The origin and transformation of sexes

The origin and transformation
of sexesΠοια είναι η έννοια του φύλου, του sex; Σε αυτή την ερώτηση έχουν γραφτεί χιλιάδες βιβλία, αλλά μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμμία καθολικά αποδεκτή απάντηση.
Ο Δαρβίνος γράφει: «Αυτός που θα εξηγήσει κατηγορηματικά γιατί, για παράδειγμα, ένας ελέφαντας ή μια αλεπού δεν γεννά κάτω από περιορισμό στη φυσική του πατρίδα, ενώ ο κατοικίδιος χοίρος ή σκύλος γεννά ελεύθερα κάτω από τις πιο ποικίλες συνθήκες, θα είναι ταυτόχρονα ικανός να δώσει μια οριστική απάντηση στην ερώτηση γιατί δύο διακριτά είδη, καθώς και οι υβριδικοί τους απόγονοι, όταν διασταυρώνονται, γίνονται γενικά λίγο-πολύ στείροι, ενώ δύο εξημερωμένες ποικιλίες όταν διασταυρώνονται και οι μιγάδες απόγονοί τους είναι τελείως γόνιμες».
Ο Richard Dawkins ήρθε να αμφιβάλει για την αναγκαιότητα των φύλων: «Αν υπάρχει σεξ, γιατί μόνο δύο φύλα; Γιατί όχι τρία ή τέσσερα; Μία εξαιρετικά αναπάντητη ερώτηση [σχετικά με την εξέλιξη] είναι για τι είναι το φύλο;».
Αυτός ακριβώς είναι ο σκοπός αυτού του βιβλίου: Να απαντήσουμε στα παραπάνω και στις ακόλουθες ερωτήσεις:
- Τι είναι το φύλο/σεξ;
- Ποια είναι η λειτουργία των φύλων;
- Ποιος είναι ο ρόλος των φύλων στον δαρβινισμό;
Το «The origin and transformation of Sexes» απαντά σε αυτές τις ερωτήσεις. Η φιλοσοφική άποψη είναι προκλητική, συχνά πολύ πέρα από τις προηγούμενες προσπάθειες εξήγησης. Ο συγγραφέας παρουσιάζει μια νέα, αρκετά ανυποψίαστη πολιτιστική ερμηνεία του τι συνέβη στην Αρχή, βασισμένη στην άριστη γνώση των πιο αρχαίων ανθρώπινων δημιουργημάτων.
Και ναι, το «The origin and transformation of Sexes» δίδει μια φυσιολογική απάντηση στις αμφιβολίες του κ. Richard Dawkins για το «γιατί μόνο δύο φύλα» - ακριβώς επειδή αλλιώς δεν θα υπήρχαμε.
Μία τελική συμβουλή - ίσως είναι καλύτερα ο αναγνώστης να διαβάσει το κείμενο δύο φορές - ως άνδρας και ως γυναίκα. Είναι γνωστό ότι ο καθένας από εμάς αποτελείται από τα δύο φύλα, αν και σε διαφορετικές αναλογίες και δεν το γνωρίζει συνειδητά.

Για ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ, ΕΔΩ.

The origin and transformation of Sexes


What is the meaning of Sex? On this question thousands of books have been written, but till the present day there is not any conventional answer.
Darwin writes: “He who will explain in a definite manner why, for instance, an elephant or a fox will not breed under confinement in its native country, whilst the domestic pig or dog will breed freely under the most diversified conditions, will at the same time be able to give a definite answer to the question why two distinct species, when crossed, as well as their hybrid offspring, are generally rendered more or less sterile, while two domesticated varieties when crossed and their mongrel offspring are perfectly fertile.”
Richard Dawkins came to doubt the necessity of sexes: “If there is sex, why just two sexes? Why not three or four? One outstandingly unanswered question [about evolution] is what sex is for?”
This is precisely the aim of this book - to answer the above and the following questions:
- What is sex?
- What is the function of the sexes?
- What is the role of the sexes in Darwinism?
Sexes answer these questions. The philosophical concept is provocative, often far beyond the previous attempts at explanation. The author holds forth a new, quite unsuspected cultural interpretation of what happened at the Beginning grounded on excellent knowledge of the most ancient human artifacts.
And yes, Sexes give a natural response to Mr. Richard Dawkins’ doubts why just two sexes – just because we would not exist any longer. The simple answers appear seldom overgrown with a variety of complicated structures we all alone fabricate by narcissism.
One final guess – perhaps it seems better to read the text twice – as a male and as a female. It is well known that anyone of us is composed of both sexes although in different proportions and not always aware of it.

READ HERE.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: ΣΕΞ, SEX, ΔΑΡΒΙΝΟΣ, ΦΥΛΟ, ΝΤΩΚΙΝΣ, ΜΑΡΙΤΣΑΣ, ΝΤΟΚΙΝΣ
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ