ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΡΑΚΗ, 2019


ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΣΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΡΑΚΗ, 2019
                                           

Το ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ του ΥΠ.ΠΟ.Α. έκανε την 32η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΡΑΚΗ» (14 - 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019) με τίτλο «Χωροταξία και πολεοδομία. Δημόσια και ιδιωτική αρχιτεκτονική».

Είχε 37 ανακοινώσεις σχετικές με την έρευνα που διεξάγεται στον βορειοελλαδικό χώρο από τον Έβρο έως την Φλώρινα.
Διεξήχθη στην αίθουσα τελετών του παλαιού κτηρίου της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

ΠΕΜΠΤΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

10:00                   Ι. Χ. Παρδαλίδου
                              Οχυρωματικά έργα στην αρχαία Ζώνη.
10:15                   2. Καλλιντζή
                              H πολεοδομική ιστορία των Αβδήρων.
10:30                   3. J. Donati, A. Αβραμίδου
                              Ανασυνθέτοντας την τοπογραφία της αιγαιακής Θράκης μέσα από ιστορικές αεροφωτογραφίες.
10:45                   4. l. Μπασιάκος, Σ. Παπαδόπουλος, N. Νεραντζής, X. Κουκούλη
                              Χωροθέτηση, ομοιότητες και διαφορές πρώιμων μεταλλουργικών εγκαταστάσεων στο B. και N. Αιγαίο.
11:00                   5. Γ. Σανίδας
                              Παραγωγικές δραστηριότητες στον αστικό χώρο: η περίπτωση της μεταλλουργίας - μεταλλοτεχνίας στην αρχαϊκή πόλη της Θάσου.

12:00                   6. Σ. Παπαδόπουλος, A. Ζάννης
                              H οχύρωση και ο αστικός πυρήνας της Πιστύρου της αιγαιακής Θράκης:
                              πρώτες παρατηρήσεις.
12:15                   7. Σ. Αγγελούδη-Ζαρκάδα
                              H πολεοδομική εξέλιξη της Καβάλας κατά την οθωμανική διοίκηση
                              (1520-1913)
12:30                   8. Αι. Ριτζούλη
                              Πολεοδομικές «νησίδες» βιομηχανικής αρχαιολογίας επί του οθωμανικού σιδηροδρομικού δικτύου: το παράδειγμα της καταγραφής και τεκμηρίωσης των ασβεστοκάμινων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
12:45                   9. I. Στάμου, Ι. Βασιλειάδης, Γ. Καραδέδος, M. Νικολαΐδου-Πατέρα, Δ. Μαλαμίδου, Σ. Ποιμενίδου
                              Στρατηγικό σχέδιο (master plan) προστασίας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων. Συμβολή στη διαχείριση ενός αρχαιολογικού χώρου παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.
13:00                   10. E. Παπαθανασίου
                              Το Φακέλι του Γκράντσεν
17:00                   l. K. Νταράκης
                              H ιδιωτική κατοικία στην αρχαία Αμφίπολη.
17:15                   2. Δ. Καϊμάρης, Γ. Καραδέδος, Π. Μάλαμα, Δ. Μαλαμίδου,
                              Π. Πατιάς
                              Προανασκαφική έρευνα στην Αμφίπολη για τον εντοπισμό της θέσης και της χωροθέτησης του θεάτρου και του σταδίου στον πολεοδομικό ιστό της πόλης.
17:30                   3. Γ. Βελένης
                              Δίδυμη τιμητική επιγραφή "Σιρραίων" νέων προς γυμνασίαρχο.
                              Συμβολή στους πολιτειακούς θεσμούς των αρχαίων πόλεων.
17:45                   4. Z. Μπόνιας, J. Perreault
                              Αρχαία Άργιλος: καταστήματα, εργαστήρια και οικίες στον εμπορικό τομέα της πόλης.
18:45                   5. Σ. Βασιλείου
                              H Χαλκιδική από το τέλος της Προϊστορίας έως τον 4ο αι. π.Χ.
                              Παρατηρήσεις στην τοπογραφία και στη δομή των εγκαταστάσεων.
19:00                   6. I. Γιαννάκης
                              H ανίχνευση της εθνικής πολιτικής του Φιλίππου B΄ μέσα από
                              τα τείχη των Σταγείρων.
19:15                   7. E. Τσιγαρίδα, L. Nevett, Archibald, D. Stone
                              Το οικιστικό σχέδιο της αρχαίας Ολύνθου.
19:30                   8. Σ. Ανδρέου
                              Από τις τούμπες στις τράπεζες- μεταβολές στην ενδοκοινοτική οικιστική οργάνωση στο τέλος της 2ης και τις αρχές της 1ης χιλιετίας
                              στην Κεντρική Μακεδονία.


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

10:00                   1. Γ. Τσόκας, Π. Τσούρλος, Γ. Βαργεμέζης, A. Σταμπολίδης,
                              Η. Φίκος
                              H αποκάλυψη του πολεοδομικού ιστού οικισμών στη Μακεδονία και
                              τη Θράκη με γεωφυσικές μεθόδους.
10:15                   2. Π. Ζαφειριάδης
                              Οργάνωση του χώρου στους οικισμούς της Νεότερης Νεολιθικής -
                              Πρώιμης Εποχής του Χαλκού στη Μακεδονία. Διαχρονική, συγκριτική
                              σύνοψη και νέες προσεγγίσεις.

10:30                   3. Ά. Παντή, Δ. Ισαακίδου, A. Καγιούλη, Σ. Κόττη, Σ. Μπρόζου
                              Ένας νέος οικισμός των προϊστορικών στον Πεντάλοφο
                              Ωραιοκάστρου.
10:45                   4. A. Λιούτας, Σ. Κώτσος
                              Στοιχεία χωροταξίας και αρχιτεκτονικής αρχαιολογικών χώρων Δήμου
                              Παύλου Μελά (Σταυρούπολη -Πολίχνη-Ευκαρπία)_
11:00                   5. E. Μανακίδου, Δ. Τσιαφάκη
                              Οικιστική οργάνωση του πολίσματος στο Καραμπουρνάκι: τα δεδομένα
                              της πανεπιστημιακής ανασκαφής.

12:00                   6. Π. Αδάμ-Βελένη, Σ. Πρωτοψάλτη
                              Νέα δεδομένα για την ελληνιστική Θεσσαλονίκη από τις ανασκαφές
                              του ΜΕΤΡΟ.
12:15                   7. Π. Αδάμ-Βελένη, Σ. Βασιλειάδου, Σ. Τζεβρένη, Z. Αλ Σααγιάχ
                              Το κρηναίο στη συμβολή του decumanus maximus με τον cardo
                              της οδού Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη.
12:30                   8. Σ. Ακριβοπούλου
                              H Ροτόντα της Θεσσαλονίκης και η θεωρία του ημιτελούς μνημείου.
12:45                   9. K. Ράπτης
                              Περίκεντρα κτήρια της Ύστερης Αρχαιότητας στη Θεσσαλονίκη:
                              παρατηρήσεις, σκέψεις και ερωτήματα σχετικά με την αρχιτεκτονική
                              και την ένταξή τους στον αστικό ιστό.
13:00                   10. Γ. Σκιαδαρέσης, E. Γκιούρα, E. Φαντίδου
                              Νέα στοιχεία για τα τείχη της Θεσσαλονίκης στην περιοχή της πύλης
                              Εσκί Ντελίκ
13:15                   11. Π. Ανδρούδης, A. Μπατζικώστα, E. Παπανικολάου
                              Πολεοδομικές παρεμβάσεις στην πρώιμη οθωμανική Θεσσαλονίκη
                              (1430 - τέλος του 16ου αιώνα)


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΑΠΟΓΕΥΜΑ: 17:00 - 20:15
17:00                   l. Γ. Ζαχαροπούλου
                              Τα νεότερα κτήρια του Επταπυργίου Θεσσαλονίκης: στοιχεία, ερμηνείες
                              και προτάσεις.
17:15                   2. J. Donati, M. Μανωλεδάκης
                              H Θεσσαλονίκη μέσα από αεροφωτογραφίες του B΄ Παγκοσμίου
                              Πολέμου: νέες προοπτικές για την κατανόηση των ιστορικών τοπίων και
                              την παρακολούθηση θέσεων πολιτιστικής κληρονομιάς.
17:30                   3. E. Στεφανή, N. Μερούσης
                              Πρακτικές οργάνωσης του κοινοτικού χώρου στην προϊστορική Ημαθία:
                              η διάσταση του χρόνου.

17:45                   4. A. Κοτταρίδη
                              Το «βασίλειον» καθίδρυμα των Αιγών: μορφές και λειτουργίες
                              ενός εμβληματικού δημοσίου κτηρίου

18:45                   5. A. Κυριάκου
                              Το ιερό της Εύκλειας στην αγορά των Αιγών: πτυχές της εξέλιξης
                              ενός λατρευτικού τόπου στον πολεοδομικό ιστό της πόλης.
19:00                   6. E. Τσιγαρίδα, A. Σκίτσα, Σ. Οικονόμου
                              Παρατηρήσεις στην αρχιτεκτονική του μνημειακού προπύλου
                              και του κτηρίου Ι του ανακτόρου της αρχαίας Πέλλας.
19:15                   7. B. Χαστάογλου-Μαρτινίδη, M. Τριανταφυλλίδου,
                              Π. Ανδρικόπουλος-Τζούμας
                              Το μεσοπολεμικό τεχνολογικό αγροτικό τοπίο της λίμνης των Γιαννιτσών:
                              πρώτο σχεδίασμα για τη μελέτη και ανάδειξή του.
19:30                   8. Π. Χρυσοστόμου
                              Οι διαχρονικές διαφοροποιήσεις στη μορφή και στην οργάνωση
                              της κατοικίας και του οικιστικού χώρου των προϊστορικών
                              εγκαταστάσεων στο λεκανοπέδιο Αμυνταίου Φλώρινας.

Στα πλαίσια της Συνάντησης, την Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2019, από 18:00 ως 20:30 έγινε στο Μουσείο Εκμαγείων του Α.Π.Θ. η παρουσίαση του τόμου «ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ. Μελέτες Αρχαιολογίας και Τέχνης στη μνήμη του Γεωργίου Γούναρη».

Τηλ. γραμματείας συνεδρίου: 2310 99.7069
Τα πρακτικά αναμένονται από το ΥΠΠΟΑ.


ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, Χωροταξια, πολεοδομια, αρχιτεκτονικη, Εβρος, την Φλωρινα, Οχυρο, Ζωνη, Αβδηρα, Θρακη, μεταλλουργια, Αιγαιο, μεταλλοτεχνια, Θασος, Πιστυρος, Καβαλα, οθωμανικη, βιομηχανια, οθωμανικο, σιδηροδρομος, ασβεστοκαμινο, Μακεδονια, Φιλιπποι, Φακελι, Γκραντσεν, Αμφιπολη, θεατρο, σταδιο, επιγραφη, Σιρραιων, γυμνασιαρχος, θεσμος, Αργιλος, καταστημα, εργαστηριο, οικια, Χαλκιδικη, Προιστορια, Φιλιππος, τειχη, Σταγειρα, Ολυνθος, τουμπα, τραπεζα, Νεολιθικη, Εποχη Χαλκου, Πενταλοφος, Ωραιοκαστρο, Σταυρουπολη, Πολιχνη, Ευκαρπια, Καραμπουρνακι, ανασκαφη, Θεσσαλονικη, ΜΕΤΡΟ, κρηναιο, Αγια Σοφια, Ροτοντα, ημιτελες μνημειο, πυλη Εσκι Ντελικ, οθωμανική αυτοκρατορια, Επταπυργιο, αεροφωτογραφια, Παγκοσμιος Πολεμος, Ημαθια, βασιλειον, Αιγες, ιερο, Ευκλεια, Αιγαις, προπυλο, ανακτορο, Πελλα, λιμνη, Γιαννιτσα, κατοικια, λεκανοπεδιο, Αμυνταιο, ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ, Γουναρης
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ