Δυσανεξία στις στατίνες

Δυσανεξία στις στατίνες
σε τυχαιοποιημένες μελέτες

Ο επιπολασμός της δυσανεξίας στις στατίνες ποικίλει και συνοδεύεται από κακή πρόγνωση σε πάσχοντες από καρδιαγγειακή νόσο. Στη μετα-ανάλυση αυτή αξιολογήθηκαν δεδομένα από τυχαιοποιημένες μελέτες με στατίνες στις οποίες συμμετείχαν τουλάχιστον 1000 ασθενείς και καταγράφονταν τα ποσοστά διακοπής του φαρμάκου. Συνολικά αναλύθηκαν δεδομένα από 22 μελέτες με 66.024 ασθενείς υπό στατίνη και 63.656 ασθενείς σε εικονικό φάρμακο. Η συνολική ανάλυση μετά από μέσο χρονικό διάστημα παρακολούθησης 4,1 ετών έδειξε ότι τα ποσοστά διακοπής των φαρμάκων ήταν παρόμοια στην ομάδα της στατίνης έναντι του εικονικού φαρμάκου (13,3% έναντι 13,9% αντίστοιχα), τόσο στην πρωτογενή όσο και στη δευτερογενή πρόληψη. Επίσης, η εμφάνιση μυοπάθειας ήταν παρόμοια στις δύο ομάδες θεραπείας. Περιορισμοί της μετα-ανάλυσης αφορούν στην ετερογένεια των μελετών, τη διαφορετική διάρκεια παρακολούθησης και τη χορήγηση χαμηλών δοσολογικών σχημάτων στατινών.
Συμπερασματικά, δεδομένα από >125.000 ασθενείς αποκαλύπτουν ότι τα ποσοστά εμφάνισης μυοπάθειας και η διακοπή του φαρμάκου δεν διαφέρει σημαντικά ανάμεσα στη στατίνη και στο εικονικό φάρμακο.

ΠΗΓΗ: Riaz H, Khan AR, Khan MS, et al. Am J Cardiol. 2017;120:774-781
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Meta-analysis+of+Placebo-Controlled+Randomized+Controlled+Trials+on+the+Prevalence+of+StatinIntolerance.


Προσθήκη Armolipid Plus
σε χαμηλή δόση στατίνης
σε ασθενείς με δυσανεξία στις στατίνες

Το Armolipid Plus αποτελεί έναν συνδυασμό φυτικών σκευασμάτων που περιέχει κόκκινο ρύζι, πολυκονασόλη, βερβερίνη, φυλικό οξύ, συνένζυμο Q10 και ασταξανθίνη. Στη μελέτη ADHERENCE χορηγήθηκε σε συνδυασμό με χαμηλής δόσης στατίνη σε 50 πάσχοντες από στεφανιαία νόσο με δυσανεξία στη λήψη υψηλών δόσεων στατίνης που δεν είχαν πετύχει ελάττωση της LDL-χολ > 50%. Μετά από 3 μήνες θεραπείας το Armolipid Plus επέδειξε σημαντική ελάττωση της ολικής χοληστερόλης και της LDL-χολ σε σύγκριση με 50 ασθενείς που έλαβαν μόνο χαμηλής δόσης στατίνη. Ποσοστό 70% των ασθενών που έλαβαν το φυτικό σκεύασμα πέτυχαν το στόχο για την LDL-χολ <70 mg/dL.
Συμπερασματικά, η προσθήκη Armolipid Plus σε χαμηλή δόση στατίνης σε πάσχοντες από στεφανιαία νόσο που δεν ανέχονται υψηλές δόσεις στατίνης είναι αποτελεσματική στην ελάττωση της LDL-χολ.

ΠΗΓΗ: Marazzi G, Campolongo G, Pelliccia F, et al. Am J Cardiol. 2017;120:893-897.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Comparison+of+Low-Dose+Statin+Versus+Low-Dose+Statin%E2%80%89%2B%E2%80%89Armolipid+Plus+in+High-Intensity+Statin-Intolerant+Patients+With+a+Previous+Coronary+Event+and+Percutaneous+Coronary+Intervention(ADHERENCE+Trial).
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ