ΘΡΑΚΗ ή και Ρωμυλία και Ρούμελι - του Κ. Οικονόμου


ΘΡΑΚΗ ή και Ρωμυλία
και Ρούμελι


Η Θράκη, ή και Ρωμυλία, και Ρούμελι κοινώς καλουμένη φαίνεται κατά τον Ιώσηπον, ότι έλαβε τούτο το όνομα από του Θείρα του πρώτου οικιστού αυτής[1].
Θείρης δε Θείρας εκάλεσεν ων ήρξεν, Έλληνες δε αυτούς Θράκας μετωνόμασαν.
Ωνομάσθη δε και Σιθών, ίσως από της Σιθωνίας χώρας της Βιζύης, όπως το παλαιόν οι Βασιλείς αυτής είχον την κατοίκησιν.


Τα όρια ταύτης, κατά τον Ηρόδοτον, το πάλαι μεν ήσαν πλέον εκτεταμμένα, τα νυν δε περιορίζεται η Θράκη απ’ ανατολών μεν υπό του Ευξείνου Πόντου, ήγουν της Μαύρης Θαλάσσης, και του Θρακικού Βοσπόρου, από νότου σε υπό της Προποντίδος, ήτις και θάλασσα καλείται του Μαρμαρά, υπό του Ελλησπόντου και του Αιγαίου Πελάγους ο καλείται και Αρχιπέλαγος, από δε δυσμών, υπό του Παγγαίου όρους, δι’ ου χωρίζεται από της Μακεδονίας, και από Βορέως υπό του όρους Αίμου, ο τουρκιστί καλείται Κοτσά Μπαλκάν, και χωρίζει αυτήν από της Βουλγαρίας.
Διαιρέσι δε την Θράκην αυτήν οι μεν γεωγράφοι κατά τα τέσσερα μέρη του κόσμου, ήγεν εις Θράκην δυτικήν, την μεταξύ του Παγγαίου όρους, και του όρους Ροδόπης, ο καλείται Δοσπάτ, Γιαϊλάς.
Εις Θράκην νότιον, την προς το Αιγαίον Πέλαγος, εις Ανατολικήν, την προς το Βυζάντιον, ήγουν την Κωνσταντινούπολιν, και βόρειον, την προς τον Αίμον.
Οι δε Εκκλησιαστικοί διάφορον αυτής ποιούσιν διαίρεσιν, όθεν και επιδιαιρούσιν αυτήν εις τας εξής Επαρχίας, αίτινες και περιέχονται εν αυτή, απ΄ανατολών μεν εστίν η Κωνσταντινούπολις, ήτις και μήτηρ πασών των εκκλησιών του ανατολικού δόγματος, και έτεραι πέντε επαρχίαι, αι προς τον Εύξεινον Πόντον, ήγουν οι Δέρκοι, η Μήδεια και η Βυζία, η Σωζόπολις, η Αγαθούπολις και η Αγχίαλος και η Μεσημβρία. Από νότου δε πάλιν, η μεν Συλημβρία και η Ηράκλεια, και η Χώρα και το Γάνον, ήτοι η Γάνα και Χώρας κείνται προς τηνΠροποντίδα, η δε Αίνος, και η Μαρώνεια, και η Ξάνθη, προς το Αιγαίον Πέλαγος.
Μεταξύ δε τούτων κατά το μεσόγειον κείνται το Διδυμότειχον, η Λίττιτσα, ήγουν το Ορτάκιοϊ, και η Αδριανούπολις, και προς τα αρκτικοδυτικώτερα αυτής τε της Αδριανουπόλεως και πάσης της Θράκης κείται η Επαρχία Φιλιππουπόλεως, εις την γωνίαν την μεταξύ των δύο ορέων, ήγουν του Αίμου και της Ροδόπης, υφ΄ών και περιορίζεται κατά τας τρείς πλευράς, βορινήν, δυτικήν και νότιον, το δε προς ανατολάς αυτής μέρος ήγουν το προς Αδριανούπολιν, ανεωγμένον εστί και επίπεδον.

ΠΗΓΗ: Οικονόμος Κωνσταντίνος, ιερεύς Φιλιππουπολίτης, εν έτει σωτηρίω αωιθ (1819) εν μηνί Μαϊω.ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ Γ. Λεκάκη:


[1] Ο ιερεύς-συγγραφεύς του κειμένου, αφού ξεκινά με πηγή του εβραίο συγγραφέα Φλ. Ιώσηπο, δεν μπορεί στο σημείο αυτό να μην συμπληρώσει «όστις όγδοος μεν υιός ην του Ιάφεθ έγγονος δε του Νώε»!!! Κι έτσι κάπως διαιωνιζόταν η "γνώση" και γινόταν η διείσδυσις...


ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Θρακη, Ρωμυλια, Ρουμελι, Ρουμελη, Ιωσηπος, Θειρας, Θειρης, Θρακες, Σιθων, Σιθωνια, Βιζυη, Βασιλιας, Ηροδοτος, Ευξεινος Ποντος, Μαυρη Θαλασσα, Θρακικος Βοσπορος, Προποντιδα, Μαρμαρας, Ελλησποντος, Αιγαιο Πελαγος, Αρχιπελαγος, Παγγαιο, Μακεδονια, Αιμος, Κοτσα Μπαλκαν, Βουλγαρια, Ροδοπη, Δοσπατ, Γιαιλας, Βυζαντιον, γεωγραφια, Κωνσταντινουπολις, Κωνσταντινουπολη, Δερκοι, Μηδεια, Βυζια, Σωζοπολις, Αγαθουπολις, Αγχιαλος, Μεσημβρια, Συλημβρια, Ηρακλεια, Χωρα, Γανον, Γανα, Αινος, Μαρωνεια, Ξανθη, Διδυμοτειχον, Λιττιτσα, Ορτακιοι, Αδριανουπολις, Αδριανουπολη, Φιλιππουπολις, Οικονομος, ιερευς, ιερεας, εβραιος, Ιωσηππος, Ιαφεθ, 1819, Νωε, Σωζοπολη, Αγαθουπολη, Συληβρια, Γανος, Διδυμοτειχο, Λιτιτσα, Φιλιππουπολη
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ