Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ των Μακεδόνων της Ελιμείας Κοζάνης, κατά των Τούρκων, το 1878


Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
των Μακεδόνων
της Ελιμείας Κοζάνης,
κατά των Τούρκων, το 1878

ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
Εν ονόματι του Έθνους
η προσωρινή Κυβέρνησις
της εν Μακεδονία Επαρχίας Ελιμείας
προς
το Υπουργικόν Συμβούλιον
του Βασιλείου της Ελλάδος


Κύριε Πρόεδρε

Η ημετέρα επαρχία, μη δυνάμενη πλέον να υποφέρη τον ακατανόμαστον δούλειον τουρκικόν ζυγόν, τας ανήκουστους βιαιοπραγίας των καταδυναστευόντων την πατρίδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου τυράννων, τας απείρους κακώσεις και τας φοβεράς καταπιέσεις εις ας ου μόνον η περιουσία ημών, είναι εκτιθεμένη, αλλά και η ζωή αυτή και η τιμή και βλέπουσα ότι την μεν ησυχίαν των υπόδουλων ελληνικών επαρχιών ου μόνον παρεγνώρισεν η άσπλαχνος διπλωματία, αλλά και παρεξήγησεν, η Υψηλή Πύλη, υπογράψασα τους προκαταρκτικούς όρους της ειρήνης μετά της Ρωσίας, απεμπολεί το πλείστον της Μακεδονίας εις τον πανσλαυισμόν, ηράτο ως εις άνθρωπος τα όπλα, ίνα κηρύξη ενώπιον Θεού και ανθρώπων την ελευθερίαν από του δουλίου ζυγού και την μετά της μητρός Ελλάδος ένωσιν αυτής υπό το σκήπτρον του θεοσκεπτού και συνταγματικωτάτου βασιλέως των Ελλήνων Γεωργίου του Α΄.
Οι υποφαινόμενοι, διορισθέντες μέλη της προσωρινής κυβερνήσεως της επαρχίας Ελιμείας και πληρεξουσιοδοτηθέντες υπό τε των εκλεξάντων ημάς εκλογέων και πάντων των συνεπαρχιωτών προστρέχομεν εξ ονόματος αυτών προς την προσφιλεστάτην ημών μητέρα και επικαλούμεθα πάσαν την δυνατήν συνδρομήν αυτής όπως επιτύχωμεν την πραγματοποίησιν των αιώνων και διαπύρων ευχών του Ελληνισμού, αλλά και των απανταχού της γης Ελλήνων και φιλελλήνων επικαλούμεθα την ηθικήν και υλικήν αρωγήν προς επίτευξιν των πόθων ημών, βεβαιούμεν δε και τούτους και την μητέρα ημών ότι, εάν εγκαταλειφθώμεν εις μόνας και υλικάς δυνάμεις ημών, ενδέχεται οι αιμοβόροι και αιμοχαρείς ημών τύραννοι να καταστήσωσι την ωραίαν ταύτην της Μακεδονίας επαρχίαν κοιλάδα κλαυθμώνος, επαναλαμβάνοντες και εν αυτή τας εν Βατάη και εν Βιζύη διαπραχθείσας τραγικωτάτας σκηνάς και εξαφανίσωσιν αυτήν ολοσχερώς.
Πεποιθότες ότι η ημετέρα φωνή θέλει ηχήσει ου μόνον εις τα ώτα αλλά και τας καρδίας πάντων των Ελλήνων και φιλελλήνων από του ισχυροτάτου μέχρι και του ασθενεστάτου, έχομεν την τιμήν να υποσημειώθωμεν.

Εν Βουρίνω τη 18 Φεβρουαρίου 1878
Η προσωρινή Κυβέρνησις της επαρχίας Ελιμείας

         Ο Πρόεδρος                      Ο Γραμματεύς                       Τα μέλη
Ιωάννης Κ. Κοβεδάρος   Αναστάσιος Η. Πηχεών        Ζήσης Εμμανουηλίδης
                                                                                                   Παπά Χριστόδουλος
                                                                                                   Παπά Ιωάννης
                                                                                                   Αθανάσιος Γρηγορίου
Ο Αρχηγός των Επαναστατών
Ιωσήφ Λιάτης


Αφιερωμένο από τον Σύνδεσμο Γραμμάτων και Τεχνών Νομού Κοζάνης στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα στο Χρώμιο Κοζάνης.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: τουρκικος ζυγος, βιαιοπραγια, δυναστης, Αλεξανδρος, τυραννος, καταπιεση, τιμη, δουλεια, διπλωματια, Υψηλη Πυλη, Ρωσια, Μακεδονια, πανσλαβισμος, βασιλιας, Γεωργιος, Ελιμεια, Ελληνισμος, φιλελληνισμος, ηθικη, Βαταη, Βιζυη, Βουρινο, 1878, Κοβεδαρος, Πηχεων, Εμμανουηλιδης, Παπα Χριστοδουλος, Παπα Ιωαννης, Γρηγοριου, Λιατης, Κοζανη, Μακεδονικος Αγωνας, Χρωμιο, Επανασταση, Τουρκια
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ