Να καταργηθούν όλα ανεξαιρέτως τα κόμματα, διότι ενώ ουδέν προσφέρουν σε αυτό, το οποίον ονομάζωμεν «Δημοκρατίαν», συμβάλουν και εις την διχόνοιαν μεταξύ των Ελλήνων! - του Κ. Μαυρόπουλου


Να καταργηθούν
όλα ανεξαιρέτως τα κόμματα
διότι ενώ ουδέν προσφέρουν σε αυτό,
το οποίον ονομάζωμεν «Δημοκρατίαν»,
συμβάλουν δε και εις την διχόνοιαν
μεταξύ των Ελλήνων!

Του δημοσιογράφου – συγγραφέως


Σκέψεις, παρακολουθώντας την Βουλή των Ελλήνων...
 λα ἀνεξαιρέτως τὰ Κόμματα, τὰ ὁποῖα ἐπιβάλουν τὴν κομματικὴν πειθαρχίαν, τὸ μόνον τὸ ὁποῖον φροντίζουν εἶναι ἡ ἐπανεκλογὴ τῶν ὑποψηφίων βουλευτῶν τους! Ἐγὼ θὰ τοὺς ὀνόμαζα: «Βολευτές…»!
 Πάντως, κύριε ἀναγνῶστα, ἐπανέρχομαι εἰς τὸ τελευταῖον συμπέρασμά μου: Νά καταργηθοὺν ὅλα ἀνεξαιρέτως τὰ Κόμματα! Καὶ ἐπαναλαμβάνω: διότι ἐνῶ οὐδὲν προσφέρουν εἰς αὐτό, τὸ ὁποῖον ὀνομάζωμεν «Δημοκρατίαν», συμβάλουν εἰς τὴν διχόνοιαν μεταξὺ τῶν Ἑλλήνων!
 Τὸ μέγα σφάλμα βρίσκεται εἰς τὸ Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος, ἄρθρον τοῦ ὁποίου ἀναφέρει: Ἀπὸ 300, ὡς 500 βουλευτές! Καὶ ἐπαναλαμβάνω: Εὐτυχῶς, ποὺ δέν ἔχωμεν 500 «χαραμοφάηδες…»! Αὐτὸ τὸ ἄρθρον πρέπει νά καταργηθή, χωρὶς χρονοτριβήν! 150 βουλευτὲς εἶναι ὑπεραρκετοὶ διὰ τὴν Ἑλλὰδαν!
 Ὡς δικλείδα ἀσφαλείας θὰ ἰσχύῃ ἡ ἀνάκλησις, κάθε ὑποψηφίου, ἐὰν οὐδὲν ἔπραξεν πρὸς ὄφελος τῶν ψηφισάντων, κατὰ τὴν θητείαν του! Ἐὰν ὑποστῇ δύο ἀνακλήσεις, νά στερῆται τῆς δυνατότητος νά θέση νέαν ὑποψηφιότηταν!
 Ὡς Πρωθυπουργὸς νά ὁρίζεται θα ὁποῖος συγκεντρώση τίς περισσότερες ψὴφους, ἀρκεῖ νά εἶναι ἄξιος ἡγέτης καὶ ὄχι ὑπάκουος εἰς ξένα κελεύσματα!
 Μόνον κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον δύνανται νά λυθοὺν τὰ φλέγοντα ζητήματα τῆς Πατρίδος μας!
 Ἴσως φαίνεται ἡ σκέψις μου «χιμαιρική…», ὅπως φαινόταν καὶ ἡ σκέψις τοῦ Ἰουλίου Βερν, ὅταν ἔγραφε τὸ βιβλίον του: «Ἀπὸ τὴν Γῆν στήν Σελὴνην…», ἡ ὁποία ἔγινε πραγματικότης εἰς τὴν ἐποχὴν μας μὲ τὰ ταξίδια εἰς τὸ Διάστημα… Ὁ ἴδιος, παραμένω πιστός, εἰς τὸ συμπέρασμά μου!
 Εἰδ’ ἄλλως θὰ παραμένωμεν ἕρμαιον τῆς «Κοινοβουλευτικῆς Δικτατορίας».

10 Μαΐου 2019.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: κομμα, κοινοβουλευτισμος, δημοκρατια, κοινοβουλιο, βουλευτης, βολευτης, Μαυροπουλος
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ