Πρόγραμμα TUMBLR - Εισαγωγή στην Λογοτεχνία: ΘΕΜΑ: Η Οδύσσεια

Πρόγραμμα TUMBLR
Εισαγωγή στην Λογοτεχνία

ΘΕΜΑ: Η Οδύσσεια

Ο Κύκλωπας Πολύφημος, κεφαλή από Σικελία του 1ου αι. μ.Χ.

Χρησιμοποιήστε το Tumblr ως τόπο όπου θα συνθέσετε σύντομες ενημερωτικές καταχωρήσεις, που θα καθορίζουν λογοτεχνικούς όρους και έννοιες, για χαρακτήρες από την Οδύσσεια (και την σχετική ελληνορωμαϊκή μυθολογία). Δημιουργήστε συνοπτικές αλλά ουσιαστικές αναθεωρήσεις των διηγήσεων. Μοιραστείτε ενδιαφέρουσες σύγχρονες προσαρμογές, και αναθεωρήσεις της ελληνορωμαϊκής μυθολογίας, ειδικά της Οδύσσειας. Το γράψιμο για το Tumblr σας επιτρέπει να γράψετε για ένα πραγματικό ακροατήριο μαθητών, συμμαθητών και άλλων bloggers.

TUMBLR Project (40%):

We will use Tumblr in this class as a place where you will be composing short informative entries defining literary terms and concepts; posting about characters from The Odyssey (and related Greco-Roman mythology); creating concise but meaningful reviews of short stories; and sharing interesting contemporary adaptations, appropriations and revisions of Greco-Roman mythology, especially The Odyssey. Writing for Tumblr allows you to compose for a real audience of classmates and other bloggers. You are encouraged to be creative finding connections between this ancient epic and contemporary literature and film, pop culture and social media, and even all around you.


Early in the semester (probably day 1 or 2), we will make our initial choices on which literary terms, characters from The Odyssey, and Book of The Odyssey you will like to write on for the Tumblr project. I will have the choices finalized by the following class.

The Basics:

You will post five times during the semester and all posts will adhere to the following criteria:
·        Stay afloat. Post lengths and due dates will vary, so please keep those aspects in mind. (More information on specific posts below.)
·        Give your post a title: In many cases, the title may simply be “Dramatic Irony” or “Athena” or “Book 8: A Day for Songs and Contests.” If you are creating a free post, create an interesting and descriptive title.
·        Names! Make sure to end the post with 1. your name, and in parentheses:  2. the # of your post, 3. the title of your post or topic, and 4. the date.
o   e.g. Dr. Kennedy (”Post #4: Open Post/Epic” 22 Aug. 2015)
·        When your post is due it is critical that you also submit a copy to the appropriate D2L Dropbox. (More information below, on the syllabus, and D2L)
·        All sources—including anything and everything you find on the internet--must be cited according to MLA standards. This means placing quotation marks around words and phrases directly cited, followed by a parenthetical citation; ending indirect citations with a parenthetical citation; introducing your sources instead of just plopping down quotations without context; and creating a Works Cited. This applies to images and links to websites as well. When possible, hyperlink to sources, too. I will include more information on citing soon, but for now you can refer to my post on “Epic” as an example.
·        Use hashtags when appropriate.
·        Hyperlink to sources when possible. (This is in addition to, and not in place of, parenthetical and end citations).
·        Don’t cheat. Because of the lasting cultural legacy of Homer’s works the internet is filled with many tempting shortcuts for a student who procrastinates and doesn’t begin his or her post until the night before, but don’t bother using Wikipedia, Cliffnotes, Sparknotes, any of the essay saver sites, etc. You will also be turning your posts into D2L and I will be using anti-plagiarism detection software. Just don’t do it. I’ll be super bummed.
·        You are writing for a real audience. Your peers will be using your Tumblr posts to study for exams and to learn more about The Odyssey. Fellow bloggers will likely follow us as the semester progresses. With that in mind, make sure that your posts are written in lively, elevated prose, are clear and concise, and have been copyedited. You may want to use Microsoft Word for drafting, revising, and copyediting purposes, and then cut and paste into the Tumblr.
·        Your responses should be substantive, original, analytical, informative, and entertaining.

More Information on Particular Posts:

·        Post #1: The Odyssey (Characters): Your first post will be a post about one of the characters of or relating to The Odyssey. This post should have an accompanying relevant image (which must be fair use and must be properly credited).  In a few instances, you may not find an image of King Alcinous or Pisistratus or whomever, but there are so many beautiful Ancient Greek red and black figure vases that you will still find an image of an ancient king or a man driving a chariot. This post should be at least 250 words long. DUE on D2L and Tumblr: 11:59 pm M Aug. 31
·        Post #2: Literary Term or Concept: Create a concise, but helpful definition of your assigned literary term (or related terms). In most cases, your definition will be a direct quotation or paraphrase, so please make sure to cite correctly. Offer an example for your entry, and if the example can be found in any of the works we are reading this semester, even better. If you can find a helpful link, image, or video, that is encouraged. Be creative with your chosen image for your definition (but also give a short explanation on how your image relates to your term, if needed). For example, instead of linking to the article complaining about “epic” in modern social media slang, I might have used the meme of Bad Luck Brian instead. Or, if I wanted to be a little more scholarly, I may have linked to this image of epic book titles or even this image to a bookstore entitled Epic Books.  (And the “Bad Luck Brian” meme would work really well if I were posting #2 (The Odyssey Character) about Telemachus.) This post must be a minimum of 100 words. DUE on D2L and Tumblr: 11:59 pm W Sept. 9
·        Post #3: xo Orpheus: We will be reading several short stories from the collection xo Orpheus: “Argos” (Argos) by Joy Williams; “The Lotus Eaters” (The Lotus Eaters) by Aurelie Sheehan; “Odysseus: Back to Blandon” by Michael Jeffrey Lee; and “The Story I Am Speaking to You Now” by Davis Schneiderman. You will choose one of the other stories, any story that catches your eye, at creating a short book review of this story for our Tumblr. A book review is not an uninformed opinion, but a smart and helpful critique of a book that includes a short summary of the plot or character development, and an honest and beneficial suggestion to other readers to read or avoid a particular short story. And, if your story ends with a big twist or plot reveal… don’t ruin the ending. I suggest looking at some of the concise, clear, and helpful reviews from BookTrust. In addition, Dr. Cecily Hill, Director of Communications and Marketing for Books@Work, writes longer, but beautifully crafted and personalized reviews of books on her website: Fresh Threads of Connection. This post must be a minimum of 150 words. DUE on D2L and Tumblr: 11:59 pm W Oct. 7
·        Posts #4 & #5: Free Posts: This is an opportunity for you to write more about The Penelopiad, O Brother Where Art Thou?, Their Eyes Were Watching God, and the other literature and films we will cover in class. You can find examples of The Odyssey, Greco-Roman mythology, and/or the literary terms we cover in class and how they are adopted and adapted by social media and popular culture. Did you see something on campus or while traveling around that you think is related to the course? Did you find a really interesting image, video, song, or helpful website to share with everyone? Does something you experience remind you of a quote or idea presented in a text that you still want to discuss? Did someone raise a point in class or is there something in your notes that you want to revisit? These posts must each be a minimum of 150 words.
o   For example, my short post “That was Epic! Like, literally…” brings together a literary term (“Epic”), The Odyssey, and refers to the ubiquity of memes in our contemporary culture.
o   Post #4 DUE on D2L and Tumblr: 11:59 pm W Oct. 28.
o   Post #5 DUE on D2L and Tumblr: 11:59 pm W Dec. 2
o   You can post #4 and/or #5 at any point earlier in the semester if you prefer.
o   A note on length: As a helpful guide, my “Epic” post (excluding footnotes and Works Cited) is 516 words, and even the short post on Bad Luck Brian is 131 words.

A grading rubric will soon be available on D2L. Each post is worth up to a total of 8 points (x 5)= 40% of the final grade.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: ΟΜΗΡΟΣ, ΟΔΥΣΣΕΙΑ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ, ΡΩΜΑΪΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΣΕΝΑΡΙΑ
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ