Το ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ για το «Μακεδονικό»


Το ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
για το «Μακεδονικό»

ΨΗΦΙΣΜΑ

   To Αυστραλιανό Ινστιτούτο Μακεδονικών Σπουδών από της ιδρύσεώς του το 1986, προβάλλει τον πολιτισμό και την ιστορία του μακεδονικού Ελληνισμού και υπερασπίζεται με επιστημονικά επιχειρήματα τα ιστορικά και πολιτιστικά δίκαια της Μακεδονίας.
Ως επιστημονικό ίδρυμα, το ΑΙΜΣ, με άρθρα και δημοσιεύσεις του, απέδειξε ότι η Μακεδονία υπήρξε αναπόσπαστο κομμάτι του ελληνικού κόσμου και δεν λειτούργησε ποτέ εθνικά, ως κράτος-έθνος, αλλά φυλετικά μόνον, προβάλλοντας την ελληνική γλώσσα, ιστορία και πολιτισμό των Ελλήνων.
Το ΑΙΜΣ πιστεύει και αγωνίζεται, προκειμένου να καταστεί παγκόσμιο βίωμα η ιστορική αλήθεια, όπως αυτή αναδύεται από τα σπλάχνα της Μακεδονικής γης και τα συγγράμματα των αρχαίων,  ότι η Μακεδονία υπήρξε γεωγραφικό διαμέρισμα του Ελληνικού χώρου και οι κάτοικοί της, ελληνική φυλή, με κοινή γλώσσα, θρησκεία, έθιμα και παραδόσεις και κοινή πολιτιστική κληρονομιά με τους υπόλοιπους Έλληνες.
Το ΑΙΜΣ υποστηρίζει ότι ο όρος «Μακεδονία» και «Μακεδόνες»
 δεν μπορεί και δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί από κανέναν λαό, ή φυλή, για να δηλώσει έθνος και εθνότητα. Ουδείς άλλος λαός ή φυλή, για παράδειγμα, μπορεί να ονομασθεί «Μηδία» ή «Περσία» γιατί το σύγχρονο κράτος τους ονομάζεται «Ιράν».
Το ΑΙΜΣ υποστηρίζει την εδαφική ακεραιότητα της γείτονας χώρας και πιστεύει ότι η ύπαρξή της ως κράτους-έθνους επιλύει θετικά για την Ελλάδα και τους Έλληνες το «βαλκανικό ζήτημα», ύστερα από την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Το ΑΙΜΣ παρακολουθεί και εκτιμά τις προσπάθειες που καταβάλλει η Ελληνική Πολιτεία, προκειμένου να εξευρεθεί μια συμβιβαστική λύση, βιώσιμη και αξιοπρεπής, για τα εθνικά δίκαια και την ιστορία του Μακεδονικού Ελληνισμού, ώστε η γείτονα χώρα να βρει τον δρόμο της μέσα στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη και να υπάρξει συγκρητισμός και συνεργασία του κράτους αυτού με την Ελλάδα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αυστραλιανού Ινστιτούτου Μακεδονικών Σπουδών, εν όψει της επικείμενης διαπράγμάτευσης και των επιστασμένων διαβουλεύσεων,

ΨΗΦΙΖΕΙ

· Αποδεχόμαστε και υπερψηφίζουμε, όπως το πράξαμε ως ΑΙΜΣ, το 1992 στη Λισσαβώνα, ως ευχετικά ιδεώδη την εθνικά συνειδησιακή πρόταση να μην υπάρξει  άμεση ή έμμεση χρήση του ονόματος της Μακεδονίας  ή παράγωγού του από τους γείτονές μας.
· Καταδικάζουμε συλλήβδην και τις πέντε ποικιλίες της φημολογούμενης ονοματοδοσίας του γειτονικού κράτους, που αποδίδονται στον διαμεσολαβητή Μάθου Νίμιτς, όπως εμφανίζονται σε μορφή δύο λέξεων.
· Αποκλείουμε και καταδικάζουμε κάθε νέα πρόταση χρήσης σύνθετης ονομασίας με ιστορική ή χρονολογική έννοια («νέα», «σύγχρονη» κλπ).
· Ως αξεπάραστη κόκκινη γραμμή, θέτουμε σύνθετη ΜΟΝΟΛΕΚΤΙΚΗ γεωγραφική ονομασία, όπου ο όρος «Μακεδονία» να εμφαίνεται προσδιοριστικά σε μία και αδιαίρετη (αδιαχώριστη) λέξη στη σλαβική γλώσσα.
· Το τελικό προϊόν της διαπραγμάτευσης να ισχύει έναντι όλων και για πάσα χρήση.
· Το τελικό προϊόν να ισχύσει μόνον και εφόσον η γείτονα χώρα συνταγματικά:
o          (α) αποτάξει κάθε αλυτρωτική, επεκτατική και αποσχιστική βλέψη όχι μόνο στο έδαφος αλλά και στην ιστορία και τον πολιτισμό της Ελλάδας και των Ελλήνων,
o          (β) έμπρακτα απαλείψη, αποκαθηλώσει και  καταργήσει κάθε έκφανση αλυτρωτισμού και επεκτατισμού (σχολικά βιβλία, μνημεία, ονόματα, χάρτες και ό,τι άλλο εργαλείο έχει χρησιμοποιήσει μέχρι σήμερα για να μιμούνται και να παριστάνουν δήθεν τους αρχαίους Μακεδόνες,
o           (γ) να διασφαλιστούν εγγυήσεις ότι το τελικό προϊόν της πράξης θα είναι πάγιο και μη ανατρέψιμο  από την στάση της εκάστοτε κυβέρνησης, και
o           (δ) να προβλέπει συγκεκριμένες κυρώσεις σε περίπτωση που η απέναντι πλευρά αθετήσει μέρος της συμφωνίας.

Το Αυστραλιανό Ινστιτούτο Μακεδονικών Σπουδών καλεί την Ελληνική Πολιτεία να πράξει το ιστορικό και πατριωτικό της καθήκον, υπερασπιζόμενη την ιστορία και τον πολιτισμό της Μακεδονίας.ΑUSTRALIAN INSTITUTE OF MACEDONIAN STUDIES
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Μελβούρνη, 23 Ιανουαρίου 2018.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ, ΣΚΟΠΙΑ, ΣΚΟΠΙΑΝΟ, ΠΓΔΜ, FYROM

Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ