Ετοιμάζεται πράγματι το υπουργείο Εσωτερικών να δώσει δικαίωμα ψήφου σε 580.000 παράνομους μετανάστες; Ποια είναι αυτή ή επιτροπή εμπειρογνωμόνων που κάνει τέτοιου είδους εισηγήσεις; της Αθ. Κατσαφάδου


Ετοιμάζεται πράγματι
το υπουργείο Εσωτερικών
να δώσει δικαίωμα ψήφου
σε 580.000
παράνομους μετανάστες;

Ποια είναι αυτή ή επιτροπή εμπειρογνωμόνων,
που κάνει τέτοιου είδους εισηγήσεις;

Της δικηγόρου Αθηνάς Κατσαφάδου


Μέ τήν 109/2003 κοινοτική οδηγία ή οποία προτάθηκε (!) στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τήν κυβέρνηση Σημίτη (τού καταστροφέα τού ελληνικού λαού) επί ελληνικής προεδρίας, παραχωρείται ή νομιμοποίηση τών παρανόμως εισελθόντων μεταναστών καί διαμενόντων επί πενταετία στήν χώρα υποδοχής, καί μέ τήν 110/2003 κοινοτική οδηγία τούς παρέχεται καί ή δυνατότητα επανένωσης τών οικογενειών τους. Τό δικαίωμα ψήφου στις δημοτικές καί περιφερειακές εκλογές επαφίεται στήν διακριτική ευχέρεια εκάστης χώρας τής ΕΕ.
Τήν στιγμή πού οί Τούρκοι σουλατσάρουν προκλητικότατα στό Αιγαίο καί αυθαδιάζουν αυξάνοντας οσημέραι τήν επιθετικότητά τους σέ μή ανεκτά πλέον επίπεδα. Τήν στιγμή πού ή εσωτερική ασφάλεια τών Ελλήνων βρίσκεται σέ μηδενικό σημείο καί ή εγκληματικότητα μέ πρωτοφανή αγριότητα γιά τά ήθη τού φιλήσυχου λαού μας εκρήγνυται. Τήν στιγμή πού δέν γνωρίζει κανένας μας τί τεύξεται ή επιούσα, ό υπουργός εσωτερικών κύριος Σκουρλέτης σύμφωνα μέ πληροφορίες πού διακινούνται τίς τελευταίες ημέρες στά ΜΜΕ καί στό διαδίκτυο καί δέν έχουν διαψευστεί, ετοιμάζεται νά προωθήσει νομοσχέδιο περί απονομής τού εκλογικού δικαιώματος γιά τίς δημοτικές καί περιφερειακές εκλογές στούς λαθρομετανάστες τούς επί πενταετία διαμένοντες στήν χώρα μας μετά από εισήγηση επιτροπής εμπειρογνομώνων! Ποιοί αποτελούν αυτήν τήν επιτροπή τών εμπειρογνωμόνων; Τό επιχείρημα θά είναι σίγουρα πώς ακολουθούμε τήν ευρωπαϊκή κοινοτική οδηγία. Ή οδηγία όμως αυτή αφίεται στήν διακριτική ευχέρεια εκάστου κράτους. Γιατί λοιπόν τέτοια σπουδή από πλευράς υπουργείου; Τί πάνε νά προλάβουνε; Πού αποσκοπούν αυτές οί αντίθετες από τό συμφέρον τού ελληνικού λαού κινήσεις τής «Πρώτης φοράς Αριστεράς»;

Όταν μάλιστα:
Γνωρίζουν πολύ καλά, πώς οί μουσουλμάνοι ΔΕΝ ενσωματώνονται. Ή μέγιστη πλειοψηφία τών εισελθόντων παρανόμως στήν χώρα μας είναι μουσουλμάνοι. Καί δέν είναι πρόσφυγες. Ήδη, τό παραδέχτηκε επί τέλους ό λαλίστατος κατά τά άλλα υπουργός κ. Μουζάλας: «Μόνο τό 20% τών εισελθόντων στήν χώρα είναι πρόσφυγες». Θά μού επιτρέψετε παρά ταύτα, νά μή πιστέψω αυτόν τόν ανεκδιήγητο άνθρωπο, καί νά σκεφτώ, πώς αφού ό Μουζάλας υποχρεώνεται νά ομολογήσει ότι μόνο τό 20% είναι πρόσφυγες, σίγουρα είναι μικρότερο, ή, καί πολύ μικρότερο. Αφού τά περισσότερα από ότι μάς έχει πεί είναι πρός αποκοίμιση καί παραπλάνηση τού ελληνικού λαού τόν οποίο τόν αναφέρει μέ τόν όρο πληθυσμός. Θέλει νά κρυφτεί καί ή χαρά δέν τόν αφήνει. Όπως τά κάτ΄ επανάληψη σαρδάμ του γιά τά Σκόπια ώς «Μακεδονία». Τόν υπερασπίστηκε βέβαια ό Τσιμιτάκης, σύμβουλος τού πρωθυπουργού, ό οποίος δουλεύει επί χρήμασι γιά τόν Σόρος καί είς βάρος τών συμφερόντων τής χώρας μας όπως απεκάλυψαν τά Wikilicks. Άνθρωπος τών ΜΚΟ ό Μουζάλας καί τής Παγκοσμιοποίησης, κάνει τά αδύνατα δυνατά νά μετατρέψει τόν λαό μας σέ πληθυσμό. Δηλαδή ένα συνοθύλευμα ανθρώπων χωρίς εθνικά χαρακτηριστικά. Πολυπολιτισμός. Ή υλοποίηση τών στόχων τού Τζώρτζ Σόρος. Μέ άτομα σάν τόν Σημίτη, Γιώργο Παπανδρέου, Τσίπρα, Μουζάλα καί λοιπούς....μπορεί νά κοιμάται ήσυχος ό Τζώρτζ γιά τήν άλωση τής Ελλάδας έκ τών έσω. Τό σχέδιό του εφαρμόζεται πλήρως. Οί σωστοί άνθρωποι στίς σωστές θέσεις.....Ναί. Βεβαίως. Μέχρι στιγμής. Μέχρι στιγμής.
Ήδη στήν Ευρώπη, τά τελευταία χρόνια ή αρχική ευφορία μέ τήν πολυπολιτισμικότητα έχει υποκατασταθεί στήν Ευρώπη μέ τόν σκεπτικισμό. Παραδείγματος χάριν ή Ολλανδία, ή πλέον φιλελεύθερη χώρα τής Ευρώπης από τόν 17o αιώνα καί εντεύθεν, μετά τήν δολοφονία τού σκηνοθέτη Van Gong από φανατικό μουσουλμάνο, αντιμετωπίζει τό μεταναστευτικό μέ μεγάλη αυστηρότητα. Ή Ολλανδική πολιτική ενσωμάτωσης, δέν κατέληξε σέ πραγματική ενσωμάτωση. Ώς έκ τούτου – καί λόγω τής τρομοκρατίας – ή Ολλανδία γιά πρώτη φορά υιοθέτησε μιά αδιάλλακτη πολιτική μετανάστευσης καί ασύλου εξαναγκαστικής εκμάθησης τής κουλτούρας καί γλώσσας τής Ολλανδίας (τό Βήμα 11/6/06) καί στίς επερχόμενες βουλευτικές εκλογές μέ αιτία τό μεταναστευτικό φαίνεται πώς θά απαντήσει δεόντως.. Στήν Γερμανία, ό υπουργός εξωτερικών Fischer αναγκάσθηκε νά λογοδοτήσει τήν Άνοιξη τού 2005 σέ εξεταστική επιτροπή τής Βουλής διότι κατά διαταγή του τά γερμανικά προξενεία τής Ανατολικής Ευρώπης προέβησαν σέ χορήγηση βίζας σέ μετανάστες πού δέν πληρούσαν τίς προϋποθέσεις τού νόμου. Επίσης οί μετανάστες από τό Μαγκρέμπ στήν Γαλλία, οί οποίοι ήσαν πλέον Γάλλοι πολίτες, τό 2005 εξεγέρθηκαν. Μετά τήν εξέγερση αυτή τών Μαγκρεμπίνων τής Γαλλίας, ή Ευρώπη έφθασε στό σημείο νά συζητάει πλέον τή λύση τής μηδενικής μετανάστευσης. Ή Γαλλική Εθνοσυνέλευση ψήφισε ότι μόνο ή είσοδος μεταναστών μέ υψηλή εξειδίκευση, πού χρειάζεται ή οικονομία τους επιτρέπεται στήν χώρα. Επίσης ή Γαλλία περιόρισε τίς πρόνοιες γιά οικογενειακή επανένωση, πού, υπενθυμίζεται ότι εισήχθη μετά από πρόταση επί ελληνικής προεδρίας τό 2003(κυβέρνηση Σημίτη). Καί ή κυβέρνηση Μπλέρ επέλεξε τήν πολιτική τής επιλεκτικής μετανάστευσης (τό Βήμα 11/6/06, τό Παρόν 22/5/06). Στήν Δανία έγινε πολύ αυστηρή ή νομοθεσία σέ θέματα επιλογής μεταναστών, τήν επανένωση τών οικογενειών, τόν αριθμό τών αδειών παραμονής καί τόν δεσμό πού ό μετανάστης πρέπει νά έχει αποδεδειγμένα γιά τήν Δανία ( τό Βήμα 11/6/06).
Στίς περισσότερες χώρες τής Ευρώπης ό αριθμός τών μεταναστών δέν υπερβαίνει τό 10% τού πληθυσμού τους. Γιά νά επιτευχθεί δε αυτό τό ποσοστό χρειάστηκαν πολλές δεκαετίες. Οί χώρες αυτές έχουν ασυγκρίτως ανώτερες από τήν Ελλάδα οικονομία, παιδεία, διοίκηση, ώστε νά απορροφήσουν καί νά εντάξουν μετανάστες. Σέ αντίθεση μέ τήν Ευρώπη, ή Ελλάδα εισήγαγε στό ένα τρίτο τού χρόνου π.χ τής Γερμανίας τόν τριπλάσιο αριθμό μεταναστών αναλογικά μέ τόν πληθυσμό της απ΄ ότι αυτή. Κατά κοινή παραδοχή πολύ πάνω τού 85% τών μεταναστών πρός τήν Ελλάδα είναι παράνομοι, ή παράνομη είσοδος στήν χώρα ενθαρρύνεται μέ μία πολιτική ανοχής εσπευσμένης νομιμοποίησης καί παροχής μάλιστα πολιτικών δικαιωμάτων καί ιθαγένειας καί τήν υπόσχεση απονομής πολιτικών δικαιωμάτων αντί τής απελάσεως. Ή τεράστια απόκλιση τής μεταναστευτικής πολιτικής τής Ελλάδας όταν μάλιστα είναι ή χώρα πού βρίσκεται στήν πιο επικίνδυνη καί εκτεθειμένη θέση λόγω τής γειτνίασης μέ τήν επιθετική καί αναθεωρητική ισλαμοφασιστική Τουρκία από αυτήν τών άλλων ευρωπαϊκών χωρών αποδεικνύεται από πλείστα παραδείγματα. Διαβάζουμε στήν πάλαι ποτέ «Ελευθεροτυπία» στίς 29/5/06 ότι στήν Γαλλία μέ απόφαση τού υπουργού Εσωτερικών οί μικροί μαθητές, γόνοι μεταναστών χωρίς χαρτιά, πρέπει νά εγκαταλείψουν τό σχολείο στό τέλος τής σχολικής χρονιάς. (Οί Γάλλοι είναι ρατσιστές, εθνολαϊκιστές, ξενοφοβικοί, φασίστες κατά τήν προσφιλή φρασεολογία τών επαγγελματιών ΄΄αλληλέγγυων΄΄ καί λοιπών τής ημεδαπής). Τήν αμέσως επόμενη ημέρα 30/5/06,πάλι ή ΄΄Ελευθεροτυπία΄΄ μάς πληροφορεί ότι ή Ελλάδα προχωρεί σέ ειδική ρύθμιση στήν νομιμοποίηση τών παιδιών τών παράνομων μεταναστών πού τελείωσαν τό σχολείο στήν Ελλάδα. Ή ευθύνη γιά τήν σημερινή αλγεινή κατάσταση τής χώρας είναι διακομματική. Ή χώρα έχει αλωθεί από μέσα. Υπάρχει πέμπτη φάλαγγα. Διατρέχει όλα τά κόμματα. Αριστερά, δεξιά, κεντρώα, κοινοβουλευτικά καί μή. Είναι οί εθνομηδενιστές. Οί παγκοσμιοποιητές. Οί άνθρωποι τής Νέας Τάξης. Ό σύγχρονος όλοκληρωτισμός. Ό φασισμός. Τό διατύπωσε εξαιρετικά ό Ignazio Silone : «Ό σύγρονος φασισμός δέν θά πεί: Είμαι ό φασισμός. Θά πεί : Είμαι ό αντιφασισμός». Αυτοί είναι ή πληγή τής χώρας. Άν δέν ανατάξουμε γρήγορα αυτήν τήν γάγραινα ή χώρα έτσι όπως τήν ξέρουμε καί έτσι όπως μάς τήν παρέδωσαν οί πρόγονοί μας δέν θά υπάρχει πιά. Θά έχει σαπίσει. Σήμερα σέρνεται. Ταπεινωμένη, ρακένδυτη, παίγνιο τού ενός καί τού άλλου. Ή πολιτική ήγεσία; Υπάρχει γιά νά καυγαδίζει δίκην καφετέριας. Μόνο ντροπή νοιώθεις. Καί θλίψη. Καί από τήν κυβέρνηση καί από τήν αντιπολίτευση. Τό 1908 ό Κωστής Παλαμάς, σέ παρόμοιους δίσεκτους καιρούς όπως oί σημερινοί, έγραψε τήν «Πολιτεία καί Μοναξιά». Οί μεγάλοι ποιητές είναι προφήτες. Ή πολιτική ανάλυση πού ποιητικά απέδωσε ό ποιητής τήν δεινή θέση τής χώρας είναι μοναδική:

Από θαμπούς δερβίσηδες καί στέρφους μανταρίνους
καί από τούς Χαλκοπράσινους ή Πολιτεία πατιέται.
Χαρά στούς χασομέρηδες! Χαρά στούς Αρλεκίνους !
Σκλάβος ξανάσκυψε ό Ρωμηός καί δασκαλοκρατιέται.
Δέν έχεις, Όλυμπε Θεούς, μήτε λεβέντες ή Όσσα,
ραγιάδες έχεις μάννα γή, σκυφτούς γιά τό χαράτσι,
κούφιοι καί οκνοί καταφρονούν τήν θεία τραχιά σου γλώσσα,
τών ευρωπαίων περίγελα καί τών αρχαίων παλιάτσοι.....

Ναί έχει δίκιο ό ποιητής. Η Πολιτεία πατιέται από τούς Χαλκοπράσινους. Πολλές δεκαετίες τώρα. Οί σημερινοί Χαλκοπράσινοι έχουν όνομα καί επώνυμο. Όλοι τους εθνομηδενιστές. Οί περισσότεροι από αυτούς καθηγητές. «Σκλάβος ξανάσκυψε ό Ρωμηός καί δασκαλοκρατιέται». Εννοεί όλη τήν σφηγκοφωλιά τών αναθεωρητών τής ιστορίας μας. Όλοι αυτοί οί κύριοι καί κυρίες υπήρξαν υποστηριχτές καί στελέχη τού σημιτισμού. Πρωταγωνιστούν μέχρι καί σήμερα σέ όλους τούς θεσμούς τής χώρας. Προπαγανδίζουν ότι ή αγάπη καί ή υπερηφάνεια γιά τήν καταγωγή μας καί ό θαυμασμός καί ή αγάπη γιά τόν μεγάλο Ελληνικό πολιτισμό είναι ρατσισμός! Ευνουχίζουν πνευματικά τήν νεολαία γιά νά μήν αντιστέκεται καί νά αποδέχεται αδιαμαρτύρητα τόν εποικισμό τής χώρας της. Είναι υπεύθυνοι. Αυτοί καταστρέφουν τήν χώρα.
Ό κύριος Σκουρλέτης μέ αυτό τό προτεινόμενο νομοσχέδιο, πιστός καί πρόθυμος ώς συριζαίος στόν εθνομηδενισμό καί τήν Παγκοσμιοποίηση προετοιμάζει τούς αυριανούς ψηφοφόρους τού καταρρέοντος εκλογικά Σύριζα. Ή απόρριψη τού νόμου Ραγκούση – Παπανδρέου τό 2010 από τό Συμβούλιο Επικρατείας «καθυστέρησε» τήν «ελληνοποίηση» τών εισελθόντων παράνομων μεταναστών έως τό 2015. Ή κυβέρνηση Συριζα όπως ήταν αναμενόμενο συνεχίζει καί προσπαθεί νά επιβάλλει τόν απορριφθέντα από τό ΣτΕ νόμο Ραγκούση παραβιάζοντας απροκάλυπτα τό Σύνταγμα καί τίς δικαστικές αποφάσεις. Δηλαδή, νά επιβάλλει τήν πλήρη αλλοίωση τού εκλογικού σώματος τού ελληνικού λαού. Ή αρμόδια τότε γιά θέματα μετανάτευση υπουργός κυρία Χριστοδουλοπούλου είπε στήν βουλή 24/6/2015 «Ό κώδικάς μας λέγεται κώδικας ιθαγένειας. Δέν είναι κώδικας υπηκοότητας. Τό ποιά είναι ή ετυμολογία δέν μάς ενδιαφέρει. Εμείς τώρα ρυθμίζουμε μέ νομικό τρόπο τό πώς καί μέ ποιούς όρους μπορεί κάποιος νά γίνει Έλληνας». Εδώ ό όρος ιθαγένεια χρησιμοποιείται καταχρηστικά αντί τού ορθού υπηκοότητα προκειμένου όχι απλώς νά πολιτογραφηθούν «Έλληνες» όσοι γεννώνται στό ελληνικό έδαφος (δίκαιο τού εδάφους – jus soli), αλλά κυρίως νά μή διακρίνονται εννοιολογικά από αυτούς πού ανήκουν στό ελληνικό γένος ώς γόνοι Ελλήνων (δίκαιο αίματος – jus sanguinis). Περιφρονώντας προκλητικά τήν ελληνική γλώσσα καί τό Ελληνικό έθνος μάς ρύθμιζε ταυτόχρονα καί αυθαίρετα καί τήν σύνθεση τού Έθνους ή μάλλον την αποσύνθεση τού έθνους..
Στήν αγγλική γλώσσα υπάρχουν οί όροι «immigration policy» καί «immigrant policy» δηλαδή, «μεταναστευτική πολιτική» καί «πολιτική μεταναστών». Η «μεταναστευτική πολιτική» αφορά στό εθνικό συμφέρον πού υπαγορεύει πόσοι καί ποιοί γίνονται αποδεκτοί στό κράτος καί υπό ποίους όρους. Η «immigrant policy» ασχολείται μέ τήν επίλυση προβλημάτων νομίμων μεταναστών πού ευρίσκονται στήν επικράτεια (εργασία, γλώσσα, υγεία, ένταξη κλπ ). Η Ελλάδα δέν διαθέτει μεταναστευτική πολιτική αντιθέτως, παραxαράσσεται ή έννοιά τής μεταναστευτικής πολιτικής καί παρουσιάζεται ή νομιμοποιήση τών λαθρομεταναστών ώς δήθεν εθνική μεταναστευτική πολιτική. Ή Χριστοδουλοπούλου στήν συζήτηση γιά τό μεταναστευτικό έφερε φορείς μεταναστών καί όχι φορείς τής ελληνικής κοινωνίας. Τό τμήμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων τού Σύριζα συγχέει εσκεμμένα καί πονηρά τήν απόδοση κάρτας εργασίας μέ τήν απονομή ιθαγένειας. Χαιρέτησε τό ώς άνω τμήμα τό νέο νομοσχέδιο διότι, << ό ελληνικός λαός δέν είναι μία κοινότητα πού ενοποιείται μέ βάση τήν καταγωγή καί τό ελληνικό αίμα, αλλά ή πολιτική κοινότητα πού ζούν, εργάζονται καί αγωνιούν γιά τό κοινό παρόν καί τό κοινό μέλλον τους στόν τόπο μας>>. Μέ τέτοιες δηλώσεις μή μάς εκπλήσσει πώς εξακοντίστηκαν οί μεταναστευτικές «ροές» επί τής «Πρώτης φοράς Αριστεράς». Άλλο πού δέν ήθελε ό εσμός τών δουλεμπόρων. Επίσης όλοι αυτοί οί επαγγελματίες «αλληλέγγυοι» καί «δικαιωματιστές» κάνουν χρυσές δουλειές μέ τήν δυστυχία αυτών τών ανθρώπων.....Μέ ένα σμπάρο δυό τρυγόνια. Μέ τήν παροχή ψήφου στούς 580 000 μετανάστες στίς δημοτικές καί περιφερειακές εκλογές επιδιώκεται ή διάσωση τού βαθέως εθνομηδενιστικού μηχανισμού τού Συριζα. Αφού ψηφιστεί αυτή ή αθλιότητα, μετά οί ίδιοι οί μετανάστες θά διεκδικήσουν καί ψήφο στις βουλευτικές εκλογές. Τά ελληνόπουλα ξενιτεύονται, τό δημογραφικό έχει ξεπεράσει τήν κόκκινη γραμμή καί αυτοί αντί νά δώσουν κίνητρα καί φοροαπαλλαγές στην ελληνική οικογένεια γιά αύξηση τών γεννήσεων μάς εποικίζουν τήν χώρα! Θέλουν Ελλάδα τήν οποία ουδέποτε αγάπησαν χωρίς Έλληνες. Τό σχέδιο Σόρος σέ πλήρη εξέλιξη.....
Αυτό όμως πού αξίζει τής προσοχής μας είναι τό πρόγραμμα τού Σύριζα σέ σχέση μέ τό μεταναστευτικό. Είναι ή μοναδική προγραμματική δέσμευση πού πραγματοποιεί ό ΣΥΡΙΖΑ. Τά κείμενα αυτά έχουν υπογραφεί καί από τήν «πατριωτική» πτέρυγα μέ τόν Λαφαζάνη καί λοιπούς οί οποίοι τόν Ιούλιο τού 2015 διεφώνησαν λόγω μνημονίου καί απεχώρησαν.
Απίστευτες παγκοσμίως πρωτότυπες διατάξεις περιέχει ό «στόχος 10» τού προγράμματος ΣΥΡΙΖΑ:
Ανοιχτή καί μόνιμη νομιμοποίηση, κατάργηση τών άτυπων επαναπροωθήσεων, αποποινικοποίηση τής παράνομης εισόδου, απόδοση τής ελληνικής ιθαγένειας σέ όλα τά παιδιά πού συμπληρώνουν τρία χρόνια παραμονής, δικαίωμα εκλέγειν καί εκλέγεσθαι στίς δημοτικές εκλογές μετά από πενταετή νόμιμη παραμονή, ισότιμη πρόσβαση τών μεταναστών στήν υγεία (τήν οποία πληρώνουν οί Έλληνες φορολογούμενοι, αυτό ξέχασε νά τό αναφέρει τό προγραμματάκι τού ΣΥΡΙΖΑ) άδεια πρός αναζήτηση εργασίας καί θεσπίζεται… η αρχή τής κατοικίας πρός απόκτησιν ιθαγένειας! Αυτά βέβαια δέν τολμούσαν οί υποψήφιοι στίς εκλογές νά τά πούν στό ακροατήριό τους. Θά παρέμεναν στήν παγιωμένη εκλογική μιζέρια τους τού maximum 3%. Όπως παρέμεναν τόσα χρόνια. Άς όψεται ή ανάλγητη καί άδικη πολιτική τών Σαμαρά – Βενιζέλου καί ή απελπισία πού έφερε στόν λαό μας ώστε οργισμένος νά ψηφίσει τήν απαίδευτη, στρατολογημένη, μηδενιστική ομάδα τής Κουμουνδούρου. Τί μάς λέει ό Σύριζα; Όλοι τής γής οί κολασμένοι ελάτε εδώ, στήν γή τής επαγγελίας. Δωρεάν υγεία. Δωρεάν σίτιση. Νομιμοποίηση μετά από κάποιες ελάχιστες καί όλως διόλου τυπικές διαδικασίες. Δωρεάν παιδεία. Όλα δωρεάν. Μάλιστα, ό αναβαθμισμένος από τό συνέδριο τού Σύριζα άνθρωπος τών ΜΚΟ υπουργός κύριος Μουζάλας υποσχέθηκε - άκουσον άκουσον- ότι προτίθεται νά δώση 10 000 διαμερίσματα σέ αρκετούς τυχερούς καί επίδομα 400 ευρώ στόν καθένα. Αλήθεια, αυτά τά χρήματα από πού δίνονται; Από τά ανύπαρκτα κονδύλια τού κάτισχνου κρατικού προϋπολογισμου, από τήν ΕΕ, από τά ιδρύματα καί τίς ΜΚΟ τού Σόρος ό οποίος λυμαίνεται τήν χώρα μας ή από «άλλα» funds παρόμοιων εκδουλεύσεων προκειμένου νά μετασχηματίσουν τούς ευρωπαϊκούς λαούς σέ πολυπολισμικές κοινωνίες τής Νέας Τάξης; Τώρα άν αυτό δέν λέγεται πρόσκληση γιά εποικισμό τής χώρας, πέστε μου πώς λέγεται. Ξεχνούν βέβαια οί συντάκτες του πώς << Ή ανεξέλγκτη εισροή αλλοεθνών στό έδαφος μιάς χώρας είναι παράνομος εποικισμός, σύν τό ότι συνιστά έγκλημα εθνοκτονίας, συντελούμενο κατά κανόνα υπό ανώμαλες συνθήκες πολέμου καί απαγορευμένο από τό Διεθνές Δίκαιο>> Άρθρο 8.2.βviii Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Έν ολίγοις. Τό πρόγραμμα αυτό ουδέποτε περιήλθε είς γνώσιν τού ελληνικού λαού. Απέφευγαν νά τόν διαφωτίσουν οί συντάκτες του. Μετεκλογικά, καί, αφού τού έχουν πιά υποκλέψει τήν ψήφο του, ώς κοινοί απατεώνες, φέρνουν τό ένα κατάπτυστο νομοσχέδιο πίσω απ΄ τό άλλο αφού «συνεπείς» όντες υλοποιούν αυτό πού προεκλογικά εξαγγέλθηκε δήθεν στόν ελληνικό λαό ό οποίος βεβαίως δέν είχε ιδέαν! Τώρα, προσπαθούν νά περισωθούν προκειμένου νά κρατηθούν στήν εξουσία γιά νά αποτελειώσουν τήν δύσμοιρη χώρα μας νομοθετώντας εναντίον τού ελληνικού λαού, εναντίον τής δημοκρατίας, εναντίον τού έθνους. Γνωρίζουν πώς πλέον είναι μισητοί. Περισσότερο απ΄ τούς προηγούμενους. Καί γι’ αυτό προσπαθούν νά περισωθούν μέ τούς παράνομους. Όπου ό ελληνικός λαός αντιδράσει στά σκοτεινά σχέδιά τους οί πληρωμένοι «αλληλέγγυοι» καί οί επαγγελματίες «δικαιωματιστές» τόν σπιλώνουν λογω καί έργω μέ ύβρεις ακόμα καί μέ βία τήν οποία ανέχονται καί πολλάκις καλύπτουν τά αστυνομικά όργανα τού κυρίου Τόσκα. Τό ίδιο τό κράτος κατά τού έθνους. Ή βία τών ΜΑΤ τού ανίκανου καί ανεύθυνου υπουργου δημόσιας τάξης κύριου Τόσκα είναι μόνον γιά τόν ελληνικό λαό. Ποτέ γιά τούς ταραξίες. Γι΄ αυτό παραίτησαν τόν Γιάννη Πανούση. Είχε αρκετή ευθικρισία καί εντιμότητα γιά νά τόν ανεχτεί ό βαθύς εθνομηδενιστικός συριζέϊκος μηχανισμός. Είναι αλήθεια πώς τούς έβγαλε καί πολλά στήν φόρα. Βοήθησε όμως νά καταλάβουμε γιατί δέν συλλαμβάνεται γιά τίς έκνομες πράξεις του κανένας αλληλέγγυος καί αντιεξουσιαστής.
Ό επίτιμος καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στό πανεπιστήμιο Howard τής Ουάσιγκτων κ. Νίκος Σταύρου διαπιστώνει «Η Ελλάδα, αναμένεται νά συνοδοιπορήσει μέ τίς νέες τάσεις καί νά σπεύσει νά γίνει τό πεδίον πειραματισμού μιάς ύπουλης εκδοχής τού πολυπολιτισμού, ή οποία μέχρι στιγμής τό μόνο πού έδειξε είναι ή υπόσχεση τού κοινωνικοπολιτικού κατακερματισμού τών ενιαίων κοινωνιών... Η γειτονιά τής Ελλάδος, τά Βαλκάνια, έγινε ή κύρια περιοχή ενός μεγάλου στρατηγικού μετασχηματισμού ώς αποτέλεσμα προσχεδιασμένου κατατεμαχισμού......σέ αυτό τό πλαίσιο ή Ελλάδα καλείται νά ρίξει τό “ελληνικό” χρώμα της, νά μοιραστεί μαζί τους τά πλούτη της, νά ανοίξουν τά σύνορά της καί νά διευκολύνει τόν μετασχηματισμό μίας ενιαίας κοινωνίας σέ ένα πολυεθνικό βαλκανικό μωσαϊκό......Τά Βαλκάνια θεωρούνται τό γεωγραφικό εργαστήριο γιά τήν νομιμοποίηση τού νεοοθωμανισμού ώς περιφερειακού συστήματος». (Βήμα 5 Μαΐου 2006).
Άς ευχηθούμε νά μή επαληθευτεί ό κύριος καθηγητής. Εμείς, καλό είναι νά έχουμε γνώση γιά να ξέρουμε μέ ποιούς έχουμε νά κάνουμε καί τί πρέπει νά κάνουμε. Καί μή ξεχνάμε : Θέλει αρετήν καί τόλμην ή Ελευθερία.

28.2.2017.


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για το ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ, ΕΔΩ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για την ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ, ΕΔΩ.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: υπουργειο Εσωτερικων, δικαιωμα ψηφου, μεταναστες, Κατσαφαδου, ψηφος, λαθομεταναστες, μεταναστευση, ιθαγενεια, δημογραφικο
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ