Αίγαγρος ο μακεδονικός και άλλα μοναδικά μακεδονικά αιγοειδή και βοοειδή ζούσαν στα Πετράλωνα Χαλκιδικής, πριν από 800.000 χρόνια!


Αίγαγρος ο μακεδονικός
και άλλα μοναδικά μακεδονικά
αιγοειδή και βοοειδή
ζούσαν στα Πετράλωνα
της Χαλκιδικής,
πριν από 800.000 χρόνια!


Η μορφομετρική ανάλυση του αιγοειδούς Caprinae ibex macedonica από τα Πετραλώνα (Χαλκιδικής, Μακεδονίας) καταδεικνύει τον αρχαϊσμό αυτού του αίγαγρου (ibex), που του επιτρέπει να συμπεριληφθεί στους πληθυσμούς του τέλους του Μέσου Πλειστόκαινου. Στην έρευνα παρέχεται έτσι μια νέα ερμηνεία αυτού του είδους και μια αναθεωρημένη (διορθωμένη) προτεινόμενη διάγνωση. (*)
Τρία δόντια ανήκουν σε ένα βοοειδές, το οποίο μπορεί να συμπεριλαμβάνεται στο είδος του πλιότραγου / Pliotragus. Είναι η πρώτη φορά που διαπιστώνεται η παρουσία αυτού του γένους στην Ελλάδα. Η μορφολογία επιτρέπει την αναφορά του σε ένα νέο είδος: Pliotragus macedonicus sp. nov. Αυτή η ανακάλυψη επικεντρώνει τον προβληματισμό σχετικά με την χρονολογική επέκταση αυτού του γένους στην Νότια Ευρώπη, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, όπου θα μπορούσε να επιβιώσει πολύ περισσότερο από ό,τι στις άλλες περιοχές της Ευρώπης.

Morphometric analysis of the C. ibex macedonica from Petralona (Greece) puts in evidence the archaism of this ibex and permits to include it in the late Middle Pleistocene populations. A new interpretation of the type is given and an emended diagnosis proposed.
Three cheek teeth belong to a Bovid, which can be assigned to Pliotragus. It is the first occurrence of this genus in Greece. The morphology permits to report it to a new species: Pliotragus macedonicus sp. nov. This discovery focus the problematic on the chronological extension of this genus in Southern Europe, particularly in Greece where it could survive much more lengthily than in the other regions of Europe.(*) Περίπου 800.000 - 500.000 χρόνια πριν, η ίδια χρονολόγηση, που ο δρ. Άρης Πουλιανός και ο δρ. Νίκος Πουλιανός υποστηρίζουν στις δημοσιεύσεις τους.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ, ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ, ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ, ΤΣΟΥΚΑΛΑ, ΑΙΓΑ, ΑΙΓΟΕΙΔΗ, ΑΙΓΑΓΡΟΣ, ΒΟΔΙ, ΒΟΟΕΙΔΗ, ΤΡΑΓΟΣ, ΠΑΝΙΔΑ, ΠΛΕΙΣΤΟΚΑΙΝΟ


Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ