Ξεκινά η διανομή 2018 σε συγγραφείς, μεταφραστές, δημοσιογράφους και εκδότες από τον ΟΣΔΕΛ


Ξεκινά η διανομή 2018
σε συγγραφείς, μεταφραστές,
δημοσιογράφους και εκδότες
από τον ΟΣΔΕΛ

937.306,78 ευρώ θα διανεμηθούν
σε περισσότερους από 3.000 συγγραφείς,
δημοσιογράφους και εκδότες βιβλίων,
εφημερίδων και περιοδικών

Ο ΟΣΔΕΛ Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων Λόγου)[1], ξεκινάει τη διανομή 2018 (έσοδα 2017 και παλαιότερα) στους Συμβασιούχους συγγραφείς/μεταφραστές, δημοσιογράφους και εκδότες.
Το συνολικό ποσό που θα διανεμηθεί ανέρχεται σε 937.306,78€ (έναντι 921.279,13 το έτος 2017) και αναλύεται ως εξής:

Στο συνολικό ποσό των διανεμόμενων ποσών έχει συμπεριληφθεί, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και του ΔΣ του ΟΣΔΕΛ, το ποσό των 213.456 ευρώ που προέρχεται από παραγραφέντα ποσά (βάσει του ν. 4481/2017, ποσά των ετών 1999-2006 τα οποία δεν εισπράχθηκαν από τους δικαιούχους συγγραφείς και εκδότες).
Σε σχέση με τη διανομή 2017, τα έσοδα από εύλογη αμοιβή παρουσίασαν ελαφρά μείωση. Αντίθετα, τα έσοδα που προέρχονται από αδειοδότηση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν, ενώ για πρώτη φορά υπάρχουν έσοδα και από την αδειοδότηση της αποδελτίωσης που ξεκίνησε μέσα στο 2017.

Ελάχιστα καταβλητέα ποσά διανομών εύλογης αμοιβής

Το ΔΣ του ΟΣΔΕΛ καθόρισε και φέτος το ελάχιστο καταβλητέο ποσό στις διανομές της εύλογης αμοιβής για τους συγγραφείς, μεταφραστές, αρθρογράφους επιστημονικών περιοδικών και δημοσιογράφους. Συγκεκριμένα, τα ελάχιστα ποσά ανά διανομή έχουν ως εξής:

Διανομή βιβλιοπαραγωγής
·        Συγγραφείς βιβλίων: 100€ (όπως και το 2017)
·        Μεταφραστές βιβλίων: 50€ (όπως και το 2017)

Διανομή επιστημονικών περιοδικών
  • Αρθρογράφοι: 150€ (έναντι των 100€ το 2017)

Διανομή Τύπου
  • Δημοσιογράφοι - Αρθρογράφοι: 100€ (έναντι των 50€ το 2017)
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των εσόδων του ΟΣΔΕΛ και τον τρόπο διανομής τους, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Οργανισμού.

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2018


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

[1] Ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ) είναι μη κερδοσκοπικός αστικός συνεταιρισμός. Σκοπός του είναι η συλλογική διαχείριση και προστασία των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων των δημιουργών και εκδοτών έργων του λόγου, και λειτουργεί από το 1997 με άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού (σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4481/2017). Εκπροσωπεί περισσότερους από 7.500 συγγραφείς, δημοσιογράφους, μεταφραστές, περισσότερους από 800 εκδότες βιβλίων/περιοδικών/τύπου και σχεδόν το σύνολο των αλλοδαπών έντυπων έργων μέσω συμβάσεων αμοιβαιότητας με 31 χώρες. Αποστολή του είναι να διευκολύνει τη νόμιμη πρόσβαση ή/και αναπαραγωγή έντυπων έργων για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών ή για τη χρήση από επιχειρήσεις, να εισπράττει και να αποδίδει τα δικαιώματα στους δικαιούχους, καθώς και να προστατεύει τα έργα τους από τη λογοκλοπή και την πειρατεία. Επιδιώκει τη βελτίωση της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και τη συνειδητοποίηση της σημασίας των πνευματικών δικαιωμάτων από την Ελληνική κοινωνία. Παράλληλα, υλοποιεί δράσεις πολιτιστικού και κοινωνικού περιεχομένου, μία εκ των οποίων είναι η καταγραφή της εκδοτικής παραγωγής στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της οποίας διατηρεί και ενημερώνει συνεχώς τον πιο εκτενή ηλεκτρονικό κατάλογο εκδόσεων (osdelnet.gr). Επίσης εκπροσωπεί την Ελλάδα σε διεθνείς ενώσεις συλλογικής διαχείρισης (IFRRO, PDLN κλπ.).

[2] Εύλογη αμοιβή είναι η αποζημίωση που προβλέπεται από το άρθρο 18 του ν. 2121/1993 για αναπαραγωγές ενός έργου που πραγματοποιούνται από ιδιώτες για την προσωπική τους χρήση.
Η εύλογη αμοιβή υπολογίζεται σε ποσοστό που καθορίζει ο νόμος επί της αξίας των τεχνικών μέσων και του χαρτιού κατάλληλου για φωτοτυπία που χρησιμοποιούνται από ιδιώτες (είτε στο σπίτι τους είτε στο χώρο εργασίας τους) για να αναπαράγουν (φωτοτυπήσουν, αντιγράψουν ή/και εκτυπώσουν) έργα και εισπράττεται από τους εισαγωγείς των τεχνικών μέσων (φωτοτυπικών μηχανημάτων, εκτυπωτών κλπ.).

[3]Αδειοδότηση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι η αμοιβή που εισπράττει ο ΟΣΔΕΛ από εκπαιδευτικά ιδρύματα για τη χρήση (αναπαραγωγή και διανομή σε σπουδαστές) αποσπασμάτων από βιβλία ή άρθρων από περιοδικά.

[4] Αδειοδότηση υπηρεσιών αποδελτίωσης είναι η αμοιβή των εκδοτών Τύπου που εισπράττει ο ΟΣΔΕΛ από τις εταιρείες αποδελτίωσης και τους πελάτες τους για τη χρήση αποκομμάτων Τύπου (αναπαραγωγή, διανομή, αποθήκευση, κλπ.).
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ