ΤΟ ΜΙΝΩΙΚΟ ΑΝΑΚΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (του 1900 π.Χ.) ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΑΜΑΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΡΗΤΗ


ΤΟ ΜΙΝΩΙΚΟ ΑΝΑΚΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
(του 1900 π.Χ.)
ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΑΜΑΡΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΡΗΤΗ

THE MINOAN PALATIAL CENTRE
OF MONASTIRAKI AMARIOU
IN WEST-CENTRAL CRETE


Της ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΚΑΝΤΑ

Το ανακτορικό κέντρο στο Μοναστηράκι (1900-1700 π.Χ.) βρίσκεται υπό διερεύνηση από το 1980, και μεγάλο μέρος του έχει ανακαλυφθεί. Η κεντρική περιοχή του κέντρου δεν ξανακτίσθηκε ποτέ, μετά την καταστροφή του από έντονη φωτιά. Ως εκ τούτου, ευρέθησαν επίσημες περιοχές, αποθήκες και τρία αρχεία, με όλο το αρχικό τους περιεχόμενο. Τα ερείπια από το εσωτερικό των πίθων και οι μεγάλες ποσότητες οστών ζώων δίνουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την οικονομία και την διατροφή των ανθρώπων στην πρωτο-ανακτορική περίοδο.
Η αρχιτεκτονική του χώρου, τα στοιχεία για τον πολεοδομικό σχεδιασμό και το αποχετευτικό σύστημα δείχνουν την ύπαρξη ισχυρής κεντρικής εξουσίας στο Μοναστηράκι. Η εξάρτηση του Μοναστηρακίου από την Φαιστού μπορεί να φανεί στα ευρήματα, τα οποία μοιάζουν με αυτά του ανακτόρου της Φαιστού. Η ίδια εικόνα παρατηρείται και στην διοικητική οργάνωση του χώρου, με βάση τη μελέτη των εκατοντάδων σφραγίδων που βρέθηκαν στο Μοναστηράκι. Η συγκριτική μελέτη των ευρημάτων του Μοναστηρακίου και εκείνων που προέρχονται από άλλα πρωτο-ανακτορικά κέντρα της Κρήτης έδωσε νέα στοιχεία για την ιστορία του νησιού κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου.


By ATHANASIA KANTA

The palatial centre at Monastiraki (1900-1700 BC) has been under investigation since 1980, during which time a large part of it has been unearthed. The core area of the centre was never reoccupied after its destruction by intense fire. Therefore, official areas, storerooms, and three sealing archives were found in situ with all their original contents. The remains from the interior of the pithoi and the large quantities of animal bones give valuable information concerning the economy and the diet of the people in the Proto-palatial period.
The architecture of the site, the evidence for urban planning, and the drainage system indicate the existence of a strong central authority at Monastiraki. The dependence of Monastiraki on Phaistos can be seen in the finds, which resemble those from the Phaistos palace. The same picture is seen in the administrative organization of the site, based on the study of the hundreds of sealings found at Monastiraki. The comparative study of the Monastiraki finds and those from other Proto-palatial sites in Crete has provided new evidence about the history of the island during this period.

(*) Michael Ventris Memorial Lecture, 15 May 2013

ΠΗΓΗ: BICS-57-1 – 2014
© 2014 Institute of Classical Studies University of London.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: ΚΡΗΤΗ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ, ΦΑΙΣΤΟΣ, ΜΙΝΩΙΚΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟ, ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ, ΣΦΡΑΓΙΔΟΛΙΘΟΣ, ΣΦΡΑΓΙΔΟΛΙΘΟΙ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΑΜΑΡΙ

Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ