Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥ - του Κ. Τριανταφυλλίδη


Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ
ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
ΤΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥ


Η γονική υγεία, ο τρόπος ζωής και η διατροφή των γονέων επηρεάζουν, σε μεγάλο βαθμό, την ακεραιότητα του γενετικού υλικού του σπερματοζωαρίου, την ανάπτυξη των απογόνων, καθώς και τον κίνδυνο εκδήλωσης ασθένειας των απογόνων τους. Πρόκειται για ξεκάθαρο σημάδι, ότι οι εμπειρίες στη ζωή ενός ατόμου, μπορούν να επηρεάσουν τους απογόνους των επόμενων γενιών.
Πολλοί πίστευαν[1], σε παλαιότερες χρονικές περιόδους, ότι η αναπαραγωγή ήταν μια σχετικά απλή έννοια, ουσιαστικά γινόταν συνάντηση σπερματοζωαρίων και ωαρίων και η ανάμιξη των πατρικών και μητρικών χρωμοσωμάτων οδηγούσε στον σχηματισμό του νέου εμβρυονικού γονιδιώματος. Αυτό θα οδηγούσε το αναπτυξιακό πρόγραμμα, την μορφογένεση και, τελικά, την εμφάνιση ενός νέου ατόμου με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αργότερα, έγινε κατανοητό, ότι το περιβάλλον θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στην αναπαραγωγή, προσθέτοντας μια μη γενετική παράμετρο στην προέλευση του φαινοτύπου των απογόνων. Στη συνέχεια, αποδείχθηκε ότι η χρονική περίοδος γύρω από τη σύλληψη, κυρίως την ωρίμανση γαμετών και την πρώιμη εμβρυογένεση, ως ένα βασικό στάδιο όπου το περιβάλλον μπορεί να διαταράξει ή να τροποποιήσει την αναπαραγωγική διαδικασία μέσω επιγενετικών[2], κυτταρικών και φυσιολογικών μηχανισμών με συνέπειες στον φαινότυπο των απογόνων. Επιπλέον, τέτοιες περιβαλλοντικές αλληλεπιδράσεις θα μπορούσαν να συμβούν τόσο σε πατέρες όσο και σε μητέρες και να μεταδοθούν με την αναπαραγωγή.


Paternal LPD impacts on testicular morphology and epigenetic status. Representative histological images of NPD and LPD testes (A) with area of seminiferous tubules (B) and epithelium (C). Relative NPD and LPD testicular transcript expression of DNA methyltransferases (D) and folate-cycle enzymes (E). LPD sperm methylation status relative to NPD sperm (Log2 fold differences of reads per million, RPM) (F). DNA-repetitive elements’ distribution of differentially methylated loci (G). Pathway analysis of differentially methylated loci between NPD and LPD sperm (H). Relative NPD and LPD sperm transcript expression of differentially methylated genes (I). n = 8 males per dietary group. n = 2 pools of NPD and LPD sperm for F-I. Transcript expression in NPD tissues normalized to 0. Data are mean ± SEM for (B, E, and I). Data are mean ± SEM. *P < 0.05, **P < 0.01, ****P < 0.0001.

Ενώ η συσχέτιση μεταξύ της κακής διατροφής της μητέρας και των απογόνων της είναι γνωστή, οι μηχανισμοί που συνδέουν την πατρική διατροφή με την υγεία των απογόνων δεν είναι αρκετά τεκμηριωμένη. Σε εργασία[3] περιγράφεται πως επηρεάζεται η υγεία των απογόνων σε ένα μοντέλο ποντικού με υποσιτισμό, δηλ. διατροφής χαμηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες και δείχνουν, μέσω ενός κομψού πειραματικού σχεδιασμού, ότι το πατρικό σπερματοζωάριο και το σπερματικό πλάσμα ασκούν εξειδικευμένες βιοχημικές διεργασίες που επηρεάζουν την υγεία των απογόνων τους. Ειδικότερα, η πατρική δίαιτα χαμηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες επάγει υπομεθυλίωση (που σχετίζεται με μειωμένη έκκριση των ρυθμιστών μεθυλίωσης του DNA σε σύγκριση με τους άνδρες που τρέφονται με φυσιολογική δίαιτα πρωτεΐνης) σπερματοζωαρίων σε συνδυασμό με ανοσολογικές και αγγειακές αναμορφώσεις. Όλοι οι απόγονοι που προέρχονται από το σπέρμα ποντικών με υποσιτισμό ή το σπερματικό πλάσμα τους έγιναν βαρύτεροι με αυξημένη λιπώδη ικανότητα, δυσανεξία στη γλυκόζη, και άλλων διαταραχών.
Στην εργασία αποδεικνύεται ότι ο τρόπος ζωής των γονέων μπορεί να έχει μια διαχρονική επίπτωση στην υγεία των απογόνων, μέσω μηχανισμών γονιδιωματικού (επιγενετικού) και σπερματικού πλάσματος, μια επίδραση επαρκούς κλινικής σημασίας.

Το μήνυμα, και αυτής της εργασίας, είναι: έκκληση στους μελλοντικούς γονείς:

ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΙΝ
(τους μήνες, αλλά και τα χρόνια)
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:


[1] Tom P. Fleming "The remarkable legacy of a father’sdiet on the health of his offspring", PNAS 115, 9827-9829; 2/10/2018.
[2] ΕΠΙΓΕΝΕΤΙΚΗ είναι η μελέτη των αναστρέψιµων κληρονοµήσιµων αλλαγών στη έκφραση/λειτουργία των γονιδίων, που εµφανίζονται χωρίς κάποια αλλαγή στην αλληλουχία του πυρηνικού DNA.
[3] Adam J. Watkins, Irundika Dias, Heather Tsuro, Danielle Allen, Richard D. Emes, Joanna Moreton, Ray Wilson, Richard J. M. Ingram, και Kevin D. Sinclair «Paternaldiet programs offspring health through sperm- and seminal plasma-specificpathways in mice», PNAS 115 (40) 10064-10069; 2/10/2018.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για την ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΕΔΩ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για το DNA, ΕΔΩ.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΠΑΤΕΡΑΣ, ΓΟΝΕΙΣ ΓΟΝΙΟΣ, ΑΠΟΓΟΝΟΙ, ΠΑΙΔΙΑ, ΑΠΟΓΟΝΟΣ, ΠΑΙΔΙ, Τριανταφυλλιδης
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ