Βωμός της Νεμέσεως σε αρχαίο ελληνικό θέατρο στην Ταυρίδα/Κριμαία!


Βωμός της Νεμέσεως
σε αρχαίο ελληνικό θέατρο
στην Κριμαία!Σε μαρμάρινο βωμό (σιαστάσεων 19,5 Χ 12 Χ 5,2 εκατ.) ευρέθη επιιγραφή υπέρ της θεάς Νεμέσεως, κι έτσι πιστοποιείται λατρεία της στον Βόρειο Πόντο!
Πρόκειται για ορθογώνιο μονολιθικό βωμό (του οποίου λείπει η κάτω αριστερή γωνία). Στην κορυφή υπάρχει ορθογώνιο άνοιγμα (3,6 Χ 1,2 Χ 2.4 εκατ.). Το επάνω μέρος του βωμού δείχνει ζημιά από καπνό, πιθανώς λόγω της καύσης θυμιάματος. Στο εμπροστινό μέρος υπάρχουν πέντε γραμμές ελληνικού κειμένου:

ἀγαθῇ τύ-
χῃ
θεᾷ Νεμέ-
σει Βασιλε-
ίδης Καλοῦ

Αγαθή τύχη. Ο Βασιλίδης, γιος του Καλού, αφιερωμένο στην Θεά Νεμέσι.

Βρέθηκε στην Σεβαστούπολη της Χερσόνησου της Ταυρίδας / Κριμαίας. Στο νότιο τμήμα της Χερσονήσου, στην περιοχή αρχαίου ελληνικού θεάτρου, του 4ου αιώνα π.Χ. Βρέθηκε το 1964, στις ανασκαφές του Ο.Ι. Dombrovsky.


Φυλάσσεται στο National Preserve of Tauric Chersonesos, 138/36760.
Η αφιερωτική επιγραφή είναι του 2ου μισού του 2ου - αρχές 3ου αι.

ΠΗΓΗ: Solomonik 1960a 133; ΝϋΡΧ II (Solomonik 1973) 126 (= Bull., 1974, 380).

Στην περιοχή αυτή βρέθηκε το 1957 και ένας άλλος μικρός βωμός, με λατινική αφιέρωση επίσης στην θεά Νεμέσι (ЛНХТ 10), επίσης στην περιοχή του αρχαίου θεάτρου. Η θεά ήταν προστάτις αγώνων, ειδικότερα, αγώνων μονομάχων (για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. Robert, Gladiateurs, 64 και № 167).
Το όνομα Βασιλείδης είναι ευρέως διαδεδομένη στην Βόρεια Μαύρη Θάλασσα. (Και σήμερα το επίθετο Βασιλειάδης είναι συχνότατο μεταξύ των Ελλήνων στον Πόντο)!
Το όνομα Καλούς/Καλός, επιβεβαιώνεται πολλές φορές στον Βόσπορο.

Βλ. και Masson 1957, 165, Dovatur 1965, 815, § 7.3, Tokhtasiev 2009, 510; 2011, 521.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: ΠΟΝΤΟΣ, ΤΑΥΡΙΔΑ, ΤΑΥΡΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ, ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΣ, ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΗ, ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ, ΝΕΜΕΣΙΣ, ΝΕΜΕΣΗ, ΑΡΧΑΙΟΣ ΒΩΜΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, ΚΑΛΟΥΣ, ΚΑΛΟΣ, ΚΡΙΜΑΙΑ, ΒΟΣΠΟΡΟΣ, ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΓΡΑΦΗ, ΕΠΙΓΡΑΦΗ

Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ