ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ - του Ευρ. Μπίλλη


ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΙΣ
ΤΟΥ Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ
ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ
ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ

Του Ευριπίδη Μπίλλη, τ. επίκουρου καθηγητή ΕΜΠ

Σήμερα που στην υπόδουλη στους νεοναζί Ελλάδα, εορτάζουν φαρισαϊκά οι κατοχικοί υπηρέτες την επέτειο της απελευθέρωσης της Αθηνάς από την πρώτη γερμανική κατοχή, αξίζει να αναλογιστούμε μερικά από όσα είχαν κάνει τότε οι Βάρβαροι Γερμανοί στην Ελλάδα. Που και σήμερα βρίσκεται κάτω από τη νεοναζιστική γερμανική νέας φύσεως μπότα.

Γερμανοί ναζί, εν ψυχρώ δολοφόνοι, επί το έργον...

ΔΕΙΤΕ
λεπτομέρειες του Ελληνικού ολοκαυτώματος, με «άπειρες» λεπτομέρειες και φωτογραφίες των γερμανικών εγκλημάτων. Για το παλιό βέβαια, το όνειδος της Γερμανίας του Β’ Παγκ. Πολέμου.

Δείτε επίσης κατωτέρω τι εννοούμε Γερμανικές επανορθώσεις του ΙΙ Παγκοσμίου πολέμου που οφείλουν οι νεοναζί Γερμανοί στην Ελλάδα., που σήμερα τη δημεύουν. Και διερωτηθείτε γιατί από το τέλος της δεκαετίας του 1950 μέχρι σήμερα οι διαχρονικοί πολιτικοί «μας», συνεχώς εξαπατούν ντον Ελληνισμό ως προς την διεκδίκηση τους. Και επί πλέον ενημερωθείτε ορθά για το θέμα αυτό για το οποίο πολλοί άσχετοι πληροφορούν λανθασμένα τον Ελληνισμό.
ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Πολλοί αγνοούν ακόμα για τι μιλάμε, όσον αφορά τις γερμανικές επανορθώσεις του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Σχετικά παρατηρώ, ότι οι υποχρεώσεις τις Γερμανίας στην Ελλάδα εξ’ αιτίας της κατοχής της από τους Γερμανούς κατά το Β’ Παγκ. Πολέμο, είναι δύο ειδών.

Α. Υποχρεώσεις προς το Ελληνικό κράτος και
Β. Υποχρεώσεις σε Έλληνες θύματα των Γερμανών.

Α. Οι υποχρεώσεις προς το Ελληνικό κράτος αφορούν.
1. Την επιστροφή των κλαπέντων αρχαιολογικών και λοιπών έργων τέχνης.
2. Αποζημιώσεις για τη καταστροφή της Ελληνικής οικονομίας που ανέρχονται σε 7,1 δις δολλάρια (αγοραστικής δύναμης του 1938). Σημερινής αξίας 108 δις ευρώ χωρίς υπολογισμό των τόκων.
3. Το αναγκαστικό δάνειο αξίας 3,5 δις δολλαρίων (αγοραστικής δύναμης του 1938). Σημερινής αξίας 54 δις ευρώ χωρίς υπολογισμό των τόκων.
(Αποτελεί ηθική υποχρέωση να τονιστεί ότι η δέσμευση της Γερμανίας με το κατοχικό δάνειο, οφείλεται στον τότε κατοχικό υπουργό Συντονισμού – Οικονομικών, Έλληνα ΣΩΤ. ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ. Που αξίζει τον θαυμασμό μας, όπως θα εξακριβώσετε αν διαβάσετε το κατωτέρω σε ηλεκτρο0νική μορφή βιβλίο του. Αξίζει να διαβαστεί το βιβλίο του, του 1954 και αξίζει επίσης να φυλαχθεί στο αρχείο σας: ΚΑΤΟΧΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΑΙ ΚΑΤΟΧΗΣ)

Η τωρινή αξία του ολικού ποσού των 10,6 (7,1+3,5) δις δολλαρίων (αγοραστικής δύναμης του 1938) ισούται με 164 δις ευρώ (χωρίς τους τόκους). Αν υπολογιστούν και οι τόκοι, υπερβαίνει το 1 τρις ευρώ.

Ειδικώτερα:
1. Οι κλέφτες πρέπει να επιστρέψουν του κλαπέντες αρχαιολογικούς θυσαυρούς (και έργα τέχνης) που έχουν καταγραφεί από τη Δ/νση Αρχαιοτήτων και Ιστορικών Μνημείων και από το Τμήμα Αρχαιολογίας Παν/μίου Αθηνών.
2. Για την καταστροφή της Ελληνικής οικονομίας η συμμαχική επιτροπή από 19 Ευρωπαϊκά κράτη καθώρισε στο Παρίσι το 1946 να πληρώσει η Γερμανία το ποσό των 7,1 δις δολλαρίων αγοραστικής δύνασμης του 1938., αντί του (μάλλον πραγματικού) ποσού των 14,5 δις δολλαρίων (αγοραστικής αξίας του 1938) που ζητούσε η Ελλάδα.
Μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες της καταστροφής της Ελληνικής οικονομίας, σημερινής αξίας 108 δις ευρώ (χωρίς τους τόκους), στο
3. Για το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο.
Το υπολειπόμενο ποσό ανέρχεται σε 3,5 δις δολλάρια αγοραστικής δύναμης 1938 χωρίς τους τόκους (ο Χίτλερ προ της λήξης της κατοχής πλήρωσε δύο μικρές δόσεις του) και σημερινής αξίας χωρίς τους τόκους ίσης με 54 δις ευρώ.

Για το κατοχικό αυτό δάνειο το διεθνές δίκαιο καθορίζει ότι η υπό κατοχή χώρα υποχρεούται να τρέφει τα κατοχικά στρατεύματα μέχρι όμως σημείου που να δύναται.
Η Ελλάδα κατά τη διάρκεια της κατοχής της υποχρεώθηκε από τη Γερμανία να τρέφει κατοχικά στρατεύματα, πολύ πέραν του σημείου που μπορούσε (Γερμανικά, Ιταλικά και Βουλγαρικά στρατεύματα). Συνολικός αριθμός 670.000 κατοχικά στρατεύματα.

Η Ελλάδα αρχικά το 1942 (πριν από τη γενοκτονία που ακολούθησε και που θα αναφερθεί λεπτομερώς) είχε πληθυσμό ίσο με 7.344.560 κατοίκους
Έτσι δεν μπορούσε αναλογικά με τον πληθυσμό της να τρέφει τα περισσότερα από 670.000 στρατεύματα.
Αφού ακόμα είχε υποχρεωθεί να τρέφει και το στρατό του Africa Corps (κατ’ εξαίρεση η Ελλάδα) του Rommel

Ο Χίτλερ για να υπεκφύγει από τα καθοριζόμενα από το διεθνές δίκαιο, συνήψε κατοχικό δάνειο από την Ελλάδα.
Και πριν από το τέλος της κατοχής, πλήρωσε δύο δόσεις επιστροφής του δανείου αυτού στην Ελλάδα.

Β. Υποχρεώσεις σε Έλληνες θύματα των Γερμανών.
Υπάρχουν καταγεγραμμένα και αναγνωρισμένα 89 ολοκαυτώματα. Ολόκληρη η Ελλάδα είναι ένα τεράστιο νεκροταφείο – ολοκαυτωμάτων αναρίθμητων μαρτυρικών πόλεων. 13,5% του Ελληνικού πληθυσμού χάθηκε. Συγκριτικά 10% στη Ρωσία και 8% στην Πολωνία.

Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Συμβουλίου της Ελλάδας, οι απώλειες της Ελλάδας σε ανθρώπινες ζωές ανέρχονται σε 1.106.000.
Όπως ελέχθη ο υπολογισμός στηρίχθηκε στον αριθμό του πληθυσμού της Ελλάδας το 1941 που αριθμούσε 7.344.960 κατοίκους.
Που μειώθηκε το 1944 σε 6.805.000 και το 1947 ήταν μόνον 7.365.405, ενώ αναμενόταν με βάση τα στοιχεία του 1940 να ήταν 8.500.000

Από τα ανωτέρω είναι σαφές ότι η δήλωση του Σόιμπλε , ότι «θέμα των Γερμανικών επανορθώσεων από πλευράς Γερμανίας δεν υπάρχει», είναι μία κραυγαλέα άρνηση της Γερμανίας να αναγνωρίσει τις υποχρεώσεις της έναντι της Ελλάδας.

ΔΕΙΤΕ λεπτομέρειες του Ελληνικού ολοκαυτώματος, με «άπειρες» λεπτομέρειες και φωτογραφίες των γερμανικών εγκλημάτων. Για το παλιό βέβαια, το όνειδος της Γερμανίας του Β’ Παγκ. Πολέμου.

Το νέο της όνειδος, δηλαδή το νέο ολοκαύτωμα εναντίον των Ελλήνων (και άλλων Ευρωπαϊκών εθνών) από τη Γερμανία, βρίσκεται σε εξέλιξη.

Παρατηρώ επίσης και υπενθυμίζω, ιδίως στους ένθερμους υποστηρικτές της μνημονιακής υποδούλωσης και «σωτηρίας» την Ελλάδας, ότι στην πρώτη δανειακή σύμβαση που υπεγράφη από τους ημετέρους κατοχικούς τους, υπήρξε απαράδεκτος όρος, μη δυνατότητας συμψηφισμού των γερμανικών επανορθώσεων του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, με το υπό τις γνωστές συνθήκες (έλλειμμα κτλ) δήθεν δάνειο.

Που με μετατροπή τότε του χρέους της Ελλάδας, από χρέος προς αγορές μη ενυπόθηκο και κουρευόμενο, σε χρέος προς χώρες της ΕΕ μη κουρευόμενο και ενυπόθηκο, δόθηκε τότε όλο το δάνειο, στις έχουσες Ελληνικά ομόλογα, κυρίως Γερμανικές και Γαλλικές τράπεζες.
Για να μην ζημιώσουν ούτε δεκάρα.

Υ. Γ.: Τα περισσότερα στοιχεία ελήφθησαν από το βιβλίο «Παγκοσμιοποίηση, Νέα Τάξη και Ελληνισμός», του Δαμιανού Βασιλειάδη, εκδόσεις Στοχαστής.

Η καταστροφή της οικονομίας της Ελλάδας

Η καταστροφή της οικονομίας της Ελλάδας επήλθε με:
1. Με την αρπαγή του 51% των μετοχών των ΔΕΚΟ και όλων των μεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων.
2.Με τα πλαστά χαρτονόμισμα (Reichskreditkassenscheine) είχαμε άμεση λεηλασία επιχειρηματιών, άμεση λεηλασία ελληνικού χρήματος.
3. Με τη ληστεία νομισμάτων: Δεκάρικα, εικοσάρικα, τάλιρα, 37.77 τόνοι. Πλήρωσαν μόνο 104 χρυσές λίρες!) και πήραν ασήμι 18μιση τόνους. Από τα 2δραχμα, 1δραχμα, 20λεπτα, 10λεπτα πήραν 64.5 τόνους. Πλήρωσαν μόνο 5μιση χρυσές λίρες (!!!) και πήραν συνολικά 73 τόνους χαλκού.
4. Με τις δημεύσεις: Το 10% της αγροτικής παραγωγής. - Επιτάξεις: Σχολεία, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, οικήματα. - Κατασχέσεις: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς = Σιδηρόδρομοι, πλοία, αυτοκίνητα, ποδήλατα, ακόμη και ζώα, άλογα, μουλάρια, γαϊδουριά. 7. Με τις αμέτρητες αρπαγές και ληστείες οικιών, καταστημάτων, σε όλη την Ελλάδα.
Σημειώνουμε ότι με τους πρόχειρους υπολογισμούς των οικονομολόγων-μελών του Εθνικού Συμβουλίου, το σύνολο των γερμανικών οφειλών προς το Δημόσιο ανέρχεται περίπου στο ιλιγγιώδες ποσό των 1 τρις και 200 δις ευρώ
Συμπληρωματικά.
Έως τις αρχές Ιουνίου 1943 ήταν αποθηκευμένες στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης τεράστιες ποσότητες από τα μέταλλα χρώμιο, ψευδάργυρο, κασσίτερο, χαλκό, μόλυβδο, έτοιμο να σταλούν στη Γερμανία. Επιπρόσθετα οι διευθυντές των γερμανικών βιομηχανιών έβαλαν κάτω από τον έλεγχο τους όλη την παραγωγή σε βιομηχανικά μέταλλα αυτής της χρονιάς, όπως βωξίτη, μαγγάνιο, νικέλιο, μολυβδαίνιο, και σιδηροπυρίτη. Έτσι η αξία όλων αυτών των πρώτων υλών της χρονιάς, που μεταφέρθηκαν στη Γερμανία, ανέβηκε στο ποσό από 45 σε 50 εκατ. γερμανικά μάρκα.
Όμως δεσμεύτηκαν και μεταφέρθηκαν στη Γερμανία ακόμη και τεράστιες ποσότητες πετρελαίου και κάρβουνου (10,000 τόνοι), καθώς επίσης και τα σημαντικότερα αγροτικά εξαγώγιμα προϊόντα, ανάμεσα στα οποία:
71.000 τόνοι σταφίδες, 18.000 τόνοι ελαιόλαδο, 7.000 τόνοι βαμβάκι, 3.500 τόνοι ζάχαρη, 3.000 τόνοι ρύζι, και 305 τόνοι κουκούλια μεταξιού. Πέρα απ' αυτά οι επιφορτισμένοι αξιωματικοί για τα οικονομικά κατέσχεσαν τα μηχανήματα της πολεμικής βιομηχανίας του Μποδοσάκη και μεγάλο μέρος των τραίνων του ΟΣΕ.
Η σημαντικότερη όμως λεία ήταν ο καπνός. Κάτω από τη διεύθυνση του διευθυντή της καπνοβιομηχανίας Reemtsma Otto Lose κατασχέθηκε και μεταφέρθηκε στη Γερμανία όλη η παραγωγή ανατολίτικου καπνού των ετών 1939 και 1940. Επρόκειτο για 85.000 τόνους ανατολίτικου καπνού αξίας 175 εκατ. γερμανικών μάρκων, που επήρκεσαν για τη γερμανική κατανάλωση μιας ολόκληρης χρονιάς. Το ποσό αυτό απέφερε για το γερμανικό δημόσιο ένα κέρδος σε φόρους της τάξεως του 1.4 δισ. γερμανικών μάρκων (RM)..."
"Έως την 1 Σεπτεμβρίου 1944 δημεύτηκαν και μεταφέρθηκαν στην Γερμανία 126.000 τόνοι χρώμιο, 91.000 τόνοι βωξίτης, 71.000 τόνοι νικέλιο, 14.000 τόνοι μαγνήσιο, 44.000 τόνοι σιδηροπυρίτης, και 71.000 τόνοι μολυβδαίνιο.[1] Κοντά σ' αυτά προστέθηκαν και 30.000 τόνοι ανατολίτικος καπνός, για την προμήθεια των γερμανικών εργοστασίων σιγαρέτων και πολλές άλλες αγροτικές πρώτες ύλες για τη γερμανική βιομηχανία".ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΚΑΤΟΧΗ, ΚΑΤΟΧΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΝΑΖΙ, Γ ΡΑΙΧ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, ΜΠΙΛΛΗΣ
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ