Το Ηραίον Σάμου ιδρύθηκε πριν από 6.500 χρόνια! Το 2000 π.Χ. ήταν ο μεγαλύτερος νησιωτικός οικισμός του Ανατολικού Αιγαίου!


Το Ηραίον Σάμου
ιδρύθηκε πριν από 6.500 χρόνια!

Το 2000 π.Χ. ήταν ο μεγαλύτερος νησιωτικός οικισμός του Ανατολικού Αιγαίου! 

Της Ουρανίας Κουκά
(Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου)


Τα αρχαιολογικά δεδομένα από θέσεις του προϊστορικού Αιγαίου σε συνδυασμό με ποικίλες αρχαιομετρικές αναλύσεις έχουν οδηγήσει κατά καιρούς σε χάραξη επί χάρτου χερσαίων και διαθαλάσσιων οδών επικοινωνίας. Με την πρόοδο των ερευνών οι οδοί αυτοί αναθεωρούνται ή διευρύνονται, διαφωτίζοντας συνάμα την κατεύθυνση, το περιεχόμενο και την ένταση των θαλάσσιων διαλόγων στο Αιγαίο από την Εποχή του Λίθου ως τα τέλη της Εποχής του Χαλκού.

Οι πρόσφατες ανασκαφές στο Ηραίον Σάμου (2009-2013) αποκάλυψαν:

-Για πρώτη φορά την ίδρυση του Ηραίου κατά την Χαλκολιθική περίοδο (4500-3000 π.Χ.),

-τον οχυρωμένο οικισμό της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού Ι-ΙΙ/πρώιμης (3000-2500 π.Χ.),

-το ανατολικό όριο του πρωτοαστικού οικισμού της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού ΙΙ/ύστερης-ΙΙΙ (2500-2000 π.Χ.), και

-εντυπωσιακά τείχη και οικήματα της Μέσης Εποχής του Χαλκού (2000-1750 π.Χ.), κατά την οποία το Ηραίον φαίνεται πως διατηρεί τον πρωτοαστικό του χαρακτήρα και είναι ο μεγαλύτερος νησιωτικός οικισμός του ανατολικού Αιγαίου.

Κεραμική και μικρά ευρήματα από τις φάσεις αυτές θα παρουσιαστούν στα ανασκαφικά τους συμφραζόμενα και θα συζητηθούν στο ευρύτερο πολιτιστικό πλαίσιο του Αιγαίου, προκειμένου να καταγραφούν οι πτυχές και η ένταση της κλιμακούμενης από τη Χαλκολιθική έως και τη Μέση Εποχή του Χαλκού πολιτισμικής διάδρασης του Ηραίου και ευρύτερα της Σάμου με τη γειτονική Μ. Ασία, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την παλαιοανακτορική Κρήτη.

ΠΗΓΗΑπό διάλεξη της κ. Ουρανίας Κουκά (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου) με τίτλο «Θαλάσσιοι διάλογοι: Μεγέθη και τρόποι αλληλεπίδρασης μεταξύ προϊστορικού Ηραίου Σάμου και του υπόλοιπου Αιγαίου», που διοργάνωσε ο Αιγεύς και το Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών, την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018, ώρα 19:00, στο Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών. ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: ΗΡΑΙΟΝ ΣΑΜΟΥ, ΗΡΑΙΟ, ΣΑΜΟΣ, ΚΟΥΚΑ, ΑΙΓΑΙΟ, ΗΡΑ

Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ