Οι αστρονομικές νίκες της αρχαίας Ελλάδας

Οι αστρονομικές νίκες
της αρχαίας Ελλάδας

Les victoires astronomiques de la Grèce antique

Διάλεξη του prof. Georges Meylan (*) - Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne

Η επιθυμία να κατανοήσουμε το Σύμπαν μας είναι τόσο παλαιά όσο και η ανθρωπότητα. Για χιλιετίες, οι εξηγήσεις του κόσμου, περιορίζονταν σε ένα πολύ μικρό τμήμα του όγκου του, είναι πιο κοντά στους παράμυθους, παρά στην επιστήμη. Ωστόσο, ήδη από την ελληνική αρχαιότητα προτάθηκαν σχετικές επιστημονικές ιδέες, όπως ο ηλιοκεντρισμός, αλλά απορρίφθηκαν αμέσως.
Κάποιες «αστρονομικές νίκες», από τους Έλληνες, έγιναν πολύ πριν από την εποχή μας, και κατέστησαν δυνατή την μέτρηση της διαμέτρου της Γης, την ανακάλυψη της μετάπτωσης των ισημεριών και την πρόβλεψη των εκλείψεων του ήλιου και της Σελήνης. Η κατανόηση του Σύμπαντος έχει τις ρίζες του στους αρχαίους χρόνους!

Résumé:

La volonté de comprendre notre Univers est aussi ancienne que l’humanité. Pendant des millénaires, les explications du cosmos, limitées à une très petite fraction de son volume, sont plus proches des mythes que de la science. Pourtant, dès l’Antiquité grecque, des idées scientifiques pertinentes, comme l’héliocentrisme, sont proposées mais aussitôt rejetées. Nous décrirons quelques victoires astronomiques qui ont permis, bien avant notre ère, de mesurer le diamètre de la Terre, de découvrir la précession des équinoxes et de prédire les éclipses de soleil et de Lune.  Notre compréhension de l’Univers plonge ses racines jusque dans l’Antiquité !

Η διάλεξη δόθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2017 στο Hotel Continental στην Ελβετία, στις 19:30.

(*) Depuis septembre 2015, Georges Meylan est professeur honnoraire à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne.  Après une thèse en astrophysique, en 1985, à l’Observatoire astronomique de l’Université de Genève, Georges Meylan séjourne en tant que postdoc à l’Université de Californie à Berkeley, USA, et au siège de l’Observatoire Européen Austral (ESO) à Munich, Allemagne. Il occupe ensuite des positions d’astronome senior à l’ESO à Munich et au Space Telescope Science Institute (STScI) à Baltimore, USA, en étant également Visiteur associé (1999 – 2012) au California Institute of Technology (Caltech), Pasadena, U.S.A.  De 2004 à 2015, il a occupé la chaire d’astrophysique et de cosmologie de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne tout en dirigeant le Laboratoire d’astrophysique de l’EPFL.  Pendant près de 10 ans,  il a présidé la Commission pour l’astronomie de l’Académie suisse des sciences naturelles et a été le délégué scientifique pour la Suisse au Conseil de l’ESO.  Il est actuellement membre du Conseil de la European Astronomical Society (EAS) et préside le Conseil d’administration du International Space Sciences Institute (ISSI) à Berne.
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ