Τριπτά και λειασμένα νεολιθικά εργαλεία από τον Μακρύγιαλο Πιερίας


Τριπτά και λειασμένα
νεολιθικά εργαλεία
από τον Μακρύγιαλο Πιερίας

Της Σουλτάνας Γερούση

Πρόκειται για διδακτορική διατριβή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (σελ. 159), του 1999.

Περίληψη:

Η διατριβή μελετά συνολικά 296 στιλβωμένα εργαλεία, από την φάση ΙΙ του νεολιθικού οικισμού Μακρύγιαλου στην Πιερία. Όλα τα εργαλεία βρέθηκαν σε χώρους διαμονής, αποθήκευσης ή παραγωγής τροφίμων. Η μελέτη σκοπεύει στην παροχή ενός μορφολογικού και λειτουργικού ορισμού των εργαλείων και προσπαθεί επίσης να καθορίσει τα υλικά με τα οποία χρησιμοποιήθηκαν τα εργαλεία. Τέλος, έχει και έναν τρίτο στόχο, τον προσδιορισμό των τεχνικών κατασκευής των εργαλείων και την μακροσκοπική ταυτοποίηση των πετρωμάτων από τα οποία κατασκευάσθηκαν.
Σε παράρτημα, κατάλογος των εργαλείων τόμου ΙΙ σε 75 σελίδες και 56 σχέδια.

The dissertation studies a total of 296 ground and polished tools from phase II of the Neolithic settlement of Makriyialos in Pieria. All the tools were found in residence, storage or food production premises. The study aims to provide a morphological and functional definition of the tools, and also attempts to define the materials on which the tools were used. Finally, the study has a third aim, that is, to determine the construction techniques of the tools and the macroscopic identification of the rocks they were made of. Annex: Volume II list of tools in 75 pages and 56 drawings of tools.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΣ, ΠΙΕΡΙΑ, ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ, ΑΠΘ, ΓΕΡΟΥΣΗ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΣΤΙΛΒΩΣΗ, ΤΡΙΠΤΑ, ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ


Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ