό», «Οι νοσταλγοί της Σινασού» (τα οποία έχουν παρουσιασθεί κατά το παρελθόν στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιώς) και ένα μονόπρακτό του σκετς που παρουσιάστηκε στις Κατασκηνώσεις των σινασιτοπαίδων,

3) Το βιβλίο: «ΣΥΝΑΣΟΣ», του Ρίζου Ελευθεριάδη (1879),

4) Το βιβλίο: «Η ΣΙΝΑΣΟΣ» του I. Σαραντίδου Αρχέλαου (1899),

5) Το βιβλίο: «Γύρω από τις αξέχαστες πατρίδες» ,του σινασίτη Καθηγητή Γεωργ. Δημόπουλου,

6) Το σύγγραμμα: «ΤΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ», του Καθηγητή Φαίδωνα Κουκουλέ,

7) Το βιβλίο: «Η Σινασός και τα δημοτικά της τραγούδια», του σινασίτη μουσικολόγου Σωφρόνη Σωφρονιάδη,

8) Το δίτομο έργο: «Η Σινασός», του Σεραφείμ Ρίζου και τέλος,

9) Το χειρόγραφο «ΛΕΞΙΚΙΔΙΟΝ από το εν Σινασώ λαλούμενον γλωσσικόν ιδίωμα», που βρίσκεται στα Γραφεία του Σωματείου μας και είναι πολύ πιθανόν να το έχει συντάξει ο μεγάλος Σινασίτης, Λάζαρος Τακαδόπουλος, όπου είναι καταχωρημένες χιλιάδες λέξεις, κυρίως της καθημερινότητος, χωρίς όμως, επί το πλείστον, την ερμηνεία τους.

Στην Εργασία μου αυτή, στην οποία συγκέντρωσα περίπου 4.800 λέξεις, είναι γεγονός ότι υπάρχουν πολλές λέξεις χωρίς την ερμηνεία τους. Υπάρχουν ελλείψεις, πιθανόν και λάθη. Επίσης υπάρχουν αρκετές τουρκικές λέξεις, προφανώς δικαιολογημένα, αφού οι δύο λαοί έζησαν μαζί, πάνω από 500 χρόνια, με φυσική συνέπεια την αλληλεπίδραση και την αλληλεξάρτησή τους σε πολλά θέματα, όπως φυσικά και στη γλώσσα. Πιστεύω όμως, ότι όλα αυτά, μπορούν να διορθωθούν και να συμπληρωθούν στο μέλλον από τους ειδικούς επιστήμονες.

Είναι γνωστό ότι στη Σινασό ομιλείτο η ελληνική γλώσσα καθαρότερα, από άλλες απομεμακρυσμένες κοινότητες της Καππαδοκίας. Παρομοίως και στη Τζαλέλα, Ποτάμια, Φλογητά, Ανακού και σε μερικά άλλα χωριά. Αυτό αποδί-δεται κυρίως, στις σχέσεις των Σινασιτών με την Κωνσταντινούπολη. Το πα-λαιό όμως γλωσσικό ιδίωμα, που ήταν μίγμα λέξεων Ποντιακών, Βυζαντινών, Ηπειρωτικών, Αιγαιοπελαγίτικων και κοινής νεοελληνικής, με πολύ λίγες λέξεις Λατινικές, Περσικές, Καππαδοκικές και Τουρκικές, καθώς και αρκετές της αρχαίας Ελληνικής, διασώθηκε κυρίως από τις ηλικιωμένες Σινασίτισσες, στις οποίες δεν επέδρασε σημαντικά η εκπαίδευση των Σχολείων τους, αφού μιλούσαν για πολλά χρόνια ακόμα τα «σινασίτικα» και στην Ελλάδα όπου ήλθαν πρόσφυγες μετά την Ανταλλαγή του 1924.

Επίσης, πρέπει να αναφέρω, ότι δεν ασχολήθηκα στο Λεξικό αυτό με το Συντακτικό και την Γραμματική του Ιδιώματος, ως μη ειδικός, καθ’ όσον αυτά έχουν αναπτυχθεί αρκετά στο Λεύκωμα «Η Σινασός της Καππαδοκίας», του 1924, στο βιβλίο του Λάζ. Τακαδόπουλου: «Η Σινασός που έσβυσε» και στο βιβλίο του Ι.Σαραντ.Αρχέλαου: «Η ΣΙΝΑΣΟΣ», όπου μπορεί να ανατρέξει ο κάθε ενδιαφερόμενος.

Ελπίζω να πέτυχα στο σκοπό που έθεσα από το ξεκίνημά μου. Να αποτελέσει και να προκαλέσει δηλαδή, το ‘’Λεξικίδιο’’ αυτό, το ενδιαφέρον, αφ' ενός μεν των νεότερων Σινασιτών, και αφ' ετέρου ειδικών επιστημόνων - Γλωσσολόγων, που πιθανόν να ενδιαφερθούν και να ασχοληθούν στο μέλλον με το Γλωσσικό Ιδίωμα της πατρίδας μου Σινασού!!!

Την Εργασία μου αυτή, την αφιερώνω στη μνήμη των Σινασιτών γονέων μου Ηλία και Μαγδαληνής.

Μπορείτε να την προμηθευτείτε στο τηλ. 6956.331.306.

Η ΣΙΝΑΣΟΣ ΤΗΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ 

Η Σινασός βρίσκεται σε μια πανέμορφη τοποθεσία στην καρδιά της Καππαδοκίας, στην κεντρική Μικρά Ασία. Απέχει 350 περίπου χλμ. νοτιοανατολικά από την Άγκυρα, και 45 περίπου χλμ. νοτιοδυτικά από την Καισάρεια. Το έδαφος της Καππαδοκίας προέρχεται από ηφαιστειακή λάβα του ανενεργού πλέον, ηφαιστείου στο Αργαίον όρος. Η περιοχή είναι γεμάτη με κωνόλιθους διαφόρων σχημάτων που λαξεύτηκαν στη διάρκεια των αιώνων από το χρόνο, τις καιρικές συνθήκες αλλά και τους ανθρώπους. Κατοικίες, σκήτες, μοναστικά κέντρα, σκαλιστές στα βράχια εκκλησίες με σημαντικές αγιογραφίες, πολιτείες ολόκληρες σκαμμένες στο υπέδαφός της, σώζονται μέχρι και σήμερα.

Σχετικά με το ιστορικό παρελθόν της Σινασού υπάρχουν λιγοστά τεκμηριωμένα στοιχεία. Η παλαιότερη αναφορά για τη Σινασό, βρίσκεται σ' ένα οθωμανικό κατάστιχο του 1476, με το όνομα Sίnasoun. Το όνομά της, κατά την επικρατέστερη άποψη, το πήρε από τη σημιτική λέξη Σιν (σ.σ.: < δωρ. Ζαν > Sun, κλπ.) που σημαίνει ήλιος και το καταληκτικό -ασσός, που σημαίνει πόλις. Δηλαδή Σινασός = Ηλιούπολη.

Η Σινασός ήταν ένα από τα 14-15 ελληνόφωνα χωριά της Καππαδοκίας, οι Σινασίτες δε είχαν έντονο το χριστιανικό ορθόδοξο συναίσθημα, αλλά και ισχυρό εθνικό φρόνημα από την ελληνική καταγωγή τους. Από μεταγενέστερες πηγές γνωρίζουμε ότι από το 1769 τη διοίκηση της Κοινότητας ασκούσαν αρμονικά, δύο δημογεροντίες, Ελληνική και Τουρκική, των οποίων τα μέλη ήταν εκλεγμένα από την κοινότητα. Η ελληνική Δημογεροντία είχε πολλές αρμοδιότητες, μέχρι και την απονομή δικαιοσύνης, αφού μπορούσε να επιλύσει και προσωπικές διαφορές αλλά και ποινικά ζητήματα, όπως π.χ. δίκασε οθωμανό βιαστή και τον έστειλε εξορία. "Κράτος εν κράτει" δηλαδή! Επίσης η Δημογεροντία κατήρτιζε Κανονισμούς για όλα τα θέματα που είχε ανάγκη η Κοινότητα, όπως για τη Γέννηση, τη Βάπτιση, τον Αρραβώνα, τον Γάμο, τις Εορτές, τα Πανηγύρια κ.λ.π.

Η ευσέβεια, χαρακτηριστικό των κατοίκων της, εν γένει Αγιοτόκου Καππαδοκίας, ήταν πολύ έντονη και στους Σινασίτες. Στην κωμόπολη υπήρχαν δύο ενοριακοί ναοί, των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης (στο "Μισιχώρ", στην κεντρική πλατεία του χωριού, όπου τα τελευταία χρόνια ο Παναγιότατος Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος τελεί Θεία Λειτουργία), και των Αγίων Ταξιαρχών, που δεν υπάρχει πλέον. Tο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου που ήταν ο πολιούχος, της Σινασού, που ήταν διώροφο λαξευμένο σε τεράστιο κωνόλιθο, και το οποίο αναστη-λώθηκε το 2012, καθώς και περί τα 40 παρεκκλήσια, άλλα κτιστά και άλλα σκαλιστά, όπως π.χ. το σκαλιστό τριώροφο υπόγειο του Αγ. Βασιλείου, μέσα και γύρω από το χωριό, τα περισσότερα από τα οποία ήταν ιδιωτικά. Στα περισσότερα σπίτια ,υπήρχε ιδιαίτερος χώρος, το Εικονοστάσι, με τις εικόνες της οικογένειας, που ήταν χώρος προσευχής.

Η γεωγραφική θέση και οι κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες που επικρατούσαν, ωθούσαν τους Σινασίτες από την ηλικία των 12 ετών περίπου, μετά το Σχολείο, να ξενιτεύονται στην Κωνσταντινούπολη, όπου εργάζονταν σκληρά. Ασχολούνταν κυρίως με το εμπόριο του μαύρου χαβιαριού, (για το οποίο είχαν και το μονοπώλιο με ειδική Συντεχνία και Καταστατικό), αλιπάστων, εδώδιμων αποικιακών, τροφοδοσίας πλοίων, χρωμάτων, ναυτιλιακών ειδών κ.λπ. Ήταν πράγματι πολύ επιτυχημένοι επιχειρηματίες. Τα οικονομικά οφέλη τους τα διέθεταν, όχι μόνο για τις οικογένειές τους που ζούσαν στο χωριό, αλλά και για την Κοινότητα, όπως το κτίσιμο εκκλησιών, σχολείων, κοινοτικών έργων, δωρεάν ιατροφαρ-μακευτική περίθαλψη και ενίσχυση των απόρων και αναξιοπαθούντων συμπολιτών τους, Χριστιανών ή Οθωμανών.

Οι Σινασίτες , με την ευρύτητα πνεύματος που τους διέκρινε, είχαν αντιληφθεί από πολύ νωρίς την σπουδαιότητα της Ελληνικής εκπαί-δευσης για την οποία διέθεταν το μεγαλύτερο κονδύλι του κοινοτικού προϋπολογισμού. Στη Σινασό μιλούσαν άπταιστα την ελληνική γλώσσα όπως ακριβώς στην Ελλάδα, ενώ μάθαιναν την τουρκική σαν δεύτερη γλώσσα και την Γαλλική.

Το 1821 συστάθηκε, με Σιγίλιο του Πατριάρχη Γρηγορίου του Ε', το περίφημο Αρρεναγωγείο της Σινασού που ήταν από τα λαμπρότερα εκπαιδευτήρια της Καππαδοκίας και αργότερα, το 1869, ιδρύθηκε το Παρθεναγωγείο, επειδή πίστευαν ότι η μορφωμένη μητέρα διαμορφώνει σωστά παιδιά. Σχολική Επιτροπή προσλάμβανε δασκάλους και δασκάλες κυρίως από την Ελλάδα. Η εκπαίδευση δε, ήταν δωρεάν και υποχρεωτική για όλα τα Σινασιτόπουλα.

Όνειρο όλων των ξενιτεμένων ήταν να επιστρέψουν καταξιωμένοι στην πατρίδα τους όπου έκτιζαν πολυδάπανα αρχοντικά υψηλής αισθητικής και αρχιτεκτονικής σπουδαιότητας, με εξαιρετικές εσωτερικές τοιχο-γραφίες, σκαλιστά διακοσμητικά, φορούσια, μαιάνδρους, δικεφάλους αετούς, μοναδικές εξώθυρες κ.λπ. Ένα τμήμα από τα σπίτια ήταν σκαλι-σμένο στο μαλακό βράχο και το υπόλοιπο, κυρίως η πρόσοψη, το έκτιζαν σταδιακά ανάλογα με τις ανάγκες της οικογένειας.

Σήμερα η Σινασός έχει χαρακτηριστεί διατηρητέος οικισμός από την ΟΥΝΕΣΚΟ, αλλά τα περισσότερα αρχοντικά μετατρέπονται σε πανσιόν για τουριστικούς λόγους. Τα κτήρια που έχουν διασωθεί αλλά και αυτά που είναι ερειπωμένα, μαρτυρούν τον πολιτισμό των παλαιών Ελλήνων κατοίκων της.

Τα πανηγύρια, οι αρραβώνες, οι γάμοι, η επιστροφή των ξενιτεμένων και οι διάφορες ονομαστικές εορτές, αποτελούσαν για τους Σινασίτες αφορμές για πολυάνθρωπες κοινωνικές συναθροίσεις και διασκεδάσεις, όπου όλοι σχεδόν χόρευαν και τραγουδούσαν.

Στα πανηγύρια και στα γλέντια του χωριού, οι γυναίκες, τραγουδώντας τα ελληνικότατα παραδοσιακά τραγούδια, χόρευαν τους κλειστούς κυκλικούς χορούς, (που πιθανόν να προέρχονταν από τους Κύκλιους χορούς των αρχαίων Ελλήνων), που είχαν αργά βήματα και απλές κινήσεις, με χάρη και σοβαρότητα. Χόρευαν τον πανελλήνιο Συρτό, μόνοι αυτοί σ όλη την Καππαδοκία, με τη συμμετοχή φυσικά ανδρών και γυναικών. Επίσης, μόνο οι άνδρες, και ποτέ γυναίκες, χόρευαν τον αντικριστό χορό των κουταλιών, με πολλές φιγούρες, τον γνωστό σ' όλη την Καππαδοκία Κόνιαλι. Οι γυναίκες χόρευαν τον μοναδικό αντικριστό Ίσο, χορό λιτό, απέριττο, τελετουργικό, όλο χάρη αλλά και σεμνότητα, που τον χόρευαν έτσι, μόνο στη Σινασό. Οι Σινασίτες είχαν επίσης και αρκετά σπάνια παλαιά Ακριτικά τραγούδια, καθώς είναι γνωστό ότι η Καππαδοκία θεωρείται σαν η κατ' εξοχήν περιοχή του Διγενή Ακρίτα. Το Λαογραφικό Τμήμα της Ακαδημίας Αθηνών , υπό τον αείμνηστο Καθηγητή Γεώργιο Μέγα, έχει καταγράψει ηχητικά 26 περίπου Τραγούδια της Σινασού, το 1950-1951, από αυθεντικές Σινασί-τισσες, όπως και το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, με την Μέλπω Μερλιέ, το 1932.

Οι γυναικείες δε παραδοσιακές φορεσιές της Σινασού, μεταξωτές, ασημοκέντητες και χρυσοκέντητες αποτελούσαν εξαιρετικά δείγματα Μικρασιάτικης λαϊκής φορεσιάς.

Το πνεύμα αλληλεγγύης που χαρακτήριζε τους Σινασίτες, τους οδήγησε, αμέσως μετά την Ανταλλαγή, δηλαδή το 1925, στην ίδρυση του Σωματείου "Η ΝΕΑ ΣΙΝΑΣΟΣ", ένα από τα πρώτα και πιο δραστήρια προσφυγικά Σωματεία, με έδρα τον Πειραιά. Οι σκοποί του Σωματείου, σύμφωνα με το αρχικό Καταστατικό αφορούσαν κυρίως σε θέματα εγκατάστασης των προσφύγων πλέον Σινασιτών στην Ελλάδα, στην περισυλλογή και διαφύλαξη της διασωθείσης περιουσίας της κοινότητος Σινασού, στη διατήρηση των ηθών και εθίμων της, στη διάσωση των πα-ραδόσεών της κ.λ.π.

Οι σκοποί αυτοί, προσαρμοσμένοι στη διαχρονική πραγματικότητα, καθορίζουν την πορεία του Σωματείου μέχρι και σήμερα. Το 1986 έλαβε Βραβείο από την Ακαδημία Αθηνών, για την 60ετή μέχρι τότε δραστηριότητά του. Είναι ιδρυτικό μέλος της Ομοσπονδίας Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος και της Πανελλήνιας Ένωσης Καππαδοκικών Σωματείων. Στη βόρειο Εύβοια δε, υπάρχει και κωμόπολη Νέα Σινασός που υπάγεται στην Ιστιαία.

Έτσι, η Σινασός της Καππαδοκίας, μια μικρή κωμόπολη στα βάθη της Ανατολής, με την ελληνική γλώσσα, τα σχολεία της, τις εκκλησιές της, τον πολιτισμό της και τα ελληνικότατα τραγούδια και χορούς της, κράτησε ψηλά τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία μέχρι την Ανταλλαγή των Πληθυσμών του 1924.

Άξια λοιπόν ο μεγάλος Ελβετός ιστορικός Ανρύ Γκρεκουάρ την χαρακτήρισε «Εστία ελληνικής Αναγέννησης στην Καππαδοκία», και ο μακαριστός Μητροπολίτης Καισαρείας Κλεόβουλος είπε γι’ αυτήν: «Όασις εν Ερήμω, Αστήρ εν τω σκότει, Αθήναι εν Μικρά Ασία».

ΠΗΓΗ: ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 9.10.2022.

ΛΕΞΙΚΙΔΙΟΝ γλωσσικο ιδιωμα ελληνοφωνη Σινασος Καππαδοκιας Καππαδοκια ΛΕΞΙΚΙΔΙΟ λεξικο βλασιαδης βιβλιογραφια Σινασου ελληνοφωνοι Σινασσος Σινασιτης δασκαλος Κωνσταντινιδης, Περσιας, Σωματειο Η ΝΕΑ ΣΙΝΑΣΟΣ Σινασιτικες λεξεις Σινασιτικο γλωσσα Σινασιτες, Βλασιου Μελετιαδης Χατζησεραφειμ Πειραιας Λυύκωμα 1925 βιβλιο Τακαδοπουλος, θεατρικο εργο Τα παντρολογεματα και οι παντρειες στην Σινασο νοσταλγοι της Σινασου Δημοτικο Θεατρο Πειραιως μονοπρακτο σκετς Κατασκηνωση σινασιτοπαιδα παντρολογηματα γαμος ΣΥΝΑΣΟΣ ριζος Ελευθεριαδη 1879 Σαραντιδης Αρχελαος 1899 αξεχαστες πατριδες καθηγητης Δημοπουλος συγγραμμα ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ, Κουκουλες, δημοτικα τραγουδια μουσικολογος Σωφρονιαδης χειρογραφο ΛΕΞΙΚΙΔΙΟΝ απο το εν Σινασω λαλουμενον γλωσσικον ιδιωμα ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ τουρκικες λεξεις, ελληνικη γλωσσα Τζαλελα, Ποταμια, Φλογητα, Ανακου Κωνσταντινουπολη Ποντιακα, Βυζαντιο Ηπειρωτικα, Αιγαιοπελαγιτικα κοινη νεοελληνικη Λατινικη, Περσικη, Καππαδοκικη Τουρκια εκπαιδευση Σχολειο προσφυγες Ανταλλαγη 1924 Συντακτικο Γραμματικη Μικρα Ασια Αγκυρα, Καισαρεια ηφαιστειο ηφαιστειακη λαβα αργαιο Αργαιον ορος κωνολιθος Κατοικια, σκητη, μοναστικο κεντρο, σκαλιστη βραχος εκκλησια αγιογραφια πολιτεια υπεδαφος οθωμανικο καταστιχο 1476, Sinasoun Σιν ηλιος καταληξη -ασσος, πολις Ηλιουπολη Ηλιουπολις, ελληνοφωνα χωρια χριστιανισμος ορθοδοξια εθνικο φρονημα ελληνικη καταγωγη 1769 διοικηση Κοινοτητα δημογεροντια δικαιοσυνη προσωπικη διαφορα ποινικα ζητηματα, δικη οθωμανος βιαστης βιασμος εξορια Κρατος Κανονισμος Γεννηση, Βαπτιση, Αρραβωνας, Γαμος, Εορτες, Πανηγυρια Εορτη, Πανηγυρι ευσεβεια, Αγιοτοκος κωμοπολη ενοριακος ναος των Αγιων Κωνσταντινου και Ελενης Μισιχωρ Ταξιαρχων, μοναστηρι ΙΜ Αγιου Νικολαου ΙΝ πολιουχος, διωροφο λαξευμενο αναστηλωση 2012, παρεκκλησι κτιστο σκαλιστο τριωροφο υπογειο Βασιλειου, ιδιωτικο Εικονοστασι, προσευχη Αγιος Κωνσταντινος αγια Ελενη Ταξιαρχες Νικολαος Βασιλειος υπογειος μεσοχωρι κοινωνια οικονομια ξενιτια Κωνσταντινουπολις εμποριο μαυρο χαβιαρι μονοπωλιο Συντεχνια Καταστατικο αλιπαστα εδωδιμα αποικιακα, τροφοδοσια πλοιων, χρωματα, ναυτιλιακα ειδη επιχειρηματιας σχολεια ιατροφαρμακευτικη περιθαλψη αποροι αναξιοπαθουντες χριστιανος Οθωμανος τουρκικη Γαλλικη 1821 Σιγιλιο Πατριαρχης Γρηγοριος Ε Αρρεναγωγειο εκπαιδευτηριο 1869, Παρθεναγωγειο, μορφωμενη μητερα παιδια Σχολικη Επιτροπη δασκαλος δασκαλα Ελλαδα δωρεαν υποχρεωτικη Σινασιτοπουλα ξενητεια αρχοντικο αισθητικη αρχιτεκτονικη τοιχογραφια σκαλιστα διακοσμηση φορουσια, φορουσι μαιανδρος, δικεφαλος αετος, εξωθυρα σπιτι σκαλισμενο μαλακος βραχος προσοψη, διατηρητεος οικισμος ΟΥΝΕΣΚΟ, αρχοντικα πανσιον τουρισμος κτηριο πολιτισμος αρραβων επιστροφη ξενιτεμενος ονομαστικη γιορτη, κοινωνικη συναθροιση διασκεδαση χορος τραγουδι γλεντι χωριο γυναικα παραδοσιακα τραγουδια, κλειστος κυκλικος χορος, αρχαιος Κυκλιος χορος αρχαιοι Ελληνες αργα βηματα απλες κινησεις, χαρη σοβαροτητα πανελληνιος Συρτος ανδρας ανδρες, γυναικες, αντικριστος αντικρυστος χορος των κουταλιων, κουταλια κουταλι φιγουρα, Κονιαλι Κονιαλης ισος, λιτος, απεριττος, τελετουργικος, χαρις σεμνοτητα, σπανια παλαια Ακριτικα τραγουδια, Διγενη Ακριτα Λαογραφικο Τμημα της Ακαδημιας Αθηνων, Μεγας, 1950 1951, Σινασιτισσες, Κεντρο Μικρασιατικων Σπουδων, Μελπω Μερλιε, 1932 Ακαδημια γυναικεια παραδοσιακη φορεσια μεταξωτη, ασημοκεντητη χρυσοκεντητη Μικρασιατικη λαικη ενδυμασια μεταξι, ασημοκεντημα χρυσοκεντημα αλληλεγγυη 1925, προσφυγικο Σωματεια, Πειραιευς περιουσια ηθη και εθιμα πααραδοση 1986 Βραβειο Ομοσπονδια Προσφυγικων Σωματειων Ελλαδος ΟΠΣΕ Πανελληνια Ενωση Καππαδοκικων Σωματειων κωμοπολις Ιστιαια ευβοιας, ευβοια Ανατολη Ελληνισμος Ελβετος ιστορικος Γκρεκουαρ μητροπολιτης Καισαρειας Κλεοβουλος
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ