Η Μάχη στο Πλατύ Ημαθίας και στον Λουδία, την 20ή Οκτωβρίου 1912


Η Μάχη στο Πλατύ Ημαθίας
και στον Λουδία,
την 20ή Οκτωβρίου 1912 

Περίπου τρία τουρκικά τάγματα είχον εγκατασταθεί από της εσπέρας της 19.10.1912 με προφυλακάς περί το χωρίον Πλατύ εκατέρωθεν της σιδηροδρομικής γραμμής.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για την ΗΜΑΘΙΑ, ΕΔΩ.


…Την στιγμήν καθ’ ην εκινείτο η Μεραρχία ώραν 7.00 π.μ. εκ του χωρίου Κορυφή οι Τούρκοι επετέθησαν κατά των προφυλακών του 8ου ευζωνικού τάγματος ανατολικώς του χωρίου Λιανοβέργι, όπου ευρίσκετο και τμήμα προσκόπων. Απωθήθησαν ούτοι προς Πλατύ και η μάχη ήρχισεν. Έλαβε μέρος το πλείστον της Μεραρχίας.

Η μάχη αύτη του Καρά Ασμάκι (νυν Λουδία) διήρκεσεν 6 ώρας (από 7.00 π.μ. μέχρι 1.00 μ.μ.).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για τον ΛΟΥΔΙΑ, ΕΔΩ.

Κατ’ άλλους: Η μάχη ήρχισεν ώραν 7ην π.μ. , ο εχθρός εξετοπίσθη ώραν 2.30 και καταδιώχθη μέχρι τις 4.30 μ.μ. πέραν του Κιρτζαλάρ.

Πεισματωδεστέρα ήτο η άμυνα των Τούρκων επί της σιδηροδρομικής Γέφυρας. Πολυβόλον τεθέν κατά τον άξονα αυτής καθίστα δύσκολον την προέλασιν μας…
Κατελήφθη αύτη ώραν 5.00 καθ’ ην στιγμήν οι Τουρκοι προς ανατίναξίν της, έθετον πυρ εις έναυσμα δυναμίτιδος… Ούτω η γέφυρα την τελευταίαν στιγμήν διεσώθη… Δεν είχεν όμως κατάστρωμα η σιδηροδρομική γέφυρα αυτή και δι’ αυτό δεν ηδύνατο να διέλθη το πεδινόν πυροβολικόν μας.

Ευτυχώς υπήρχε εναποθηκευμένη εις το χωρίον Γηδά (νυν Αλεξάνδρεια Ημαθίας) μεγάλη ποσότης ξυλείας, καταλλήλου δια τον σκοπόν αυτόν, μετεφέρθη δε αύτη εκείθεν ύστερον και η γέφυρα επεστρώθη.

Μάλιστα εκ της ξυλείας εκείνης επεστρώθη βραδύτερον (22.10.1912) και η γέφυρα του Αξιού και κατεσκευάσθη προσέτι εκεί και πρόχειρος άλλη γέφυρα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για το 1912, ΕΔΩ.

Ο εχθρός ηττηθείς υπεχώρησε πέραν του Λουδία, αλλά καταδίωξις ως έπρεπε δεν έγινε και δια τούτο ο εχθρός ανασυνταχθείς επεχείρησεν αντεπίθεσιν ώραν 9.30 π.μ. Αλλ’ απεκρούσθη αύθις και υπεχώρησεν…

Επίσης την ημέραν αυτήν και το στρατηγείον παρέμεινεν εις το χωρίον Πλατύ»…

….Ως ανέφερεν από το Πλατύ η Μεραρχία εις το Γεν. Στρατηγείον , ώραν 5.15 μ.μ. αι απώλειαι της Μεραρχίας ανήλθον εις 80, τουρκικά δε πτώματα συνελέγησαν περί τα 150.

ΠΗΓΗ: στρατηγού Ιωάννη Αλεξάκη «Πολεμικές Αναμνήσεις - Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913». Και ΒΑΡΑΣΟΣ ΠΛΑΤΕΟΣ.

Οι μάχες αυτές έμειναν στην Ιστορία ως "Η Μάχη του Πλατύ" και "Η Μάχη του Καρά Ασμάκι".

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για το 1913, ΕΔΩ.

ΛΕΞΕΙΣΜαχη του Πλατέος, Ημαθια, Λουδιας, Οκτωβριος 1912, τουρκια, ταγμα, προφυλακη, Πλατυ Ημαθιας σιδηροδρομικη γραμμη, Μεραρχια, Κορυφη, Τουρκοι, 8ο ευζωνικο ταγμα, ευζωνες, Λιανοβεργι, Λειανοβεργι, προσκοποι, Καρα Ασμακι, Καρα Ασμακ, Λουδιας, Κιρτζαλαρ, σιδηροδρομικη Γεφυρα, Πολυβολο, δυναμιτιδα, καταστρωμα, σιδηροδρομος, πυροβολικο, Γηδας, Γιδας, Αλεξανδρεια Ημαθιας, ξυλεια, Αξιος, Αλεξακης, Πολεμος, Βαλκανικοι πολεμοι
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ