Υδατικοί πόροι, άρδευση και περιβάλλον


Υδατικοί πόροι, άρδευση
και περιβάλλον

Στο πλαίσιο του παραδοτέου D.2.1.3. του έργου IR2MA - Large Scale Irrigation Management Tools for
Sustainable Water Management in Rural Areas and Protection of Receiving Aquatic Ecosystems (Έργο
συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση , το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(Ε.Τ.Π.Α.) και την Εθνική Συμμετοχή των χωρών Ελλάδας και Ιταλίας), διοργανώνεται η ενημερωτική
εκδήλωση WATERinMARCH! 2019, Υδατικοί πόροι, άρδευση και περιβάλλον.
Έχοντας ως βάση το ότι ο μεγαλύτερος χρήστης νερού στην περιοχή εφαρμογής του έργου είναι η
γεωργία, σκοπός της εκδήλωσης είναι να συμβάλει στην πληροφόρηση σχετικά με την αποτελεσματική
διαχείριση των αρδεύσεων, κυρίως μέσα από συλλογικά συστήματα άρδευσης. Βασική αναφορά σε
κάθε περίπτωση αποτελεί η Οδηγία Πλαίσιο για τα ύδατα 2000/60/EC και το γενικότερο πλαίσιο
προστασίας των υδάτινων πόρων που προκύπτει από αυτή. Βελτίωση της διαχείρισης των αρδεύσεων
αναμένεται να συμβάλει σε μείωση του κόστους λειτουργίας των οργανισμών εγγείων βελτιώσεων, σε
άμεση μείωση του καλλιεργητικού κόστους αλλά και την προστασία των οικοσυστημάτων όπου
καταλήγουν οι απορροές. Τα τελευταία είναι σε πολλές περιπτώσεις ευαίσθητα οικοσυστήματα που
προστατεύονται από διεθνείς συνθήκες (Ramsar, NATURA 2000 κ.α.).

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαρτίου 2019, στη Βιβλιοθήκη της Πανεπιστημιούπολης Άρτας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Κωστακιοί Άρτας.
Ακόμη στις 29 Μαρτίου 2019, στο πλαίσιο της ίδιας εκδήλωσης θα οργανωθεί τεχνική συνάντηση των
εταίρων του έργου.


Το πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως εξής:
Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019
11:00-11:20
Το υπόγειο υδατικό δυναμικό της Ηπείρου με έμφαση στους υπόγειους υδροφόρους του κάμπου της Άρτας
Νικολάου Ευάγγελος
ΙΓΜΕ - Ινστιτούτο Γεωλογιών και Μεταλλευτικών Ερευνών - Περιφερειακή Μονάδα Ηπείρου
11:20-11:40
Συλλογικά αρδευτικά και αποστραγγιστικά δίκτυα των ΟΕΒ Πεδιάδας Άρτας
Τζάλλας Σωτήριος
Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Πεδιάδας Άρτας
Τσιρογιάννης Γιάννης
Τμ. Γεωπονίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
11:40-12:00
Προστασία, διαχείριση και κοστολόγηση αρδευτικού νερού
Παναγόπουλος Ανδρέας
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός (ΕΛΓΟ) – ΔΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων
12:20-12:40
Αδειοδότηση Χρήσης Νερού – Η άδεια χρήσης νερού του ΓΟΕΒ Πεδιάδας Άρτας
Πατεράκης Εμμανουήλ
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας / Δ/νση Υδάτων Ηπείρου
12:40-13:00
Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων σχετικά με την άρδευση – Το συλλογικό σύστημα που λειτουργεί στην
πεδιάδα της Άρτας
Μαλάμος Νικόλαος
Τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
13:00-13:20
Τελικοί αποδέκτες νερού αποστραγγιστικών δικτύων
Κουτσικόπουλος Κωνσταντίνος
Τμ. Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πάτρας
Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου-Λευκάδας

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019
10:00-14:00
Επιστημονική συνάντηση εταίρων του έργου IR2MA και τεχνικές επισκέψεις
Τμήμα Γεωπονίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Κωστακιοί Άρτας.

Άρτα, 17.3.2019

ΠΗΓΗ: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Γεωπονίας, τηλ. 2681050279, email.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Ηπειρος, υπογειοι υδροφοροι οριζοντες, καμπος, Αρτα, αρδευτικα, αποστραγγιστικα, νερο, αρδευση, Αμβρακικος Κολπος, Λευκαδα, Κωστακιοι, νομος Αρτας
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ