ΓΕΡΜΑΝΟ-ΤΟΥΡΚΟΙ ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ - Άφησαν τα αρκουδοτόμαρα και λυκοτόμαρα και φόρεσαν γραβάτα - ΛΥΚΟΙ ΜΕ ΠΡΟΒΙΕΣ ΑΜΝΩΝ - του Ν. Μπαραμπούτη


ΓΕΡΜΑΝΟ-ΤΟΥΡΚΟΙ
ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ
ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Άφησαν τα αρκουδοτόμαρα και λυκοτόμαρα
και φόρεσαν γραβάτα
ΛΥΚΟΙ ΜΕ ΠΡΟΒΙΕΣ ΑΜΝΩΝ

DEUTCHEN-TURKEN PARALLEL LEBEN UND VIELFALTIG

ALLEMANDS ET TURCS VIES PARALLES ET DIFFERENTES

GERMANO-TYRCI VITE PARALLELE E DIFERENTI

GEMANS-TURKIS PARALLEL LIVES AND DIFFERNTIALS
                


 ς γνωστόν οἱ Γερμανοί εἰς τό πρόσφατον παρελθόν ἔχουν προκαλέσει δύο παγκοσμίους πολέμους, μέ ἐπίκεντρον τήν Εὐρώπην. Πολλαί πόλεις τῆς Εὐρώπης κατεστράφησαν καί πολλαί χιλιάδες μάνες ἐξ αἰτίας των, ἔθαψαν καί ἔκλαψαν τά παιδιά τους. Οἱ λαοί τῆς Εὐρώπης ἀντιστάθησαν εἰς τήν ἐπιβολήν καί κυριαρχείαν τῶν Γερμανῶν μεταξύ αὐτῶν ἦσαν καί οἱ Ἕλληνες. Ἐκατοντάδες χιλιάδες εἶναι οἱ Ἕλληνες νεκροί εἰς τά πεδία τῶν μαχῶν, ὡς καί χιλάδες οἱ νεκροί ἀπό τήν πείναν μέ τήν ἐπικράτησιν τῶν Γερμανικῶν στρατευμάτων. Χιλιάδες τά ἀγγάλματα καί ἔργα τέχνης πού ἐκλάπησαν ἀπό ὅλην τήν Ἑλλάδαν καί μετεφέρθησαν εἰς τήν Γερμανίαν, ὡς ἐπίσης ἔκλεψαν καί τόν χρυσόν ἀπό τήν Τράπεζαν τῆς Ἑλλάδος. Εἰς τούς Ἕλληνας ὀφείλεται ἐν μέρη καί ἡ νίκη τῶν συμμάχων ἔναντι τῆς Γερμανίας. Διὰ τὴν προσφορὰν τῆς Ἑλλάδος ὁ τότε πρωθυπουργὸς τῆς Ἀγγλίας Τσώρτσιλ εἶχεν δηλώσει: ''μέχρι τώρα γνωρίζαμε ὅτι οἱ Ἕλληνες πολεμοῦν σὰν ἥρωες, ἀπὸ δῶ καὶ πέρα θὰ λέμε ὅτι ἥρωες πολεμοῦν ὅπως οἱ Ἕλληνες''. Ὁ δὲ ραδιοφωνικὸς σταθμὸς τῆς Μόσχας ἀπήγγειλεν ὕμνους πρὸς τὴν Ἑλλάδα καὶ συνεχῶς ἐπαναλάμβανεν: ''Ἕλληνες σᾶς εὐχαριστοῦμεν διά τήν βοήθεια σας''.


 Ἀπό τό 1945 μέχρις τό 2010 ἔχομεν μίαν εἰρηνικήν περίοδον διά τήν Εὐρώπην, ἐξαιρούμένης βεβαίως τοῦ βομβαρδισμοῦ τῆς Γιουγκοσλαβίας. Τήν σημερινήν περίοδον εἰς τήν Γερμανίαν ἀφυπνήσθει ἡ δεσποτική της καί ἐξουσιαστική της μεγαλομανία. Πινακίδαι ἐπί τῶν Γερμανικῶν ὁδῶν ἀναγράφουν ὅτι «ἡ Εὐρώπη θά μιλᾶ Γερμανικά». Ἔχει ξεκινήσει τόν τρῖτον Εὐρωπαϊκόν πόλεμον. Ἐπιθυμεῖ καί ἐπιδιώκει νά κυριαρχήση σήμερον εἰς τήν Εὐρώπην, ὄχι διά μέσου τῆς ἐπιβολῆς τῆς δυνάμεως τῶν ὅπλων, καί τῆς δυνάμεως τοῦ Γερμανικοῦ στρατοῦ, ἀλλά διά μέσου τοῦ οἰκονομικοῦ πολέμου καί τῆς οἰκονομικῆς κυριαρχείας της. Ἡ Γερμανία κατόρθωσεν μετά τόν δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον, διά μέσου τῆς διαγραφῆς ἔκ μέρους τῶν συμμάχων, πολλῶν χρεῶν καί ὀφειλῶν της, νά καταστῆ μιά ἰσχυρή βιομηχανική καί οἰκονομική δύναμης. Πράγματι εἰς τήν σημερινήν Εὐρωπαϊκήν Ἕνωσιν, ἐπιβάλλει τάς ἀπόψεις της. Μέ πρόσχημα τήν ἰδικήν οἰκονομικήν ἄνθησιν καί εὐημερίαν παρουσιάζει τόν ἐαυτόν ἡθικόν καί δημιουργικόν καί μέ ὄχημα καί πρόσχημα τήν ἡθικήν ἐπιβάλλει τάς ἀπόψεις της, διά τήν οἰκονομικήν ἐξυγίανσιν τῶν ἄλλων «διεφθαρμένων» κρατῶν. Κάμει παρεμβάσεις εἰς τά ἐσωτερικά τῶν χωρῶν, κάνοντας παροτρύνσεις ποιούς πρωθυπουργούς ἐπιθυμεῖ νά ἐκλέξουν οἱ λαοί. Πρωταρχικῶς τήν οἰκονομικήν παντοδυναμίαν τήν ἐπέβαλεν, εἰς τήν Ἑλλάδα, καί σέ δεύτερον χρόνον τήν Ἰσπανίαν, τήν Ποτρογαλίαν, τήν Ἰταλίαν καί Κύπρον.
 Ἀρχικῶς καί πρωτίστως τήν οἰκονομικήν της καί «ἡθικήν» παντοδυναμίαν της, τήν ἐπέβαλλεν εἰς τόν Ἑλληνικόν λαόν, μέ συμπαραστάτην της καί ἀρρωγόν τόν ἐκλεγμένον ἀπό τόν Ἑλληνικόν λαόν ὡς πρωθυπουργόν Παπανδρέου Γεώργιον τό ἔτος 2009. Ὁ ὁποῖος μόλις ἐνέλαβεν πρωθυπουργός, ἀπεδείχθει ὅτι εἶναι ὁ νεότερος ἐφιάλτης εἰς τήν μακροχρόνιαν ἱστορίαν του. Οὖτος μέ δόλον ὑπέκλεψεν τά ἐκλογάς ὑποσχόμενος ὅτι «χρήματα ὑπάρχουν» καί θά τά διανύμει μέ δίκαιον τρόπον εἰς τόν λαόν. Μόλις ἀνέλαβεν τήν πρωθυπουργίαν ἄνευ λόγου καί αἰτίας καί διά τά ἰδικά του ψυχολογικά προβλήμματα διατυμπάνιζεν ἀπό τήν ἔδραν τῆς Εὐρωπαϊκῆς ἑνώσεως, «ὅτι διοικεῖ ἕναν διεφθαρμένον λαόν». Καί σέ πλήρη συνεργασίαν μέ τήν Γερμανίαν ἐνέταξεν τήν Ἑλλάδα εἰς τό Δ.Ν.Τ καί τήν συγγραφήν τοῦ πρώτου μνημονίου, τό ὁποῖον ἐνεπνεύσθει καί ἐπέβαλλεν ἡ Γερμανία. Τά ἀποτελέσματα τῆς κυριαρχίας τῆς Γερμανίας μέ τά οἰκονομικά μέτρα πού ἐπέβαλλεν είς τήν Ἑλλάδα, ὁ Ἑλληνικός λαός τά εἰσπράττει μέ μίαν γενεοκτονίαν. Ἐπροκλήθει κατακόρυφος αὔξησις τῆς ἀνεργίας ἡ ὁποία ἔχει φθάσει εἰς τό 30% καί εἰς τούς νέους τό 55%, παιδιά λιποθυμοῦν ἀπό τήν πείναν εἰς τά σχολεία, σέ χρονίους πάσχοντας καί κατακεκλιμένους ἀσθενεῖς διακόπτουν τό ρεῦμα, σέ ἀνθρώπους διά μίαν μικρήν ὀφειλήν τῶν 500 Εὐρώ εἰς τάς τράπεζας τούς παίρνουν τά σπίτια, πολυάριθμοι ἄστεγοι. Ἔξ αἰτίας αὐτῶν, ἄνω τῶν 3.500 ἀνθρωπίνων ὑπάρξεων εἰς περίοδον εἰρήνης ἔχουν ἀπωλέσει τήν ζωήν των ὡς (αὐτοκτονοῦντες). Παρά ταῦτα ἡ Γερμανία ἐπιμένει εἰς τήν σκληράν «ἡθικήν» ἀντίληψιν καί ἀπόφασιν καί λέγει ὅτι διά τήν ἐξυγίανσιν τῆς οἰκονομίας τά μέτρα εἶναι ἀναγκαία καί θά ἐφαρμοσθοῦν. Ἐνῶ οἱ Γερμανοί ἀπό τήν πτωχήν Ἑλλάδα καί τόν οἰκονομικόν στραγγαλισμόν πού τῆς ἐπέβαλον ἔχουν κερδίσει ἄνω τῶν 70.000.000.000 Εὐρώ ἀπό τόκους. Κάμει τήν «ἡθικήν» παρά τό ὅτι ἡ ἰδία ὁφείλει πάρα πολλά εἰς τήν Ἑλλάδα, ὅσα ἔκλεψεν ἀπό τό Β! παγκόσμιον πόλεμον σύν τούς τόκους. Ἐπί πλέον τό ἀεροδρόμιον τῶν Ἀθηνῶν εὐρισκόμενον ὑπό τήν διαχείρησιν τῶν Γερμανῶν ὁφείλει εἰς τό Ἑλληνικόν κράτος 600.000.000 Εὐρώ ἀπό εἰσπραχθέντες φόρους τούς ὁποίους δέν ἔχει ἀποδώσει. Ἡ Γερμανική ἐταιρεία Siemens προκειμένου νά προωθῆ τά προϊόντα της<λαδώνει> ὑπουργούς σέ παγκόσμιον ἐπίπεδον, ἀλλά καί εἰς τήν Ἑλλάδα. Εἰς τήν Πορτογαλίαν καί Ἰσπανίαν τά πράγματα εἶναι δύσκολα, ὡς καί εἰς τήν Ἰταλίαν. Τό σκληρόν καί ἀπάνθρωπον πρόσωπον της τό ἐπεφύλαξεν καί διά τήν μικρήν καί πολύπαθον Κύπρον. Ἐδῶ ἐπέβαλεν διά τήν «σωτηρίαν» τῆς Κύπρου τό πρωτοφανές καί πρωτάκουστον ἀπό ἐμφανίσεως τοῦ ἀνθρώπου ἐπί τῆς Γῆς, τήν φορολόγησιν τῶν καταθέσεων εἰς τάς τράπεζας κατά 30%, ἀκόμη καί τῶν ξένων πολιτῶν πού εἶχον τάς καταθέσεις των εἰς τάς τράπεζας τῆς Κύπρου. Ὡς ἐκ τοῦτου τό τραπεζικόν σύστημα τῆς Κύπρου ἐκλονίσθει καί κατέρευσεν. Μόλις ἔγινεν ἡ ἀνακοίνωσις τής φορολογήσεως τῶν καταθέσεων ὅλοι ἔσπευσαν νά κάμουν ἀνάληψιν τῶν καταθέσεων. Ἀποτέλεσμα ἔκλεισαν οἱ τράπεζες ἄνω τῶν 12 ἡμερῶν. Διά τά μέτρα λιτότητος πού ἐπιβάλλει ἡ Γερμανία, ὁ ὑπουργός οἰκονομικῶν κος Σόϊμπλε δηλώνει:"Πιστεύω ὅτι μιά μέρα θά διαβάζουν εἰς τά βιβλία τῆς ἱστορίας γιά τήν περίοδον αὐτήν πού ἡ κρίση ἔφερεν τήν Εὐρώπη ἀκόμη πιό κοντά". Καί εἴπομεν πολύπαθον νῆσον, καθ΄ὅτι οἱ Τούρκοι ἕνας πολυπληθής λαός, ἀπό τό 1974 μέχρις καί σήμερον μέ τήν ἐπιβολήν τῶν ὅπλων καί τῆς Τουρκικῆς βαρβαρότητος κατέχει παράνομα μέ στρατόν κατοχῆς τό 33% τῆς νήσου τῆς Ἀφροδίτης, ἑνός λαοῦ πού δέν ὑπερβαίνει τάς 650.000 ψυχάς. Τόσον ἀπολίτιστοι καί βάρβαροι εἶναι οἱ Τούρκοι, πού αἰσθάνονται ἰκανοποίησιν ὅταν δολοφονοῦν καί βιάζουν ἕνα νήπιον ὡς εἶναι ἡ Κύπρος. Ὅταν τήν κατέλαβαν, σκώτωσαν ἀθώους ἀνθρώπους, βίασαν γυναίκας, ἐλεληλάτησαν τούς κατοίκους καί ἐξεδίωξαν ἀπό τάς οἰκίας τῶν περισοτέρους ἀπό 150.000 ἀνθρώπους. Τούς Ὁρθοδόξους ναούς τούς λεηλάτησαν, τούς λήστεψαν τούς ἔκαμαν σταύλους. Τήν βαρβαρότητα τους καί τήν ἀγριότηταν τους τήν ἀποτύπωσν καί εἰς τάς Ἁγιογραφίας. Εἰς τά πρόσωπα τῶν Ἁγίων τούς χαράκωναν καί τούς ἔβγαζαν τά μάτια. Ὁ Ο.Η.Ε ἔχει καταδικάσει αὐτήν τήν εἰσβολήν καί ἀγριότηταν. Βέβαια οἱ Τούρκοι καί εἰς τό πρόσφατον παρελθόν, τό 1922 ἔχουν κάμει τά ἴδια εἰς τόν Ἑλληνικόν πληθυσμόν τῆς Μ. Ἀσίας. Καί ἐκεῖ τούς ἔσφαξαν, τόν ἔκαψαν καί τόν ἐξεδίωξαν. Ἑλληνικόν πληθυσμόν πού κατοικοῦσεν ἐκεῖ ἀπό πολλούς αἰώνας πρωτίτερα, ἀπό τό 1000 Π.Χ. Οἱ δέ Τούρκοι ἦσαν ἐπιδρομεῖς προερχόμενοι ἀπό τά βάθη τῆς Ἀσίας ἀπό τάς στέπας τῆς Μογγολίας ὡς ἄγριες ἐπεκτατικές φυλές ἀνεβασμένοι στά ἄλογα, φορτωμένοι μέ βρῶμα καί μέ ψεῖρες, τό 1453 κατέλαβον τήν Κωνσταντινούπολιν. Μέ τήν πτῶσιν τῆς Κωσταντινουπόλεως ἴδρυσαν τήν λεγόμενην Ὀθωμανικήν αὐτοκρατορίαν. Κατέλαβαν τήν Ἑλλάδα καί ἔφθασαν μέχρι τήν Γενεύη. Ὁ Ἑλληνικός λαός ἔκαμεν πολλάς ἐπαναστάσεις διά νά ἀπελευθερωθῆ ἀπό τήν Τουρκικήν βαρβαρότητα. Οἱ Ἱερεῖς συμμετεῖχον εἰς αὐτόν τόν ἀπελευθερωτικόν ἀγῶνα μεταξύ αὐτῶν καί ὁ Ἱερεύς Ἀθανάσιος Διάκος. Τόν ὁποῖον ὅταν οἱ Τούρκοι τόν συνέλαβαν τόν ἐσούβλησαν ζωντανόν. Ἄλλος Ἱερεύς ὁ Παπαφλέσας εἰς τήν μάχην τοῦ Μανιακίου, τοῦ ἔκοψαν τό κεφάλι. Τόν Πατριάρχην τῆς Κωσταντινουπόλεως Γρηγόριον τόν Ε! τόν κρέμασαν ζωντανόν εἰς τήν κεντρικήν πύλην τοῦ Πατριαρχείου , καί μετά ἔσερναν τό 80 ἐτῶν σεβάσμιον σῶμα του στούς δρόμους γιά τρεῖς ἡμέρας καί στό τέλος τό πέταξαν εἰς τήν θάλασσαν. Εἰς δέ τούς Ἕλληνας πού συνελάμβανον νά ὁμιλοῦν Ἑλληνικά καί ὄχι Τουρκικά ἔκοβαν τήν γλῶσσαν τους. Ὅταν οἱ Τούρκοι τό 1922 κατέλαβον τά ἀρχαιόθεν Ἑλληνικά ἐδάφη τῆς Μ. Ἀσίας, ἐσφαγίασαν 600.000 ,ἐνῶ περισσότεροι ἀπό 1.500.000 Ἕλληνες ἐξηναγκάσθηκαν νά ἐγκαταλείψουν τάς ἐστίας τῶν προγόνων τους καί νά μεταφερθοῦν ὡς πρόσφυγες εἰς τήν Ἑλλάδα, ἔκαψαν τήν πόλιν Σμύρνην. Μητροπολίτης τότε τῆς Σμύρνης ἦτο ὁ Χρυσόστομος τόν ὁποῖον συνέλλαβον καί διέπραξαν ἐπ αὐτοῦ τά κάτωθει ἐγκλήματα. Τοῦ ξερρίζωσαν τά γένεια, τόν κτύπησαν μέ μαχαίρι πισώπλατα καί εἰς τήν συνέχειαν ὡς λυσσασμένες ἀνθρώπινες ὕαινες τοῦ ἔκοψαν μύτη καί αὐτιά. Εἰς τό πλευρόν τῶν ἀνδρῶν συναγωνίζονταν μαινόμενες τουρκάλες πού ἐνθάρρυναν μέ ἄρες καί κατάρες τούς λυσσασμένους ἄνδρες τους. Ἀφοῦ ἔριξαν χάμω τόν ἱεράρχην καί τόν καταπάτησαν, ὁ ἐπικεφαλής ἀξιωματικός διέταξε χαμάληδες νά σύρουν τό πτῶμα καί ἀφοῦ τό πρόσδεσαν σέ μιά σακαράκα τό ἔβαλαν μπροστά κι ἄρχισε νά τρέχη σβαρνίζοντας τον. Διέπραξαν καί πάλιν μίαν γενοκτονίαν. Τότε εἶχον εἰς τό πλευρόν τους,συνεργάτες καί συμπαραστάτες τούς Γερμανούς. Ἄλλην γενοκτονίαν πού διέπραξαν ἦτο αὐτή τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου πού κατοικοῦσαν ἐκεῖ ἀπό τά χρόνια τοῦ Ὁμήρου. Εἰς τάς 19 Μαΐου τοῦ 1919 ὁ Μουσταφά Κεμάλ ἀποβιβάζεται εἰς τήν Σαμψούντα διά νά ξεκινήσει τήν δεύτερην καί πιό ἄγρια φάσιν τῆς Ποντιακῆς Γενοκτονίας, ὑπό τήν καθοδήγησιν τῶν Γερμανῶν καί Σοβιετικῶν συμβούλων του. Μέχρι τήν Μικρασιατικήν Καταστροφήν τό 1922 οἱ Ἑλληνοπόντιοι πού ἔχασαν τήν ζωή τους ἀνέρχονται εἰς τάς 350.000. Καί εἰς ἄλλους λαούς ὡς τούς Ἀρμενίους διέπραξαν γενοκτονίαν. Ἀλλά καί οἱ Γεωργιανοί καί οἱ Σύριοι ἔχουν ὑποστεῖ τά ἴδια ἀπό τούς Τούρκους. Ὅταν κατέλαβον τήν Κωσταντινούπολιν εἰς τήν Ὀρθόδοξην Ἐκκλησίαν τῆς Ἁγίας Σοφίας, τά Ἱερά καί ἀπαραμίλλου κάλους ψηφιδωτά της τά κάλυψαν μέ ἀσβεστοκονίαμα. Ἀπό τό 1453 ἕως καί σήμερον τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας Σοφίας πότε τόν κάμουν τζαμί καί πότε μουσεῖον, ἐνῶ συμφώνως μέ τά ψηφίσματα τοῦ Ο.Η.Ε τά μνημεία ἐπανέρχονται εἰς τήν λειτουργίαν διά τήν ὁποίαν εἶχον κατασκευασθεῖ.
 Διά τούς Τούρκους σημαίνουσαι καί ἐξέχουσαι προσωπικότηται ἔχουν εἰπεῖ τά κάτωθει:
 "Θα προσπαθήσω νά σκιαγραφήσω πολύ σύντομα σέ ἀδρότατες γραμμές τί ἦταν ἡ Τουρκική φυλή καί τί εἶναι σήμερα. Δέν πρόκειται μόνον γιά Μωαμεθανισμόν, ἀλλά γιά Μωαμεθανισμό συνδυασμένον μέ τόν ἰδιόρυθμον χαρακτήραν μιᾶς φυλῆς. Δέν εἶναι οἱ πράοι Ἰσλαμισταί τῶν Ἰνδιῶν, οὖτε οἱ ἰπποτικοί Σαλαδίνοι τῆς Συρίας, οὖτε οἱ πολιτισμένοι Μαυριτανοί τῆς Ἰσπανίας. Ἦταν εἰς τό σύνολον τους ἀπό τήν πρώτην μαύρην ἡμέρα πού μπῆκαν εἰς τήν Εὐρώπην, τό μόνον δείγμα τῆς ἀνθρωπότητας πού ἔδειξεν τήν μεγαλυτέραν ἔλλειψιν ἀνθρωπισμοῦ. Ὁπουδήποτε καί ἀν πῆγαν, μιά πλατιά κηλίδα αἴματος ἔδειχνε τά ἴχνη τοῦ περάσματος των καί εἰς ὅλην τήν ἔκτασιν τῆς κυριαρχίας των ὁ πολιτισμός ἐξαφανιζόταν."
Γουίλιαμ Γλάδστων - Πρωθυπουργός τῆς Μ. Βρεττανίας.
 (William EwartGladstone, 29 Δεκεμβρίου 1809 - 19 Μαΐου 1898)

"Δέν ὑπάρχει περίπτωσις, εἰς τήν Εὐρώπην, τήν Ἀσίαν ἤ τήν Ἀφρικήν, πού ἡ ἐγκαθίδρυσις τῆς Τουρκικῆς κυριαρχίας σέ ἄλλην χώραν, νά μήν εἶχεν σάν συνέπειαν τήν ὑποβάθμισιν τοῦ πολιτισμοῦ. Ἡ Τουρκία ὁπουδήποτε βγῆκε νικήτρια ἔφερεν τήν καταστροφήν."
Ζώρζ Κλεμανσώ - Γάλλος πρωθυπουργός (1841-1929)

"Όταν οἱ Ὀθωμανοί από τήν στέππαν, βρέθηκαν ἐντός ἀνθρωπίνων κοινωνιῶν μεταβλήθηκαν ἀπό κυνηγούς καί βοσκούς ζώων, σέ κυνηγούς καί βοσκούς ἀνθρώπων. Καθιέρωσαν τόν γενιτσαρισμόν καί ἐπεδόθησαν εἰς τόν συστηματικόν ἐξισλαμισμόν τών ὑποδούλων πληθυσμῶν."
Ἄρνολτ Τόιμπυ (Toynbee "A study of History") -
 Ἄγγλος ἱστορικός καί Φιλόσοφος (1889-1975)

Διατί ἄραγε συμπλέουν εἰς τήν ἀγριότηταν καί βαρβαρότηταν ἕνας Εὐρωπαϊκός λαός ὡς ὁ Γερμανικός καί ἕνας Ἀσιατικός οἱ Τούρκοι.
 Τήν Γερμανίαν ὀφείλομεν νά τήν διαιρέσωμεν σέ δύο λαούς, πάρ΄ ὅτι εἶναι ἕνα κράμα πολλῶν φυλῶν. Ἀπό τήν μίαν πλευράν εἶναι οἱ καλοί, οἱ εὐγενεῖς, οἱ ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων, τῶν τεχνῶν οἱ πολιτισμένοι. Εἶναι οἱ Γεμανοί πού ἔχουν βραβευθεῖ μέ τό βραβεῖον Νόμπελ εἰς τήν ἰατρικήν, τήν φυσικήν, τήν χημείαν, τήν λογοτεχνίαν κ.λ.π. Ἐπίσης εἶναι ὁ Μπετόβεν, ὁ Στράους, ὁ Βάγνερ ὁ Φρόϊντ, ὁ Νίτσε. Ἀπό τήν ἄλλην πλευράν εἶναι οἱ βάρβαροι, οἱ ἄγριοι οἱ ἀπολίτιστοι, οἱ κτηνοβάτες, καθ΄ὅτι ὡς ἔχουν δηλώσει οἱ ἴδιοι ὑπάρχουν 150.000 Γερμανοί πού κτηνοβατόνται μέ ζῶα, καί ὅπως λέγουν κάνουν τήν κτηνοβασίαν μέ τήν σύμφωνην γνώμην τῶν ζώων. Τό δέ ἐρώτημα πού τίθεται εἶναι τό ἐξῆς, πῶς εἶναι δυνατόν νά ὑπάρχουν εἰς τήν Γερμανίαν δύο κόσμοι. Ἀπό τήν μίαν οἱ πολιτισμένοι καί οἱ πνευματικοί καί ἀπό τήν ἄλλην οἱ ἀπολίτιστοι καί οἱ ἄγριοι. Μήπως εἰς τούς πολιτισμένους Γερμανούς καί γενικῶς τούς Βορείους λαούς, κυκλοφορεῖ καί Ἑλληνικόν αἶμα. Τήν ἀπάντησιν τήν δίδει ἡ ἀρχαιολογική σκαπάνη. Oἱ Μινωΐτες Κρῆτες ἦσαν ἐκεῖνοι ποὺ πρῶτοι πάτησαν τὸ πόδι τους στὸ Νὸρτ Φρίσλαντ τῆς νῦν Γερμανίας. Κι αὐτὸ συνέβη κατὰ τὸ 1300 π.Χ. Τὴν παραπάνω ἀνακοίνωση ἔκανε ὁ κα­θηγητὴς Ἐθνολογίας καὶ Ἱστορίας τοῦ Πολι­τισμοῦ, Hans-Peter Durr (Χὰνς Πέτερ Ντύρ), τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2008!.. Ἀλλά μήπως καί πολλαί ὁνομασίαι εἶναι Ἑλληνικῆς προελεύσεως ὅπως : Ἡ Βιέννη ἀπὸ τὴν Βιάννου τῆς Κρήτης, ἡ Βρέμη ἀπὸ τοὺς κα­τοίκους τοῦ Βρεμίου ὅρους (νῦν Βέρμιο Ἠμαθίας), ἡ Καρινθία (ἀπὸ τὴν Κορινθία), ἡ Ἀλεμανία ἀπὸ τοὺς Ἀλαμανοὺς (τῆς Σπερχειάδος), κ.λπ. Ἐκεῖ Βόρεια ὁμιλεῖται μία διάλεκτος, ἡ φριζικὴ (<frysk), ποὺ ἀνήκει σὲ μία παμπάλαιη δυτικὴ γερμανικὴ ὁμάδα πληθυσμοῦ, τοὺς Φρίζες, ὅπως τοὺς λέν. Αὐτοὶ δὲν εἶναι παρὰ οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες (Μακεδονο-Θράκες Φρύγες), ποὺ ἔφυγαν ἀπὸ τὶς πανάρχαιες ἑστίες τους, στὴν Μ. Ἀσία καὶ τὸν Πόντο, καὶ κατοίκησαν ἔπειτα ἀπὸ περιπέτειες τάς Βορείους χώρας τῆς Εὐρώπης (ἐξ αὐτῶν οἱ Φράγκοι, ἡ Μπρὺζ τοῦ Βελγίου, κλπ.). Ἀπό τήν μελέτην καί ἐργασίαν τοῦ Κου Λεκάκη Γεωργίου, Λαογράφου καί συγγραφέως πολλῶν βιβλίων.
 Εἰς τήν πολυφυλετικήν Γερμανίαν καταγράφονται καί δύο φυλαί. Οἱ Βάνδαλοι καί οἱ Ἔρουλοι. Οἱ Βάνδαλοι ἔδωδαν εἰς τήν παγκόσμιον κοινότητα, ὡς λέξιν καί ὡς ἔννοιαν τόν Βανδαλισμόν. Καί τοῦτο προέκυψεν ἀπό τό ἔτος 455 Μ.Χ ὅταν κατέλαβον τήν Ρώμην καί διά δύο ἐβδομάδες λεηλάτησαν τήν πόλιν καταστρέφοντας κάθε πολιτιστικόν στοιχεῖον τῆς Ρώμης, ἀγγάλματα, ἔργα τέχνης κ.τ.λ. ἀλλά καί σφάζοντας τούς κατοίκους της.
 Οἱ Ἔρουλοι εἶναι Γερμανικόν φῦλον διά τόν ὁποῖον ἔχουν γραφεῖ τά κάτωθει εἰς τήν ἱστοριογραφίαν του (DE BELLO GOTHICO ΓΟΤΘΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ) ἀπό τόν μεγάλον ἱστορικόν τοῦ Βυζαντίου, Προκόπιον τῆς Καισαρείας (500-570)Μ.Χ
 Οἵτινες δὲ ἀνθρώπων εἰσὶν Ἔρουλοι καὶ ὅθεν Ῥωμαίοις ἐς ξυμμαχίαν κατέστησαν ἐρῶν ἔρχομαι. ὑπὲρ μὲν Ἴστρον ποταμὸν ἐκ παλαιοῦ ᾤκουν πολύν τινα νομίζοντες θεῶν ὅμιλον, οὓς δὴ καὶ ἀνθρώπων 6.14.2 θυσίαις ἱλάσκεσθαι ὅσιον αὐτοῖς ἐδόκει εἶναι. νόμοις δὲ πολλοῖς οὐ κατὰ ταὐτὰ τοῖς ἀνθρώπων ἑτέροις ἐχρῶντο. οὔτε γὰρ γηράσκουσιν οὔτε νοσοῦσιν αὐτοῖς βιοτεύειν ἐξῆν, ἀλλ' ἐπειδάν τις αὐτῶν ἢ γήρᾳ ἢ νόσῳ ἁλῴη, ἐπάναγκές οἱ ἐγίνετο τοὺς ξυγγενεῖς αἰτεῖσθαι 6.14.3 ὅτι τάχιστα ἐξ ἀνθρώπων αὐτὸν ἀφανίζειν. οἱ δὲ ξύλα πολλὰ ἐς μέγα τι ὕψος ξυννήσαντες καθίσαντές τε τὸν ἄνθρωπον ἐν τῇ τῶν ξύλων ὑπερβολῇ, τῶν τινα Ἐρούλων, ἀλλότριον μέντοι, ξὺν ξιφιδίῳ παρ' 6.14.4 αὐτὸν ἔπεμπον. ξυγγενῆ γὰρ αὐτῷ τὸν φονέα εἶναι οὐ θέμις. ἐπειδὰν δὲ αὐτοῖς ὁ τοῦ ξυγγενοῦς φονεὺς ἐπανῄει, ξύμπαντα ἔκαιον αὐτίκα τὰ ξύλα, ἐκ τῶν 6.14.5 ἐσχάτων ἀρξάμενοι. παυσαμένης τε αὐτοῖς τῆς φλογὸς ξυλλέξαντες τὰ ὀστᾶ ἐν τῷ παραυτίκα τῇ γῇ ἔκρυπτον. 6.14.6 Ἐρούλου δὲ ἀνδρὸς τελευτήσαντος ἐπάναγκες τῇ γυναικὶ ἀρετῆς τε μεταποιουμένῃ καὶ κλέος αὑτῇ ἐθελούσῃ λείπεσθαι βρόχον ἀναψαμένῃ παρὰ τὸν τοῦ ἀνδρὸς 6.14.7 τάφον οὐκ εἰς μακρὰν θνήσκειν. οὐ ποιούσῃ τε ταῦτα περιειστήκει τὸ λοιπὸν ἀδόξῳ τε εἶναι καὶ τοῖς τοῦ ἀνδρὸς συγγενέσι προσκεκρουκέναι. τοιούτοις μὲν ἐχρῶντο Ἔρουλοι τὸ παλαιὸν νόμοις.
 Πολλοί δέ ἀπό αὐτούς τούς ανθρώπους εἶναι οἱ Ἔρουλοι, καί οἱ ὁποῖοι ἐγκατέστησαν συμμαχίαν μέ τούς Ρωμαίους ἐρχόμενοι μέ αὐτούς σέ διαπραγματεύσεις. κατοικοῦσαν ἀπό παλαιόθεν πέραν τοῦ Ἴστρου ποταμοῦ, ἐπίστευον εἰς πολλούς θεούς καί εἰς αὐτούς ἐφαίνετο ὅτι ἦτο εὐσεβές διά νά τούς ἐξευμενίσουν νά κάμουν ἀνθρωποθυσίας. Νόμους δέ πολλούς δ΄αὐτά, δέν ἐχρειάζοντο ἀπό ἄλλους ἀνθρώπους. Κατά τήν διάκειαν τῆς ζωῆς των δέν ἐπιτρεπόταν οὔτε νά γεράσουν οὔτε νά ἀσθενήσουν, ἀλλά ἐπειδή, ὅταν κάποιος ἐξ αὐτῶν ἤ γήρασκεν ἤ νοσοῦσεν ἀναγκαστικῶς ζητοῦσεν ἀπό τούς συγγενεῖς του ὅτι τάχιστα πρέπει νά τόν ἐξαφανίσουν ἀπό τούς ἀνθρώπους. Αὐτοί δέ ξύλα πολλά συσσώρευαν εἰς μεγάλον ὕψος καί τοποθετοῦσαν τόν ἄνθρωπον ὑπεράνω τῶν ξύλων, κάποιον δέ ἐκ τῶν Ἐρούλων ξένον ὅμως πρός αὐτόν μαζί μέ τό ξῖφος του ἔστελλον. διότι δέν ἦτο ὀρθόν κάποιος ἀπό τούς συγγενεῖς νά τόν φονεύση. Ἐπειδή δέ εἰς αὐτούς ὁ φονεύς τοῦ συγγενοῦς ἐπέστρεφεν, ἀμέσως ἔβαζαν φωτιά σέ ὅλα τά ξύλα ἀρχίζοντας ἀπό χαμηλά. Ὅταν ἡ φωτιά ἔσβηνεν συνέλλεγον τά ὁστᾶ καί τά ἔκρυπτον μέσα στήν Γῆ. Μετά τόν θάνατον κάποιου Ἐρούλου ἡ σύζυγος του ἀναγκαστικῶς λόγω τῆς γυναικίας ἀρετῆς καί ἐπιθυμόντας νά ἀφίση ἕνα δοξασμένο ὄνομα ὄφειλεν νά φτιάξη βρόχον πλησίον τοῦ τάφου τοῦ ἀνδρός της καί ὄχι εἰς μακρόν χρόνον νά πεθάνη. Ἐάν δέν ἔπραττεν αὐτά ἤταν ἀτιμασμένη καί ἦταν σέ σύγκρουσιν μέ τούς συγενεῖς τοῦ ἀνδρός της. Αὐτοί ἦσαν οἰ νόμοι κατά τῶ πάλαι τῶν Ἐρούλων
Δέν ἄφησαν ποτέ καί πουθενά κατάλοιπα ἐγκαταστάσεως καί πολιτισμοῦ
Ἀπό Troels Brandt, «The Heruls») διαβάζομεν:
 Οἱ Ἔρουλοι δέν ἦσαν ξεχωριστή ἐθνική ὁμάδα, ἀλλά μοναχικόν... τάγμα! Παιδιά ἡλικίας 15-21 ἐτῶν ἔμπαιναν εἰς τήν ὑπηρεσίαν τοῦ μεγάλου σομάνου, ὁ ὁποῖος ντυνόταν γυναίκα. Κάθε χρόνον ἄφηναν τό σπίτι τους, ἀπό τήν πρωτομαγιά ὡς τό τέλος τοῦ Ὀκτωβρίου, διά νά ἐκπαιδευτοῦν εἰς τά ἔλη ὡς <στρατιῶται τοῦ θεοῦ>. Ὀργανώντουσαν σέ δωδεκαμελεῖς ἀγγέλες, ὑπό τήν ἀρχηγίαν δύο <λύκων> καί μυούνταν εἰς τελετάς πού περιελάμβαναν μυσταγωγίαν ὑπό τήν ἐπήρειαν ναρκωτικῶν, ἀνθρωποθυσίας, καί ὁμοσεξουαλισμόν. Ἔπιναν ἕνα κοκτέϊλ ναρκωτικῶν ἔβαφαν τό κορμί τους μόβ, χόρευαν πολεμικούς χορούς ντυμένοι μέ ἀρκουδοτόμαρα καί λυκοτόμαρα καί ξεχυνόντουσαν σάν διάβολοι στό σκοτάδι.
 Οἱ Ἔρουλοι τό 267 Μ.Χ ἔκαμαν ἐπιδρομήν καί εἰς τήν Ἑλλάδαν, ἦλθαν ἀπό πολύ μακριά καί ἐκεῖ ἐπέστρεψαν. Ἡ ἐπιδρομή ἦταν τρομακτική, κατέστρεψαν, λεηλάτησαν, ἔκαψαν ὅλην τήν Ἑλλάδα. Ἔφθασαν καί εἰς τήν Ἀθήναν καί τήν ὁποίαν πυρπόλυσαν. Σώθηκεν εὐτυχῶς ἡ Ἀκρόπολις, ὁ ναός τοῦ Ἡφαίστου, τό ρολόϊ τοῦ Ἀνδρόνικου Κυρρήστου(ἀέρηδες), τό Πάνθεον καί ἐλάχιστα ἄλλα. Τό θέατρον τοῦ Ἡρώδη τοῦ Ἀττικοῦ εἶχεν σκεπήν, ἦτο ἡ μεγαλυτέρα τῆς ἐποχῆς του, καί τήν ὁποίαν ἔκαψαν.
 Καθῆκον τῶν εὐγενῶν τῆς ἐπιστήμης καί τοῦ πνεύματος Γερμανῶν εἶναι, ἤ νά ἐκπολιτίσουν τούς συμπατριῶτας των ἤ νά διαχωρίσουν τήν θέσιν των ἀπό αὐτούς.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Γερμανοι, Τουρκοι, Γερμανια, Τουρκια, Ερουλοι, Μπαραμπουτης
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ