ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

Το ΑρχαιολογικΟ ΜουσεΙο ΛαμΙας

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Λαμίας στεγάζεται στον αναστηλωμένο οθωνικό στρατώνα, που βρίσκεται στην ακρόπολη της αρχαίας Λαμίας, στον κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο του Κάστρου της Λαμίας.Στον προθάλαμο του ισογείου του Μουσείου ο επισκέπτης βλέπει ένα μαρμάρινο άγαλμα φιλοσόφου σε φυσικό μέγεθος, ρωμαϊκών χρόνων, από τον Αχινό, ένα σύνολο επιτύμβιων στηλών, τύπων συναντώμενων στην Φθιώτιδα, και μία απελευθερωτική επιγραφή από τον Αχινό.
Στον πρώτο όροφο, στο κεφαλόσκαλο, εκτίθενται μικρότερου μεγέθους γλυπτά, όπως κορμοί, κεφαλές, αναθηματικά ανάγλυφα, κτλ.
Το σημαντικότερο γλυπτό που διαθέτει το Μουσείο Λαμίας, μοναδικό για την εικονογραφία του, είναι το μαρμάρινο αναθηματικό ανάγλυφο στην Αρτέμιδα Ειλείθυϊα του τέλους του 4ου αι. π.Χ., το οποίο τεχνοτροπικά εντάσσεται στον κύκλο της Πραξιτέλειας Σχολής.
Το αρχαιολογικό υλικό που εκτίθεται στο Μουσείο προέρχεται κατά κύριο λόγο από ανασκαφές των τελευταίων χρόνων, σωστικές και συστηματικές, και αντιπροσωπεύει χρονολογικά όλα τα στάδια του πολιτισμού από την αρχαιότερη νεολιθική περίοδο έως και τους ρωμαϊκούς χρόνους, κυρίως από τον νομό Φθιώτιδας. Ο νομός Ευρυτανίας εκπροσωπείται από λίγα ευρήματα από παραδόσεις ή κατασχέσεις.


Στις Προθήκες I και Ια-β εκτίθενται ευρήματα της νεολιθικής εποχής, όπως χαρακτηριστική κεραμική, εργαλεία, πήλινα ειδώλια, κοσμήματα, σφονδύλια, κτλ.
Οι επόμενες περιλαμβάνουν ευρήματα της πρώιμης εποχής του Χαλκού (πρωτοελλαδικής) (Προθήκες II και ΙΙα-β) και της μέσης εποχής του Χαλκού (μεσοελλαδικής) (Προθήκες III και ΙΙΙα-β), όπως χαρακτηριστικά δείγματα κεραμικής, κοσμημάτων, ειδωλίων, εργαλείων κτλ. Αξιοσημείωτο εύρημα της μεσοελλαδικής περιόδου είναι ένα περίαπτο-σφραγίδα από στεατίτη. Στην συνέχεια εκτίθενται προϊόντα κεραμικής, μεταλλοτεχνίας και μικροτεχνίας της ύστερης εποχής του Χαλκού (μυκηναϊκής). Έτσι, στις Προθήκες IV και V, σε σχηματοποιημένα ομοιώματα άνδρα και γυναίκας διατάσσονται αντικείμενα χαρακτηριστικά κάθε φύλου, όπως όπλα, εργαλεία, κοσμήματα, εξαρτήματα ενδυμασίας κτλ. Στις Προθήκες VII, VIII και IX παρατίθενται οι τύποι της κεραμικής παραγωγής της υστεροελλαδικής και μεταβατικής περιόδου, ενώ στην Προθήκη VI εκτίθενται τα πιο ενδιαφέροντα και πολυτιμότερα ευρήματα της υστεροελλαδικής περιόδου, όπως χρυσά κοσμήματα, σφραγιδόλιθοι, ειδώλια, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει το όστρακο από κρατήρα με παράσταση πολεμικού πλοίου από τον Κύνο. Ακολουθούν τα ευρήματα της πρωτογεωμετρικής - γεωμετρικής περιόδου, όπως δείγματα της κεραμικής παραγωγής (Προθήκες X και ΧΙΙα) και της μεταλλοτεχνίας (Προθήκη XII). Στην Προθήκη XI, πάνω σε σχηματοποιημένα ομοιώματα άνδρα και γυναίκας, εκτίθενται αντικείμενα χαρακτηριστικά κάθε φύλου, όπως όπλα, εργαλεία, κοσμήματα και εξαρτήματα ενδυμασίας. Ακολουθεί η αρχαϊκή περίοδος και μεγάλο τμήμα της έκθεσης καταλαμβάνουν τα ευρήματα από το ιερό της Αρτέμιδος Ελαφηβόλου στο Καλαπόδι, όπως η στέγη και τα κιονόκρανα του ναού (Θέση XIIΙα), ο βωμός με τα αφιερώματα (Θέση ΧΙΙΙβ), οι χάλκινοι τρίποδες (Θέση ΧΙΙΙγ), κινητά ευρήματα – κυρίως αφιερώματα στο ιερό (Προθήκη XIII) – και όπλα, που είναι επίσης αφιερώματα (Προθήκη XlVα). Εδώ εκτίθεται και χάλκινο κράνος ιλλυρικού τύπου από την Ευρυτανία. Στέγη και τμήμα γείσου αρχαϊκής στοάς (Θέση ΧIVβ) και η Προθήκη XIV με αντικείμενα-αφιερώματα από άλλα ιερά της Φθιώτιδας, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει αγαλμάτιο Αρτέμιδος από τη Μελιταία και έξω από την Προθήκη μαρμάρινος κορμός Δήμητρος. Στη νότια αίθουσα εκτίθενται ευρήματα κλασσικών, ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων. Η Προθήκη XV περιέχει δείγματα της εγχώριας παραγωγής της Φθιώτιδας και η Προθήκη XVI γυάλινα αγγεία και σκεύη ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων. Στην Προθήκη XVII αναπτύσσεται το πανόραμα της εγχώριας κοροπλαστικής και η Προθήκη XVIII περιλαμβάνει διακοσμημένα αγγεία, όπως μελανόμορφα, ερυθρόμορφα, λευκές ληκύθους, πολύχρωμα πινάκια, προϊόντα εισαγωγής από τα μεγάλα καλλιτεχνικά κέντρα της κλασικής εποχής, όπως η Αττική, η Κόρινθος, η Βοιωτία κτλ. Κοσμήματα, σκεύη, εργαλεία, όπλα και τμήματα αγαλμάτων από χαλκό και σίδηρο των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων εκτίθενται στην Προθήκη XXII και πήλινες μάσκες Διονύσου και Περσεφόνης στην Προθήκη XIX. Η Προθήκη XX είναι αφιερωμένη στο παιδί, ενώ στη γωνία (Ενότητα XXI) αναπαρίστανται με πρωτότυπα υλικά οι επικρατέστεροι τύποι τάφων στη Φθιώτιδα, συνοδευόμενοι και από τις αντίστοιχες επιτύμβιες στήλες. Η Προθήκη ΧΧΙα περιέχει τεφροδόχο αγγείο κλασικής εποχής και η Προθήκη ΧΧΙβ ένα από τα σημαντικότερα εκθέματα του Μουσείου, τον αττικό ερυθρόμορφο κρατήρα του 5ου αι. π.Χ. με σπάνια παράσταση από τον ορφικό κύκλο. Σύνολα κεραμικής οικιακής χρήσης κλασσικών και ελληνιστικών χρόνων παρατάσσονται στην Ενότητα XXIII, μπροστά από την οποία εκτίθεται μωσαϊκό δάπεδο ελληνιστικών χρόνων με παράσταση Τριών Χαρίτων και αναπαράσταση τράπεζας με σκεύη φαγητού. Η Προθήκη XXVI περιέχει χρυσά κοσμήματα ελληνιστικών χρόνων και η Προθήκη XXV τύπους κεραμικής ρωμαϊκών χρόνων που απαντούν στη Φθιώτιδα. Στην Ενότητα XXIV εκτίθενται ευρήματα που σχετίζονται με την αρχιτεκτονική των ελληνιστικών χρόνων (καρφιά, μεντεσέδες, κλειδαριές κτλ.) και γύρω από αυτή στέγη ελληνιστικών χρόνων, πήλινος λουτήρας, αγωγοί ύδρευσης και αποχέτευσης. Αφιερωμένη στην οικονομία είναι η Προθήκη XXVII, όπου εκτίθενται προ-νομισματικές μορφές χρήματος, νομίσματα κοπής φθιωτικών πόλεων και ξένων κοπών που κυκλοφορούσαν στην περιοχή και ρωμαϊκό σταθμίο με προτομή Αθηνάς.

ΠΗΓΗ: Υπ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑΑρχαιολογικΟ ΜουσεΙο ΛαμΙας, Λαμια, στρατωνας, ακροπολη, Καστρο, Μουσειο, μαρμαρο, αγαλμα, φιλοσοφος, Αχινος, επιτυμβια στηλη, Φθιωτιδα, απελευθερωτικη επιγραφη, γλυπτο, κορμος, κεφαλη, αναθηματικο αναγλυφο, αναθημα, Αρτεμις Ειλειθυια, Πραξιτελης, ανασκαφες, νεολιθικη εποχη, Φθιωτις, Ευρυτανια, κεραμικη, εργαλειο, πηλος, ειδωλιο, κοσμημα, σφονδυλι, Εποχη Χαλκου, πρωτοελλαδικη, μεσοελλαδικη, περιαπτο, σφραγιδα, στεατιτης, μεταλλοτεχνια, μικροτεχνια, μυκηναικη, ομοιωμα, ανδρας, γυναικα, οπλο, εξαρτημα, ενδυμασια, υστεροελλαδικη, χρυσος, σφραγιδολιθος, οστρακο, κρατηρας, πολεμικο πλοιο, Κυνος, πρωτογεωμετρικη, γεωμετρικη, αρχαικη, ιερο, Αρτεμις Ελαφηβολος, Αρτεμη, Καλαποδι, στεγη, κιονοκρανο, ναος, βωμος, αφιερωμα, τριποδας, κρανος, ιλλυρια, γεισο, στοα, αγαλματιο, Μελιταια, Δημητρα, γυαλι, αγγειο, σκευος, κοροπλαστικη, μελανομορφο, ερυθρομορφο, ληκυθος, πινακιο, Αττικη, Κορινθος, Βοιωτια, μασκα, προσωπειο, Διονυσος, Περσεφονη, παιδι, ταφος, στηλη, τεφροδοχος, κρατηρ, ορφικος κυκλος, Ορφεας, μωσαικο δαπεδο, Τρεις Χαριτες, τραπεζα, φαγητο, αρχιτεκτονικη, καρφι, μεντεσες, κλειδαρια, λουτηρας, αγωγος, υδρευση, αποχετευση, οικονομια, νομισμα, χρημα, σταθμιο, προτομη, Αθηνα
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ