Οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας πλήττουν καίρια την δημόσια υγεία - ΤΟ ΤΟΞΙΚΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΟ» ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ - Προκαλούν πονοκέφαλο, αϋπνία, κόπωση, πτώση του ανοσοποιητικού, διαταραχές μνήμης, υπογεννητικότητα, καρκίνο, αυτισμό, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής/υπερκινητικότητας, προβλήματα όρασης, λευχαιμία, εγκεφαλικούς όγκους, κ.ά.


Οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας
πλήττουν καίρια
την δημόσια υγεία

ΤΟ ΤΟΞΙΚΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΟ» ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Προκαλούν πονοκέφαλο, αϋπνία, κόπωση,
πτώση του ανοσοποιητικού, διαταραχές μνήμης,
υπογεννητικότητα, καρκίνο, αυτισμό,
διαταραχή ελλειμματικής προσοχής,
υπερκινητικότητα,
προβλήματα όρασης, λευχαιμία,
εγκεφαλικούς όγκους, κ.ά.

Με επιστολή τους προς την κυβέρνηση, βουλευτές, περιφερειάρχες και δημάρχους κορυφαίοι επιστήμονες ενημέρωναν για τους κινδύνους από την ακτινοβολία κεραιών κινητής τηλεφωνίας.
Η επιστολή εστάλη στις 22 Νοεμβρίου 2018.
Συγκεκριμένα, η επιστολή έχει ως εξής:

«ΕΠΕΙΓΟΝ
Προς την Κυβέρνηση και τα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου,
Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου
Περιφερειάρχες και Δημάρχους της Ελληνικής Επικράτειας

Αξιότιμοι Κύριοι                                                                        
Η επιστολή μας έχει ως αφορμή το πρόσφατο σχέδιο νόμου για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, καθώς και τα άμεσα σχετιζόμενα με αυτό πιλοτικά δίκτυα του 5G και των έξυπνων (ψηφιακών) μετρητών (ηλεκτρικού ρεύματος), προκειμένου να σας ενημερώσουμε με αδιαμφισβήτητα επιστημονικά στοιχεία ότι η εξάπλωση αυτών των τεχνολογιών (GSM, 3G, 4G, 5G) πλήττει καίρια τη δημόσια υγεία λόγω της κατακόρυφης αύξησης της ηλεκτρονικής περιβαλλοντικής ρύπανσης όχι πλέον έξω αλλά εντός των οικιακών, εκπαιδευτικών, νοσοκομειακών, επαγγελματικών κλπ. χώρων.
Η επιστολή μας αυτή συνοδεύεται από τις δύο τελευταίες διεθνείς εκκλήσεις (2018)
εκατοντάδων καταξιωμένων επιστημόνων για την προστασία τόσο του απλού πολίτη όσο και κάθε ζώντος οργανισμού επί της γης από την ηλεκτρομαγνητική (ΗΜ) ακτινοβολία. Τα θέματα που ανακύπτουν από την ανεξέλεγκτη χρήση και επέκταση αυτών των τεχνολογικών εξελίξεων, και που θα πρέπει να συνεκτιμήσετε στα πλαίσια των άμεσων ή έμμεσων ευθυνών σας για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, είναι συνοπτικά τα ακόλουθα:

1ον [ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΥΓΕΙΑ] Η Ελλάδα είναι μια χώρα που θα πληγεί ιδιαίτερα από την ρύπανση της ΗΜΑ, και με δεδομένο ότι έχει ήδη ένα σοβαρό “Δημογραφικό Πρόβλημα", επιβάλλεται μια ιδιαίτερη προσοχή στην αλόγιστη επέκτασή της, διότι αφ’ ενός υποβαθμίζει το ευ ζην (πονοκέφαλοι, αϋπνίες, κόπωση, πτώση του ανοσοποιητικού, διαταραχές μνήμης), και αφ’ ετέρου αποτελεί έναν από τους συντελεστές της υπογεννητικότητας σύμφωνα με διεθνείς επιστημονικές μελέτες και δημοσιεύσεις. Η αλόγιστη χρήση της ασύρματης τεχνολογίας με γνώμονα αποκλειστικά και μόνο τα ιδιωτικά οικονομικά συμφέροντα δημιουργεί ένα περιβάλλον ιδιαίτερα τοξικό για κάθε πολίτη και επί πλέον επιβαρύνει οικονομικά και λειτουργικά τόσο τα κρατικά όσο και τα ιδιωτικά συστήματα υγείας λόγω των ασθενειών που προκαλεί, ειδικά μέσω της υπογεννητικότητας, της καρκινογένεσης και πολλών άλλων βλαπτικών επιπτώσεων ειδικά στη νέα γενιά.

2ον [5G & IoT] Η οικονομικά και πολιτικά αδέσμευτη επιστημονική κοινότητα εδώ και καιρό έχει επισημάνει και εξακολουθεί να προειδοποιεί για τους κινδύνους, με πολλαπλές επιστημονικές μελέτες και ένα πλήθος δημοσιευμένων επιστημονικών εργασιών, που αφορούν την διαρκώς αυξανόμενη ηλεκτρομαγνητική ρύπανση του Πλανήτη μας, και στους κινδύνους που προκύπτουν από την ασύρματη επικοινωνία και ειδικά του καινοτόμου συστήματος 5G με το οποίο ακόμα δεν έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες, και της συνδεόμενης υπηρεσίας του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things - ΙοΤ).

3ον [ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ] Η αναπτυξιακή και οικονομική πολιτική του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής οφείλει να θέτει ως πρώτη προτεραιότητα τη διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας από τους κινδύνους για τους οποίους διαρκώς προειδοποιεί η ανεξάρτητη διεθνής επιστημονική κοινότητα τον ΟΗΕ και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και η Κυβέρνηση αποφασίζουν επί αυτού του θέματος όχι εκ προθέσεως, αλλά λόγω περιορισμένης και μη αντικειμενικής πληροφόρησης από κρατικές επιτροπές στις οποίες έχουν παρεισφρήσει μη ειδικοί στις βιολογικές επιπτώσεις της μη ιονίζουσας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, με αποτέλεσμα την παραπληροφόρηση ή/και απόκρυψη των συνεπειών τους στη δημόσια υγεία, αλλά και την οικονομική επιβάρυνση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, δεδομένου ότι οι βλάβες που προκαλούνται στον πληθυσμό κατατάσσονται και σε χρόνια νοσήματα.

4ον [ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ] Θεωρούμε ότι κάθε πολιτικό πρόσωπο που εκπροσωπεί τους πολίτες της χώρας μας θα πρέπει να επιδιώκει την αντικειμενική ενημέρωσή του επί των βιολογικών επιπτώσεων της μη ιονίζουσας Η/Μ ακτινοβολίας, ώστε να μπορεί να παίρνει υπεύθυνη θέση για την συγκεκριμένη πηγή βλαβών στη δημόσια υγεία, στις οποίες εκτίθενται εν αγνοία τους οι γενιές του σήμερα, αλλά και του αύριο, γεγονός που τεκμηριώνεται από τις 10.000 και πλέον δημοσιευμένες ανεξάρτητες διεθνείς μελέτες.

5ον [ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΕΙΣ] Οι επιστημονικές μελέτες / εκθέσεις που συνοδεύουν την παρούσα επιστολή είναι δημοσιευμένες σε Διεθνή Ιατρικά Περιοδικά. Είναι ενημερωτικές και δυστυχώς άκρως ανησυχητικές διότι επί πλέον εστιάζουν και σε θέματα με εθνική διάσταση, όπως "Δημογραφικό - υπογεννητικότητα", "Δημόσια Υγεία", "Νέα Γενιά".

6ον [Το «ΤΟΞΙΚΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΟ» ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ] Τα μη φυσιολογικά βιολογικά συμπτώματα που παρατηρούνται στην νέα γενιά, όπως η έκρηξη του ποσοστού αυτισμού (1 στα 135 παιδάκια στην Ελλάδα), ο αυξανόμενος αριθμός παιδιών με Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής/υπερκινητικότητας ADHD (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder), με προβλήματα όρασης, λευχαιμίας και εγκεφαλικών όγκων, όπως διαπιστώνονται από στατιστικές μελέτες άλλων χωρών, που δυστυχώς δεν διεξάγονται και στην χώρα μας, δίνουν μια σαφή αλλά τρομακτική εικόνα της ηλεκτρομαγνητικής καταστροφικής πορείας που ακολουθεί η κοινωνία μας, η οποία επιταχύνεται από μια συνεχή, ανεξέλεγκτη, εθιστική διαφήμιση, που επιτρέπεται από το κράτος να απευθύνεται ακόμα και σε μικρά παιδιά!

Με συναίσθηση της επιστημονικής και κοινωνικής μας ευθύνης:

  Σας ενημερώνουμε ώστε με αυτή την επιστολή μας, μαζί με τα επισυναπτόμενα έγγραφα από την διεθνή επιστημονική κοινότητα, να σας ευαισθητοποιήσουμε και ως προς τις δικές σας πολιτικές ευθύνες.

  Ζητούμε άμεσα την αναβολή ψήφισης του νόμου περί κεραιών και την αναστολή κάθε πιλοτικής εφαρμογής των συστημάτων 5G και έξυπνων μετρητών, προκειμένου να έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης, δια ζώσης, σε αντίλογο από ουσιαστικά ειδικούς επιστήμονες (Έλληνες και ξένους) για τις επιπτώσεις στην δημόσια υγεία από αυτές τις τεχνολογίες, αλλά και για τις τεχνολογικές δυνατότητες ασφαλούς χρήσης τους μέσα από τη δραστική μείωση των υφιστάμενων ορίων έκθεσης του πληθυσμού στις Η/Μ ακτινοβολίες, αφού ήδη αρκετές χώρες αποδέχονται ως ασφαλή όρια μόλις το 1/70 αυτών που ισχύουν στην χώρα μας (βλ. Ιταλία, Ελβετία, Πολωνία, Βουλγαρία, Ρωσία. Μονακό κ.α.).


• Προς λεπτομερέστερη ενημέρωσή σας, επισυνάπτουμε τις πρόσφατες διεθνείς επιστημονικές εκκλήσεις (5G Earth and Space Appeal 2018, The EMF Call for Truly Protective Limits for Exposure τo EMF, 5G EU Appeal 2017), και έναν κατάλογο με διεθνή συγγράμματα που τεκμηριώνουν π.χ. την υπογεννητικότητα την προερχόμενη από την ρύπανση της ΗΜΑ.


• Παραμένουμε διαθέσιμοι για οποιαδήποτε πρόσθετη ενημέρωση ή συνδρομή κρίνετε αναγκαία.ΔΙΑΒΑΣΤΕ επίσης: INTERNATIONAL APPEAL Stop 5G on Earth and in Space.


ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: κινητη τηλεφωνια, κεραιες, κινητο τηλεφωνο, ηλεκτρομαγνητικη ακτινοβολια, ΝΑΡΚΩΤΙΚΟ, πονοκεφαλος, αυπνια, κοπωση, ανοσοποιητικο, διαταραχες μνημης, μνημη, υπογεννητικοτητα, καρκινος, αυτισμος, διαταραχη ελλειμματικης προσοχης, υπερκινητικοτητα, οραση, λευχαιμια, εγκεφαλικος ογκος, Γεωργιου, Μαργαριτης, Νικολοπουλου Σταματη, Μετσης
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ