ΠΟΤΕ ΟΙ «ΣΥΜΜΑΧΟΙ» ΜΑΣ ΑΠΕΔΕΙΞΑΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ;

ΠΟΤΕ ΟΙ «ΣΥΜΜΑΧΟΙ» ΜΑΣ ΑΠΕΔΕΙΞΑΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ;

Του Κώστα Μαυρόπουλου, δημοσιογράφου-συγγραφέως

ς θέσωμεν τὸ θέμα τῶν «Συμμάχων» μας εἰς ἱστορικὴν ἀνασκόπησιν!
Βεβαίως κάθε κυβέρνησις ἐνὸς κράτους εἶναι ὑποχρεωμένη νά φροντίζῃ τὰ συμφέροντα αὐτοῦ τοῦ κράτους! Ἀλλὰ οἱ ὀνομαζόμενες «Μεγάλες Δυνὰμεις», φροντίζουν πάντα διὰ τὴν κυριαρχίαν τους ἐπὶ τῶν λεγομένων «Μικρῶν κρατῶν». Ἔτσι ἐδημιουργήθη τὸ κράτος τῆς Ἀλβανίας, εἰς βάρος ἐνὸς ἅλλου κράτους τῆς Ἑλλάδος, ὅταν συμπεριελήφθη εἰς τὰ ὅριά του ἡ Βόρρειος Ἤπειρος, εἰς τὴν Βουλγαρίαν ἐδώθη ἡ «Ἀνατολικὴ Ῥωμυλία», εἰς βάρος πάλιν τῆς Ἑλλάδος καὶ τέλος, εἰς τὴν πρῴην Γιουγκοσλαβίαν παρεχωρήθη καὶ ἓν μικρὸν τμῆμα τῆς Μακεδονίας, ὑπὸ τὴν ὀνομασίαν «Δημοκρατία Βαρντὰρσκα», ἐνῶ τὸ μεγαλύτερον τμῆμα της ἧτο ἡ Ἀρχαία Παιονία, πάλιν εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος! Ὅλα αὐτὰ συνέβησαν ὅταν ἡ «Γηραιᾶ Ἀλβιὼν» ἧτο «Κοσμοκράτειρα»! Άλλωστε, εἶναι γνωστὴ - διὰ πολλοὺς ἄγνωστη - ἡ ῥῆσις τοῦ Οὐΐνστων Τσώρτσιλ, κατὰ τὴν Μικρασιατικὴν Ἐκστρατείαν: «Δεν θὰ ἐπιτρὲψωμεν ποτὲ ἡ Ἑλλὰς νά γίνη κράτος 52 ἑκατομμυρίων»!
 Ἂς περᾴσωμεν, εἰς τίς ΗΠΑ!
 Ἐνῶ τάχατες, πρωτοστάτησαν διὰ τὴν δημιουργίαν τοῦ ΝΑΤΟ, ὡς «ἀντὶβαρον» τῆς διαδόσεως ἀνὰ τὸν κόσμον τοῦ Κομμουνισμοῦ, καὶ ἐνῶ ἤδη διελυθῇ ἡ ΕΣΣΔ – προπύργιον τοῦ κομμουνισμοῦ, ἑξακολουθοὺν νά διατηροῦν τὸ ΝΑΤΟ ἐναντίον ποίου ἐχθροῦ; Ἁπλῶς, ὡς «χωροφύλακαν» ἰδίων συμφερὸντων!
 Ἂς περᾴσωμεν τώρα εἰς ἓν δεύτερον ἐρώτημα:
«Ποῖος ἐπέβαλεν εἰς τὴν Πατρίδαν μας, ὡς «συμμάχους» μας τοὺς Ἀγγλο-Γάλλους»; Ὁ φερόμενος, ὡς «Μόνος Ἐθνάρχης» ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος, ὁ ὁποῖος παρεδέχθη ἀργότερον: ὅτι ἧτο πρωταίτιος τοῦ «Διχασμοῦ» τῶν Ἑλλήνων, ἀλλὰ τὸν βαρύνουν καὶ ἄλλες ἐθνοπροδοσίες, ὅπως:
• Ἡ δημιουργία τοῦ πραξικοπήματος τῶν «Ἀμυνιτῶν».
• Τὰ σχέδια τῶν Γάλλων Ζονὰρ καὶ Σαράϊγ μέ τὸν Ἐλ. Βενιζέλο διά τὴν κατὰληψιν τῆς Θεσσαλίας, τοῦ Ἰσθμοῦ τῆς Κορίνθου καὶ τὴν ἀπόβασιν εἰς τὴν πρωτεύουσαν τῆς Ἑλλάδος.
• Ὁ βομβαρδισμὸς τοῦ Πειραιῶς καὶ Ἀθηνῶν ὑπὸ τῶν Ἀγγλο-Γάλλων.
• Ἡ ἀδιαφορία του διὰ τὴν Βόρρειον Ἤπειρον καὶ ἡ ἀπόδοσις εἰς τὴν Ἀλβανίαν τῆς νήσου Σάσωνος.
• Ἡ ἀποστολὴ Σώματος Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ εἰς τὴν Οὐκρανίαν.
• Ἡ ἀδιαφορία τοῦ καὶ ὁ τορπιλισμός, κατ’ οὐσίαν, τῆς δημιουργίας ἀνεξαρτὴτου «Ποντιακοῦ κράτους». Ἡ μὴ ἀποστολὴ μιᾶς Μεραρχίας εἰς τὸν Πόντον καὶ ὁ μὴ ἐξοπλισμὸς τῶν Ποντίων ἀνταρτῶν, γεγονός πού θὰ ἀπέτρεπε τὴν ἐδραίωσιν εἰς αὐτὸν τὸν τὸπον τοῦ Μουσταφᾶ Κεμάλ, ἄρα δεν θὰ ἐπήρχετο ἡ «Μικρασιατικὴ καταστροφῇ», τῆς ὁποίας ἧτο πρωταίτιος!
• Ἡ ἐπιστολὴ του, ὡς Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος εἰς τὴν Ἐπιτροπὴν ἐπιδὸσεως «Βραβείου Εἰρήνης» Νομπέλ, εἰς τὸν πρόσφατον σφαγέαν τῶν Ἑλλήνων Μουσταφᾶ Κεμάλ!


Νέα Σμύρνη, 18 Ἰανουαρίου 2018.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: ΣΥΜΜΑΧΟΙ, ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΣΣΔ, ΑΓΓΛΟΙ, ΓΑΛΛΟΙ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, ΑΛΒΑΝΙΑ, ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ, ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΥΛΙΑ, ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ, ΒΑΡΝΤΑΡΣΚΑ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΠΑΙΟΝΙΑ, ΣΚΟΠΙΑ, ΠΓΔΜ, FYROM, NATO, ΑΓΓΛΙΑ, ΒΡΕΤΑΝΙΑ, ΑΛΒΙΩΝ, ΤΣΩΡΤΣΙΛ, ΑΜΥΝΑ, ΖΟΝΑΡ, ΣΟΡΑΙΓ, ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΙΣΘΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΚΟΡΙΝΘΟΣ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ, ΣΑΣΩΝ, ΠΟΝΤΟΣ, ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΚΕΜΑΛ, ΝΟΜΠΕΛ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΟΥΚΡΑΝΙΑ, ΕΘΝΑΡΧΗΣ, ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ