Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες


Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας και το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς συνδιοργανώνουν Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΦΕΚ 3439/17.8.2018) που θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά.
Το ΠΜΣ «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες» προκηρύσσει στις δύο ειδικεύσεις σπουδών του για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19:
·        30 θέσεις μεταπτυχιακών σπουδαστών για την Ειδίκευση «Σύγχρονα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδικτύου, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Ασφάλεια Συστημάτων».
·        30 θέσεις μεταπτυχιακών σπουδαστών για την Ειδίκευση «Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση».

Η προκήρυξη καθώς και οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017 (ενδεικτικά: πτυχιούχοι Σχολών ή Τμημάτων Πληροφορικής, Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Μηχανικών Τ.Ε., Πολυτεχνικών, Θετικών, Τεχνολογικών, Κοινωνικών, Οικονομικών, Νομικών, Φιλοσοφικών, και Ανθρωπιστικών Επιστημών καθώς και των Επιστημών της Αγωγής).

Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποψηφιότητας στη γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (Καστοριά) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας από Δευτέρα έως Πέμπτη, ώρες 11:00-13:00 ή με αποστολή συστημένου φακέλου στη Διεύθυνση: Π.Μ.Σ. «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες», Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Περιοχή Φούρκα, Καστοριά 52100.


Τα γνωστικά αντικείμενα που αφορούν την ειδίκευση του ΠΜΣ «Σύγχρονα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδικτύου, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Ασφάλεια Συστημάτων» είναι οι επικοινωνίες, τα κατανεμημένα διάχυτα υπολογιστικά συστήματα και η ασφάλεια συστημάτων, τα οποία αποτελούν κλάδους της επιστήμης της Πληροφορικής με διαρκώς αυξανόμενη δυναμική.

Η ειδίκευση του ΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση» εστιάζει σε προχωρημένα θέματα χρήσης και διαχείρισης των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Η συγκεκριμένη ειδίκευση ενσωματώνει σύγχρονα γνωστικά πεδία μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η μοντελοποίηση με 3Δ γραφικά, η εφαρμογή τεχνολογιών μεικτής πραγματικότητας (Virtual Reality, Augmented Reality, Virtual Worlds) καθώς και οι κινητές τεχνολογίες διαδικτύου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης με τελικό σκοπό την αποτελεσματική σύνδεση των τεχνολογιών αυτών με τις ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Παράλληλα εφοδιάζει τους φοιτητές με τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες κρίνονται απαραίτητες στο αναδυόμενο διεπιστημονικό πεδίο των τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση συμβάλλοντας στην χάραξη και την διαμόρφωση της νέας ψηφιακής στρατηγικής στην εκπαίδευση.

Η χρονική διάρκεια του ΠΜΣ είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα, ενώ για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε έξι μαθήματα στο πρώτο εξάμηνο, η επιτυχής εξέταση σε έξι μαθήματα στο δεύτερο εξάμηνο και η εκπόνηση και συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στο τρίτο εξάμηνο. Η αξιολόγηση των μαθημάτων πραγματοποιείται με την εκπόνηση εργασιών ή/και εξετάσεων.

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 960€ ανά εξάμηνο σπουδών (2.880 € για το σύνολο του Προγράμματος). Με βάση την παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017 ποσοστό έως 30% των εισακτέων μπορεί να απαλλάσσεται από τα τέλη φοίτησης.

Η έναρξη των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί εντός του Οκτωβρίου 2018. Tα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά, Παρασκευή 16:00-22:00 και Σάββατο 08:30-18:00.

Καστοριά, 7 Σεπτεμβρίου 2018.


Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας,
Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς
Επικοινωνία:
Τηλ. 24670-871.82, 24670-87.062.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑΠροηγμενες Τεχνολογιες Πληροφορικης, Υπηρεσιες, Τεχνολογια, Πληροφορικη, Παιδεια, εκπαιδευση
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ