Η συμφωνία που υπεγράφη περιέχει τόσες αντιφάσεις, ανακρίβειες, αοριστίες και δομικές αδυναμίες, που είναι σίγουρο, ότι θα καταπέσει… - Του Λ. Μπαρτατίλα


Η συμφωνία που υπεγράφη
περιέχει τόσες αντιφάσεις,
ανακρίβειες, αοριστίες
και δομικές αδυναμίες,
που είναι σίγουρο,
ότι θα καταπέσει…


Η συμφωνία που υπεγράφη περιέχει τόσες αντιφάσεις, ανακρίβειες, αοριστίες και δομικές αδυναμίες, που είναι σίγουρο, ότι θα καταπέσει.
1ον) Το μορφικό της γράφημα ακολουθεί ανιούσα μορφή εκ προοιμίου, ενώ τα επί μέρους άρθρα που στηρίζονται στο προοίμιο, προκειμένου να ισχυροποιηθούν και να έχουν νομική κατοχύρωση, τελικώς ακολουθούν κατιούσα μορφή, άρα ακυρώνονται ή αδυνατίζουν με αποτέλεσμα τελικά να μην έχουν νομική και εκτελεστέα ισχύ. Με απλά λόγια το προοίμιο επικαλείται δυνατές και κυρωμένες συμβάσεις, όπως την χάρτα του ΟΗΕ, την Τελική Πράξη Του Ελσίνκι ακόμη και το Διεθνές Δίκαιο, αλλά τα επί μέρους άρθρα δεν έχουν την αντίστοιχη δυνατή και μελλοντικά κυρωμένη ισχύ. Π.χ. ο λαός των Σκοπίων έχει το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού σύμφωνα με την Χάρτα του ΟΗΕ και την Τελική Πράξη Του Ελσίνκι του 1975, με την υποχρέωση όμως να σεβαστεί το δικαίωμα του προσδιορισμού και της ιστορίας άλλων λαών. Δηλαδή δεν μπορεί να περιέχει τον όρο Μακεδονία, αφού ο όρος αυτός ανήκει μόνον στην Ελλάδα. Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΗ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ (ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ).
2ον) Σε όλη την συμφωνία τα Σκόπια (δηλαδή το Δεύτερο Μέρος) ονομάζονται Βόρεια Μακεδονία, ενώ όπου γίνεται αναφορά για την Ελληνική Μακεδονία ονομάζεται Βόρειο Τμήμα του Πρώτου Μέρους. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ελληνικό Σύνταγμα, αυτό που στην συμφωνία καλείται Βόρειο Τμήμα του Πρώτου Μέρους, ονομάζεται διοικητικά και νομικά ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ.
3ον) Στο άρθρο 1.3.β αναφέρεται ότι, η ιθαγένεια του Δευτέρου Μέρους θα είναι Μακεδονική, ενώ στο άρθρο 1.3.δ ρητά αναφέρεται ότι οι όροι «Μακεδονία» και « Μακεδόνας» έχουν την έννοια που αποδίδεται στο Άρθρο 7. Στο άρθρο7.1 αναφέρεται ότι τα δύο μέρη αναγνωρίζουν ότι η εκατέρωθεν αντίληψη τους ως προς τους όρους «Μακεδονία» και «Μακεδόνας» αναφέρεται σε διαφορετικό ιστορικό πλαίσιο. Δηλαδή οι Σκοπιανοί θα ονομάζονται «Μακεδόνες από το 2018 και μετά» και οι Έλληνες Μακεδόνες «Μακεδόνες από το 808π.Χ έως το 2018»;
4ον) Στο άρθρο 1.3.γ αναφέρεται ότι η επίσημη γλώσσα του Δευτέρου Μέρους θα είναι η «Μακεδονική γλώσσα»… Όπως περιγράφεται στο άρθρο 7.3 και 7.4 της παρούσας συμφωνίας. Όμως στο άρθρο 7.4 αναφέρεται ότι η Μακεδονική γλώσσα ανήκει στην ομάδα των Νότιων Σλαβικών Γλωσσών. Τελικά η γλώσσα των Σκοπιανών θα είναι η «Μακεδονική» ή τα «Νοτιο-Σλαβικά»;
5ον) Η κατοχύρωση μια γλώσσας ή ακόμη και τοπικής διαλέκτου είναι έργο των επιστημόνων γλωσσολόγων, το οποίο βασίζεται σε αναγνωρισμένες διεθνείς μελέτες βασισμένες σε ιστορικές και αρχαιολογικές ανακαλύψεις και ΠΟΤΕ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ οιασδήποτε χώρας και χρονικής στιγμής.
6ον) Στο άρθρο 1.4.α αναφέρεται ότι πρώτα η Ελλάς, χωρίς καθυστέρηση, θα καταθέσει τη Συμφωνία στο Κοινοβούλιο της για κύρωση. Στο άρθρο 1.4.β αναφέρεται ότι αφού η συμφωνία κυρωθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο τότε θα γνωστοποιηθεί στο Δεύτερο Μέρος. Προκύπτει το εξής σημαντικό ερώτημα: αφού τα Σκόπια ζητούν το όνομα, ΓΙΑΤΙ πρέπει πρώτα η Ελλάς να το κυρώσει και όχι αυτός που το ζητάει, δηλαδή τα Σκόπια; Αν η Ελλάς το κυρώσει και τα Σκόπια όχι, ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΘΕΙ Η ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ από τα προβλήματα που έχουν ήδη προκύψει ή θα προκύψουν στο μέλλον;
7ον) Στο άρθρο 4.2 αναφέρεται ότι έκαστο μέρος δεσμεύεται να μην προβαίνει σε αλυτρωτικές δηλώσεις. Οι στίχοι του Εθνικού Ύμνου των Σκοπίων περιλαμβάνουν τα ονόματα τριών βουλγαρικών ονομάτων δηλαδή των Γκότσε Ντέλτσεφ, Πίτου Γκούλι και Ντάμε Γκρούεφ (οι Σκοπιανοί τους θεωρούν ήρωες Σκοπιανούς) που πολέμησαν εναντίον της Ελλάδος. Ποια καλή πίστη υπάρχει λοιπόν για να προχωρήσει αυτή η συμφωνία; Ας σημειωθεί, ότι η Βουλγαρία δεν αναγνωρίζει Μακεδονική γλώσσα και στις διπλωματικές συναντήσεις μεταξύ Βουλγαρίας-Σκοπίων δεν χρησιμοποιεί διερμηνέα. Επίσης, στα Ελληνικά σχολικά βιβλία θα ισχυριστούμε ότι δεν υπήρξε ο ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ, ο ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΧΥΘΗΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΙΜΑ ΗΡΩΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ;
8ον) Το άρθρο 13 που αναφέρεται στο Δίκαιο της Θάλασσας έχει ήδη επισημανθεί, ακόμη και μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
Κατά συνέπεια η συμφωνία αυτή είναι αστήριχτη σε επιστημονικό, διεθνές, νομικό, οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο και θα καταπέσει.
Φυσικά αυτό δεν σημαίνει, ότι εμείς δεν θα πρέπει να κάνουμε το χρέος μας ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΕΒΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΟΝΟΥΣ ΜΑΣ…

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ, ΣΚΟΠΙΑ, ΣΚΟΠΙΑΝΟ, ΠΓΔΜ, FYROM, ΜΠΑΡΤΑΤΙΛΑΣ, Ντελτσεφ, Γκουλι, Γκρουεφ, ΜΕΛΑΣ, ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ, Μακεδονικη γλωσσα

Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ